судини нижніх кінцівок

Судини нижніх кінцівок.

Про що йде мова сховати

Нижні кінцівки отримують кров з стегнової артерії (a. femoralis). Вона є продовженням зовнішньої клубової артерії, яка проходить через lacunavasorum під пахової зв’язкою. Вийшовши на передню поверхню стегна, прямує вниз, ближче до медіального краю його, і розташовується в жолобках між разгибательными і призводять м’язами; у верхній третині артерія розташовується в межах стегнового трикутника, медіальніше від неї знаходиться стегнова вена. Пройшовши стегновий трикутник, стегнова артерія (разом з стегновою веною) прикривається кравецькій м’язом і на межі середньої та нижньої третини стегна вступає у верхній отвір стегново-підколінного каналу.

У стегново-підколінному каналі стегнова артерія розташовується разом з внутрішнім шкірним нервом нижньої кінцівки і стегнової веною. Разом з останньої вона відхиляється назад і виходить через нижній отвір каналу на задню поверхню нижньої кінцівки в підколінну ямку, де отримує назву підколінної артерії.

По своєму ходу стегнова артерія віддає такі гілки, які живлять стегно і передню стінку живота:

поверхневу надчеревну артерію (a. epigastricasuperficialis); поверхневу артерії, що огинає клубову кістку (a. cir-cumflexailiumsuperficialis); 3) зовнішні статеві артерії (аа. pudendaeexternae).

Найбільшою гілкою стегнової артерії є глибока артерія стегна (a. profundafemoris). Від неї відходять медіальна артерія, що огинає стегнову кістку (a. circumflexafemorismedialis), і латеральна артерія, що огинає стегнову кістку (a. circumflexafemorislateralis).

Підколінна артерія (a. poplitea) є безпосереднім продовженням стегнової артерії і ділиться на передню і задню великогомілкові артерії. Крім того, від неї відходять такі гілки:

латеральна верхня колінна артерія (a. genussuperiorlateralis); медіальна верхня колінна артерія (a. genussuperiormedialis); середня колінна артерія (a. genusmedia); литкові артерії (аа. surales); латеральна нижня колінна артерія (a. genusinferiorlateralis); медіальна нижня колінна артерія (a. genusinferiormedialis).

Передня великогомілкова артерія (a. tibialisanterior) (рис. 13), відійшовши від підколінної артерії, прямує вперед, прободает в проксимальному відділі міжкісткової перетинки і виходить на передню поверхню гомілки. Тут вона лягає на передню поверхню міжкісткової перетинки у супроводі двох вен і глибокого малогомілкового нерва (n. peroneusprofundus). Спускаючись вниз, переходить в тильну артерію стопи (a. dorsalis pedis).

Від передньої великогомілкової артерії відходить ряд гілок:

задня великогомілкова поворотна артерія (a. recurrenstibialisposterior); передня великогомілкова поворотна артерія (a. recurrenstibialisanterior); латеральна передня кісточкова артерія (a. malleolarisanteriorlateralis); медіальна передня кісточкова артерія (a. malleolarisanteriormedialis).

Тильна артерія стопи (a. dorsalispedis), що є продовженням передньої великогомілкової артерії, виходить з-під retinaculummusculorumextensorinferius і направляється у супроводі r.peroneusprofundus вперед по тилу стопи, розташовуючись між m. extensorhallucis і т. extensorbrevis. Досягнувши міжкісткової проміжку, між першою і другою плесновими кістками, вона ділиться на глибоку підошовну гілка (р. plantarisprofundus) і першу тильну плеснової артерію (a. metatarseadorsalisprima).

По своєму ходу тильна артерія стопи віддає ряд гілок:

латеральну предплюсневую артерію (a. tarsealateralis); медіальні предплюсневие артерії (аа. tarseaemediates); дугоподібну артерію (a. arcuata); тильні плеснові артерії (аа. metatarseaedorsales); тильні пальцеві артерії (аа. digitalesdorsales); глибоку підошовну гілку (г. plantarisprofundus).

Задня великогомілкова артерія (a. tibialisposterior), будучи гілкою підколінної артерії, слід вниз по задній поверхні гомілки. Артерія супроводжується двома однойменними венами, а безпосередньо латерально до неї прилягає n. tibialis. Прямуючи вниз і кілька медіальне, вона досягає медіальної щиколотки, яку огинає ззаду, на середині відстані між нею і краєм п’яткового сухожилля.

По своєму ходу задня великогомілкова артерія дає ряд гілок:

гілка, що огинає малогомілкову кістку (R. circumflexafibulae); медіальні щиколоткові гілки (rr. malleolaresmediales) і п’яткові гілки (rr. calcanei).

Від задньої великогомілкової артерії починається малогомілкова артерія (a. peroneafibularis). По своєму ходу вона дає ряд гілок;

(R. perforans); сполучну (r. communicans); латеральні щиколоткові гілки (rr. malleolareslaterales); п’яткові гілки (rr. calcanei).

На нижньої кінцівки є ряд анастомозів між великими артеріальними стовбурами і їх гілками, які (особливо в місцях суглобів) утворюють такі артеріальні мережі:

коленнуюсуставную (rete articulare genus); медиальнуюлодыжковую (rete malleolare mediale); латеральнуюлодыжковую (rete malleolare laterale); п’яткову (rete calcaneum); тыльнуюсетьстопы (rete dorsalis pedis).

Нижня порожниста вена, v. cavainferior, утворюється шляхом злиття двох загальних клубових вен (vv. iliacaecommunes), лежить на хребті кілька правіше серединної лінія. В області нижніх поперекових хребців нижня порожниста Відень тісно примикає до аорти, розташовуючись праворуч від неї. Піднімаючись вище, вона поступово ухиляється від аорти вправо, вступає в грудну порожнину через особливий отвір у діафрагмі.

Вени нижніх кінцівок діляться на поверхневі, що залягають в підшкірній жировій клітковині, і глибокі, супроводжуючі артерії.

На нижній кінцівці є дві поверхневі вени-велика і мала підшкірна.

Велика підшкірна вена (v. saphenamagna), найзначніша з підшкірних вен тіла, є продовженням медіальної крайової вени, переходить на гомілку по передньому краю внутрішньої кісточки, іде в підшкірній клітковині по медіальному краю великогомілкової кістки. По дорозі в неї впадає ряд поверхневих вен гомілки. В області колінного суглоба велика підшкірна вена огинає медіальний мищелок ззаду і переходить на переднемедиальную поверхню стегна, де в неї впадають передня стегнова та додаткова підшкірна вени. В області овального отвору велика підшкірна вена прободает поверхневий листок широкої фасції стегна і впадає в стегнову вену.

Мала підшкірна вена (v. saphenaparva) є продовженням крайової латеральної вени стопи. Огинаючи ззаду латеральну кісточку і прямуючи догори, вона переходить на задню поверхню гомілки, де йде спочатку вздовж латерального краю п’яткового сухожилка, а потім по середині задньої поверхні гомілки, широко анастомозіруя з глибокими венами. Досягнувши підколінної ямки, мала підшкірна Відень йде під фасцію і ділиться на гілки. Одна з них впадає в підколінну вену, а інша, піднімаючись догори, з’єднується з початком вени стегна і з стегново-підколінної віднем.

Велика і мала підшкірні вени багаторазово анастомозируют один з одним, обидві багато забезпечені клапанами, що забезпечують потік крові у напрямку до серця.

Глибокі вени стопи і гомілки — парні, супроводжують однойменні артерії. Вони беруть свій початок на підошовної поверхні стопи з боку кожного пальця. Після злиття з іншими венами стопи вони утворюють задні великогомілкові вени.

Глибокі вени тилу стопи починаються тильними плесновими венами, після злиття з іншими венами вони впадають в передні великогомілкові вени. У верхній третині гомілки задні великогомілкові вени зливаються з передніми великогомілкової і утворюють підколінну вену (V. poplitea).

Підколінна вена в підколінної ямці лежить латеральніше і назад підколінної артерії, перетинає підколінну ямку, вступає в стегново-підколінний канал і переходить в стегнову вену.

Стегнова вена (v. femoralis) іноді буває парна, в стегново-подколенном каналі знаходиться позаду і латеральніше стегнової артерії, а в середній третині стегна — позаду неї. В клубово-гребінцевої ямці і судинної лакуне вона розташовується медіально однойменної артерії, а в стегновому трикутнику проходить під пахвинною зв’язкою в lacunavasorum, де й переходить у зовнішню клубову вену ( v. iliacaexterna).

Поверхневі вени сполучаються з глибокими за допомогою прободающих вен (vv. perforantes), більшість яких має клапани (від 2 до 5 кожна). Останні направляють рух крові з поверхневих вен в глибокі.

Роль поверхневих вен у відтоку венозної крові невелика. При непрохідність однієї або навіть обох поверхневих вен істотних порушень гемодинаміки не спостерігається, в той час як тромбоз глибоких вен супроводжується набряком нижньої кінцівки.

Васкуляризація нижніх кінцівок здійснюється за рахунок сукупності систем магістрального і колатерального кровотоку. Тому безпосереднє відношення до неї мають дві великі зони — аортоподвздошная і стегново-підколінні. При ураженні магістрального кровотоку включаються різноманітні адаптаційні механізми і кровообіг в кінцівках забезпечується за рахунок гілок цих двох зон-поперекових, сідничних, внутрішніх клубових, глибоких артерій стегна і великогомілкової артерій. Відтік здійснюється за однойменною системою магістральних вен і їх гілок.

Атеросклероз нижніх кінцівок: три причини, підступні симптоми і лікування.

З цієї статті ви дізнаєтеся: суть захворювання атеросклероз судин нижніх кінцівок, чому виникає патологія. Хто найчастіше хворіє, як можна діагностувати і вилікувати недугу.

Автор статті: Нивеличук Тарас , завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії, стаж роботи 8 років. Вища освіта за спеціальністю «Лікувальна справа».

При атеросклерозі судин нижніх кінцівок відбуваються освіти холестеринових бляшок на стінках артерій ніг цих судин, які звужують їх просвіт. Хворіють люди старше 40 років, частіше чоловіки.

Початкові стадії хвороби незначно турбують людину, проявляючись лише болями в ногах при виражених навантаженнях. Чим важче атеросклероз, тим більше виражена біль, яка турбує навіть у спокої. Запущені форми закінчуються гангреною кінцівки і її ампутацією на рівні стегна.

Повністю вилікуватися від атеросклерозу не можна. Але сучасне медикаментозне і хірургічне лікування відновлює прохідність уражених артерій і підтримує кровообіг в нижніх кінцівках на належному рівні.

Найбільш широко цією проблемою займається судинний хірург. Первинно можна звертатися до загального хірурга.

Характеристика хвороби.

Артеріальні судини ніг забезпечують збагаченої киснем і поживними речовинами кров’ю всі тканини в області нижніх кінцівок. Відповідальні за це кінцевий відділ аорти в області роздвоєння, клубові, стегнові, підколінні, артерії гомілок і стоп.

Натисніть на фото для збільшення.

Якщо на внутрішніх поверхнях стінок судин будь-якого з сегментів цього артеріального русла накопичуються відкладення холестерину – з часом ці відкладення збільшуються і стають щільними атеросклеротичними бляшками. Звужуючи просвіт артерій, вони перешкоджають вільному току крові і порушують кровообіг ніг. Таке захворювання називають атеросклерозом судин нижніх кінцівок.

Як змінюються судини.

Основні характеристики цієї патології:

Артерії втрачають еластичність і стають ущільненими за рахунок запалення і відкладення кальцію. У міру розростання бляшок вони звужують внутрішній просвіт судин. Коли бляшка досягає великих розмірів, відбувається її розрив з пошкодженням внутрішнього шару артерій. На місці пошкодження утворюються тромби, які ще більше звужують судинний просвіт.

Інша назва даної патології – облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок. Термін облітеруючий означає-звужує, перекриває-що ще більш повно відображає суть хвороби.

У чому небезпека змін.

Уражені атеросклеротичними бляшками артерії не в змозі забезпечити тканини нижніх кінцівок мусить кількістю крові. Виникає порушення кровообігу ніг – артеріальна недостатність. Її небезпека в тому, що кисневе голодування тканин негативно змінює обмін речовин в них, порушує структуру і функціональні здібності. Атрофується (зменшується, стоншується) шкіра, м’язи, кістки і суглоби ніг, що порушує можливість ходьби. Критичні порушення кровообігу – трофічні розлади у вигляді виразок, ран, змертвіння (гангрени) пальців, стопи або всієї кінцівки.

Три основні причини патології.

У атеросклерозу судин нижніх кінцівок всього три основні причини:

Тривале (роками) підвищення рівня холестерину в крові (загального і ліпопротеїдів низької щільності). Генетична схильність (якщо захворювання було у близьких родичів). Порушення обміну речовин (в першу чергу, жирового).

Хто частіше хворіє.

Найбільш часто хвороба виникає у людей з групи ризику. У неї входять люди:

страждають ожирінням; страждають на цукровий діабет; страждають на гіпертонічну хворобу; зловживають жирною їжею і міцною кавою; палять; постійне переохолоджуючі ноги; страждають запальними процесами в артеріях ніг( артеріїтами); чоловіки у віці після 40 років.

Підступність проявів.

Сам по собі атеросклероз судин нижніх кінцівок нічим себе не проявляє, поки не викличе більш-менш виражені звуження артерій, що порушують кровообіг в тканинах . У цьому полягає підступність хвороби. Атеросклероз судин ніг тому і називають облітеруючим атеросклерозом, що якщо у хворого вже є характерні симптоми, це говорить про наявність звуження чи повного перекриття просвіту артерій.

Ще один момент підступності захворювання-неможливість спрогнозувати перебіг і симптоми. Близько 20% хворих у віці старше 65 років з досить вираженими атеросклеротичними бляшками не пред’являють ніяких скарг, які говорили б про атеросклерозі. Водночас у 25-30% захворювання відразу ж проявляється гострими ускладненнями, що загрожують гангреною (омертвінням) кінцівки.

Вираженість симптомів залежить від наявності колатералей – нових судин, які формуються у відповідь на недостатнє кровопостачання. Вони хоч і дрібні, але здатні забезпечити потреби тканин в поживних речовинах в умовах кисневого голодування. Чим краще розвинені колатералі, тим менше проявляється навіть запущений атеросклероз.

У людей, які хворіють роками, розлади кровообігу менш виражені, ніж у хворих з швидко прогресуючим атеросклеротичним процесом, так як у них встигає сформуватися коллатеральный кровотік. В цьому відношенні ураження великих артерій менш небезпечно, ніж дрібних. У другому випадку колатералі просто не можуть сформуватися.

Три основних симптому.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Запідозрити атеросклеротичне ураження нижніх кінцівок дозволяють такі симптоми:

біль і відчуття холоду в ногах, переміжна кульгавість і слабкість ніг, трофічні розлади.

1. Больові та інші відчуття.

Типова локалізація болю при порушеннях кровообігу в нижніх кінцівках, обумовлених атеросклерозом – литкові м’язи гомілок. Це пов’язано з тим, що на них припадає найбільше навантаження, а кількість артерій мінімально. Тому закупорка будь-якої судини викликає біль в гомілках. На ранніх стадіях вона з’являється тільки при сильних навантаженнях (бігу, тривалій ходьбі), супроводжується почуттям мерзлякуватості, похолодання стоп.

Коли атеросклероз досягає критичного поширення, хворіти починають не тільки гомілки, але і стопи. Такі болі постійні, носять настільки сильний характер, що навіть не знімаються знеболюючими препаратами. Характерно їх наявність не тільки при навантаженнях, але і в спокої.

2. Переміжна кульгавість.

Обов’язковий критерій атеросклерозу нижніх кінцівок – переміжна кульгавість. Цей симптом відображає ступінь порушення функціональних здібностей м’язів ніг – хворі відзначають сильну слабкість ніг, що супроводжується болем при ходьбі на різні відстані (від 1 км до 20-30 м). Пройшовши певну дистанцію людина змушена зупинитися і постояти кілька хвилин, поки м’язи відпочинуть. Після цього він далі продовжує ходьбу до наступного нападу слабкості ніг. Це явище називають переміжною кульгавістю.

3. Трофічні розлади.

Порушення структури тканин ніг, обумовлені атеросклерозом і артеріальною недостатністю, називають трофічними розладами. Вони поширюються на:

шкіру ніг – вона стає блідою, холодною, погіршується ріст волосся; м’язи гомілок і стегон – вони стають тонкими, зменшують об’єм і масу (гипотрофируются); тканинні комплекси шкіри, підшкірної клітковини, фасцій, кісток, з’являються трофічні виразки (незагойні рани) різних розмірів (від 1 см до циркулярних дефектів на всю гомілку), потемніння, омертвіння (гангрена) пальців ніг, частини або всієї стопи, а також гомілки і всієї кінцівки.

Ступінь атеросклерозу.

Поділ атеросклерозу нижніх кінцівок на ступені відображає вираженість патологічних змін в тканинах. Чим вище ступінь, тим важче симптоми.

Ступінь Біль і слабкість ніг при ходьбі Трофічні розлади Перша Тільки при сильних навантаженнях, ходьбі понад 1 км Зовні гомілки і стопи н змінюються Друга 200-300 м до 1 км Бліда шкіра, порушений ріст волосся Третя Від 50 до 200-300 м Гіпотрофія, трофічні виразки Четверта Менше 50 м і в спокої Гангрена пальця або стопи.

Лікування – наскільки воно ефективно.

З приводу атеросклерозу нижніх кінцівок звертайтеся до судинного хірурга. Він визначить оптимальний обсяг обстежень і на їх підставі складе план лікування.

Стандартна діагностична програма передбачає:

УЗД артерій нижніх кінцівок (допплерівське і дуплексне сканування); дослідження ліпідного спектру крові (концентрація ЛПНЩ і холестерину); дослідження згортання крові (коагулограма).

При необхідності призначається самий достовірний метод-артеріографія нижніх кінцівок.

Методи діагностики атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Консервативна терапія.

Комплексне консервативне лікування – показано абсолютно всім хворим, а для пацієнтів, яким не може бути виконана операція, це єдиний вихід. Включає в себе:

Дієту, позбавлену жирної їжі тваринного походження і холестерину. Багата омега-3 (рослинними оліями, рибою, овочами). Дозовані (помірні) фізичні навантаження для ніг. Внутрішньовенне інфузійне лікування (крапельниці, уколи) курсами по 2 тижні мінімум 2 рази в рік, препаратами: Трентал, Тивомакс, Актовегін, Солкосерил, Клексан, Ксантинолу нікотинат, Вазапростан. Систематичний або постійний прийом специфічних протиатеросклеротичних засобів: Аторис, Симвастатин, Аторвастатин. Постійне зниження згортання крові: Атерокард, Клопідогрель, Плестазол, Магнікор, Кардіомагніл.

Препарати при атеросклерозі судин ніг.

Повністю вилікуватися від атеросклерозу нижніх кінцівок неможливо. Реально істотно уповільнити процес утворення і росту холестеринових бляшок, а також підтримати кровообіг в тканинах, запобігши незворотні трофічні зміни.

Коли потрібна операція.

У 50% проблему атеросклерозу і порушеного кровообігу можна вилікувати хірургічним шляхом. Це можливо при сегментарне ураження великих артерій і збереженому просвіті судин середнього і дрібного калібру нижче звужених ділянок. Виконують таке оперативне лікування:

Ендартеректомії – видалення внутрішнього шару невеликого фрагмента артерії разом з бляшками (близько 5 см). Шунтування-заміщення протяжного артеріального сегмента (від 10 до 50 см) штучним протезом (шунтом). Поперекову симпатектомію – видалення нервових вузлів, які підтримують спазм (скорочення) артерій. Ендоваскулярну операцію – введення в просвіт артерій стентів – пружинок, які розширюють і підтримують просвіт звуженої ділянки.

Результативність операцій хороша: в 75-85% випадків кровообіг повністю відновлюється в середньому на 6-8 років.

Прогноз при захворюванні.

Прогноз для життя при атеросклерозі судин нижніх кінцівок сприятливий. Якщо при появі перших симптомів звертатися до фахівця і дотримуватися всіх лікувальних рекомендацій, в 85-90% вдається уникнути незворотних порушень кровообігу.

Запущені і швидко прогресуючі форми хвороби в 90-95% закінчуються різними за обсягом гангренами і кого на нижніх кінцівках, а також смертю хворих від інтоксикації на їх фоні.

Атеросклероз судин нижніх кінцівок — народні засоби і препарати. Лікування і симптоми атеросклерозу.

Атеросклероз артерій нижніх кінцівок – це патологія, що характеризується порушенням циркуляції крові, що проходить по периферичних судинах. Якщо захворювання не виявлено своєчасно, то існує високий ризик розвитку гангрени і ампутації ніг. Атеросклероз судин нижніх кінцівок частіше проявляється в літньому віці (до 60 років), коли уражаються судини стегон, підколінні артерії. Давайте розберемося, що являє собою це захворювання.

Причини виникнення атеросклерозу судин ніг.

Атеросклероз виникає, коли холестеринові бляшки скупчуються на стінках кровоносних судин, перешкоджаючи нормальному кровопостачанню тканин і органів. Згодом бляшки можуть перетворитися на виразки або повністю закупорити посудину, що призведе до загибелі цієї ділянки вени. Появі холестеринових бляшок сприяє неправильне харчування, шкідливі звички, сидячий спосіб життя. Найбільш провокаційний фактор – це куріння, так як у курців стінки судин швидко стоншуються. Подивіться в відео, як вчасно розпізнати атеросклероз судин:

Симптоми і ознаки облітеруючого атеросклерозу.

Тривалий час облітеруючий атеросклероз не має симптоматики. Часто першим симптомом є тромбоз, але ураження артерій ніг відбувається поступово. Початкові прояви захворювання:

оніміння стоп; мерзлякуватість; болі в литках; печіння шкіри ніг; чутливість до холоду.

При розвитку захворювання через проблеми з кровопостачанням кінцівки гомілку може схуднути, нерідко випадає волосся на нозі, розшаровуються нігтьові пластини. В результаті облітеруючого атеросклерозу на стопах з’являються виразки, некрози. Якщо лікування не проводиться, то може розвинутися омертвіння тканин нижніх кінцівок, гангрена. При перших пошкодженнях гомілки, болях в ногах, потемнении шкіри на стопі або пальцях потрібно відразу ж звернутися до лікаря для проведення обстеження на наявність атеросклерозу нижніх кінцівок.

Ступеня атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Класифікація атеросклерозу судин ніг заснована на ознаках артеріальної недостатності і локалізації вогнища ураження. За рівнем ураження артерій розрізняють перекриття 3-х рівнів:

Верхнього – стегнові, клубові артерії і аорта. Середнього – артерії гомілки і підколінна. Низького – одна артерія стопи і гомілки.

Як і чим лікувати атеросклероз судин ніг.

Лікування облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок відбувається в індивідуальному порядку. Медики призначають лікарські препарати, в залежності від стадії захворювання. Основні вимоги при медикаментозному лікуванні – це позбавлення від прийому алкоголю, куріння, зміна раціону харчування, лікувальна фізкультура, спрямована на підвищення стійкості нижніх кінцівок до навантажень.

Медикаментозне лікування.

При консервативному медикаментозному лікуванні атеросклерозу нижніх кінцівок існує кілька напрямків:

Антикоагулянтна терапія, при якій призначаються препарати, що перешкоджають згортанню крові (це відбувається, коли знижується швидкість кровотоку). Препарати, що зменшують агрегацію (злипання) тромбоцитів. Якщо посудину звужений, то кровотік може зупинитися, що призведе до гангрени. Статини – ліки, що знижують в крові у хворого рівень холестерину. Це зменшує ризик появи ускладнень захворювання.

Дотримання дієти.

Харчування при атеросклерозі судин нижніх кінцівок має особливі приписи і виключення. Крім зниження загальної калорійності споживаних продуктів, іноді потрібно вдатися до розвантажувальним дням, які проводяться регулярно в один і той же день тижня. Добре, якщо це буде весь день харчування одним продуктом, наприклад, кефіром, сиром, яблуками або огірками. Дієта при атеросклерозі – це виключення з раціону наступних складових:

здоби, солодощів, кондитерських виробів; жирної їжі; білого хліба; варення, цукру, меду.

Крім цього бажано скоротити споживання:

кухонної солі; нирок, мізків, печінки; будь-якої ікри; яєчних жовтків.

Краще збільшити споживання нежирної риби, м’яса, знежиреного молока, квасолі, вівсяної і гречаної крупи. Для збагачення організму необхідними вітамінами і мінералами слід звернути підвищену увагу на морепродукти, фрукти, овочі, ягоди, гриби, зелень, часник, морську капусту. Лікарі рекомендують при розвитку атеросклерозу судин регулярно приймати аскорбінову кислоту і гідрокарбонатно-натрієву мінеральну воду.

Лікувальний масаж.

На ранніх стадіях захворювання добре зарекомендував себе лікувальний масаж зі спеціальними мазями, які поліпшують кровопостачання артерій. Процедура виконується не тільки фахівцями, але і самим хворим за допомогою крему «Троксевазин» або іншої мазі, призначеної лікарем. Відмінні прогнози дає поєднання масажу з фізіотерапією. Ці ж процедури підходять для профілактики захворювання.

Фізичні вправи.

Виходячи з історії хвороби, лікар-флеболог може призначити спеціальні фізичні вправи для нижніх кінцівок. Лікувальна гімнастика спрямована на поліпшення кровопостачання і зміцнення м’язів ніг. Призначені вправи проводяться в розмірено-спокійному темпі, а основа їх – махові рухи ногами, які зміцнюють великі і середні групи м’язів. На перших стадіях лікування навантаження повинні бути помірними, щоб слабкі судини не отримали мікротравми.

Лікування народними засобами.

Атеросклероз ніг успішно лікується народними засобами. Це гомеопатія, чистка судин травами, вживання настоянок, які надають знеболюючу, протизапальну, антисклеротичну дію на нижні кінцівки. Ось кілька ефективних народних рецептів, які допомагають при облітеруючому атеросклерозі судин:

Візьміть в однакових пропорціях плоди шипшини, глоду, наполовину менше квіток бузини, безсмертника, буквиці лікарської. Ретельно перемішайте всі компоненти. Залийте 2 ст. ложки півлітра окропу, витримайте 30 хвилин, відфільтруйте. Вживати слід три рази в день по 65 мл протягом 1 місяця. Потім зробіть перерву 10 днів, і продовжите пити настій протягом півроку. Вживайте в малих дозах маточне молочко. Вранці і ввечері до їжі візьміть препарат на кінчик ножа і приймайте протягом місяця. Це поліпшить обмін холестерину. Змішайте спиртову настоянку прополісу з горілчаним настоєм глоду в рівних частках. Пийте 3 рази на день по 30 крапель до їди протягом місяця.

Хірургічне втручання.

При запущеному атеросклерозі нижніх кінцівок лікарі вдаються до операції. Існує кілька видів хірургічного втручання:

Шунтування, коли кровотік відновлюється штучно шляхом перенаправлення руху крові за допомогою шунта. Протезування відмерлого ділянки артерії. Тромбендартеректомія, коли з ураженої судини видаляються холестеринові бляшки. Ампутація ураженої кінцівки при запущеній стадії хвороби.

Методи діагностики атеросклерозу.

Лікар може діагностувати атеросклероз ніг при зовнішньому огляді, коли спостерігається виражена алопеція (випадіння волосся), товста шкіра, ламкі нігті, змінена забарвлення шкірних покривів, є трофічні порушення на хворій ділянці. Також при пальпації лікар звертає увагу на температуру хворої ноги, адже при атеросклерозі нерідко буває температурна асиметрія.

Для уточнення діагнозу використовують сучасне обладнання: проводять дуплексне сканування судин, доплерографію – неінвазивний метод, заснований на використанні ультразвукових хвиль. На додаток лікар може призначити аналіз крові на цукор, біохімію, рентгеноскопію з введенням контрастної речовини, МРТ. В сучасних умовах точна діагностика атеросклерозу нижніх кінцівок можлива на самих ранніх стадіях захворювання.

Атеросклероз судин ніг: виникнення, лікування, прогноз.

Всі матеріали публікуються під авторством, або редакцією професійних медиків ( про авторів ), але не є приписом до лікування. Звертайтеся до фахівців!

При використанні матеріалів посилання або вказівка назви джерела обов’язкові.

Автор: Горностаєва Оксана, під редакцією лікаря першої категорії З. Неллі Володимирівни.

Атеросклероз судин нижніх кінцівок – одне з найсерйозніших і найнебезпечніших захворювань артерій ніг. Воно характеризується тим, що внаслідок закупорки судин атеросклеротичними бляшками або тромбами відбувається часткове або повне припинення кровотоку в нижніх кінцівках.

При атеросклерозі відбувається звуження (стеноз) або повне перекриття (оклюзія) просвіту судин, що доставляють кров в нижні кінцівки, що перешкоджає нормальному припливу крові до тканин. При стенозі артерій більше 70% значно змінюються швидкісні показники і характер кровотоку, виникає недостатнє кровопостачання клітин і тканин киснем і поживними речовинами, і вони перестають нормально функціонувати.

Ураження артерій призводить до виникнення больових відчуттів в ногах. У разі прогресування захворювання, а також при недостатньому або неправильному лікуванні можуть з’явитися трофічні виразки або навіть некроз кінцівок (гангрена). На щастя, таке відбувається досить рідко.

Облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок-вельми поширене захворювання кровоносних судин ніг. Найбільша кількість хворих виявляється у віковій групі старше 60 років – 5-7%, у віці 50-60 років – 2-3%, 40-50 років – 1%. Але атеросклероз може бути діагностований і у більш молодих людей-в 0,3% їм хворіють люди у віці 30-40 років. Примітно, що чоловіки хворіють на атеросклероз в 8 разів частіше, ніж жінки.

Факт: найбільшому ризику захворіти облітеруючим атеросклерозом піддаються палять чоловіки старше 50 років.

Основні причини атеросклерозу.

Головною причиною захворювання атеросклерозом є куріння. Нікотин, що міститься в тютюні, змушує артерії спазмовані, тим самим заважаючи крові рухатися по судинах і збільшуючи ризик появи в них тромбів.

Додаткові фактори, що провокують атеросклероз артерій нижніх кінцівок і призводять до більш раннього виникнення і важкого перебігу хвороби:

підвищений рівень холестерину при частому вживанні в їжу продуктів багатих тваринними жирами; підвищений артеріальний тиск; зайва вага; спадкова схильність; цукровий діабет; відсутність достатнього фізичного навантаження; часті стреси.

Увага! Фактором ризику також може стати обмороження або тривале охолодження ніг, перенесені в молодому віці відмороження.

Симптоми атеросклерозу судин ніг.

Основний симптом, на який слід звернути увагу, – болі в ногах. Найчастіше біль виникає при ходьбі в литкових м’язах і м’язах стегон. При русі у м’язів нижніх кінцівок підвищується потреба в артеріальній крові, яка доставляє до тканин кисень. Звужені артерії при фізичному навантаженні не можуть повністю задовольнити потребу тканин в артеріальній крові, через що в них починається кисневе голодування, а проявляється воно у вигляді інтенсивних больових відчуттів. На початку захворювання біль проходить досить швидко при припиненні фізичного навантаження, але потім знову повертається при русі. Виникає так званий синдром переміжної кульгавості, який є одним з головних клінічних ознак облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок. Болі в м’язах стегон називаються болями по типу високою переміжної кульгавості, а болі в литках ніг – болями по типу низької переміжної кульгавості.

У літньому віці такі болі легко сплутати з хворобливими відчуттями в суглобах, властивими артрозу та інших захворювань суглобів. Артрозам властиві не м’язові, а саме суглобові болі, які мають найбільшу інтенсивність на початку руху, а потім дещо слабшають, коли пацієнт «ходить».

Крім болю в м’язах ніг під час ходьби, облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок може викликати у хворих наступні симптоми (один з них або відразу кілька):

Мерзлякуватість і оніміння в ступнях, що посилюються при підйомі по сходах, ходьбі або інших навантаженнях. Температурні відмінності між нижніми кінцівками (уражена атеросклерозом судин нога зазвичай трохи прохолодніше, ніж здорова). Біль в нозі при відсутності фізичних навантажень. В області стопи або нижньої третини гомілки з’являються незагойні ранки або виразки. На пальцях ніг і стопах утворюються потемнілі ділянки. Ще одним симптомом атеросклерозу може бути зникнення пульсу на артеріях нижніх кінцівок – позаду внутрішньої кісточки, в підколінній ямці, на стегні.

Стадії хвороби.

За існуючою класифікацією артеріальної недостатності судин ніг, перераховані вище симптоми можна розділити на 4 стадії розвитку хвороби.

I стадія — болі в ногах, які з’являються тільки після великого фізичного навантаження, наприклад ходьби на далекі відстані. ІІа стадія — болі при ходьбі на відносно невеликі відстані ( 250-1000 м). ІІб стадія – дистанція безбольової ходьби знижується до 50-250 м. III стадія (критична ішемія) – болі в ногах з’являються при ходьбі на відстань менше 50 м. На цій стадії біль у м’язах нижніх кінцівок можуть починатися навіть якщо хворий знаходиться в спокої, особливо це проявляється по ночах. Для ослаблення больових відчуттів хворі, як правило, опускають ногу з ліжка. IV стадія — на цій стадії відбувається виникнення трофічних виразок. Як правило, ділянки почорніння шкіри (некрози) з’являються на пальцях або п’яткових областях. Надалі це може привести до гангрени.

Щоб не доводити облітеруючий атеросклероз до крайньої стадії важливо вчасно його діагностувати і провести лікування в медичному закладі.

Лікування атеросклерозу артерій нижніх кінцівок.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Це захворювання вимагає індивідуально складеної схеми лікування для кожного окремого пацієнта. Лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок залежить від стадії захворювання, його тривалості, рівня ураження кровоносних артерій. Крім того, при діагностиці та складанні клінічної картини враховується також наявність у пацієнта супутніх захворювань.

Якщо облітеруючий атеросклероз виявлено на початковій стадії, може бути достатнім для поліпшення стану усунути фактори ризику. В такому випадку допоможуть:

Обов’язкова відмова від куріння та інших шкідливих звичок. Дотримання дієти зі зниженим вмістом тваринних жирів і зниження рівня холестерину в крові. При зайвій повноті або ожирінні – корекція ваги. Підтримання нормального артеріального тиску на рівні не більше 140/90 мм рт. ст. регулярна фізична активність (ходьба, басейн, велотренажер і т. п.). Для пацієнтів з цукровим діабетом – контроль рівня цукру крові.

При атеросклерозі судин категорично заборонено вживання наступних продуктів: вершкове масло, маргарин, сало, маргарин, жирне м’ясо, ковбасні вироби, паштети, субпродукти, молочні продукти з високою жирністю, смажена картопля, морозиво, майонез, борошняна здоба.

Важливо: Сидячий спосіб життя робить судини менш еластичними і прискорює прогресування захворювання.

На інших стадіях для лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок застосовуються такі методи:

Консервативний; Эндоваскулярный (малоінвазивний); Оперативний.

Консервативне лікування.

Воно теж може використовуватися на початковій стадії хвороби, а також в тих випадках, коли стан пацієнта не дозволяє застосовувати інші методи (при ускладненнях супутньою патологією). Консервативне лікування передбачає застосування медикаментів, фізіотерапії і включає пневмопресстерапию, дозовану ходьбу і лікувальну фізкультуру.

Медикаментозних препаратів, повністю відновлюють нормальний кровообіг в закупореній артерії і виліковують атеросклероз, поки, на жаль, не існує. Лікарське лікування може лише дати підтримку і вплинути на дрібні судини, по яких кров йде в обхід перекритого ділянки артерії. Лікування препаратами спрямоване на те, щоб розширити ці «обхідні шляхи» і компенсувати недостатність циркуляції крові.

Для зняття спазму дрібних артеріальних судин, розрідження крові і захисту стінок артерій від подальшого пошкодження використовуються спеціальні медикаментозні препарати, деякі з яких потрібно пити курсами, а інші приймати постійно.

Крім медикаментів, пацієнтам призначають пневмопресстерапію-масаж м’яких тканин ноги за допомогою спеціального обладнання. За допомогою чергування зниженого і підвищеного тиску в манжеті, надітою на кінцівку, відбувається розширення периферичних артерій, збільшується приплив крові до шкіри, м’язів і підшкірній клітковині і стимулюються судини.

Ендоваскулярне лікування.

Найпоширенішими методами лікування при атеросклерозі судин ніг є ендоваскулярні методи – стентування артерій, балонна дилатація, ангіопластика. Вони дозволяють відновити нормальну циркуляцію крові по судині без оперативного втручання.

Проводять такі процедури в рентгенопераційній, на спеціальному обладнанні. Після закінчення на ногу пацієнта накладають пов’язку, що давить, і протягом 12-18 годин він повинен дотримуватися постільного режиму.

Хірургічне лікування.

Якщо засмічення ділянки артерії на ногах занадто довгі для застосування ендоваскулярних методів, щоб відновити кровообіг в ногах застосовується один з наступних видів хірургічного втручання:

Протезування ділянки артерії штучною судиною( алопротезом); шунтування – відновлення кровотоку шляхом перенаправлення руху крові через штучну судину (шунт). В якості шунта може бути використаний сегмент підшкірної вени самого хворого; Тромбендартеректомія – видалення з ураженої артерії атеросклеротичної бляшки.

Фото: операція з видалення бляшки з ураженої судини.

Хірургічні методи можуть комбінуватися або доповнюватися іншими видами операцій. Якщо операція проводиться на IV-ої стадії захворювання, коли вже з’явилися омертвілі зони, проводиться оперативне видалення цих ділянок і закриття трофічних виразок клаптем шкіри.

Якщо облітеруючий атеросклероз перейшов у крайню стадію, коли у пацієнта розвинулася гангрена нижніх кінцівок, і вже неможливо відновити кровотік, проводиться ампутація ноги. Іноді це стає єдиним способом зберегти пацієнту життя.

Як уникнути захворювання?

Профілактика атеросклерозу включає в себе в першу чергу:

Відмова від куріння. Правильне харчування, безхолестериновую дієту. Фізичні навантаження.

Це три кити, які знизять ризик атеросклерозу судин нижніх кінцівок. Не обов’язково виснажувати себе фізичними вправами, можна просто щодня здійснювати піші прогулянки і робити гімнастику для ніг. Крім того, в якості профілактичного засобу допомагає спеціальний Точковий масаж і рецепти народної медицини.

Детальніше про комплексну профілактику атеросклерозу читайте тут.

Атеросклероз судин нижніх кінцівок і його лікування.

Проблема захворювань судин нижніх кінцівок ніколи не втрачала своєї актуальності. Якщо захворювання вен дають хоч якийсь час на роздуми і підбір лікувальної тактики, то у випадку з артеріальною патологією такої можливості немає. І лікарям і пацієнтам доводиться все вирішувати дуже швидко, оскільки прогресування захворювань артерій неминуче призводить до втрати кінцівки.

Самим підступним в цьому відношенні є атеросклероз судин нижніх кінцівок. Адже він може починатися дуже непомітно і проявляється лише на стадії, коли вже виражена недостатність кровотоку. Тому так важливо знати всі можливі перші ознаки цього захворювання і можливості сучасної медицини по його усуненню.

Основа проблеми.

Пояснити сутність захворювання можна таким чином. У нормі артеріальні судини забезпечують приплив крові до тканин, зокрема, до нижніх кінцівках. Якщо просвіт цих судин залишається чистим і підтримує свою сталість, то всі органи в області розгалуження цих судин отримують достатню кількість поживних речовин і кисню для нормального їх функціонування.

При атеросклерозі артеріальних судин нижніх кінцівок відбувається відкладення холестерину в їх стінках, що викликає постійне запалення. Якщо цей процес тривало триває, то в таких ділянках артерій виростають своєрідні бляшки, спрямовані в судинний просвіт, що призводить до його звуження. Якщо відбувається розрив бляшки, на цьому місці відразу відбувається утворення тромбів, які ще більше перешкоджає току крові. З часом всі ці бляшки з тромбами набувають кам’янисту щільність за рахунок відкладення солей кальцію. Артерії втрачають здатність розтягуватися, що робить неможливою часткову компенсацію кровотоку в звужених місцях.

Результатом всіх описаних процесів є такі ознаки:

Звуження просвіту судин (оклюзія), аж до повної закупорки і непрохідності; Недостатній приплив крові до ніг; Зниження функціональних здібностей нижніх кінцівок; Порушення трофічних процесів в тканинах, крайнім проявом яких є їх відмирання і гангрена.

Як проявляється хвороба?

Облітеруючі ураження судин нижніх кінцівок мають достатню кількість проявів навіть в самому початку свого розвитку. Головне, вміти правильно розпізнавати ці ознаки. До них відносяться:

Мерзлякуватість в гомілках і стопах; Почуття постійного холоду; Бліда і холодна на дотик шкіра нижніх кінцівок; Відчуття повзання мурашок і оніміння; Зменшення гомілок у обсязі; Порушення росту волосся на гомілках або поступове їх випадання; Болі в ногах при ходьбі і в спокої; Почервоніння з набряком або потемніння пальців стопи; Поява ран на стопах або гомілках; Гангрена (омертвіння) кінцівки.

Деякі симптоми можуть виявити у себе багато людей. Але в їх правильній інтерпретації є певні тонкощі. Вони полягають у тому, що при атеросклерозі артерій кінцівок всі прояви хвороби носять стійкий характер і схильні до постійного прогресування з нашаруванням нових ознак, яких не спостерігалося раніше. Саме такі випадки повинні бути приводом для занепокоєння щодо цього захворювання.

Хто частіше хворіє?

Діагноз і симптоми облітеруючого атеросклерозу нижніх кінцівок частіше фігурують серед чоловіків. Дуже велике значення належить спадковому фактору і генетичної схильності. Відносно вікових категорій варто відзначити, що з віком ризик виникнення хвороби підвищується. До 40-річного віку первинне атеросклеротичне ураження артерій зустрічається рідко. До інших факторів ризику з розвитку атеросклерозу судин кінцівок відносять:

Тютюнопаління; Часті переохолодження нижніх кінцівок; Порушення обміну речовин, зокрема жирів; Харчові продукти, що містять легкозасвоювані жири і холестерин; Хронічний алкоголізм; Цукровий діабет; Гіпертонічна хвороба; Зловживання міцним чаєм і кавою.

Ступеня атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Класифікація захворювання заснована на локалізації вогнища судинного ураження і ознаках хронічної артеріальної недостатності. За рівнем ураження артеріальних магістралей виділяють:

Оклюзію (перекриття) високого рівня: аорта, клубові і стегнові артерії; Оклюзію середнього рівня: підколінна і артерії гомілки; Оклюзію низького рівня: одна з артерій гомілки і стопи.

За ступенем тих порушень, які викликані атеросклерозом, можна виділити:

Біль в ногах тільки при ходьбі на великі відстані (більше 1 км); Слабкість в литкових м’язах і біль при звичайних навантаженнях. Ці симптоми називають «перемежающей кульгавістю», так як вона змушує хворих короткочасно зупинятися під час ходьби; Біль в ногах у стані спокою; Поява трофічних розладів шкіри гомілок і стоп (рани, потемніння пальців, гангрена стопи).

Що робити і чим можна допомогти?

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Діагностика облітеруючого ураження артерій кінцівок повинна бути проведена в будь-якому випадку підозри на це захворювання. Вона складається з:

Пальцевого дослідження пульсу в типових точках нижніх кінцівок; Ультразвукового дослідження (доплерографія і дуплексне ангіосканування); Реовазографії; Ангіографічного дослідження; Капіляроскопії; Біохімічного дослідження ліпідного спектру крові; Дослідження показників системи згортання крові (протромбінового індексу, АЧТЧ, коагулограми).

Лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок повинно починатися, як можна раніше. Воно складається з консервативних (медикаментозних) заходів, оперативних методів і нормалізації способу життя. Вкрай важливо дотримуватися всіх цих елементів лікувального процесу. Не можна упускати жодного з них, так як тільки на цьому тримається профілактика повторних рецидивів і прогресування захворювання. Обсяг допомоги при атеросклерозі судин кінцівок складається з:

Відмова від зловживання алкогольними напоями, курінням, міцними кавою і чаєм; Уникати переохолодження ніг; Нормалізація дієтичного режиму за рахунок виключення жирів тваринного походження і смажених страв. Їжа повинна бути багата рослинними компонентами, маслами і готуватися на пару; Прийом препаратів, які блокують відкладення холестерину на стінках судин: аторвастатин, аторис; Постійне застосування на ніч кроворазжижающего ліків: аспірин, аспекард, кардіомагніл, клопідогрель, варфарин; Регулярні курси внутрішньовенних інфузій, що включають судинні препарати (два рази в рік). Серед них головне місце належить гепарину і його аналогам, тренталу, актовегину, тивортину, нікотинової кислоти, вазапростану, иломедину; Оперативне лікування. Операція, на жаль, не завжди здійсненна. Її сутність полягає у видаленні атеросклеротичних бляшок (ендартеректомія), розширення звужених ділянок (стентування) або їх повному заміщенні на штучний протез (шунтування).

Артерії нижньої кінцівки. Стегнова артерія.

Стегнова артерія, a. femoralis, є продовженням зовнішньої клубової артерії і починається під пахової зв’язкою в судинній лакуні. Стегнова артерія, вийшовши на передню поверхню стегна, направляється вниз і медіально, залягаючи в Жолобку між передньою і медіальною групами м’язів стегна. У верхній третині артерія розташовується в межах стегнового трикутника, на глибокому листку широкої фасції, прикрита його поверхневим листком; медіально від неї проходить стегнова вена. Пройшовши стегновий трикутник, стегнова артерія (разом з стегнової веною) прикривається Кравецьким м’язом і на кордоні середньої і нижньої третин стегна вступає у верхній отвір приводить каналу. У цьому каналі артерія розташовується разом з підшкірним нервом, N. saphenus, і стегнової веною, V. femoralis. Разом з останньою відхиляється назад і виходить через нижній отвір каналу на задню поверхню нижньої кінцівки в підколінну ямку, де отримує назву підколінної артерії, a. poplitea. Стегнова артерія віддає ряд гілок, які живлять стегно і передню стінку живота.

1. Поверхнева надчеревна артерія, a. epigastrica superficialis, починається від передньої стінки стегнової артерії нижче пахової зв’язки, прободает в області підшкірної щілини поверхневий листок широкої фасції і, піднімаючись вгору і медіально, переходить на передню черевну стінку, де, залягаючи підшкірно, досягає області пупкового кільця. Тут її гілки анастомозируют з гілками a. epigastrica superior (від a. thoracica interna). Гілки поверхневої надчеревній артерії кровоснабжают шкіру передньої черевної стінки і зовнішній косий м’яз живота. 2. Поверхнева артерія, що огинає клубову кістку, а. circumflexa iliaca superficialis, відходить від зовнішньої стінки стегнової артерії або від поверхневої надчеревній артерії і прямує вздовж пахвинної зв’язки латерально вгору до верхньої передньої клубової ості; кровоснабжают шкіру, м’язи і пахові лімфатичні вузли.

3. Зовнішні статеві артерії, аа. pudendae externae, у вигляді двох, іноді трьох тонких стовбурів направляються медіально, огинаючи передню і задню периферію стегнової вени. Одна з цих артерій йде вгору і досягає надлобковій області, розгалужуючись в шкірі. Інші артерії, проходячи над гребінцевої м’язом, прободают фасцію стегна і підходять до мошонки (статевих губ) — це передні мошоночние (губні) гілки, rr. scrotales (labiales) anteriores. 4. Пахові гілки, rr. inguinales, відходять від початкового відділу стегнової артерії або від зовнішніх статевих артерій (3 — 4) невеликими стовбурами і, прободая широку фасцію стегна в області гратчастої фасції, кровоснабжают шкіру, а також поверхневі та глибокі лімфатичні вузли паховій області.

5. Глибока артерія стегна, а. profunda femoris, — найпотужніша гілка стегнової артерії. Відходить від її задньої стінки на 3 — 4 див. нижче пахової зв’язки, проходить на клубово-поперекової і гребінцевої м’язах і направляється спочатку назовні, а потім вниз позаду стегнової артерії. Відхиляючись назад, артерія проникає між медіальної широкої м’язом стегна і приводять м’язами, закінчуючись в нижній третині стегна між великою і довгою приводять м’язами у вигляді проривної артерії, a. perforans.

Глибока артерія стегна віддає ряд гілок.

1) Медіальна артерія, що огинає стегнову кістку, a. circumflexa femoris medialis, відходить від глибокої артерії стегна позаду стегнової артерії, йде поперечно всередину і, проникаючи між клубово-поперекової і гребінцевої м’язами в товщу м’язів, що приводять стегно, огинає з медіальної сторони шийку стегнової кістки.

Від медіальної артерії, що огинає стегнову кістку, відходять такі гілки:

а) висхідна гілка, R. ascendens, являє собою невеликий стовбур, що прямує вгору і досередини; розгалужуючись, підходить до гребінчастого м’яза і проксимальної частини довгої приводить м’язи;

б) поперечна гілку, r. transversus,— тонкий стовбур, прямує вниз і медіально по поверхні гребінцевої м’язи і, проникаючи між нею та довгим привідним м’язом, йде між довгої і короткої призводять м’язами; кровоснабжают довгу і коротку приводять м’язи, тонку і зовнішню запирательную м’язи;

в) Глибока гілка, R. profundus, — більший стовбур, що є продовженням a. circumflexa femoris medialis. Направляється назад, проходить між зовнішньою запірательной м’язом і квадратом м’язом стегна, розділяючись тут на висхідну і спадну гілки;

г) гілка вертлюжної западини, R. acetabularis, — тонка артерія, анастомозирует з гілками інших артерій, що кровопостачають тазостегновий суглоб.

2) латеральна артерія, що огинає стегнову кістку, a, circumflexa femoris lateralis, — великий стовбур, відходить від зовнішньої стінки глибокої артерії стегна майже у самого її початку. Йде назовні попереду клубово-поперекового м’яза, позаду кравецькій м’язи і прямого м’яза стегна; підійшовши до великого вертелу стегнової кістки, поділяється на гілки: а) висхідна гілка, r. ascendens, йде вгору і назовні, залягаючи під м’язом, натягує широку фасцію, і середньої сідничної м’язом;

б) спадна гілка, r. descendens, більш потужна, ніж попередня. Відходить від зовнішньої поверхні основного стовбура і залягає під прямим м’язом стегна, потім спускається по борозні між проміжною та латеральної широкими м’язами стегна. Кровопостачає ці м’язи; досягнувши області коліна, анастомозирует з гілками підколінної артерії. На своєму шляху кровопостачає головки чотириголового м’яза стегна і віддає гілки до шкіри стегна;

в) поперечна гілку, r. transversus, являє собою невеликий стовбур, що прямує латерально; кровоснабжают проксимальну частину прямого м’яза стегна і латеральну широкий м’яз стегна.

3) Прободающие артерії, аа. perforantes, зазвичай три, відходять від глибокої артерії стегна на різному рівні і проходять на задню поверхню стегна у самій лінії прикріплення до стегнової кістки призводять м’язів.

Перша прободают артерія починається на рівні нижнього краю гребінцевої м’язи; друга відходить у нижнього краю короткої привідного м’яза і третя — нижче довгою привідного м’яза. Всі три гілки прободают приводять м’язи у місця їх прикріплення до стегнової кістки і, вийшовши на задню поверхню, кровоснаожают призводять, полуперепончатую, полусухожильную м’язи, двоголовий м’яз стегна і шкіру цій галузі.

Друга і третя проривні артерії віддають невеликі гілки до стегнової кістки — живлять стегно артерії, АА. nutriciae femaris.

4) Спадна колінна артерія, a. descendens genicularis, — досить довгий посудину, починається чаші від стегнової артерії приводить каналі, рідше — від латеральної артерії, що огинає стегнову кістку. Прямуючи вниз, прободает разом з підшкірним нервом, n. saphenus, з глибини до поверхні сухожильну пластинку, йде позаду кравецькій м’язи, огинає внутрішній мищелок стегна і закінчується в м’язах цій області і суглобової капсули колінного суглоба. Зазначена артерія віддає такі гілки:

а) підшкірну гілку, r. saphenus, в товщу медіальної широкої м’язи стегна;

б) суглобові гілки, rr. articulares, які беруть участь в утворенні колінної суглобової мережі, rete articulare genus, і мережі надколінка, rete patellae.

Лікування судин нижніх кінцівок: симптоми і лікування.

Захворювання судин нижніх кінцівок відноситься до числа хвороб, які надзвичайно важко піддаються зцілення. Як відомо, артеріосклероз є наслідком порушення кровообігу, наслідок якого поступове звуження артерій. Симптоми і лікування судин нижніх кінцівок описані в цій статті. Хвора людина, у якого прогресує процес звуження артерій, зазвичай знаходиться у віці 40-50 років (іноді патологія настає в період розвитку ембріона і неправильного розвитку плаценти всередині утроби матері, рідше у підлітковому віці), як відомо на початковій стадії розвитку атеросклерозу немає жодних ознак захворювання. І лише коли посудина зменшилася на 50%, виникають симптоми хвороби. Причини порушення кровообігу в судинах нижніх кінцівок:

вікові конфігурації; гіпертензія; зловживання курінням; непомірне використання алкоголю; нервові зриви; довге охолодження; зловживання жирною їжею, багатою холестерином; спадкові причини.

Симптоми захворювання судин нижніх кінцівок.

Розпізнають 4 стадії хвороби:

1 стадія, коли хвороба проявляється в слідстві важкої фізіологічного навантаження. Це може бути тривала піша прогулянка. 2 стадія – заціпеніння в кінцівках з’являється вже після проходження шляху більше 2000 м. Для 3 стадії атеросклерозу властиві такі симптоми, як раптовий відмова однієї або кількох кінцівок, гостра біль поширюється на весь стовбур хребта, після чого відбувається судорожне скорочення м’язів нижньої частини стегна. Хворий може втратити свідомість, від перенапруги центральної нервової системи, але продовжувати битися в конвульсіях.

4 стадія не менш небезпечна, коли виникає гангрена ніг і трофічні виразки.

Так само може пропадати пульс. Це перевіряється по артерії в районі ноги, де пульс в нормі відмінно прощупується, але при блокуванні судин не відчувається. Спостерігається переміжна кульгавість, яка особливо явно проявляється при ходьбі по сходах. Розрізняють вищу і нижчу переміжну кульгавість в залежності від локалізації місця стенозу. Для найвищої переміжної кульгавості властиві такі симптоми: больові відчуття в м’язах сідниць і стегон. Так як в цьому випадку порушується кровопостачання в тканинах малого тазу, у чоловіків може відстежуватися пошкодження і ослабленні м’язів сфінктера. Якщо ми говоримо про захворювання судин ніг, ознаками захворювання є раптові болі в ногах у процесі руху, переміжна кульгавість час від часу, болі в стані спокою, особливо при горизонтальному розташуванні. Також артеріосклероз характеризується таким явищем як прохолодні кінцівки. У слідстві зниженої температури ніг майже припиняється потік крові, яка робиться в’язкою. Так, зменшення кількості циркулюючої крові провокує відчуття холоду в ногах. Ситуація швидко посилюється.

Ускладнення артеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Хвороба артеріосклероз є прихованою, і впливає на багато процесів в організмі, аж до утворення гангрени кінцівок стоп. Совісно з тромбозом артерій, стан яких рівномірно посилюється в зв’язку з наявністю бляшок. Розвиток хвороби починається з відкладення і осідання холестерину на стінках судин, після чого в процесі тривалого накопичення, утворюється тромб, який ускладнює проходження крові по судинах. Як наслідок, це призводить до неправильної роботи всіх внутрішніх органів, і перевантажує серце. Звідси виникають інфаркти, інсульти, гангрена. Так само виявляється негативний вплив і на мозок, так як до нього не надходить достатня кількість крові, і не всі області забезпечуються достатньою кількістю кисню. Якщо вчасно не приступити до вирішення проблеми, через деякий час з’являються виразки. Ці виразки надзвичайно важко заживають і можуть зростати в розмірах. Також потрібно зазначити, що порушення кровообігу веде до зміни і порушення метаболічних процесів, що, в свою чергу, призводить до різних хвороб організму.

Способи лікування судин нижніх кінцівок.

Але довгий їх застосування має чимало побічних ефектів. В результаті досягається тимчасове поліпшення стану артерій і кровообігу.

Народні засоби для судин нижніх кінцівок.

Доведено зцілення атеросклерозу травами. Відомі рецепти відвару глоду, кропиви, ромашки і кореня імбиру. Рецепт зовнішнього застосування:

100 грам горілки, 15 грам листя смородини, 15 грам листя звіробою, 30 грам кореня імбиру (подрібнити).

Горілкою залити листя і імбир, поставити в тепле темне місце. Наполягати 7 днів, після чого прикладати компрес до ураженої ділянки. Ще з давніх часів наші бабусі передавали з покоління в покоління рецепти, якими на сьогоднішній день користуються у всіх країнах і ними рясніє інтернет. Для профілактики атеросклерозу ніг надзвичайно може бути корисна їжа з невисоким входженням холестерину, заняття фізичною культурою і спортом в помірній кількості. Дітям із захворюванням атеросклерозу рекомендують відвідування лікаря масажиста протягом тривалого часу в комплексі з медикаментозним лікуванням. Корисно буде плавання, заняття легкою атлетикою, кінним спортом. Кінцівки повинні отримувати навантаження і в той же час розслаблятися, чому сприяє чергування відпочинку і занять.

Лікування за рецептом Б. В. Болотова яблучним оцтом.

Вам знадобиться 50 грам подрібненого часнику і півсклянки яблучного оцту. Все змішати і залишити настоюватися мінімум на 3 дні в прохолодне місце. Приймати слід з водою, додаючи кілька крапель настоянки. Це один з найдієвіших способів і легкодоступних. Навіть вже не на початковій стадії, він гальмує процес розмноження бактерій.

Лікування артеріосклерозу судин способом piokal.

Суть способу piokal в застосуванні саморегуляції. Професор Піотрович описує організм як складну імунну систему, в якій всі системи і органи обмінюються між собою інформацією. І якщо в результаті певних обставин передача не просто утруднена, а надходить з спотвореннями, ми отримуємо захворювання того чи іншого органу. Для лікування хвороб, передумовою яких є «імунні зміни», доктор Піотрович спроектував Каталізатори Піокал (вкладиші в взуття). Вони зроблені з особливого матеріалу, що відображає слабкі імпульси пошкоджених органів, замінюючи їх на імпульси здорових. Тим самим відбувається процес розблокування інформаційних каналів, в результаті органи і системи починають вчасно отримувати вірну інформацію, відновлюють свої функції і організм відновлюється і приходить в початковий стан. Велика ефективність способу piokal обумовлена тим, що в наданому випадку лікується не захворювання, а усувається саме фактор хвороби.

Препарати і ліки для судин нижніх кінцівок.

Медикаментозне лікування хвороб судин нижніх кінцівок передбачає під собою комбінований прийом ряду препаратів. Як правило, вони поділяються на 4 головні групи.

Препарати, що знижують холестерин в крові – традиційно, на базі нікотинової кислоти. Фібрати – препарати, що знижують вироблення організмом жирних кислот. Ліки, які виводять жовчні та інші кислоти при їх надлишку, що неодмінно призводить до зниження характеристик холестерину. Статини – препарати, які знижують вироблення холестерину печінкою.

Всі ці препарати можна призначати тільки лікар і приймати їх необхідно під лікарським контролем, так як майже всі з них мають серйозні побічні ефекти. Лікування захворювань судин нижніх кінцівок передбачає повну відмову від шкідливих звичок, а також виключення смаженої, жирної їжі, в якій і так чимало холестерину. Слід відмовитися від алкоголю і газованих напоїв. Привчати себе до прогулянок по ранку і вечорами. Проходити в день не менше 10 кілометрів, при цьому протягом усього шляху міняти темп. Необхідні мінімальні навантаження, такі як пробіжка по сходах вгору і вниз. Виключити варто і м’які крісла, замінивши їх на стільці з твердою спинкою. Займатися в домашніх умовах гімнастикою, необхідно. У запущених випадках, потрібне оперативне втручання, щоб уникнути ампутації кінцівки.

Лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

На початкових стадіях хвороби, медикаментозне лікування орієнтовано, в першу чергу, на досягнення наступних завдань:

Зниження болю в ураженій кінцівці, Попередження формування інфаркту або інфаркту, Полегшення фізичних навантажень Недопущення розвитку гангрени пальців і стоп.

Прогноз хвороби атеросклерозом.

Хворий повинен безперервно контролювати свій артеріальний тиск для такого, щоб запобігти виникнення ймовірних ускладнень. У разі якщо лікування консервативними методами не ефективно, хворому рекомендується балонна ангіопластика хворобливого посудини, а в запущених випадках і досконале усунення судини – эндарэктомия.

Облітеруючий атеросклероз.

Облітеруючий атеросклероз — один з провідних видів атеросклерозу. Захворювання артерій і хронічна ішемія нижніх кінцівок. Найчастіше зустрічається у людей похилого віку. Уражаються великі судини і артерії середнього калібру (великогомілкові, підколінні, стегнові). Облітеруючий атеросклероз найчастіше розвивається в слідстві інших супутніх захворювань таких як цукровий діабет, туберкульоз, ожиріння, ревматизм, відмороження, травми ніг. Довгий час хвороба протікає безсимптомно, після чого настає різкий біль, зміна кольору шкірних покривів, від білого до яскраво-бордового. Гангрени і виразки з’являються раптово, розвиваються некрози шкіри. Нерідкі випадки лихоманки і підвищення температури тіла. Біль охоплює кінцівку, і може віддавати в найближчі ділянки тіла, що вводить в оману. Хворі часто вдаються до самолікування, ніж тільки погіршують становище. В даному випадку необхідно реагувати швидко і запобігти вогнища появи гангрени. Нагноєння починається з пальців ніг і рухається по всій площі стопи вище до гомілки, вражаючи ділянку за ділянкою. На останніх стадіях, можливо лише ампутувати якомога менше тканини. Разом з гниттям кінцівки, ускладнюється робота головного мозку, заражається кров, що призводить до сепсису і неминучої загибелі.

Зробити УЗД судин нижніх кінцівок в Самарі: ціни, адреси і запис онлайн.

✚ Провідні центри УЗД судин нижніх кінцівок в Самарі; ✚ вартість діагностик, рейтинг клінік, адреси, відгуки; ✚ можливість записатися на нашому сайті онлайн або по телефону зі знижкою до 50% .

Графік роботи центру:

Клініка Доктора Мут.

Юнгородок Г. Самара, Аеропортовське шосе, д. 67.

«Клініка Доктора Мут» — є одним з російських медичних центрів. Ведушим фахівцем клініки є головний лікар та директор Мут Ольга Михайлівна, що гарантує повний лікарський контроль за якістю лікування кожного пацієнта. Клініка створена в 2009 році. У штаті 16 лікарів-найвищих фахівців у своїй області, відібраних по всій Самарі на жорсткій основі професіоналізму і душевним людським якостям, відповідають високим вимогам до якості лікування та обслуговування.

УЗД судин нижніх кінцівок.

Графік роботи центру:

Російська р. Самара, Садова, д. 111Б.

Клініка спеціалізується на комплексній турботі про здоров’я пацієнта, що включає профілактику, діагностику та лікування з участю лікарів-терапевтів, неврологів, акушер-гінекологів, ультразвукової діагностики. Центр надає консультативну та діагностичну допомогу дорослим. Прийом проводиться за попереднім записом.

УЗД судин нижніх кінцівок.

Ультразвукове дослідження судин нижніх кінцівок – це ефективний спосіб діагностики захворювань судин ніг, що не має протипоказань, побічних реакцій, не передбачає інвазивного втручання. Всі ці позитивні моменти зробили його одним з найпопулярніших методів обстеження вен і артерій ніг. Діагностика проводиться з використанням приставки Допплера.

В яких випадках потрібно. При набряклості ніг, стані тяжкості, болях в литкових м’язах, судомах, онімінні, поколюванні, зміні кольору шкіри, розширенні вен і т. д.

Процедура. Оскільки УЗД не пов’язане з радіоактивним випромінюванням, ця процедура не має протипоказань. Перед обстеженням на шкіру ніг наносять спеціальний гель і за допомогою датчика отримують зображення судин на моніторі. Щоб зробити ультразвукове дослідження ніг оперативно і якісно, читайте анкети клінік, відгуки пацієнтів на нашому порталі і записуйтеся на процедуру. У нас ви також можете записатися на ангіографіію (рентгенографічне дослідження).

Тут представлені діагностичні центри, в яких ви можете зробити УЗД судин нижніх кінцівок в Самарі.

Ціна. Середня ціна на УЗД судин нижніх кінцівок становить в Самарі: 2500 руб.

Питання та відповіді:

Де в Самарі пройти УЗД судин нижніх кінцівок?

Ми зібрали кращі клініки міста, де можна зробити УЗД судин нижніх кінцівок. Вибір центру можна здійснювати як по розташуванню так і за ціною.

Скільки коштує зробити УЗД судин нижніх кінцівок?

Ціни на діагностику залежать в першу чергу від якості обладнання. На DocDoc.ru Ви знайдете провідні центри Самари, по кожному з яких наведені вартість процедури, графік роботи, а також представлена можливість записатися на дослідження онлайн або по телефону.

Всі клініки Самари:

Корисні статті про захворювання, сучасні методи лікування і діагностики.

Потрібен кваліфікований лікар ближче до дому? Спеціалізований портал допоможе.

Медичний довідник хвороб від А до Я.

Дізнайтеся, скільки коштують медичні послуги в різних клініках. Порівняйте ціни і виберіть відповідну.

УЗД судин нижніх кінцівок.

З усіх судин найчастіше досліджуються артерії і вени нижніх кінцівок, так як саме в них зустрічається найбільша кількість різних захворювань. Судини можуть бути вражені васкулітами, варикозною хворобою, тромбофлебітом, тромбозом, атеросклерозом та іншими патологічними процесами. Про всі них можна судити за результатами УЗД.

Показання до УЗД судин нижніх кінцівок.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Завдяки тому, що зараз функціонує величезна кількість приватних діагностичних центрів, УЗД судин ніг може зробити будь-яка людина, при наявності бажання і можливості оплатити процедуру. Ви теж можете пройти сканування артерій і вен ніг з власної ініціативи, «для профілактики», щоб переконатися у відсутності порушень. Власне, деякі так і роблять … проте, якщо у Вас немає ніяких об’єктивних скарг, не варто проходити діагностику. З таким же успіхом, тобто, без отримання корисної інформації, Ви можете провести УЗД лімфовузлів, МРТ всього тіла і інші хороші, але у Вашому випадку не потрібні дослідження.

В ідеалі, дослідження треба проходити при наявності скарг, за рекомендацією судинного хірурга. По можливості, йти на нього варто з напрямком лікаря, в якому вказано попередній діагноз.

Для того, щоб направити пацієнта на УЗД судин нижніх кінцівок, фахівець повинен встановити наявність у хворого хоча б однієї з можливих свідчень. Ці свідчення можуть бути наступними:

— ознаки тромбу в артерії або вені;

— запальні захворювання судин;

— підозра на варикозне розширення вен;

— спостереження за динамікою захворювання;

— оцінка ефективності проведеного лікування;

— симптоми трофічних порушень в нижніх кінцівках і ін.

Підготовка до дослідження.

При УЗД судин нижніх кінцівок вивченню підлягають шляху кровотоку, стан яких не залежить від дотримувалися Вами дієти, об’єму вживаної рідини і т. д. Так що Ви ніде не почуєте, що на дослідження треба приходити натщесерце або після якихось інших особливих підготовчих заходів.

Від Вашого способу життя результати діагностики не зміняться, проте вони здатні змінитися під дією прийому ряду ліків. Якщо Ви страждаєте захворюваннями судин або іншими хворобами і на момент дослідження приймаєте якісь препарати, обов’язково повідомте про це лікаря, який буде робити Вам УЗД. Багато засоби мають судинозвужувальну або, навпаки, судинорозширювальну дію, і під їх впливом діаметр просвіту артерій і вен, ступінь порушення їх прохідності, швидкість кровотоку можуть дещо змінюватися, вводячи в оману Вас, спеціаліста УЗД-діагностики та лікаря.

Якщо раніше Ви вже обстежили судини ніг – не тільки за допомогою УЗД, але і іншими способами, наприклад, за допомогою ангіографії, обов’язково візьміть результати з собою й покажіть їх лікаря, до якого прийдете на дослідження.

Як проводиться процедура.

Як і при будь-якій процедурі УЗД, під час доплерографії артерій і вен лікар переміщує датчик, що випускає ультразвук, по шкірі, пересуваючи його в проекції досліджуваних судин. Щоб візуалізувати кровотік у всіх судинах кінцівок, пацієнта протягом дослідження просять поміняти положення тіла: перевернутися зі спини на живіт.

Поки лікар вивчає Ваші судини, Ви можете почути рівномірні або повторювані звуки, що віддалено нагадують шум прибою; це всього лише багаторазово посилений звук переміщення крові по артеріях і венах, так що не лякайтеся.

Протягом УЗД фахівця належить вивчити артерії і вени обох нижніх кінцівок на всьому їх протязі; це досить великий обсяг роботи, так що будьте готові провести в суспільстві доктора 30-40 хвилин.

Що показує УЗД судин нижніх кінцівок.

В процесі проведення ультразвукового дослідження судин фахівець бачить будова стінки великих або середніх артерій і вен на будь-якій ділянці, діаметр їхнього просвіту, прохідність судин, ступінь їх звуження або розширення, швидкість кровотоку, стан венозних клапанів, наявність тромбів і емболів у просвіті.

Побачивши ознаки патології, лікар описує всі зміни в бланку висновку і, при необхідності, робить «фото» з екрану, щоб лікуючий лікар міг не тільки за описом, але і візуально судити про зовнішній вигляд патологічного вогнища. На жаль, отримані зображення відображають зміни тільки на обмеженій ділянці судини, але, при необхідності, знімків можна зробити кілька. Втім, в більшості випадків порушення артерій і вен універсальні, в них немає нічого незвичайного, тому зображення до висновку зазвичай не прикладають.

На жаль, лікар УЗД (до речі, таких докторів правильніше називати не «узистами», а «ультрасонологами») не має права призначати лікування за результатами процедури; його пріоритет – діагностика. Тому, коли Ви отримаєте висновок, поверніться з ним до того фахівця, який порекомендував Вам УЗД, а якщо такого немає, запишіться на прийом. Доктор оцінить результати, розповість Вам, що у Вас за хвороба, і порекомендує необхідну терапію, якщо така знадобиться. Не зволікайте: раніше почнете лікування – і Вам швидше стане легше. Пройшовши лікування і через якийсь час знову зробивши контрольне УЗД судин, Ви побачите набагато кращі результати, ніж зараз.

Дослідження судин нижніх кінцівок.

Послуги ультразвукової діагностики та дослідження судин нижніх кінцівок в мед центрі Меділюкс сервіс в Вітебську.

В даний час УЗД судин нижніх кінцівок залишається самим достовірним і одночасно доступним методом обстеження пацієнтів, які мають скарги, характерні для захворювань судинної системи організму. До них відносяться важкість у ногах, поява судоми, незвичайна втома і набряки, що виникають на нижніх кінцівках у вечірній час, поява видимих змін великих вен, просвічують через шкірні покриви.

У цьому випадку проведення УЗД судин допомагає своєчасно встановити діагноз, виявити ускладнення, призначити необхідне лікування і що важливо, проконтролювати його ефективність.

Симптоми при яких робиться УЗД судин нижніх кінцівок:

втому при ходьбі, тяжкість, біль у ногах; при підвищеній чутливості ніг до холоду; при відчуття поколювання на шкірі ніг; при наявності варикозу вен; в разі появи на шкірі гомілок виразок; у разі появи набряків на ногах.

Що можна визначити за допомогою УЗД судин нижніх кінцівок?

Протокол проведення УЗД вен ніг детально розроблений, і лікар пі проведенні дослідження у кожного хворого оцінює наступних параметри, що дозволяють робити висновок про стан судин нижніх кінцівок:

оцінка та вивчення кровотоку; визначення величини просвіту вен на різних рівнях; виявити визначення звужень — як зумовлених власне судинною патологією, так і внесосудистыми факторами; виявити недостатність клапанів вен, який повинен перешкоджати зворотному току крові при вертикальному положенні тіла; встановити точне розташування тромбів і їх розміри; вивчити параметри кровотоку за допомогою допплерографического датчика; УЗД глибоких вен нижніх кінцівок дозволяє виявити патологію навіть у судинах, які розташовані дуже глибоко і погано візуалізуються.

УЗД діагностика судин нижніх кінцівок.

Види УЗД судин нижніх кінцівок.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

1.УЗДГ (двомірна ультразвукова доплерографія)

Це дослідження зараз використовується досить рідко із-за появи інших видів УЗД судин ніг, а також приладів більш високого діагностичного рівня. Цей вид обстеження може бути застосований для оцінки прохідності вен, стану клапанів, які є в поверхневих, глибоких та перфорантних венах (за умови, якщо клапани мають типову локалізацію).

2.УЗДС або УЗАС (дуплексне ангіосканування)

Це поєднання допплерівського дослідження та енергетичного картування. Говорячи простіше, в разі виконання даного дослідження різні за швидкістю руху крові ділянки підсвічуються різним кольором.

Дуплексне УЗД судин нижніх кінцівок — «золотий стандарт». Тільки на підставі цього дослідження (крім власного огляду) лікар зможе поставити обгрунтований діагноз і призначити лікування.

Воно дозволяє оцінити:

стан стінок артеріальних і венозних судин прохідність вен як глибоких, так і поверхневих характер ураження клапанів вен, ступінь їх недостатності при будь-якій локалізації вен наявність тромбів, їх вид і розміри, ступінь звуження ними судин а також визначити причину рецидиву варикозної хвороби після проведеної операції або склеротерапії.

3.Триплексне УЗД судин і вен нижніх кінцівок.

Це об’ємне (3D) дослідження судин в кольорі. Це – оптимальний метод обстеження для тих пацієнтів, які мають проблеми з артеріями або венами ніг. Особливо він інформативний у тих випадках, коли потрібно найбільш чітко скласти план майбутнього оперативного втручання, щоб уникнути рецидиву або ускладнень після операції.

Кому потрібно пройти дане обстеження.

Обстежити артерії ніг потрібно:

при цукровому діабеті якщо ви страждаєте підвищеним артеріальним тиском, який би причиною воно не було викликано якщо ходьба супроводжується болем в ногах при нічних болях в ногах, особливо коли при опусканні їх з ліжка стає легше якщо ви страждаєте надмірною масою тіла при курінні ноги швидко замерзають навіть при нормальній температурі навколишнього середовища інфаркт міокарда в анамнезі перенесені операції на судинах ніг підвищений рівень холестерину в крові.

Доплерографія венозних колекторів нижніх кінцівок проводиться в наступних випадках.

набряки ніг, особливо виникають до вечора видно на око варикозно розширені вени судоми в ногах якщо вагітність ускладнилася розширенням вен на ногах, набряками, болями біль у нозі, особливо якщо вони супроводжуються підвищенням місцевої або загальної температури зміна кольору шкіри на ногах, трофічні виразки.

Як підготуватися до обстеження.

Як проводиться УЗД ніг.

Огляд судин проводиться спочатку в положенні лежачи, з зігнутими в колінах ногах. Потім лікар обов’язково повинен оглянути судини у вертикальному положенні пацієнта. Перед тим, як почати огляд, на ноги наноситься трохи спеціального гелю, який служить для усунення перешкод, пов’язаних з попаданням повітря безпосередньо під датчик.

Під час процедури лікар вручну підбирає частоту випромінювання ультразвуку в залежності від глибини розташування судин і необхідного ступеня його деталізації. Найчастіше використовується частота 6-12 мегагерц. Глибокі вени оглядають низькочастотними датчиками.

Як проводиться розшифровка УЗДГ.

Зробити УЗД судин ніг найкраще там, де вам не просто дадуть на руки протокол з цифрами і коротким висновком, а де дивитися судини буде безпосередньо флеболог або судинний хірург. Він, спираючись на отримані дані, проведе оцінку характеристик руху крові по судинах, а потім опише подальшу тактику лікування.

Для оцінки кровотоку по артеріях використовують такі показники:

Vmax – максимальна швидкість кровотоку в артерії, яка реєструється в систолу Vmin – мінімальна швидкість руху крові, реєстрована в діастолу RI – опір судинне: це відношення різниці систолічної і мінімальної швидкості кровотоку до максимальної швидкості ПІ – пульсаційний індекс, визначається майже як RI, але є більш чутливим показником зміни просвіту судини товщина внутрішньої і середньої оболонок посудини (ТІМ).

Для стегнової артерії ТІМ повинна бути менше 1,1 мм. Коли воно не досягає 1,2 мм – це ще прикордонне значення. Про атеросклерозі говорить цей показник більше 1,3 мм, або збільшення цього значення на 50% від такого ж показника на прилеглому ділянці.

ЩПІ: відношення систолічного тиску на гомілкової артерії до такого ж тиску на плечовій артерії. Він повинен бути приблизно дорівнює 1,0 або трохи більше.

Для вен немає таких цифрових показників. Під час УЗДГ судин кінцівок, ціни на які відрізняються в різних клініках, лікар оцінює прохідність венозних колекторів на гомілки — глибоких і поверхневих, а також великих вен, що проходять в черевній порожнині і порожнині таза — здухвинних і нижньої порожнистої вени.

Візуалізуються всі можливі тромби, оцінюється система клапанів і стан комунікантних вен. Також проводяться проби з підняттям ноги, пережатием вен джгутом, що дозволяє отримати уявлення про напрям та характер руху крові, наявності або відсутності патологічних скидів її у зворотному напрямі.

Кому довірити виконання дослідження.

Більше довіри не заслуговують ті центри, які встановлюють високу ціну на дане дослідження 3000 рублів і вище, а ті, в яких огляд і дане дослідження виконує судинний хірург або флеболог. В середньому, ціна на УЗДГ судин ніг становить від 1000 до 2000 рублів.

Таким чином, УЗД судин нижніх кінцівок є тим методом діагностики, який допоможе не тільки визначити проблему судин ніг. Саме даними, отриманими в результаті допплерівського УЗД судин, керуються судинні хірурги для вибору методу консервативного або оперативного лікування. Оцінюється результат проведеної терапії також, виходячи з результатів УЗДГ.

УЗД вен нижніх кінцівок.

УЗД вен нижніх кінцівок полягає в обстеженні судин, клапанів, процесів кровотоку. За допомогою дослідження, заснованого на методі Допплера, визначається ділянка вен, в якому є порушення, що виявляються запалення і тромби. УЗД нижніх кінцівок не небезпечно для здоров’я і не вимагає попередньої підготовки.

УЗД вен нижніх кінцівок Вартість(руб) УЗД судин нижніх кінцівок ВЕНИ.

Наші фахівці:

УЗД: Бєляєва Тетяна Іванівна.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Лікар УЗД: Халаиджев Микола Георгійович.

УЗД, ФД, кардіолог: Іванова Т. М.

Ультразвукова діагностика: Худяк Олена Геннадіївна.

Метод Доплера полягає в наступному: ультразвуковий промінь відбивається від еритроцитів, які «течуть» по судинах. Звідси лікар отримує інформацію про те, наскільки велика швидкість кровотоку, про протікання процесу судинного тяжа. УЗД діагностики нижніх кінцівок представлено декількома підвидами. Ультразвукова доплерографія полягає в наступному: — в аналізі венозних судин;-вен – перфорантів; – глибоких колекторів, прохідності; — в стані клапанів.

Найбільш поширений і точний діагноз – дуплексне сканування. Воно визначає стан венозних стінок і клапанів, прохідність колекторів і перфорантних вен, встановлює ступінь тромбозу (венозного). Ультразвук застосовується для пошуку тромбів, установки їх рухливості, розмірів і локалізації.

Зробити УЗД можна і найбільш сучасним способом – кольоровим картуванням, при якому додатково позначається кольором швидкість кровотоку: чим вона більше, тим інтенсивніше відтінок.

Ціни на УЗД вен нижніх кінцівок.

Ціни на прийом лікаря, обстеження та проведення необхідних процедур, операцій наведені на сайті медичного центру. Вартість УЗД вен нижніх кінцівок можна дізнатися у фахівця клініки, зателефонувавши за вказаним на сайті телефоном. Орієнтовна вартість первинного прийому лікаря становить 1000 руб, повторного (протягом 3-х тижнів) – 800 руб.

Показання до УЗД.

Провести дослідження по Допплеру необхідно: – при появі болю в ногах і тяжкості; – втоми під час ходьби; – при відчутті поколювання; – варикозі; – у разі підвищеної чутливості до холоду; – набряклості; – при наявності виразок на гомілках.

Процедура протягом півгодини дозволить виявити уражені судини, поставити своєчасно діагноз і провести потрібне лікування.

Де зробити УЗД вен нижніх кінцівок в Калузі?

Зробити УЗД в Калузі можна в «ендохірургічному центрі». Записатися на прийом, отримати кваліфіковану консультацію ви можете прямо зараз онлайн або, зателефонувавши за вказаним телефоном. Фахівці центру допоможуть ефективно вирішити вашу проблему і дадуть відповідь на всі питання щодо здоров’я.

У повсякденній практиці фахівці «Ендохірургічного центру» застосовують останні досягнення у сфері охорони здоров’я, новітні технології та обладнання. Звертайтеся до нас вже зараз. Ми допоможемо кожному!

Доплерографія (УЗДГ) судин голови і нижніх кінцівок.

Погорєлова Олена Володимирівна.

Загальний лікарський стаж 4 роки.

Стаж за спеціальністю «акушерство та гінекологія» 4 роки.

стаж за спеціальністю «ультразвукова діагностика» 2 роки.

У 2014 році закінчила Ярославський державний медичний університет «лікувальна справа». Проходила інтернатуру з 2014 по 2015 рік за спеціальністю «акушерство і гінекологія» на базі Клінічної лікарні № 10 р. Ярославля. У 2017 році пройшла професійну підготовку за фахом «Ультразвукова діагностика» . Має навчання на циклах професійного удосконалення «Комплексна променева диференційована діагностика захворювань сечостатевої системи», «Ультразвукова діагностика в акушерстві та гінекології», «Патологія шийки матки та генітальних інфекцій» , «Актуальні питання охорони здоров’я жінки».

Лобзина Юлія Михайлівна.

Лікар ультразвукової діагностики.

Стаж роботи 4 роки.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

У 2015 році закінчила Ярославський державний медичний університет. Ординатура за спеціальністю» Ренгенологія «у 2017 році отримала професстоальную перепідготовку за спеціальністю «Ультразвукова діагностика». Діючий сертифікат з ультразвукової діагностики до 2022 року. Має додаткову освіту по «ультразвукова доплерографія і дуплексне сканування». Працює в Державний автономний заклад охорони здоров’я Ярославської області «клінічна лікарня № 9″ і в ММЦ » Медікал Форте»

Михайлова Ірина Серегеевна.

Лікар ультразвукової діагностики.

Перша кваліфікаційна категорія.

Загальний лікарський стаж стаж роботи 20 років.

Стаж за фахом ультразвукова діагностика 18 років.

У 1999 році закінчила Ярославську державну медичну академію за спеціальністю «Педіатрія». У 2000 році пройшла інтернатуру за фахом. «Терапія.» У 2001 році пройшла професійну перепідготовку лікарів за фахом «Ультразвукова діагностика». Працює лікарем ультразвукової діагностики в діагностичному центрі Ярославської обласної дитячої клінічної лікарні та Медичному Центрі «Медікал Форте»

Опис послуги Вартість, руб. Комплексне обстеження судин ЕХО серця і УЗДГ судин голови та шиї 2 200 УЗДГ черевної аорти з вісцеральними гілками 1 200 УЗДГ судин верхніх кінцівок з проведенням проб 1 400 УЗДГ судин головного мозку та шиї 1 400 УЗДГ судин нижніх кінцівок 1 400 УЗДГ судин нирок 1 200.

Клініка «Медікал-Форте» пропонує пройти процедуру ультразвукової доплерографії (УЗДГ судин) в Ярославлі.

Що таке УЗДГ?

Доплерографія, часто званий як «доплер» відноситься до безпечних методів діагностики стану кровоносних судин за допомогою ультразвукового апарату, який виконує сканування основананный на «ефекті Доплера» і названий на честь австрійського вченого Крістіана Доплера, який зробив відкриття в галузі оптики, акустики, котрий полягає в реакції ультразвукових хвиль на зміну швидкості руху крові.

В результаті сканування лікар бачить повну картину стану кровоносної системи:

Швидкість руху крові; Еластичність стінок; Потовщення, деформації; Бляшки, тромби; Розриви, розгалуження.

У «Медікал-Форте» проводиться УЗДГ судин голови, шиї, кінцівок, нирок, ЕХО серця, а також доплерографія артерій.

Показання до проведення.

1. Доплерографія судин голови.

Дослідження показано пацієнтам, які перенесли або мають різні захворювання і травми:

Порушення мозкового кровообігу Захворювання шийного відділу хребта Новоутворення і пухлини в області голови і шиї Черепно-мозкові травми Нейрохірургічні втручання Атеросклероз, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба.

Про порушення свідчать симптоми:

Часті головні болі, Запаморочення і непритомність Порушення зору або мови Шум у вухах, Оніміння і поколювання в кінцівках Часті напади слабкості, втоми.

2. Доплерографія верхніх і нижніх кінцівок.

М’язові болі Оніміння, судоми Набряки, пухлини, освіта «зірочок» Посиніння, почервоніння, поколювання Відчуття холоду в кінцівках Хронічні захворювання вен і суглобів Травми та хірургічні втручання Швидка втома при ходьбі.

3. УЗДГ ниркових артерій.

Болі в нижній частині спини ниркові кольки підвищення кров’яного тиску набряклість обличчя, ніг.

4. Показання до доплерографії серця.

Болі в області серця Пороки і захворювання або підозри на них Кардіохірургічні операції.

Як проходить обстеження?

Пацієнт розташовується на кушетці. Залежно від області огляду доктор встановлює спеціальні датчики для сканування даних або завдає гель. Процедура займає від 15 до 45 хвилин і є абсолютно безболісною.

Сканування супроводжується звуковими сигналами, які відображають зміни швидкості руху крові. Дані виводяться на монітор у вигляді кольорового або чорно-білого зображення. Для найбільш точної розшифровки даних пацієнту потрібно підготуватися до дослідження.

Підготовка.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

За кілька годин до процедури слід відмовитися від вживання речовин, що впливають на стан судин: лікарських препаратів, сигарет, алкоголю, кави та чаю. Необхідно зняти прикраси, які можуть ускладнювати доступ. Під час процедури важливо зберігати спокій, рівно дихати.

Протипоказання до УЗДГ відсутні. Доплерографія проводиться для будь-яких груп пацієнтів, в тому числі і для вагітних жінок, однак перед обстеженням все ж рекомендується проконсультуватися з лікарем.

УЗДГ в » Медікал-Форте»

Запрошуємо вас на доплерографію судин ніг, рук, голови, шиї, нирок і серця за допомогою сучасного обладнання. Обстежитися можна з метою профілактики або при появі симптомів захворювань.

Переваги звернення в наш центр:

Діагностуємо як окремі галузі, так і весь організм Процедурою, розшифровкою даних і видачею рекомендацій займаються досвідчені лікарі, які мають відповідну професійну кваліфікацію Регулярні акції та знижки для наших клієнтів Запис на процедуру в режимі онлайн Можливість отримання безкоштовної консультації через спеціальну форму на сайті або по телефону.

Згідно зі статистикою, сьогодні від різних патологій серцево-судинної системи страждають не тільки люди похилого віку. Ризикам все більше схильна молодь у віці від 25 до 35 років. Дуже важливо своєчасно звернути увагу на симптоми і пройти обстеження.

Звертайтеся в клініку «Медікал-Форте» в Ярославлі, щоб перевірити судини і бути здоровими. Запис на процедуру проводиться онлайн, а також за телефонами: 8(4852)228-808, +7(910)973-34-54.

Допплер / дуплекс нижніх кінцівок (УЗДГ, УЗДС)

УЗДГ вен нижніх кінцівок зі знижкою 20%

20 хв. УЗДГ артерій і вен нижніх кінцівок 2500 2200.

УЗДГ вен нижніх кінцівок 1350 20 хв. УЗДГ артерій нижніх кінцівок 1650 20 хв. УЗД суглобів 1350 20 хв. —>

Обстеження проводять:

Крейзер Анастасія Ігорівна.

— лікар ультразвукової діагностики — лікар-рентгенолог.

Досвід роботи: з 2012 року.

Освіта: – Санкт-Петербурзька Державна Педіатрична Медична Академія — педіатр – СЗГМУ їм. І. І. Мечникова, Професійна перепідготовка на лікаря УЗД.

Для діагностики захворювань судин нижніх кінцівок найдоцільніше застосовувати метод дуплексного сканування. Дуплексне сканування це метод дослідження, який використовує ультразвукові хвилі і дозволяє точно і безболісно діагностувати різні патології і захворювання артерій і вен нижніх кінцівок. Дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок на відміну від звичайного ультразвукового дослідження дозволяє використовувати функцію КДК (кольорове допплерівське картування) кровотоку, що в свою чергу забезпечує отримання об’єктивної інформації про особливості кровотоку у венах і артеріях ніг. Після того як було проведено дуплексне сканування вен нижніх кінцівок , а також артерій ніг лікар на підставі отриманих даних ставить діагноз і призначає відповідне лікування.

При виникненні таких симптомів як оніміння, втома, набряклість, тяжкість в ногах слід обов’язково звернутися до лікаря. Після огляду лікар призначить зробити дуплекс артерій нижніх кінцівок і вен нижніх кінцівок. Подібно МРТ, завдяки дуплексному скануванню можна виявити небезпечні захворювання судин ніг і запобігти їх подальшому розвитку.

Доплер вен нижніх кінцівок застосовують при діагностиці:

Тромбоз поверхневих і глибоких вен Варикозне розширення вен, Венозна недостатність.

Також даний метод дозволяє встановити причину появи судинних зірочок.

Доплер артерій нижніх кінцівок дає можливість виявити:

Аневризми Оклюзії Стенози Аномалії будови судин.

Методом дуплексного сканування артерій виявляються атеросклеротичні бляшки, які призводять до виникнення небезпечних захворювань, так як, перекриваючи собою просвіти судин, вони погіршують кровопостачання в ногах. Порушення кровотоку ведуть до розвитку венозного тромбозу, а також хронічної варикозної недостатності. Дуплекс вен нижніх кінцівок рекомендується проводити в якості профілактичного дослідження у людей, що належать до групи ризику. До групи ризику належать люди, які працюють за професіями, які передбачають тривале ходіння або стояння на ногах, а також тривале перебування в сидячому положенні. До таких професій відносяться: офіціант, перукар, вантажник, кухар, офісні працівники і т. д.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЕ ОБДУРИТИ!

Останнім часом почастішали випадки шахрайства, коли люди телефонують Вам, або приходять додому і від імені нашої організації пропонують придбати медикаменти.

Не вірте їм, ми не торгуємо ліками і не ходимо по квартирах.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Ми надаємо тільки медичні послуги в наших центрах.

Доплер судин нижніх кінцівок.

Навігація по статті:

Що таке Допплер судин нижніх кінцівок?

Доплер судин нижніх кінцівок — метод дослідження кровотоку в судинах, який дозволяє реєструвати в реальному часі в графічному, звуковому і кількісному вигляді показники кровотоку в судинах.

Метод призначений для діагностики стенозів та оклюзій судин нижніх кінцівок, оцінки функціонального стану клапанів вен нижніх кінцівок.

Доплерографія як метод обстеження не має вікових обмежень, безболісний, нешкідливий для здоров’я. Дослідження абсолютно безпечно і безболісно. Його можна проводити у дітей з 4-5 років (за умови їх адекватності і здатності спокійно лежати протягом 15-20 хвилин).

Доплерографія вен нижніх кінцівок включає в себе дослідження наступних судин: нижньої порожнистої вени, клубових вен, стегнової вени, великої підшкірної вени, малої підшкірної вени, підколінної вени і глибоких вен гомілки.

Результатом дослідження є висновок про рівномірності потоку крові в судинах і характер його зміни, з-за звуження або закупорки просвіту судини, обумовлене наявністю атеросклеротичної бляшки, тромбу або запалення. Оцінюються компенсаторні можливості кровотоку, наявність аномалій будови та ходу судин — звитості, перегину, аневризм; наявність і ступінь вираженості артеріального спазму; ймовірності сдавления артерії ззовні — рубцями, спазмованими м’язами.

Важливим компонентом дослідження є оцінка стану венозного кровотоку — прохідність глибоких вен нижніх кінцівок і спроможність клапанів вен кінцівок.

Чому важливо робити доплера судин мозку?

За допомогою ультразвукової допплерографії нижніх кінцівок можна виявити наявність атеросклеротичних бляшок в артеріях, визначити рівень ураження судини, ступінь стенозу, оцінити ефективність колатерального кровотоку. Досліджується як артеріальний, так і венозний кровообіг. Обстеження однаково інформативно як для великих, так і для дрібних судин.

Доплер використовується не тільки для діагностики, але й для оцінки ефективності проведеного лікування, для визначення тактики лікувальних заходів (консервативних або операційних).

Метод ультразвукової допплерографії високо інформативний, дає можливість поставити правильний діагноз і виробити ефективну тактику лікування.

При яких симптомах робиться Допплер судин нижніх кінцівок?

Обстеження на доплері показано пацієнтам зі скаргами на:

мерзлякуватість ніг тяжкість і набряки на ногах, судоми литкових м’язів (варикозна хвороба) пацієнтам з надлишковою масою тіла пацієнтам, чиї ноги втомлюються при ходьбі на невеликі відстані пацієнтам з гіпертонічною хворобою.

Для перевірки/поліпшення працездатності яких органів потрібно робити доплера судин мозку?

Як проходить процедура доплера судин мозку?

Хворий знаходиться в положенні на спині (за винятком обстеження підколінної вени, яка лоціруется при положенні хворого на животі).

Як підготуватися до Доплера судин мозку?

Для більшості типів доплерографії не пов’язаних з черевною порожниною, не потрібно спеціальної підготовки. Ваш лікар або медичний центр, що виконує дослідження можуть мати спеціальні інструкції для конкретного типу Доплера. Наприклад, ви не повинні будете їсти вночі перед дослідженням. Ультразвук не може пройти через газ в кишечнику і через повітря в легенях.

NewsMedical.ru.

Свіжі новини.

Підвищений гастрит симптоми лікування і дієта.

Ерозивний гастрит симптоми діагностика та лікування.

Які вітаміни після хвороби приймати дитині?

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Вчені в черговий раз довели, що пізні вечері шкідливі здоров’ю.

Маленькі діти розуміють різницю між жартом і акторською грою.

Соціальні мережі провокують дівчат сідати на небезпечні дієти.

Атеросклероз (6) Бронхіальна астма (4) Бронхіт (1) Шкідливі звички (3) Гайморит (4) Гастрит (7) Генетика (4) Довголіття (3) Досягнення медицини (9) Зір (4) Народна медицина (3) Новини медицини (204) Нові ліки (3) Онкологія (5) Остеохондроз (2) Панкреатит (5) Радикуліт (3) Тонзиліт (4) Тромбофлебіт (2)

Атеросклероз судин нижніх кінцівок.

У людському тілі черевна аорта є найбільшим посудиною, що несе артеріальну кров. Кров з черевної аорти надходить в органи таза, до нижніх кінцівок.

У нижній третині живота черевна аорта ділиться на дві більш дрібні артерії-клубові, в паху вони діляться на стегнові і далі в підколінної ямці переходять в підколінні артерії і артерії гомілки.

Найчастіше до порушення кровопостачання в нижніх кінцівках призводить атеросклероз. При атеросклерозі відбувається відкладення холестеринових бляшок на стінках судин, через це істотно зменшується просвіт судин, а то і повністю він перекривається. При зменшенні просвіту або повному закритті артерій, які несуть кров в ноги, виникає ішемія — недостатнє постачання клітин і тканин киснем.

При нестачі кисню в тканинах кінцівок виникають больові відчуття. У важких випадках через недостатнє надходження кисню в тканини, можуть з’являтися трофічні виразки і навіть гангрена. Варто сказати, що це відбувається все ж рідко, в разі прогресування атеросклерозу, і при неправильному або недостатньому лікуванні.

В даний час, атеросклероз судин нижніх кінцівок виявляється у 10 — 12 % людей старше 65 років. Найчастіше атеросклероз судин нижніх кінцівок зустрічається у чоловіків старше 50 років, які курять. Тим не менш, атеросклероз судин нижніх кінцівок може діагностуватися і у більш молодих осіб, які відносяться до групи ризику по даному захворюванню.

Симптоми атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Атеросклероз судин нижніх кінцівок тривалий час може мати безсимптомну форму і проявляти себе тільки при значних фізичних навантаженнях.

Характерний симптом атеросклерозу артерій ніг, болі в м’язах, які виникають при ходьбі. Даний симптом атеросклерозу судин нижніх кінцівок називають «переміжною кульгавістю», тому що при великих навантаженнях на ноги або навіть просто при ходьбі, хворий починає відчувати біль в ногах і що б зменшити ці відчуття змушений зупинятися.

По мірі прогресування захворювання поступово зменшується дистанція, яку людина може пройти без зупинки. Надалі з’являються постійні болі в пальцях або стопах навіть у спокої.

Крім «переміжної кульгавості», можуть зустрічатися і інші симптоми атеросклерозу судин нижніх кінцівок як:

• Відчуття оніміння в ураженій кінцівці.

* Тривало незагойні рани і виразки на гомілках і стопах.

• Лущення і тріщини на шкірі.

Якщо у вас присутні один або декілька з перерахованих вище симптомів — варто сходити на прийом до судинного хірурга, що б уникнути ампутації кінцівки.

Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок.

Термін «облітеруючий» використовується при описі хвороб судин кровоносної системи, коли відбувається поступове звуження просвіту артерій, яке тягне за собою порушення циркуляції крові.

При облітеруючому атеросклерозі відбувається звуження просвіту судин з-за того, що збільшуються розміри самої атеросклеротичної бляшки.

Атеросклерозу судин нижніх кінцівок притаманні ті ж фактори ризику, що й інших захворювань кровоносних судин, наприклад таких, як ішемічна хвороба серця і судинна недостатність головного мозку.

Фактори ризику, які можуть призвести до розвитку облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок:

• підвищений рівень холестерину.

• підвищений артеріальний тиск.

• підвищений вміст цукру в крові.

• відсутність фізичного навантаження.

Куріння найбільш серйозний фактор ризику, який впливає на виникнення і розвиток атеросклерозу. У боротьбі з атеросклерозом в першу чергу необхідно відмовитися від куріння.

Існує класифікація артеріальної недостатності, яка розрізняє 4 стадії в розвитку порушень в кровопостачанні нижніх кінцівок.

• I стадія — болі в ногах, які з’являються тільки після великого фізичного навантаження, наприклад ходьби на далекі відстані.

• II стадія — болі при ходьбі на відносно невеликі відстані (до 200 м);

• III стадія — болі в ногах при ходьбі менше 50 м або в спокої;

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

• IV стадія — виникнення трофічних виразок і/або гангрени нижніх кінцівок.

У хворих з облітеруючим атеросклерозом артерій нижніх кінцівок можуть бути від одного до декількох з перерахованих нижче симптомів:

• Біль або втома в литкових м’язах під час ходьби — цей симптом є найбільш ранньою ознакою атеросклерозу судин ніг.

• Мерзлякуватість і оніміння в ступнях, які посилюються при ходьбі, підйомі по сходах.

* Температурні відмінності між кінцівками (нога, уражена атеросклерозом судин, буде прохолодніше, ніж здорова)

* Біль в нозі навіть без навантажень.

• Незагойні ранки або виразки, в області стопи або нижньої третини гомілки.

• Потемнілі ділянки шкіри на пальцях ніг і на самих стопах.

Лікування атеросклерозу нижніх кінцівок.

Лікування облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок багато в чому залежить від стадії захворювання і від ступеня його поширеності. У початкових стадіях досить усунути фактори ризику, які ведуть до розвитку даного захворювання.

Насамперед, необхідно вжити заходів для усунення факторів, які ведуть до подальшого прогресування захворювання, а також скорегувати спосіб життя і харчування. Що ж необхідно зробити хворому, якому поставлений діагноз атеросклероз судин нижніх кінцівок:

• Провести коригування харчування і знизити вміст продуктів, багатих холестерином і жирами тваринного походження.

* Постаратися нормалізувати вагу.

* Обов’язкова відмова від куріння та інших шкідливих звичок.

* Підтримувати артеріальний тиск в рамках вікової норми (140/90 мм. рт. ст. для людей старше 50-60 років)

• Виконувати фізичні вправи.

• При наявності цукрового діабету – підтримувати рівень цукру в межах норми.

• Стежити за рівнем холестерину в крові.

В лікуванні атеросклерозу можна виділити кілька основних напрямів:

• немедикаментозне лікування (без використання ліків)

• медикаментозне лікування (з використанням ліків)

• лікування захворювань, які сприяють виникненню атеросклерозу судин.

Немедикаментозне лікування спрямоване на усунення факторів ризику і нормалізацію способу життя. Якщо прибрати хоча б один фактор ризику атеросклерозу, то знижується істотно ризик виникнення ускладнень. При відсутності ж всіх факторів-прогнозу захворювання значно поліпшується.

При медикаментозному лікуванні, щоб запобігти утворенню тромбів, пацієнту призначають препарати, які знижують рівень холестерину крові. Наприклад, статини (зокор, або інші препарати з цієї групи) або алликор (протисклеротичний препарат на основі часнику), препарати, які розширюють судини (верапаміл, цилостазол), зменшують в’язкість крові і знижують тромбоутворення (пентоксифілін, реополіглюкін, аспірин або тромбо-асс, VesselDue F, курантил). Позитивний ефект настає тільки після декількох місяців прийому препаратів.

Якщо з’являються болі в ногах у спокої, а також — трофічні виразки або некрози стоп, то методом лікування може стати хірургічне втручання — шунтування, протезування, балонна ангіопластика і ряд інших.

Профілактика атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

При атеросклерозі судин необхідно обов’язкове дотримання дієти, вона є ключовим моментом в лікуванні даного захворювання.

Мета дієти — зниження кількості продуктів, які містять багато холестерину і тваринного жиру.

— нежирна курка, телятина, кролик.

— всі види морської риби.

— нежирні молочні та кисломолочні продукти -яйця (не більше 1-2 на тиждень)

— свіжі та заморожені овочі та фрукти, овочеві супи);

— круп’яні та макаронні вироби;

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

— хліб грубого помелу;

— спеції і нежирні приправи;

— чай, неміцна кава, соки без цукру, безалкогольні напої.

Що краще обмежувати:

— яловичина, бекон, шинка.

— тверді і плавлені сири.

— майонез зі зниженим вмістом жиру.

— масло вершкове, сало, маргарин.

— жирне м’ясо, ковбаса, сосиски, паштет.

— жирні м’ясні бульйони;

— незбиране і згущене молоко, вершки, сметана, жирний сир.

— жирні сорти сирів.

— смажена картопля, картопля фрі, чіпси.

— здобні борошняні вироби.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Їжа повинна бути приготовлена тільки з використанням рослинного масла або в вареному, тушкованому вигляді. З м’ясних бульйонів слід видаляти при приготуванні жир, під час випіканні кулінарних виробів краще ціле яйце замінити тільки білком. Салати краще заправляти малому, краще-оливковою, можна додавати оцет або лимонний сік. Сіль слід обмежити або взагалі виключити.

Дієта при атеросклерозі судин нижніх кінцівок.

1-й сніданок: Пшоняна каша на молоці, салат овочевий на соняшниковій олії, неміцна кава.

2-й сніданок: Сир з цукром, груші Обід: Суп овочевий, відварна телятина з гречаною кашею, компот із сухофруктів.

Вечеря: салат з морської капусти з рослинним маслом, морська відварна риба з запеченою картоплею, чай з лимоном.

У будь-якому випадку, ніколи не забувайте консультуватися у своїх лікарів. Тільки доктор може поставити правильний діагноз і призначити найвірніше лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Увага! Інформація на сайті не повинна бути використана в якості керівництва по самолікуванню, всі запропоновані ліки і методи лікування, описані в статтях, можуть застосовуватись тільки після консультації з лікарем!

7 коментарів.

Я теж ніколи не курила, дотримувалася дієти. А у мене знайшли на УЗД бляшки в нижніх кінцівках, хоча холестерин в нормі. Звідки що береться?

У мене діагноз-генералізований атеросклероз.Зроблено п’ять операцій в МКДЦ в Казані,оперував Салімов Дамір Рашидович,дай Бог йому здоров’я!Прибиралися бляшки з обох сонних артерій,клубової артерії,поставлений шунт на одній н/к. Минуло п’ять років,мені 64г,стан цілком терпиме,не те,що було до операцій,поки не палю,намагаюся побільше рухатися,коли погода дозволяє Хірург сказав,що я це підхопив з-за частих і тривалих нервових стресів.

Атеросклероз судин нижніх кінцівок: лікування, симптоми.

Майже кожна людина в наш час схильний до тих чи інших захворювань, які ще 20 років тому найчастіше зустрічалися тільки у лічених одиниць людей. Таким захворюванням є атеросклероз судин нижніх кінцівок, який зустрічається майже у кожного 5-го людини, якщо немає самої хвороби, її симптоми бувають у дуже багатьох.

Симптоми атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Для початку потрібно розібратися, що ж з себе представляє цей самий атеросклероз. Атеросклероз — це захворювання, для якого характерна поява холестеринових або ліпідних бляшок на стінках судин у різних частинах тіла. Найчастіше це судини в мозку або близько серця. З-за цих самих бляшок прохідність судин починає сильно скорочуватися, потік крові порушується, пацієнт починає відчувати нездужання. Головною проблемою є той факт, що поки прохідність не порушена як мінімум наполовину, то людина зазвичай не відчуває ніякого дискомфорту, але коли це прохідність становить вже менше 50%, то пацієнт починає відчувати на собі всі малоприємні і важковиліковні симптоми. Саме тому більшість лікарів рекомендують щороку проходити комплексне медичне обстеження, яке навіть при відсутності сильно виражених симптомів допоможе на ранній стадії виявити захворювання.

Вам обов’язково варто звернути особливу увагу на своє здоров’я, якщо ви спостерігаєте у себе наступні симптоми:

Особливо сильно проявляється тоді, коли людина йде швидким кроком або біжить. Найчастіше біль не буває хронічною, вона може бути гострою і «прострілює». Для того, щоб біль стихла, людина зазвичай повинна зупинитися на якийсь час і перечекати, поки не вщухне біль. Місце болю в ногах зазвичай залежить від того, які судини і в якому місці вражені, саме біля вогнища хвороби і настає різкий біль. Варто відзначити, що найбільш поширений цей симптом у тих, хто багато курить;

«горизонтальні» болі.

Так звані «горизонтальні» болі або болі, що виникають при горизонтальному положенні, досить часто бувають у людей, які мають це захворювання. Така біль характерна в основному саме для атеросклерозу, адже не часто людина буде відчувати больові відчуття в стані повного спокою. Хворі також називають такі болі «нічними», так як особливо вони відчуваються ночами, не дають нормально спати. Для того, щоб біль вщухла, людина повинна спустити ноги з ліжка, що, звичайно, не дуже зручно і приємно;

проблеми зі шкірою нижніх кінцівок.

Досить цікавий симптом, який зустрічається не у всіх, а ті, хто його мають зазвичай не пов’язують його ні з яким захворюванням. Вся справа в тому, що в уражені нижні кінцівки не надходить достатня кількість харчування, на гомілки починають випадати волосся, спостерігається сильна сухість шкіри, може спостерігатися алергія або грибкові захворювання;

симптом «чужі ноги»

Це почуття, коли хворий не може нормально відчувати свої кінцівки, при ходьбі ноги заплітаються» чи не слухаються свого господаря. Також досить часто буває оніміння, яке може не проходити протягом декількох годин;

блідість кінцівок.

Цей симптом зустрічається також не у всіх, але все-таки якась тенденція спостерігається. Спробуйте підняти ноги вище пояса, якщо ви помітили, що вони дещо блідіше всього тіла, то це явна ознака того, що в тканини кінцівок не надходить потрібну кількість кисню, це може бути симптомом атеросклерозу;

тріщини, лущення, виразка, гангрена.

Все пов’язано також з кисневим голодуванням тканин, з-за відсутності належного харчування тканини починають слабшати, з’являються надмірна сухість і лущення, в деяких випадках можуть з’явитися екзема, виразки, а в дуже запущеному випадку — гангрена.

Найжахливіше, що в переважній більшості випадків хвороби, атеросклероз судин нижніх кінцівок може почати розвиватися з дуже раннього віку. Лікарі давно помітили, що атеросклероз часто проявляється вже в 10-12 років, але симптоми мінімальні, людина списує їх на щось інше. З часом такі симптоми розвиваються далі, і вже в 25-30 років людина може мати хронічну хворобу.

Діагностика атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Діагностувати дане захворювання можна тільки у лікаря, самостійно поставити собі діагноз ніяк не вийде, все з’ясовується лише під час комплексного медичного обстеження (в таких ситуаціях хвороба часто виявляється абсолютно випадково), але іноді пацієнти і проходять через спеціальні процедури. Отже, для діагностики атеросклерозу судин нижніх кінцівок застосовуються:

Такі проби робить тільки лікар, вони дозволяють йому перевірити кровообіг і прохідність крові в потрібних частинах тіла. Крім цього, лікар також прослуховує стегнові артерії на наявність шумів, перевіряє колір нігтьового ложа пацієнта. Після діагностування захворювання лікар призначає пацієнтові правильне лікування;

різні інструментальні методи.

До інструментальним методам можна віднести найрізноманітніші клінічні методи, які може застосувати лікар. Це може бути комп’ютерна томографія, рентгеноконтрастна ангіографія та інші методи;

лабораторний аналіз.

При первинному підозрі на атеросклероз лікар швидше за все призначить спеціальний аналіз крові на наявність холестерину в крові, такий аналіз дозволить визначити щільність холестерину і з цього аналізу лікар вже може міркувати про те, чи може у пацієнта бути атеросклероз.

Варто відзначити, що діагностувати атеросклероз судин нижніх кінцівок потрібно на якомога ранніх стадіях, так як хвороба розвивається дуже швидко і за відсутності будь-якого лікування пацієнт починає все більше страждати, це загрожує йому у майбутньому інфарктом або гангреною, в іноді лікарям доводиться відрізати кінцівки пацієнта. Також наслідком може стати розвиток облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок, який може бути дуже небезпечний для життя.

Лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Адекватне і правильне лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок зазвичай включає в себе два досить простих, але дуже ефективних етапу, які дозволяють нехай і не повністю, але по максимуму усунути основні і найбільш небезпечні симптоми хвороби, які сильно заважають хворому нормально жити і загрожують йому більш серйозними наслідками. Також у рідкісних випадках лікарю доводиться вдаватися до хірургічного лікування в тому випадку, коли у пацієнта вже є гангрена або інші порушення.

Які ж існують два головних методи лікування? Ось вони:

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

дієта і фізичні навантаження.

Саме правильна дієта і наявність фізичних навантажень дозволяють пацієнту позбутися найголовнішої причини розвитку цієї хвороби — високого рівня холестерину. Чому винен саме холестерин? Саме він є причиною появи цих самих бляшок, який буквально огортають стінки наших судин. Коли людина постійно харчується не дуже якісною і жирною їжею, то його холестерин просто не переробляється і відкладається на стінках судин. Головним завданням лікування є як би видалення цього холестерину зі стінок судин, він повинен вийти звідти.

Для того, щоб це сталося, потрібно застосовувати правильну і ефективну дієту, яка включає в себе їжу, багату клітковиною, білком і «хорошими» вуглеводами. Потрібно харчуватися овочами, фруктами, крупами, макаронами з твердих сортів пшениці, нежирним м’ясом і рибою (ідеальним варіантом стане відварена куряча грудка). Обов’язково потрібно виключити будь-які жиросодержащие продукти (особливо жирне м’ясо), яйця, борошняне, солодощі, солодкі газовані напої.

Також по можливості потрібно хоча б на деякий час виключити зі свого життя алкоголь і сигарети, так як вони є свого роду «провокаторами», зазвичай вони не є головною причиною хвороби, але активно сприяють її розвитку при наявності інших факторів.

Що стосується фізичних навантажень, то їх теж потрібно обов’язково включити в своє життя. Не потрібно для цього годинами просиджувати в спортзалі, досить проводити півгодинні або годинні прогулянки кожен день на свіжому повітрі, також відмінно допомагають будь-аеробні навантаження. Якщо у вас сидяча або малорухлива робота, то також бажано робити невелику розминку під час робочого дня, це хоч якось посприяє виходу зайвого холестерину з організму;

медикаментозне лікування.

Після повного обстеження і здачі всіх потрібних аналізів лікар призначить вам не тільки дієту і правильне харчування, але також швидше за все і призначить якесь медикаментозне лікування. Звичайно таке лікування включає в себе споживання препаратів-статинів, які заважають зайвого холестерину накопичуватися в організмі і залишатися на стінках судин. Також лікар може призначити застосування препаратів, які перешкоджають тромбоутворенню в тілі людини, найбільш простим препаратом у даному випадку є стандартний аспірин, одна або дві таблетки якого кожен день дуже допомагають боротися з тромбами в тілі.

Варто пам’ятати, що атеросклероз судин нижніх кінцівок є дуже підступним і досить швидкоплинним захворюванням, тому краще в першу чергу зайнятися профілактикою хвороби, а не її лікуванням. Для профілактики захворювання потрібні тільки збалансована «правильна» дієта з низьким вмістом холестерину і жиру, наявність легких фізичних навантажень, відсутність стресу, відмова від алкоголю та тютюну.

Якщо зробити всі ці заходи в комплексі, то ви напевно застрахуєте себе від цієї підступної і дуже небезпечної хвороби, яка може підстерігати кожного з нас буквально на кожному кроці.

Судини нижніх кінцівок.

Шийний остеохондроз: болі в шиї, плечах, ліктях, оніміння пальців, головні болі, запаморочення. Поперековий остеохондроз, радикуліт: болі в попереку, крижах, куприку, сідницях, болі з іррадіацією в ногу (радикуліт), судоми в ногах, втрата чутливості. Деформуючий артроз: болі в суглобах верхніх і нижніх кінцівках, болі в п’ятах, стопах, кістках і нервах.

— УЗД черевної порожнини; — УЗД серця; — УЗД суглобів; — УЗД молочних залоз; УЗД органів малого тазу; УЗД судин мозку, верхніх і нижніх кінцівок.

Ласкаво просимо на наш сайт. Вас вітає колектив високопрофесійних лікарів і фахівців.

Багатопрофільний медичний центр «Допомога», протягом 15 років є висококваліфікованим лікувальним і науковим закладом Нижнього Новгорода, що входить до складу Академії медико-технічних наук Російської Федерації в якості лікувально-діагностичного та наукового закладу сучасних медичних технологій. Активно взаємодіє з міжнародною Озоновою Асоціацією, російською гастроентерологічною Асоціацією.

З медичним центром активно співпрацюють більше 40 страхових компаній, з них: Ресо-Гарантія, Ингосстрах, СОГАЗ, Росно, Військово-страхова компанія, Росгосстрах і ін.

Очолює медичний центр «Допомога», Сєрова Алла Миколаївна доктор медцинских наук, професор, академік Академії медико-технічних наук Російської Федерації, академік Європейської академії природничих наук, почесний учений Європи. За великий внесок у справу здоров’я нації О. М. Сєрова нагороджена орденом Катерини Великої та медаллю Роберта Коха. За наукові відкриття в галузі сучасної медицини вона також нагороджена високими нагородами — орденом-зіркою Вернадського та срібною медаллю А.с Попова, оскільки є ще і автором ряду раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

Клініка має в своєму розпорядженні висококваліфікованими фахівцями, які мають вчені ступені, великий стаж і досвід роботи по діагностиці та лікуванню хворих з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, нервової системи, судин, органів дихання, серця, опорно-рухового апарату.

Центр має у своєму розпорядженні клінічну та біохімічну лабораторії, кабінети ультразвукової та функціональної діагностики, кабінет проктолога, невролога, судинного хірурга, гастроентеролога, мануального терапевта, голкорефлексотерапевт, лімфодренажу, масажу, внутрішньотканинний електростимуляції, озонотерапії, оксигенотерапії. Ванни: гидропунктурные, перлинні, вуглекислі.

У медичному центрі «Допомога» Вам: • не доведеться втрачати час в очікуванні діагностичних або лікувальних процедур • висококваліфіковані фахівці проведуть повне обстеження протягом одного дня, нададуть ефективне лікування з використанням найсучасніших медичних технологій, медикаментів, фізіотерапевтичних процедур • комфортні стаціонарні умови в одно-двох місцевих палатах з усіма зручностями, будуть сприяти відновленню Вашого здоров’я в найкоротші терміни з максимально позитивним результатом.

Наші послуги: Медичний центр «Допомога» надає консультативну, амбулаторну та стаціонарну допомогу з застосуванням новітніх медичних технологій: озонотерапії, внутрішньотканинний електростимуляції, малоінвазивних методів лікування в області проктології та судинної хірургії. Основною діяльністю центру є діагностика та лікування захворювань, диспансеризація за такими напрямами: • Гастроентерологія : лікування гострих і хронічних гастритів; виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки; хвороб стравоходу; гострого та хронічного холециститу, дискінезії жовчного міхура; хронічного панкреатиту, синдрому подразненої товстої кишки, хронічного коліту. * Проктологія: лікування проктитів; геморою, шляхом накладення латексних кілець; анального свербіння; анальних тріщин. • Неврологія : лікування остеохондрозу хребта; радикулітів; артрозів; гриж дисків; невритів; мігрені, з застосуванням нової медичної технології внутрішньотканинний електростимуляції; початкових проявів недостатності мозкового кровообігу; дисциркуляторної енцефалопатії; головних болів різної етіології. * Судинна хірургія: лікування варикозно розширених вен методом склерозування (ін’єкції у вену склерозуючих розчинів); атеросклерозу судин нижніх кінцівок; лімфостазу верхніх і нижніх кінцівок. * Терапія: лікування хронічної ішемічної хвороби серця; гіпертонії, кардіодистрофії, гострих і хронічних бронхітів, запалень легенів, бронхіальної астми. міокардіодистрофії, кардіалгії. • Ревматологія : діагностика та лікування хвороби суглобів і сполучної тканини, введення всередину суглобів препаратів гіалуронової кислоти, лікування остеоартрозів, ревматоїдних артритів, псоріазу, подагри.

Медичний центр «ДОПОМОГА» може укладати договори з підприємствами на діагностику та лікування працівників цих підприємств.

Наша адреса:

р. Н.Новгород, вул. Велика Печерська, д. 26 , офіс 401, проїзд: трамвай № 2 до зупинки вулиця Семашко — «Вища школа економіки».

Тел./факс 8(831) 202-19-03.

Будьте Здорові, Щасливі, Красиві.

Де можна зробити узд судин нижніх кінцівок.

Зміст статті.

Щоб визначити стан судин нижніх кінцівок, застосовується ультразвукове дослідження, яке може показати судини у вигляді графіки. Здатність ультразвукових хвиль відображати візуально картину руху формених елементів крові дозволяє здійснювати аналіз властивостей кровотоку. Ці дії називаються допплерометрией або допплерографією.

Види ультразвукових досліджень судин нижніх кінцівок.

Двомірна ультразвукова доплерографія, що позначається УЗДГ, не користується на сьогоднішній день колишньою популярністю через розробки більш сучасних методів УЗД ніг. За допомогою даного обстеження можна оцінити прохідність вен і стан клапанів.

Дуплексне ангіосканування, скорочене як УЗДС або ЗГАС, – традиційно стандартне обстеження, що дозволяє поставити правильний діагноз і почати лікування. При даному способі обстеження можна дізнатися стан стінок судин, прохідність вен, рівень ураження клапанів вен, наявність тромбів, а також дізнатися, чому стався рецидив варикозу в післяопераційний період.

Триплексне УЗД судин і вен, розташованих в нижніх кінцівках, дозволяє побачити об’ємне кольорове зображення. Цей метод вважається кращим на даному етапі для тих людей, у яких спостерігаються проблеми з венами і артеріями на ногах. Дуже корисний при складанні плану операції, так як допомагає розібратися, від чого може виникнути післяопераційний рецидив або ускладнення.

Куди звертатися для проведення УЗД судин нижніх кінцівок.

Всі вище перераховані способи ультразвукових досліджень можна зробити в будь-якому флебологическом центрі або в клініках, що мають відділення судинної хірургії. Якщо у вас виникли підозри, що вам необхідно провести УЗД ніг, вирушайте спочатку не до хірурга або терапевта, а до лікаря-флеболога.

Провівши візуальний огляд, доктор зможе сказати, чи так необхідно вам йти на УЗД, адже в багатьох випадках для призначення лікування або профілактики захворювань нижніх кінцівок буває досить звичайного огляду.

Коли Судинний хірург призначає вам УЗД, не варто орієнтуватися на флебологічні центри, в яких ціна такої послуги досить висока, дорожче-не означає Краще. Важливо потрапити на ультразвукове дослідження до досвідченого судинного хірурга або флеболога.

Після проведення повної діагностики за допомогою допплерівського УЗД судин вдасться виявити ступінь ураження судин нижніх кінцівок і призначити консервативне або оперативне лікування.

Атеросклероз артерій нижніх кінцівок-причини, діагностика і лікування.

Атеросклероз артерій нижніх кінцівок-небезпечна патологія судин, що розвивається переважно в літньому віці. На початковому етапі захворювання не проявляється характерними симптомами, в запущених випадках для запобігання серйозних ускладнень може знадобитися ампутація кінцівки.

Своєчасне обстеження при перших ознаках атеросклерозу артерій дозволять лікаря призначити пацієнту ефективний консервативний курс терапії.

Що таке атеросклероз артерій.

Не змінені артерії будь-якого відділу тіла мають такий просвіт, що забезпечує безперешкодний рух крові і відповідно живлення тканин.

Атеросклеротичне звуження магістральних артерій кінцівок є наслідком накопичення жирів на внутрішніх стінках. Формуються бляшки спочатку закріплюються в міжклітинному просторі, цю стадію розвитку патології прийнято позначати терміном «жирове пляма».

Відбуваються на даному етапі зміни ще можна зупинити, але такі бляшки найчастіше виявляються випадково при обстеженні судин.

Поступово атеросклеротичні бляшки стають більше, і це призводить до того, що діаметр судин стає менше і відповідно порушується фізіологічний кровопостачання. Недоотримання кисню і поживних речовин стає причиною зниження еластичності уражених судин, їх підвищеної ламкості і змін в поруч розташованих тканинах.

Поступово всередині жирової бляшки накопичується кальцій, вона стає жорсткою. Атерокальциноз значно порушує кровопостачання, в результаті гіпоксії виникає некроз тканин . Небезпеку представляє і можливі відрив з кінцевих відділів бляшки тромбу, який може закупорити велику артерію і викликати незворотні зміни.

Стенозуючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок більше поширений серед літніх пацієнтів старше 60 років, але захворювання зрідка діагностується і у молодих людей до 40 років. Чоловіки хворіють майже в 8 разів частіше в порівнянні з жінками, і не останню роль в звуженні судин і відкладенні бляшок в артеріях грає багаторічне куріння.

Причини захворювання.

Стенозуючий атеросклероз магістральних артерій нижніх кінцівок виникає під впливом різних провокуючих захворювання факторів.

Ймовірність розвитку патології підвищується у людей:

Зі спадковою схильністю. Разом з генами передаються особливості обміну ліпідів в організмі, гормональний фон, структура будови артеріальних стінок, специфіка імунітету, що впливає на швидкість розвитку атеросклерозу. З шкідливими звичками. Нікотин сигарет наділений атерогенною дією, але крім того куріння призводить до спазмування судин, і саме це погіршує потік крові і змушує затримуватися в артеріях поганий холестерин. Не менш згубні для організму алкоголь у великій кількості і наркотики, вони також дуже швидко змінюють нормальне функціонування судинної стінки. З іншого боку вживання якісного алкоголю в самій невеликій кількості вважається профілактикою відкладення бляшок всередині судин. З супутніми захворюваннями. Атеросклероз нижніх кінцівок важко протікає при цукровому діабеті, упациентов з таким діагнозом холестеринові бляшки формуються дуже швидко. До групи ризику входять ті, хто довго хворіє на артеріальну гіпертензію і гіпотиреоз щитовидної залози. Ожиріння. При недостатній фізичної активності. Гіподинамія сприяє застою крові в нижніх кінцівках, тобто створюються відповідні умови для відкладання холестерину. З психоемоційними затяжними або часто повторюваними стресами. При запальних процесах у великих артеріях.

Ризик появи атеросклерозу збільшується з віком, і чим більше на організм людини діє провокуючих факторів, тим вища ймовірність ураження судин.

Помічено, що атеросклероз артерій кінцівок частіше починає розвиватися після великого обмороження, серйозної травми, порожнинної операції.

Основні прояви захворювання.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

При уважному ставленні до свого здоров’я навіть початкові симптоми атеросклерозу кінцівок можна запідозрити самостійно.

Пройти в короткі терміни обстеження рекомендується, якщо фіксуються такі зміни:

Сверблячка і періодична поява мурашок в ногах. Часто пацієнти визначають схожість подібних симптомів з тими, які з’являються після тривалого віддавлювання кінцівки. Але дискомфортні відчуття в ногах при атеросклерозі виникають без супутніх причин. Відчуття холоду в ураженій кінцівці. Ця ознака спостерігається і в теплі сезони року. Блідість шкіри. Зменшення жирового і м’язового прошарку на гомілках, стегнах, стопах. Дегенерація тканин пов’язана з нестачею поживних речовин і кисню. Лущення шкіри, тріщини на ногах, зміна забарвлення нігтів. На тлі атеросклерозу нерідко розвиваються грибкові захворювання. Випадання волосяного покриву на ногах без подальшого відростання волосся. Дана зміна також пов’язано з дегенеративними процесами в шкірі. Біль. Спочатку хворобливі відчуття з’являються при фізичному навантаженні, на початковому етапі з’являється «переміжна кульгавість». У запущених випадках болі можуть бути і в спокої. Поява неприродно бордового фарбування шкіри стоп і гомілок. Потемніння свідчить про тромбоутворення, і є передвісником некрозу. Трофічні, незагойні виразки на ногах, частіше вони утворюються в області стоп. Гангрена. Некроз тканин виникає на останній стадії атеросклерозу, швидше ускладнення формується у людей з діабетом і рядом інших супутніх патологій.

Класифікація патології.

Класифікують захворювання в залежності від змін в артеріях і симптомів хвороби.

Розрізняють 4 стадії патології:

Перша стадія – доклінічна. На цьому етапі виникає ліпоїдоз-тотальна зміна в обміні жирів, що проявляється появою жирової плями в артеріях. Болючість в ногах виникає тільки після ходьби на значні відстані або після серйозної фізичної навантаження з упором на нижні кінцівки. Після відпочинку болі проходять. На другій стадії патології хворобливість в кінцівках з’являється вже після подолання пішки відстані в 250-1000 метрів. На третій стадії ішемія досягає критичного значення. Біль в кінцівках виникає вже після подолання 50-100 метрів. Четверта стадія-стадія появи виразок і некрозу з можливою наступною гангреною. Сильний біль і дискомфорт в ногах людина відчуває навіть в нічні години під час відпочинку.

Діагностика.

Запідозрити ураження артерій нижніх кінцівок досвідчений лікар може вже при огляді пацієнта. Увагу звертають на забарвлення шкіри, атрофію тканин, пульсацію артерій.

Для точного встановлення діагнозу призначають:

Ангіографія. Це найбільш точний інструментальний метод вивчення змін в судинах. Спочатку контрастний препарат вводять в артерію стегна і потім роблять рентгенівський знімок кінцівки. Ангіографія дозволяє визначити всі місця звужень судин і наявність обхідної артеріальної мережі. Так як ця процедура є інвазивною, то її не проводять при важко протікають хворобах нирок і при непереносимості контрастної речовини (йоду). Ультразвукову доплерографію – методика дозволяє виявити місця звужень в 95% випадків. Комп’ютерна томографія. Аналізи крові на визначення вмісту поганого холестерину і часу згортання крові.

Діагноз і ступінь атеросклеротичного ураження виставляється тільки після оцінки всіх даних обстеження. Лікування підбирається в залежності від виявлених патологій.

Якщо пацієнту пощастило і патологія встановлена на початковій стадії розвитку, то для запобігання подальших змін і для нейтралізації вже наявних порушень може знадобитися тільки виключення впливу на організм провокуючих факторів.

В першу чергу відмовитися від тютюнопаління; Харчуватися так, щоб в організм потрапляло якомога менше тваринних жирів, які є джерелом шкідливого холестерину; Знижувати вагу, якщо є зайві кілограми; Не допускати підвищення АТ вище 140 мм рт. ст; Посилити фізичну активність. Для судин ніг корисні піші прогулянки, їзда на велосипеді, плавання, вдома можна займатися на велотренажері; проводити лікування хронічних захворювань. Якщо є цукровий діабет, то потрібно постійно підтримувати нормальний рівень глюкози в крові.

Лікування стенозуючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівках на другий і наступних стадіях патології підрозділяється на консервативне, малоінвазивне і хірургічне.

Принципи консервативного лікування.

До консервативним методам терапії відносять прийом лікарських препаратів і фізіолікування. Курси прийому спеціально підібраних залежно виявлених змін медикаментів розраховані на 1,5 — 2 місяці, повторювати їх потрібно до 4-х разів за рік.

З лікарських препаратів переважно використовують:

Дезагреганти, тобто засоби, що перешкоджають утворенню тромбів. Найвідоміший дезагрегант – аспірин. Препарати, що поліпшують текучі властивості крові. Це реополіглюкін (вводиться внутрішньовенно в стаціонарі) і пентоксифілін. Спазмолітики. Дія цих ліків направлено на зменшення звуження судин, що покращує потік крові. Антикоагулянти призначають в стадію декомпенсації.

Показано призначення статинів для нормалізації вмісту холестерину в крові. При атеросклерозі часто використовують і ферментні препарати, так як захворювання в більшості випадків супроводжуються змінами в роботі підшлункової залози.

Деякі ліки необхідно пропити одноразово, інші використовуються періодично, в ряді випадків медикаменти потрібно буде приймати довічно. Особливості підбору схеми лікування залежать від стадії патології і супутніх недуг.

Малоінвазивні методики лікування.

Інноваційні методи лікування пацієнтів з атеросклерозом нижніх кінцівок-балонна ділятація, ангіопластика, стенування уражених артерій. Дані малоінвазивні процедури відновлюють потік крові без великої операції.

Проводяться вони за допомогою спеціального обладнання, реабілітаційний період займає мало часу і пацієнт може відновлюватися вдома.

Хірургічне лікування.

Не завжди малоінвазивні методики можуть застосовуватися. Якщо закупорені ділянки судин мають велику протяжність, то для відновлення циркуляції крові потрібне хірургічне втручання. Пацієнту пропонують один з видів операції:

Протезування зміненої ділянки судини синтетичним матеріалом. Шунтування – створення штучного каналу, який дозволить через окружний шлях крові циркулювати так, як це необхідно. Тромбендартеректомія-відсікання атеросклеротичних бляшок в судинах.

У тих випадках, коли діагностується гангрена і відсутні умови для відновлення кровообігу, необхідна ампутація кінцівки. Призначається ця операція з метою збереження життя пацієнта.

Використання народних методів.

Рецепти з народної медицини марні при атеросклерозі, якщо не застосовувати прописані лікарем медикаменти. Але різні відвари трав, спеціальні ванночки, настоянки допомагають поліпшити стан судин і склад крові, і посилюють загальну опірність організму.

Відвари з каштана кінського, хмелю звичайного. Ці трави підсилюють циркуляцію крові. Кропив’яні ванни. Їх застосування покращує мікроциркуляцію і сприяє зниженню дискомфортних відчуттів при атеросклерозі. Зілля з часнику. 10 зубчиків часнику потрібно очистити, стовкти і залити склянкою нерафінованої олії. Настоювати суміш повинна добу, після чого їй можна лікуватися. Для лікування чайну ложку часникової олії змішують зі столовою ложкою свіжовіджатого лимонного соку, п’ють зілля три рази на день.

Обов’язково потрібно дотримуватися дієти. Рекомендується їсти більше овочів і фруктів, при атеросклерозі корисний грейпфрут, диня, калина, горіхи, сир, риба жирних сортів. Необхідно завжди пам’ятати про те, що вживання вершкового масла, жирного м’яса, ковбас, паштетів, субпродуктів, здоби, майонезу сала при атеросклерозі потрібно практично повністю виключити.

Дотримання дієти не тільки поверне еластичність судин, але і позитивно позначиться на стані всього організму. Потрібно і більше пити, корисно вживання чистої води, компотів, зеленого чаю або чаю з лимоном, відварів деяких фітопрепаратів.

Звуження судин нижніх кінцівок.

Кубанський державний медичний університет (КубГМУ, КубГМА, КубГМИ)

Рівень освіти-фахівець.

«Кардіологія», «Курс з магнітно-резонансної томографії серцево-судинної системи»

НДІ кардіології ім. А. Л. Мясникова.

«Курс з функціональної діагностики»

НЦССХ ім. А. Н. Бакулева.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

«Курс з клінічної фармакології»

Російська медична академія післядипломної освіти.

Кантональний госпіталь Женеви, Женева (Швейцарія)

«Курс з терапії»

Російського державного медичного інституту Росздрава.

Звуження судин в першу чергу обумовлено особливостями метаболізму. З плином часу всі обмінні процеси, що протікають в організмі, змінюються, на жаль, не в кращу сторону.

Під впливом вікових трансформацій поступово порушується і нормальний обмін речовин, що протікає в кровоносних судинах. Звуження судин ніг часто діагностується у пацієнтів, які досягли 40 років, а до 60 років патологія спостерігається у кожної людини. Часто вона проявляється набряком ніг і появою в них болів.

Явище прямо пов’язане з розвитком атеросклерозу – патології, при якій на стінках судин відбувається формування склеротичних бляшок, які виступають основною причиною вікового утруднення кровотоку. Цей хвороботворний процес має кілька стадій:

атеросклеротичне ураження – порушення у внутрішньому шарі судини клітинних процесів вивільнення та поглинання ліпідів, а також білкових сполук; патологічна проліферація – розростання клітинного матеріалу для компенсації поразки, нашарування білкових і ліпідних відкладень, формування ліпідних плям; формування атеросклеротичної бляшки – перетворення ліпідного плями під дією накопичення міжклітинної рідини і гладком’язових клітин; патологічна перебудова клітинного речовини, що формує шари епітеліальних тканин судин; склероз – розростання атеросклеротичних бляшок; деформація і звуження просвіту судини;

Розростання клітинного матеріалу, що заповнює внутрішній просвіт артеріальних і венозних судин, призводить до того, що їх русло звужується, а нормальний процес кровотоку припиняється. В результаті розвивається гіпоксія (кисневе голодування) тканин органів.

Основні причини звуження судин ніг.

В основі патологічного звуження судин в першу чергу лежать вікові зміни, які негативним чином позначаються на цілісності артерій і вен, прискорюючи розвиток у них атеросклерозу. Закупорювання ушкоджень лейкоцитами та іншими речовинами, що входять до складу крові, призводить до формування щільних згустків, які стають основою для накопичення відкладень і розростання атеросклеротичних бляшок.

Крім атеросклеротичної хвороби є й інші причини звуження судин:

порушення захисних властивостей гладкомышечного ендотелію артерій і вен, формування патологічних клонів клітин; вірусне ушкодження судин (цитомегаловірус, герпес); ураження стінок судин хламідіями; порушення гормонального балансу; судинні спазми, що розвиваються внаслідок куріння і зловживання алкоголем; ураження організму інфекційними та запальними захворюваннями, перебіг у ньому онкологічних процесів; вроджені відхилення в розвитку судин: порушення нормального згортання крові; застій маси крові.

Розростання сполучної тканини стінок судин призводить не тільки до звуження їх внутрішнього просвіту, але і деформації кровоносного русла в цілому, що значно ускладнює кровообіг і викликає розвиток ішемії – недостатнє постачання кров’ю.

Фактори ризику розвитку патологічного процесу.

Факторами ризику, які значно збільшують ймовірність розвитку стенозу вен на ногах, є:

паління; зловживання алкоголем; розвиток артеріальної гіпертензії (підвищеного тиску); гормональний дисбаланс (гіпотиреоз) і порушення липопротеинового обміну; малорухливий спосіб життя і ожиріння; генетична схильність;

розвиток захворювань ендокринної системи, в першу чергу – цукрового діабету; випробування сильних стресів та емоційного перенапруження; незбалансованість харчування, недостатнє вживання необхідних організму речовин і мікроелементів; постменопауза; сильне пошкодження м’яких тканин організму (наслідки складних операцій, множинних і значних травм, інфекцій); порушення нормального обміну метіоніну і амінокислот (гомоцистинурія).

Для розрахунку ризику розвитку патології профільні фахівці використовують спеціальну програму, яка враховує показники спеціально розробленої шкали Systemic Coronary Risk Evaluation. З її допомогою можна провести загальну оцінку стану організму і визначити ймовірність розвитку звуження судин нижніх кінцівок.

Основні симптоми розвивається патологічного процесу.

При звуженні судин нижніх кінцівок лікування визначається з урахуванням причин розвитку патології і реакцій організму на їх терапевтичний вплив. На особливості розвитку хвороботворного процесу в першу чергу вказують такі симптоми:

на початковій стадії: поява набряклості нижніх кінцівок і хворобливих відчуттів, які спостерігаються в ногах у стані спокою і при незначних навантаженнях; на другій стадії: підвищена стомлюваність і чутливість нижніх кінцівок до пониження температури; на третій стадії: випадання волосяного покриву на шкірному покриві області судини, ураженого патологією, болі в ногах у стані спокою, оніміння нижніх кінцівок; на четвертій стадії: поява трофічних виразок і ранок, оніміння і потемніння пальців ніг, розвиток некрозу тканин і атрофії м’язів.

Для вибору лікувальних засобів і адекватної терапевтичної тактики профільні фахівці використовують інструментальні, апаратні та лабораторні методи обстеження.

Діагностичні заходи для визначення звуження судин.

Для визначення стану організму і постановки діагнозу профільні фахівці в першу чергу проводять опитування пацієнта, в ході якого вивчають скарги на погіршення здоров’я, виявляють ознаки патологій, проводять зовнішній огляд. Також в обов’язковому порядку виконуються пальпація доступних артерій і інструментальні процедури вислуховування систолічного шуму. При підозрі на звуження судин нижніх кінцівок вивчається капілярний відповідь артерій і вен на виконувані маніпуляції.

З метою більш глибокого вивчення стадії і особливостей розвитку патології проводять такі діагностичні заходи:

лабораторні дослідження вмісту холестерину в крові; лабораторне дослідження балансу ліпідів; рентгенологічне обстеження серця та органів грудної клітки; рентгенэндоваскулярное (внутрішньосудинне) дослідження стану судин із застосуванням спеціальних речовин – рентгеноконтрастная ангіографія; ультразвукове обстеження внутрішніх органів; доплерографію судин; триплексне і дуплексне сканування судин; інструментальне дослідження жорсткості стінок судин (сфигмография); вивчення стану тканин за допомогою комп’ютерної та магніторезонансної томографії.

Запорукою успіху лікування будь-якого захворювання є своєчасна діагностика патології і надання адекватного терапевтичного впливу. Слід негайно звернутися за медичною допомогою в разі появи ознак судинних захворювань.

Лікування звуження судин нижніх кінцівок.

Після обстеження пацієнта і стану його організму профільний фахівець визначає засоби і способи необхідного терапевтичного впливу. Лікування визначається з урахуванням стадії розвитку патології та особливостей організму пацієнта, реалізується двома основними способами – використанням медикаментозних засобів і шляхом проведення хірургічного втручання.

При звуженні судин ніг засоби народної медицини малоефективні і застосовуються в комплексі з медикаментозним лікуванням тільки на початкових стадіях патології, коли вона добре піддається терапії.

В основі медикаментозного лікування лежить використання лікарських засобів і речовин, дія яких дозволяє підтримати міцність і еластичність судинних стінок. Часто має місце застосування судинорозширювальних і гіпотензивних препаратів. Широке поширення набули різні медичні речовини, які при веденні до складу крові розчиняють тромби і відкладення на внутрішніх стінках судин. Цей спосіб дозволяє уникнути необхідності проведення хірургічної операції.

У тих випадках, коли всі використані засоби і методи терапевтичного впливу не виявилися успішними, лікування реалізується методом проведення хірургічного втручання. В більшості випадків цей спосіб застосовують при звуженні внутрішнього просвіту судин більше 50%.

Способи очищення судин нижніх кінцівок.

Закупорення вен і артерій призводить до недостатнього харчування тканин, розвитку патологій. Особливо часто така проблема зачіпає ноги. Щоб поліпшити кровотік, досить почистити судини нижніх кінцівок, використовуючи фармакологічні препарати і народні рецепти.

Чому забиваються судини.

Поступово на стінках кровотоку відкладаються шлаки, наростають холестеринові бляшки, еластичність тканин знижується. Такі явища призводять до порушення постачання окремих ділянок і всього організму киснем, мікроелементами, поживними речовинами.

Що повинно насторожити?

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Факторами, що говорять про необхідність почистити судини, в тому числі і нижніх кінцівок, стають такі проблеми:

поява сіточки; вузлові випинання вен; атеросклероз; облітеруючий ендартеріїт.

За статистикою, близько 10% всього населення Землі страждають від завищеної концентрації в крові ліпопротеїнів.

Шкідливий або корисний холестерин в судинах.

Ця речовина є необхідною для організму:

Входить до складу клітинних мембран. Допомагає засвоєнню вітаміну Д. Бере участь у виробництві жовчі, гормонів надниркових і статевих залоз. Підтримує імунний захист.

Складається з ліпопротеїнів різної щільності:

З високою захищають стінки судин. З низькою провокують утворення бляшок, завдаючи істотної шкоди.

У нормі загальна концентрація холестерину 5,2 ммоль/л. Якщо перевищується кількість корисного, досить злегка змінити раціон і вдатися до фітопрепаратів. Але при наявності небезпечного для здоров’я речовини потрібна якісна очищення кровоносних судин.

Близько 80% холестерину організм виробляє самостійно. Решта 20% надходять разом з тваринами жирами.

Останнім часом теорія про шкоду, що наноситься організму нераціональним харчуванням, піддається сумніву. Прихильники цієї наукової течії впевнені, що відповідальність за утворення бляшок лежить на щитовидній залозі, яка неефективно виконує свою роботу. На доказ наводиться той факт, що раніше захворювання лікували введенням невеликих обсягів гормонів щитовидки.

Механізм патології судин.

У нижніх кінцівках часто проявляються дефекти в результаті ускладненого варикозу, який провокує пошкодження стінок вен. В місцях вигинів поступово накопичується шкідливий холестерин, утворюється бляшка. Вона піднімається над внутрішньою поверхнею і перешкоджає нормальному відтоку крові, звужуючи просвіт.

Тривалий процес викликає такі проблеми:

дефіцит кисню в тканинах; дистрофія судин; атеросклероз.

Якщо не вдаватися періодично до очищення, ймовірні незворотні органічні зміни в нижніх кінцівках:

Стінки втрачають еластичність, стають щільними. Відбувається крововилив в бляшку, розвивається некроз, що призводить до появи тромбів. Поступово патологія поширюється на ниркову артерію, коронарні судини, зачіпає головний мозок.

Такої проблеми можна уникнути, якщо регулярно чистити кровоносну систему.

Фактори-провокатори засмічення судин.

Перш ніж вдаватися до допомоги медикаментів і народних рецептів, необхідно з’ясувати, що призвело до утворення бляшок. Якісна діагностика допоможе встановити ступінь порушення концентрації холестерину, визначити оптимальні методи терапії нижніх кінцівок.

Найбільш часто причинами стають:

ревматизм; атеросклероз; гіпертонія; цукровий діабет; вроджене звуження просвітів; порушення згортання крові; вікові зміни; куріння; алкоголізм; генетична схильність; травматичні пошкодження коліна, гомілки, ступні.

При наявності ризиків досить прочистити кровотік під контролем лікаря, щоб не допустити розвитку важких наслідків. Якщо проблема вже є, необхідно комплексне лікування, спрямоване на усунення причини і клінічної картини.

Препарати для очищення судин ніг.

Відразу варто відзначити, що медикаменти не допоможуть позбавити нижні кінцівки від бляшок. Стінки кровотоку складаються з трьох шарів. Згусток проростає на середньому, тому практично не піддається впливу ліків.

Чому тоді лікарі призначають курси медикаментів для терапії нижніх кінцівок?

Справа в тому, що препарати перешкоджають утворенню нових наростів і сприяють виведенню шлаків. А це істотно покращує загальний стан пацієнта і не допускає прогресування патології.

По суті, препарат є риб’ячим жиром, який в достатній кількості присутній в рослинних оліях, червоному перці й мешканців морських глибин. У складі поліненасичені жирні кислоти. Випускається в капсулах.

Покращує кровообіг. Знижує концентрацію холестерину. Перешкоджає формуванню бляшок.

Як виконується чистка:

Щодня показано випивати по 2 штуки 3 рази. Тривалість курсу 3 місяці.

Прекрасне профілактичний засіб, яке навряд чи допоможе позбутися вже наявної проблеми.

Секвестранты жовчної кислоти.

Колестирамін; Колесевелам; Колестипол; Квестран; Кванталан.

Застосовуються для додаткового лікування при початковій стадії атеросклерозу, допомагає почистити судини.

Дія спрямована на зниження концентрації холестерину ізоляцією жовчних кислот. Проте, препарати не всмоктуються в кров і не провокують побічні ефекти.

Самостійне призначення неприпустимо. Необхідна попередня консультація кардіолога.

Дані препарати для чищення судин ніг знижують вміст холестерину і в’язкість крові, що дозволяє усунути ризики тромбозу.

У групі даних медикаментів:

Аспірин; Аторвастатин; Розувастатин; Церивастатин; Питавастатин; Ловастатин; Симвастатин.

Призначає кошти лікар на підставі результатів діагностики. Заборонено приймати в стадії загострення хронічних патологій печінки і нирок.

Знижують концентрацію органічних кислот у плазмі крові. Кошти значно покращують стан пацієнтів з атеросклеротичними змінами, тонізують судинні стінки, в тому числі нижніх кінцівок, рекомендуються при цукровому діабеті, інфаркті, а також інсульті.

Заборонено приймати таблетки при захворюваннях печінки.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Нікотинова кислота.

Використовується на будь-якій стадії атеросклерозу нижніх кінцівок для профілактики тромбозу. Відноситься до водорозчинних препаратів групи В. Дозволено вживати, щоб почистити судини, тільки під контролем лікаря після діагностики.

Протипоказана при виразці, подагрі і цукровому діабеті.

Хірургічний метод.

При виражених звуженнях судинних просвітів необхідно оперативне втручання. Традиційний спосіб передбачає видалення проблемної ділянки і установку імплантату, який забезпечує вільний перебіг крові навіть в глибоких шарах м’язових тканин.

До установки реципієнта в нижніх кінцівках вдаються при розвитку наступних патологій:

Гангрена. Виразкові утворення. Некроз. Травматичне пошкодження судини. Розширення артерії, що провокує внутрішню кровотечу. Ішемія ніг з порушенням цілісності капілярів. Наявність вираженого болю.

В даний час можна швидко усунути проблему альтернативним способом.

Чистка лазером.

Методика визнається ефективною і повністю безпечною. Застосовується електромагнітне випромінювання з певним діапазоном. Завдяки процедурі активується рух крові.

Чистка вен і судин на ногах лазером призводить до наступних результатів:

Знижується запалення. Усувається хворобливість в кінцівках. Підвищується імунний захист. Руйнуються бляшки або їх розміри значно зменшуються. Швидко відновлюються тканини.

Який спосіб хірургічного втручання використовувати в конкретному випадку, вирішує лікар.

Чистка судин ніг народними засобами.

Домашні рецепти також допомагають знизити ризики формування тромбів і блокувати процес утворення бляшок. Але перш ніж вдаватися до подібної терапії, необхідно заручитися згодою лікаря.

Тривалість курсу становить 1-2 місяці. Щоб ефективно почистити судини, досить проводити процедури 1 раз в рік.

Попередньо варто виконати підготовку, яка підвищить ефективність. Потрібно прибрати з харчування такі продукти:

жирне м’ясо; молоко; пшеничний хліб; майонез; кондитерські вироби; чорний чай; газована вода; гострі приправи; спиртне; копчене, смажене, соління.

Бажано заздалегідь почистити кишечник і печінку.

Перед застосуванням народних рецептів необхідно переконатися у відсутності алергічної реакції на компоненти.

Волоський горіх.

мед — 3 ст. л.; ядра — 1,5 кг.

Очищені від шкаралупи горіхи перемелюють. Змішують масу з медом. Зберігають у холодильнику. Приймають невеликими порціями за 30 хвилин до їжі.

Тривалість курсу 2 місяці.

Настоянка часнику.

зубчики — 200 г; медичний спирт — 150 мл

Як почистити судини:

Подрібнюють часточки. Заливають спиртом. Щільно закривають ємність і прибирають в прохолодне і неосвітлене місце. Витримують 10 діб. Відфільтровують рідину, м’якоть викидають. Продовжують наполягати 4 дні. Приймають 3 рази в 24 години починаючи з 1 краплі, збільшуючи дозування на одну при кожному прийомі. Досягнувши 15, знижують у зворотному порядку.

Метод заборонений при вагітності, лактації і захворюваннях ШКТ.

Почистити судини часником рекомендується 1 раз протягом 3-5 років.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Чай з молоком.

Як приготувати і застосувати:

За звичайною схемою запарюють крупнолистную чорну заварку. Замість окропу беруть гаряче молоко. П’ють 4 дні з інтервалами в 3 години.

Бажано під час курсу дотримуватися голоду, що допоможе почистити від шлаків організм.

Трав’яні збори.

Популярні народні рецепти:

У 500 мл горілки, настоюють 1 ст. л. клеверных головок. Приймають засіб перед сном по 1 ст. л. Тривалість курсу 3 місяці. Показано виконувати двічі на рік. Знижує згортання крові. Очищають 2-3 головки часнику і протирають. У пюре додають 2 ст. л. горілки. Наполягають в темряві 10 діб. Відфільтрований розчин витримують ще 3 дні. Використовують перед їжею 4 тижні. Увечері перемішують 4 ст. л. перемеленої хвої з 1 ст. л. м’якоті ріпчастої цибулі 2 ст. л. плодів шипшини. Запарюють суміш окропом і нагрівають на повільному вогні 10 хвилин. Наполягають до ранку. Протягом місяця щодня випивають 1 літр настою. У рівних обсягах беруть березові бруньки, деревій і ромашку. Заварюють 1 л гарячої води 1 ст. л. збору. Через півгодини, проціджують. Натщесерце за 15 хвилин до сніданку вживають 1 склянку теплого засобу, додаючи мед. Почистити судини допоможе черемша. Листя промивають, підсушують і нарізають невеликими шматочками. Масу заливають горілкою і витримують 3 тижні. Кожну добу приймають 5 крапель в холодній воді. Запарюють в 1 склянці окропу 1 ч. л. подрібненої горобинової кори. Млоять на повільному вогні 5 хвилин. Зціджують рідину через годину. Вживають по 50 мл за 30 хвилин до їди. Заливають 500 мл води 10 листів лавра. Нагрівають до кипіння і тримають на плиті 10 хвилин. Наполягають 2 години. Приймають за 3 прийоми протягом дня. У рівних обсягах змішують лимон і апельсин. Кісточки з цитрусових попередньо видаляють, але не знімають цедру. Додають в масу натуральний мед. Витримують засіб в холодильнику протягом ночі. Приймають по 1 ст. л., можна разом з чаєм. Щоб очистити судини, рекомендується щодня пити по 1 ст. л. бурякового соку.

Заборонено вдаватися до народних рецептів для усунення шкідливого холестерину і шлаків з крові при наявності:

алергії на компоненти; вагітності та лактації; гострого інфекційного процесу.

Почистити судини при виражених симптомах звуження просвітів кровотоку в нижніх кінцівках допоможе комплексне використання домашніх засобів, хірургічного втручання. Не можна ігнорувати проблему, так як відсутність терапії провокує серйозні ускладнення, часом становлять небезпеку для життя.

Звуження судин нижніх кінцівок лікування.

Атеросклероз нижніх кінцівок виникає при утворенні на стінках кровоносних судин жирових відкладень і холестеринових бляшок, звужується русло судин і зменшується їх прохідність.

Робота органів людини залежить від кровопостачання.

Ця патологія вражає судини серця, судини шиї і мозку і на третьому місці — артерії нижніх кінцівок. Вважається, що захворювання вражає чоловіків після 40 років, але зустрічається у жінок і дітей.

Причини, що викликають це захворювання, аналогічні для різних артерій: спадковість, цукрових діабет, ожиріння, гормональний збій та інші. Для атеросклерозу нижніх кінцівок причиною стають локальні патології: травми, обмороження, операції.

Залежно від ступеня прояву ішемії хвороба протікає в 3 стадії. При відсутності лікування прогресує аж до трофічних змін тканин і гангрени ніг.

Причини стенозу.

Основні причини ураження артерій атеросклерозом:

Спадкова схильність. Порушення жирового обміну. Зниження еластичності стінок судин.

Стеноз ( звуження судин ніг ) провокують:

часті стреси; генетична схильність; вік (особливо для чоловіків); цукровий діабет; гіпертонія; жовчокам’яна хвороба; захворювання крові (коагулопатія); малорухливий спосіб життя; важкі умови роботи (вібрації, переохолодження чи перегрівання, надмірне навантаження на ноги); куріння і зловживання алкоголем.

Початкова стадія захворювання безсимптомна. Недостатнє кровопостачання тканин може проявлятися в похолоданні і блідості шкіри на ногах, відчуття повзання мурашок, печіння. При розвитку хвороби симптоми проявляються яскравіше і починають турбувати.

Симптоми хвороби залежать від звуження вен :

кульгавість, біль у м’язах при ходьбі і в стані спокою; набряки ніг; зміна забарвлення шкіри; збільшення об’єму ураженої кінцівки; атрофія м’язів гомілок; порушення функцій тазу; імпотенція.

Харчування тканин погіршується, з’являються трофічні виразки, які тривало не гояться, посилюється біль. При гострій формі хвороби оклюзія судин (закупорка, перекриття) призводить до некрозу тканин. При хронічному процесі формуються колатералі, підтримують кровопостачання і ознаки захворювання не проявляються так яскраво.

Стреси або переохолодження дають загострення симптомів стенозу артерій нижніх кінцівок : порушується чутливість шкіри, змінюється її колір, посилюється біль в кінцівках.

Діагностика.

Щоб виявити стеноз судин нижніх кінцівок лікар проводить:

опитування пацієнта і складання анамнезу захворювання; огляд хворого для визначення об’єктивних симптомів; стан шкіри, вен на ногах, перевіряє сухожильні і нервові рефлекси,

Призначає обстеження для визначення ступеня звуження судин:

аналіз сечі і крові; коагулограму; ліпідограму; імунограму; визначення D-димеру; газовий і кислотний склад крові ;

Універсального методу діагностики немає. Кожен метод має переваги і недоліки, а також протипоказання. Необхідний вид обстежень та їх обсяг підбирає лікар спільно з невропатологом і кардіологом з наведеного списку.

Інструментальна діагностика.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

тонометрія; дуплексне (триплексне) сканування; допплерівське УЗД; контрастна ангіографія; офтальмоскопія; КТ (комп’ютерна томографія); МСКТ (мультиспіральна КТ); МРТ (магнітно-резонансна томографія); інфрачервона термографія; ЕКГ (електрокардіографія); ЕКГ з певним фізичним навантаженням; Ехокг (ехокардіографія); велоергометрія, спироэргометрия; РЕГ (реоенцефалографія); радіонуклідна сцинтиграфія ЕЕГ (електроенцефалографія).

З перерахованих методів діагностики найбільш інформативним вважається ангіографія. У стегнову артерію вводять контрастну речовину і проводять зйомку стану вен ніг рентгенівськими променями. на знімку видно місця звуження судин і утворилися колатералі (гілки судин, що заміщають загиблі канали). Протипоказана хворим з алергією (на йод) і нирковою недостатністю.

Відсоток звуження судин добре визначається за допомогою ультразвукової доплерографії. При обстеженні можна провести спеціальний лікарський тест, щоб визначити, функціональний резерв судини. Вводять нітрогліцерин дає спазм судини.

Томографія з контрастуванням для встановлення щиколотково-плечового індексу допомагає визначити ступінь ураження судин.

Отримавши результати обстеження, пацієнту призначають лікування, відповідне стадії захворювання. Декомпенсація кровопостачання.

Терапевтичне лікування.

При атеросклерозі судин ніг застосовуються медикаменти:

дезагреганти (аспірин), щоб уникнути утворення тромбів на стінках судин; препарати поліпшують текучість крові – пентоксифілін, реополіглюкін (при гострій стадії – вводять внутрішньовенно краплинно, потім — таблетки); антикоагулянти – гепарин (гострий тромбоз, декомпенсація); спазмолітики — но-шпа, покращують кровообіг, перешкоджає звуженню артерії; тромболітики (стрептокіназа, актилиза), використовують з обмеженнями, вони недостатньо ефективні і можуть спровокувати кровотечу.

гіпербарична оксигенація; фізіотерапія; лікування з використанням озону.

Хірургічне лікування.

Якщо хворобою порушено 75% артерії, то необхідно хірургічне втручання. Оперативного втручання намагаються уникнути, так як можливий відрив бляшки, яка може викликати інсульт.

При запущених стадіях для відновлення прохідності судин застосовується стенування, шунтування або ангіопластика. Хірургічні методи:

видалення бляшок і тромбів, попередньо їх подрібнивши; розширення стінок судин; прокладання обхідних шунтів (судин).

Мініінвазивне втручання. З допомогою спеціального балона через прокол в посудині роздувають місце звуження і закріплюють металевим стентом.

Видаляють попередньо подрібнені тромби.

Аорто-бедренное протезування проводять, якщо виникло сильне звуження термінального відділу аорти, Проводять відкриту операцію, в результаті накладають обхідні шунти, використовуючи власні або штучні судини.

Для боротьби з звуженням судин нижніх кінцівок призначається лікування , яке полягає в прийомі препаратів, що зупиняють розвитку тромбів і бляшок, що знижують небезпеку їх відриву і попадання в кровотік.

Необхідно стежити за рівнем холестерину, приймати статини (з імвагексал або аторвастатин) для профілактики. Як допоміжні засоби використовувати натуральні різновиди статинів: насіння льону, шипшина, обліпиха, чорна смородина та ін

Народні засоби.

На ранній стадії хвороби судин не помітні. Вживаючи натуральні продукти і застосовуючи народні засоби можна уникнути неприємних патологій, зміцнити стінки судин, зберегти їх еластичність.

Лікарські препарати групи статини мають побічні дії. Здатні знизити холестерин в крові натуральні продукти харчування і народні засоби. Але пам’ятайте, їх вживають з профілактичною, а не лікувальною метою.

Аскорбінова кислота (вітамін С): шипшина, цибуля (зелена і ріпчаста), обліпиха, цитрусові, болгарський перець, чорна смородина; рослинні масла і морська риба (особливо жирні види), червона риба; виноград (особливо шкірка) і червоне виноградне вино; квасоля, капуста, морква, яблука; крупи, висівки; поєднання лимона, часнику і меду (підвищує імунітет).

Журавлинна настоянка (для зміцнення судин). Журавлина, червона буряк, редька чорна (по 0,5 кг) подрібнити і помістити в 3-літрову банку, залити 0,5 л спирту, закрити кришкою. Настояти 15 днів в темному прохолодному місці. Потім процідити і приймати вранці натщесерце 30 мл (за півгодини до їди).

Зелений настій (для оздоровлення вен ). Подрібнити петрушку, залити окропом (100 мл), настояти 20 хв, процідити і додати молоко (1:2). Робити компреси на ноги.

Каланхое (від варикозу вен ). Листя каланхое подрібнити залити водою півбанки 0,5 л. Настояти тиждень в темному місці, періодично збовтуючи. Процідити і натирати ноги перед сном протягом місяця.

Відвар глоду (для розширення і очищення судин). Потрібно 20 г плодів залити склянкою води і проварити 5-7 хвилин. Пити в 3 прийоми по 1 ст. л. за 20 хв. до їди.

Барбарисовий настій. Корінь і кора барбарису (по 1 ст. л) подрібнити і залити 0,5 л окропу, 4 години настояти, процідити. Пити по півсклянки перед їжею 3-4 рази на день.

Часник (очищає судини і аорту від бляшок і жирових відкладень). Слід 250 г часнику подрібнити, настояти в темному місці 3 тижні на 1 л горілки. Потім процідити і віджати. Приймати 3 рази на день, розводячи водою або молоком за схемою: 1-й день по 1 краплі, 2-й – по 2 краплі і так до 25-го дня (25 крапель). 5 днів поспіль – по 25 крапель. Потім у зворотному порядку 31-й день – по 24 краплі, 32-й – по 23 краплі і т. д. Курс можна повторити через 3 місяці.

Народними засобами не розширити звужену посудину і не позбутися від атеросклерозу. Можна застосовувати для профілактики, як доповнення при лікуванні медикаментами, для зміцнення імунітету, у відновний період після стресу, травми, операції.

Профілактика.

Щоб не запустити хворобу людям, які переступили 40-річний рубіж, рекомендується проходити обстеження один раз на рік. Щоб виявити збій білково-ліпідного обміну, що провокує розвиток атеросклерозу судин, здати біохімічний аналіз крові на холестерин, фібриноген, глюкозу, згортання і ін. параметри. Своєчасно виявити патологію і провести необхідну медикаментозну терапію.

Для зміцнення стінок судин і профілактики дуже важливо дотримуватися дієтичного харчування і включати в раціон корисні продукти овочі, фрукти, морепродукти, риб’ячий жир, насіння льону та інші, рекомендовані лікарем.

Не нехтуйте фізичними вправами для зміцнення ніг і всього організму. Дотримуйтесь режим чергування праці і відпочинку).

Лікування буде успішним, якщо пацієнт відмовиться від шкідливих звичок (алкоголь, куріння), постарається виключити інші шкідливі фактори (вживання жирних, смажених продуктів, великих навантажень на ноги).

Потрібно збалансоване харчування, дотримання спеціальних (антихолестериновых) дієт, рухова активність і здоровий спосіб життя.

Судини нижніх кінцівок.

Судинні захворювання-лікування за кордоном – TreatmentAbroad.ru -2007.

Зачіпаючи тему захворювань артерій нижніх кінцівок не можна не згадати про таке важливе захворювання, як облітеруючий ендартеріїт. Причина даної хвороби повністю не розкрита. Моментами, що сприяють розвитку хвороби, вважаються: повторні тривалі охолодження ніг, нервово-психічні травми, куріння.

Механізм розвитку облітеруючого ендартеріїту полягає в постійному спазмі дрібних артерій нижніх кінцівок, що веде до порушення мікроциркуляції. Це в кінцевому підсумку призводить до тих же наслідків, що і атеросклероз судин нижніх кінцівок. Симптоми цього захворювання багато в чому схожі з атеросклерозом. Однак, дана патологія частіше зустрічається у молодих чоловіків. Вона не пов’язана з цукровим діабетом або підвищеним рівнем холестерину.

Лікування облітеруючого ендартеріїту відрізняється від лікування атеросклерозу артерій. Справа в тому, що дрібний калібр уражених артерій не дозволяє проводити при даному захворюванні реконструктивних операцій. Найчастіше застосовується лікарська терапія судинорозширювальними препаратами. З оперативних методів лікування ендартеріїту застосовується симпатектомія, подібно операції при хворобі Рейно (по своєму механізму схоже захворювання судин верхніх коенчностей). Різниця полягає лише в рівні операції. Крім того, широко застосовується фізіотерапія – діадинамічні струми, діатермія, баротерапія.

Зазвичай лікар призначає препарати, що знижують рівень холестерину в крові, а також знижують артеріальний тиск. Крім того, застосовуються препарати, що знижують згортання крові і, отже, знижують ризик тромбоутворення.

Спокійна ходьба і фізичні вправи протягом 30 хвилин три рази на тиждень можуть поліпшити симптоми захворювання.

Існує кілька видів хірургічних втручаннях, і в залежності від обсягу і стадії захворювання, а також загального стану хворого застосовуються ті чи інші методи оперативних втручань. Шунтування шунтування полягає в створення шунта в обхід ураженого місця. Зазвичай для цього застосовується ділянку підшкірної вени ноги. Залежно від рівня хірургічного втручання розрізняють аорто-стегнове і стегново-підколінне шунтування. Більш дрібні судини шунтування не підлягають. Крім того, існує такий вид шунтування, як позаанатомічне шунтування. До нього відноситься пахвово-стегнове шунтування, тобто коли створюється шунт з області пахвовій артерії до стегнової. Така необхідність шунта виникає у з серйозними супутніми захворюваннями або у переніс кілька операцій на органах черевної порожнини, або після видалення інфікованого протеза аортального. Ендартеректомія. Метод полягає у видаленні внутрішньої стінки ураженої артерії разом з атеросклеротичної бляшкою. При цьому просвіт артерії звільняється і відновлюється нормальний кровотік.

Ангіопластика і стентування. Це сучасні методи лікування судин. Метод ангіопластики полягає в тому, що в артерію вводиться спеціальний катетер з надувається балончиком на кінці. При підведенні до звуженого місця балончик надувається і просвіт артерії розширюється. Для того, щоб ефект такої операції тривав довше, ця операція комбінується з установкою стента – дротяної конструкції циліндричної форми, що служить каркасом для стінки посудини. Така операція називається стентування. Ампутація Цей метод застосовується в екстрених випадках, особливо при швидкому розвитку гангрени (замершою м’яких тканин внаслідок закупорки артерій). Коли виконання реконструктивних операцій на судинах нижніх кінцівок вже пізно. Це, так би мовити крик відчаю. Ампутація в деяких випадках може не тільки зберегти життя хворого, але і сприяти реабілітації хворого. Приблизно 50% ампутацій припадає на випадки, ускладнені цукровим діабетом.

Зміни способу життя.

На ранніх етапах захворювання можна спробувати поліпшити стан артерій.

ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ СУДИН НИЖНІХ КІНЦІВОК.

Як було сказано вище, профілактика цих захворювань полягає в зміні способу життя. Це полягає в: Лікування цукрового діабету і контроль рівня цукру крові Зниження рівня холестерину крові – дотримання дієти з низьким вмістом холестерину (намагатися максимально обмежити тваринні жири і віддавати перевагу рослинним оліям) Відмова від куріння Нормалізація маси тіла Регулярне заняття фізичними вправами.

8 (925) 740-58-05-термінове лікування за кордоном.

Анатомия6 / Судини нижньої кінцівки.

Артерії, вени, лімфатичні судини і вузли нижньої кінцівки.

Зовнішня клубова артерія , a . iliaca externa , — продовження загальної клубової артерії. Через судинну лакуну йде на стегно, де називається стегнової артерією. Віття:

Нижня надчеревна артерія , a . epigastrica inferior, — піднімається по задній поверхні передньої стінки живота до прямого м’яза. Віття:

Лобкова гілка, r . pubicus , — до лобкової кістки, її окісті. Віття:

Запирательная гілку , r . obturatorius, — анастомозирует з лобкової гілкою від запирательной артерії.

Кремастерная артерія , a . cremasterica, — у чоловіків, відходить у глибокого пахового кільця, кровопостачає оболонки насіннєвого канатика і яєчка, м’яз, що піднімає яєчко.

Артерія круглої зв’язки матки , a . lig . teretis uteri , — у жінок, у складі круглої зв’язки матки досягає шкіри зовнішніх статевих органів.

Глибока артерія, що огинає клубову кістку , a . circumflexa ilium profunda, — уздовж гребеня клубової кістки назад, гілки до м’язів живота і таза, анастомозирует з гілками клубово-поперекової артерії.

Стегнова артерія , a . femoralis , — продовження зовнішньої клубової артерії, проходить під пахвинною зв’язкою через судинну лакуну латеральніше однойменної вени, слід по клубово-гребінцевої борозні вниз, прикрита в стегновому трикутнику фасцією і шкірою. Потім входить в приводить канал і залишає його на задній поверхні стегна в підколінній ямці. Віття:

Поверхнева надчеревна артерія , a . epigastrica superficialis , — проходить через гратчасту фасцію на передню поверхню стегна, прямує вгору, на передню стінку живота, кровоснабжают нижній відділ апоневроза зовнішньої косою м’язи живота, підшкірну клітковину і шкіру; анастомозуючих з гілками верхньої надчеревній артерії (з внутрішньої грудної артерії).

Поверхнева артерія, що огинає клубову кістку , a . circumflexa ilium superficialis , — в латеральному напрямку, паралельно пахової зв’язці до верхньої передньої клубової ості, розгалужується в прилеглих м’язах і шкірі. Анастомозирует з глибокою артерією, що огинає клубову кістку і з висхідною гілкою латеральної артерії, навколишнього стегнову кістку.

Зовнішні статеві артерії , aa . pudendae externae , — виходять через підшкірну щілину ( hiatus saphenus ) під шкіру стегна. Віття:

Передні мошоночние гілки , rr . scrotales anteriores , — до мошонки у чоловіків.

Передні губні гілки , rr . labiales anteriores , — до великої статевої губи у жінок.

Глибока артерія стегна , a . profunda femoris , — відходить від задньої півкола стегнової артерії, на 3-4 см нижче пахової зв’язки, кровоснабжают стегно. Віття:

Медіальна артерія, що огинає стегнову кістку , a . circumflexa femoris medialis , — йде медіально, огинає шийку стегна. Анастомозирует з гілками запирательной артерії, латеральної артерії, огинає стегнову кістку, першої прободающей артерією гілки (до м’язів: клубово-поперекової, гребінчастою, зовнішньої запирательной, грушоподібної і квадратної):

Глибока гілка , r. profundus .

Поперечна гілка, R. transversus .

Вертлюжна гілка, r . acetabularis, — до тазостегнового суглоба.

Латеральна артерія, що огинає стегнову кістку , a . circumflexa femoralis lateralis . Віття:

Висхідна гілка , r . ascendens, — кровоснабжает велику сідничний м’яз, напружувач широкої фасції, анастомозирует з гілками сідничних артерій.

Спадна і поперечна гілки , rr . et descendens transversus , — кровоснабжают м’язи стегна (кравецьку і чотириглавий).

Прободающие артерії , aa . perforantes, (перша, друга і третя), — на задню поверхню стегна, де кровопостачають двоголову, напівсухожильну і полуперепончатую м’язи. Перша-задні м’язи стегна, нижче гребенчатой м’язи. Друга-нижче короткого привідного м’яза. Третя-нижче довгою приводить. Анастомозируют з гілками підколінної артерії.

Спадна колінна артерія , a . genus descendens, — відходить в приводить каналі, проходить на передню поверхню стегна через сухожильну щілину великий приводить м’язи разом з підшкірним нервом, спускається до колінного суглоба, бере участь в утворенні колінної суглобової мережі.

Підколінна артерія , a . poplitea, — продовження стегнової артерії; на рівні нижнього краю підколінної м’язи ділиться на кінцеві гілки – передню і задню великогомілкові артерії. Віття:

Латеральна верхня колінна артерія , a . genus superior lateralis, — відходить над латеральним виростків стегнової кістки, огинає його, кровоснабжает латеральну широку і двоголову м’язи стегна, бере участь в утворенні колінної суглобової мережі.

Медіальна верхня колінна артерія , a . genus superior medialis, — відходить на одному рівні з попередньою, огинає медіальний виростків стегнової кістки, кровопостачає медіальну широку м’яз стегна.

Середня колінна артерія , a . genus media , — до задньої стінки капсули колінного суглоба, хрестоподібним зв’язкам і меніска, кровоснабжают їх і синовіальні складки.

Латеральна нижня колінна артерія , a . genus inferior lateralis, — відходить на 3-4 см дистальніше верхньої латеральної колінної артерії, огинає латеральний виростків великогомілкової кістки, кровопостачає латеральну головку литкового м’яза і підошовну м’яз.

Медійна Нижня колінна артерія, a . genus inferior medialis , — починається на рівні попередньої, огинає медіальний мищелок великогомілкової кістки, кровоснабжают медіальну головку литкового м’яза, бере участь в утворенні колінної суглобової мережі.

Задня великогомілкова артерія , a . tibialis posterior , — продовження підколінної артерії, проходить в голеноподколенном каналі, який покидає під медіальним краєм камбаловідной м’язи. Потім артерія відхиляється в медіальну сторону, прямує до медіальної щиколотки, переходить на підошву. Віття:

Гілка, що огинає малогомілкову кістку , r . circumflexus fibulae, — відходить у самого початку задньої великогомілкової артерії, направляється до голівки малогомілкової кістки, кровоснабжает поруч лежать м’язи, анастомозирует з колінними артеріями.

Малогомілкова артерія , a . peronea ( fibularis ) , — латерально, під довгих згиначів великого пальця стопи, в нижній м’язово-малогомілковий канал, на задню поверхню міжкісткової перетинки гомілки. Кровопостачає триголовий м’яз гомілки, довгу і коротку малогомілкові м’язи. Позаду латеральної щиколотки ділиться на гілки. Віття:

Латеральні щиколотки гілки, rr. malleolares laterales .

П’яткові гілки , rr . calcanei , — беруть участь в утворенні п’яткової мережі ( rete calcaneum ).

Прободающая гілка, r . perforans, — анастомозирует з латеральної передньої кісточкової артерією.

Сполучна гілка , r . communicans, — з’єднує в нижній третині гомілки малогомілкової артерію з задньої великогомілкової.

Медійна підошовна артерія, a . plantaris medialis , — проходить під м’язом, що відводить великий палець стопи, лягає в медіальну борозні підошви, де ділиться на гілки. Анастомозирует з першою тильною плеснової артерією. Віття:

Поверхнева гілка , r . superficialis , — живить м’яз, що відводить великий палець стопи.

Глибока гілка , r . profundus, — живить м’яз, що відводить великий палець стопи і короткий згинач пальців.

Латеральна підошовна артерія , a . plantaris lateralis , — лягає в латеральну борозну підошви, проходить в ній до основи V плеснової кістки, згинається в медіальному напрямку, утворює підошовну дугу ( arcus plantaris ), розташовану на рівні підстави плеснових кісток. Дуга закінчується у латерального краю I плеснової кістки анастомозом з глибокою підошовної гілкою тильної артерії стопи, а також з медіальної підошовної артерією. Віття:

Підошовні плеснові артерії , aa . metatarsea plantares I – IV , — в них впадають прободающие гілки тильних плеснових артерій. Віття:

Прободающие гілки , rr . perforantes, — до тильних плеснових артерій.

Загальна підошовна пальцева артерія , a . digitalis plantaris communis . Віття:

Власні підошовні пальцеві артерії , aa. digitales plantares propriae .

Перша загальна підошовна артерія розгалужується на 3 власних артерії – дві до великого пальця і одна до медіальної стороні II пальця.

Прободающие гілки до тильним пальцевих артерій.

Передня великогомілкова артерія , a . tibialis anterior, — відходить від підколінної артерії в підколінної ямці у нижнього краю підколінного м’яза. Входить в голеноподколенный канал і відразу ж покидає його через передній отвір у верхньому відділі міжкісткової перетинки гомілки. Потім спускається по передній поверхні мембрани вниз, триває на стопу як тильна артерія стопи. Віття:

Задня великогомілкова поворотна артерія , a . recurrens tibialis posterior, — відходить в межах підколінної ямки, анастомозирует з медіальної нижньої колінної артерією, бере участь в утворенні колінної суглобової мережі. Кровопостачає колінний суглоб і підколінний м’яз.

Передня великогомілкова поворотна артерія, a . reccurens tibialis anterior , — починається при виході передньої великогомілкової артерії на передню поверхню гомілки, прямує вгору і анастомозирует з артеріями, що утворюють колінну суглобову мережу. Кровоснабжает колінний суглоб, міжберцевий суглоб, передню великогомілкової м’яз, довгий розгинач пальців.

Латеральна передня кісточкова артерія, a . malleolaris anterior lateralis , — починається вище латеральної щиколотки, кровоснабжают її, гомілковостопний суглоб і кістки передплесна, бере участь в утворенні латеральної лодижковой мережі ( rete malleolare laterale ), анастомозіруя з латеральними лодыжковыми гілками.

Медійна передня кісточкова артерія, a . malleolaris anterior medialis, — відходить на рівні попередньої, посилає гілки до капсулі гомілковостопного суглоба, анастомозирует з медіальними кісточковими гілками, утворює медіальну кісточкову мережу (rete malleolare mediale ).

Тильна артерія стопи , a . dorsalis pedis , — спереду від гомілковостопного суглоба між сухожиллями довгого розгинача великого пальця і довгого розгинача пальців в окремому фіброзному каналі. Віття:

Перша тильна плеснова артерія, a . metatarsea dorsalis I .

Три тильні пальцеві артерії , aa . digitales dorsales .

Глибока підошовна гілка, r . plantaris profundus , — проходить через I межплюсневый проміжок на підошву, прободая першу тильну міжкісткової м’язи, анастомозуючих з підошовної дугою.

Латеральна передплюснева артерія, a . tarseae lateralis , — до латерального краю стопи.

Медійна передплюснева артерія, a . tarseae medialis , — до медіального краю стопи.

Дугоподібна артерія , a . arcuata, — на рівні плюснево-фалангових суглобів, анастомозирует з латеральної плеснової артерією. Віття:

I – IV тильні плеснові артерії , aa. metatarseae dorsales I – IV.

Тильні пальцеві артерії , aa. digitales dorsales.

Прободающие гілки до підошовних плесновим артеріях.

Анастомози між гілками артерій таза та нижньої кінцівки:

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Лобкова гілка (із запирательной артерії) + запирательная гілка (з нижньої надчревной артерії)

Навколо кульшового суглоба:

Вертлюжна гілка (із запирательной артерії)

Медіальна і латеральна артерії, що огинають стегнову кістку (з глибокої артерії стегна)

Верхня і нижня сіднична артерії (з внутрішньої клубової артерії)

Поверхнева надчревная артерія (з стегнової артерії) + верхня надчревная артерія (з внутрішньої грудної артерії)

Колінна суглобова мережа:

Верхні і нижні латеральні і медіальні колінні артерії (гілки підколінної артерії)

Спадна колінна артерія (з стегнової артерії)

Передня і задня Зворотні артерії (з передньої великогомілкової артерії)

Медійна кісточкова мережа:

Медійна передня кісточкова артерія (з передньої великогомілкової артерії)

Медіальні щиколоткові гілки (із задньої великогомілкової артерії)

Медіальні предплюсневие артерії (з тильної артерії стопи)

Латеральна кісточкова мережа:

Латеральна передня кісточкова артерія (з передньої великогомілкової артерії)

Латеральні щиколоткові гілки (з малогомілкової артерії)

Проривна гілка (з малогомілкової артерії)

П’яткова мережа (rete calcaneum):

П’яткові гілки (із задньої великогомілкової артерії)

П’яткові гілки (з малогомілкової артерії)

Горизонтальна підошовна дуга:

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Кінцевий відділ латеральної підошовної артерії.

Медійна підошовна артерія (обидві з задньої великогомілкової)

Глибока підошовна гілка (з тильної артерії стопи).

Топографія нижньої кінцівки .

Замикальний канал , canalis obturatorius, утворений запірательной борозною лобкової кістки і верхнім краєм внутрішньої запірательной м’язи. Зовнішній отвір — під гребінчастим м’язом.

М’язова лакуна, lacuna musculorum, обмежена спереду і зверху пахової зв’язкою, ззаду-клубової кісткою, медіально – клубово-гребінчастою дугою (arcus iliopectineus, — від пахової зв’язки до клубово-лобкового піднесення). Виходить клубово-поперековий м’яз і стегновий нерв.

Судинна лакуна, lacuna vasorum, обмежена спереду і зверху пахової зв’язкою, ззаду і знизу-гребінчастою зв’язкою, латерально-клубово-гребінчастою дугою, медіально-лакунарною зв’язкою. Виходять стегнова артерія і вена, лімфатичні судини.

Стегновий трикутник, trigonum femorale, обмежений вгорі пахової зв’язкою, латерально – кравецький м’язом, медіально-довгою привідною м’язом. У межах трикутника добре виражена клубово-гребінчаста борозна (ямка), обмежена медіально – гребінцевої м’язом, латерально – клубово-поперековим м’язом, покритими клубово-гребінцевої фасцією. Борозна триває в стегнову борозну, яку з медіальної сторони обмежують довга і велика призводить м’язи, а з латеральної – медіальна широка м’яз стегна. Внизу борозна переходить в приводить канал.

Стегновий канал , canalis femoralis, утворюється в межах стегнового трикутника при розвитку стегнової грижі; простягається від стегнового кільця до підшкірної щілини (hiatus saphenus, овальна ямка , fossa ovalis).Підшкірна щілина закрита гратчастою фасцією, fascia cribrosa. Передня стінка-пахова зв’язка. Латеральна стінка – стегнова вена. Задня стінка – глибока пластинка широкої фасції, що покриває гребінчасту м’яз.

Внутрішнє стегнове кільце, annulus femoralis, — в медіальній частині судинної лакуни. Обмежено: спереду-пахової зв’язкою, ззаду-гребінчастою зв’язкою, медіально-лакунарной зв’язкою, латерально-стегнової веною. З боку черевної порожнини закрито стегнової перегородкою, septum femorale.

Приводить канал, canalis adductorius, (стегново-підколінний Гунтерів), з’єднує передню область стегна з підколінної ямкою. Медіальна стінка-великий привідний м’яз. Латеральна стінка – медіальна широка м’яз стегна. Передня стінка – фіброзна пластинка між зазначеними м’язами. Отвори: вхідне-продовження стегнової борозни; вихідне – сухожильна щілина великий привідного м’яза; третє – в фіброзної платівці.

Підколінна ямка , fossa poplitea, верхній кут обмежений латерально – двоголового м’язом стегна, медіально – полуперепончатой м’язом. Нижній кут – між медіальної і латеральної головками литкового м’яза. Дно – підколінна поверхня стегнової кістки, задня поверхня колінного суглоба.

Голеноподколенный канал , canalis cruropopliteus, розташовується в задній області гомілки, між поверхневими та глибокими м’язами; від підколінної ямки до ахіллового сухожилля. Передня стінка – задня великогомілкова м’яз, довгий згинач великого пальця стопи. Задня стінка-передня поверхня камбаловидной м’язи. Отвір:

Вхідне-обмежене спереду-підколінним м’язом, ззаду-сухожильною дугою камбаловидной м’язи.

Переднє – в проксимальній частині міжкісткової перетинки гомілки.

Вихідна-в дистальній третині гомілки.

У середній третині гомілки латерально від голеноподколенного каналу відходить нижній м’язово-малогомілковий канал (спереду – задня поверхня малогомілкової кістки, ззаду – довгий згинач великого пальця стопи).

Медіальна підошовна борозна – між медіальним краєм короткого згинача пальців і латеральним краєм м’яза, що відводить великий палець стопи.

Латеральна підошовна борозна – між латеральним краєм короткого згинача пальців і м’яз, що відводить мізинець.

Загальна клубова вена , v . iliaca communis, — великий непарний бесклапанний посудину, утворюється на рівні крижово-клубового суглоба при злитті внутрішньої і зовнішньої клубових вен. Права загальна клубова вена розташована латеральніше однойменної артерії, а ліва – медіальніше (в неї впадає серединна крижова відень). Обидві загальні клубові вени на рівні міжхребцевого диска між IV і V поперековими хребцями зливаються в нижню порожнисту вену.

Внутрішня клубова вена , v . iliaca interna, — не має клапанів, лежить на бічній стінці малого таза позаду однойменної артерії. Парієтальні притоки (поруч з однойменними артеріями, мають клапани):

Верхні і нижні сідничні вени , vv . gluteae superiors et inferiores .

Запірательние вени , vv. obturatoriae .

Бічні крижові вени , vv . sacrales laterales .

Клубово-поперековий Відень, V. iliolumbalis .

Крижове сплетіння, plexus venosus sacralis, — анастомоз коренів крижових латеральної і серединної вен, vv . sacrales laterales et v . sacralis mediana .

Передміхуровій венозне сплетіння , plexus venosus prostaticus , — анастомоз глибокої дорсальній вени статевого члена ( v . dorsalis penis profunda ), глибокі вени статевого члена ( vv . profundae penis ), задні мошоночние вени ( vv . scrotales posteriores ).

Венозне сплетіння, що оточує сечовипускальний канал → Піхвове венозне сплетіння, plexus venosus vaginalis , → Маточне венозне сплетіння , plexus venosus uterinus , навколишній шийку матки. Відтік крові через маткові вени, vv. uterinae .

Сечопузирное венозне сплетіння, plexus venosus vesicalis, — відтік по сечопузрових венах, vv . vesicales.

Ректальне венозне сплетіння , plexus venosus rectalis , — відтік по верхній прямокишково відні, v . rectalis superior (в брижову вену), середнім прямокишечним венах, vv . rectales mediae (у внутрішню клубову Відень), нижнім прямокишечним венах, vv . rectales inferiores (у внутрішню статеву вену – приплив внутрішньої клубової вени).

Зовнішня клубова вена , v . iliaca externa, — не має клапанів, продовження стегнової вени (межа – пахова зв’язка). Слід поруч з однойменною артерією, прилягає з медіальної сторони до великого поперекового м’яза. На рівні крижово-клубового суглоба з’єднаються з внутрішньої клубової веною, утворюючи загальну клубову вену. Безпосередньо над пахової зв’язкою в межах судинної лакуни в неї впадають:

Нижня надчеревна вена , v. epigastrica inferior.

Глибокий Відень, що оточує клубову кістку, V. circumflexa ilium profunda, її положення і притоки відповідають розгалуженням однойменної артерії. Анастомозирует з клубово-поперекової веною-припливом загальної клубової вени.

Вени стопи (1, 2, 3 – поверхневі, 4, 5, 6 – глибокі):

Тильні пальцеві вени, vv. digitales dorsales pedis, — з венозних сплетінь пальців.

Тильна венозна дуга стопи, arcus venosus dorsalis pedis. Медіальний і латеральний краю дуги дають початок медіальної і латеральної крайової венах. Продовження медіальної – велика підшкірна вена ноги, продовження латеральної – мала підшкірна вена ноги.

Підошовна венозна мережа, rete venosum plantare, анастомозирует з глибокими венами пальців і плюсни, з тильною венозною дугою стопи.

Підошовні пальцеві вени, vv. digitales plantares.

Підошовні плеснові вени, vv. metatarseae plantares.

Підошовна венозна дуга, arcus venosus plantaris-кров в задні великогомілкові вени.

Велика підшкірна вена ноги , v . saphena magna , — має численні клапани, починається попереду медіальної кісточки, приймає притоки з боку підошовної поверхні стопи, слід поряд з підшкірним нервом по медіальній поверхні гомілки вгору, огинає ззаду медіальний надвиросток стегна, перетинає кравецьку м’яз, проходить по передньомедіальної поверхні стегна до підшкірної щілини. Тут вона огинає серповидний край, прободает гратчасту фасцію, впадає в стегнову вену. Приплив:

Поверхневі вени передньомедіальної поверхні гомілки і стегна.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Зовнішні статеві вени, vv. pudendae externae.

Поверхнева вена, яка оточує клубову кістку, v. circumflexa ilium superficialis.

Поверхнева надчеревна вена, v. epigastrica superficialis.

Поверхневі дорсальні вени статевого члена (клітора), vv. dorsales penis (clitoridis) superficiales.

Передні мошоночние (губні) вени, vv. scrotales (labiales) anteriores.

Мала підшкірна вена ноги , v . saphena parva , — має багато клапанів, є продовженням латеральної крайової вени стопи. Збирає кров з тильної венозної дуги і від підшкірних вен підошовної поверхні стопи і п’яткової області. Слід вгору позаду латеральної щиколотки, розташовується в борозні між латеральної і медіальної головками литкового м’яза, проникає в підколінну ямку, де впадає в підколінну вену. Впадають численні поверхневі вени заднелатеральной поверхні гомілки.

Глибокі вени нижньої кінцівки забезпечені великою кількістю клапанів і попарно супроводжують однойменні артерії, виняток – глибока вена стегна, v. profunda femoris.

Поверхневі пахові лімфатичні вузли, nodi lymphatici inguinales superficiales (12-16), залягають під шкірою нижче пахової зв’язки на широкій фасції стегна. Частина вузлів (7-12) зосереджені в області hiatus saphenus, інші (3-5) лежать уздовж пахової складки.

Глибокі пахові лімфатичні вузли, nodi lymphatici inguinales profundi (3-5), лежать під широкою фасцією стегна в fossa incisiva на передній поверхні стегнової вени. Один з цих вузлів лежить безпосередньо під пахової зв’язкою, займаючи самий медіальний відділ lacuna vasorum.

Підколінні лімфатичні вузли, nodi lymphatici poplitei (4-6), лежать в глибині підколінної ямки, в окружності підколінних артерії і вени.

Передні великогомілкові лімфатичні вузли, nodi lymphatici tibialis anteriores, лежать у верхній третині гомілки на передній поверхні міжкісткової перетинки гомілки.

Поверхневі лімфатичні судини:

Тильна лімфатична мережа стопи і підошовна лімфатична мережа стопи.

Лімфатичні судини медіальної поверхні стопи, переходять на медіальну поверхню гомілки, йдуть разом з v. saphena magna, переходять на переднемедиальную поверхню стегна, де впадають у поверхневі пахові лімфатичні вузли.

Лімфатичні судини латеральної поверхні стопи, переходять на задню поверхню гомілки разом з v. saphena parva, досягають підколінної ямки, частина впадає в підколінні вузли, інша частина переходить догори і досередини, переходять на медіальну поверхню стегна, з’єднуються з № 2.

Лімфатичні судини від нижньої половини черевної стінки і від області промежини впадають в групу поверхневих пахових лімфатичних вузлів.

Лімфа від поверхневих пахових лімфатичних вузлів відтікає в глибокі пахові лімфатичні вузли.

Опис препаратів для лікування атеросклерозу нижніх кінцівок.

Атеросклероз нижніх кінцівок – захворювання, яке характеризується порушенням кровообігу в кінцівках через звуження просвітів в кровоносних судинах.

Хвороба є хронічною і без лікування прогресує. Найчастіше при даному захворюванні уражаються стегнові, підколінні і великогомілкові артерії.

Звуження судин відбувається через порушення ліпідного обміну і утворення холестеринових бляшок, що кріпляться до стінок судин. Також причинами звуження можуть бути кальцієві відкладення на стінках судин, формування тромбів.

Вся інформація на сайті носить ознайомчий характер і НЕ Є керівництвом до дії! Поставити точний діагноз вам може тільки лікар! Переконливо просимо Вас НЕ ЗАЙМАТИСЯ самолікуванням, а записатися до фахівця ! Здоров’я Вам і Вашим близьким!

Фактори ризику, що провокують розвиток атеросклерозу:

куріння; цукровий діабет; неправильне харчування (великий вміст жирів в раціоні); зловживання алкоголем; гіпертонія.

Захворювання має кілька стадій, кожна з яких має свої ознаки:

1 стадія На цьому етапі больовий синдром виникає при помірному фізичному навантаженні (наприклад – після проходження пішки понад 1 км). 2 Біль з’являється при подоланні 200 м пішим ходом. 3 больові відчуття виникають навіть в стані спокою. 4 стадія кінцевий етап хвороби, при якому кровообіг в кінцівки практично припиняється. З’являються трофічні виразки. Багаторазово збільшується загроза гангрени.

Атеросклероз нижніх кінцівок – серйозне захворювання, що вимагає комплексного лікування. Основне завдання людини, помітив у себе перші симптоми атеросклерозу – звернення до лікаря. Фахівець позначить схему лікування, дасть рекомендації щодо коригування харчування і способу життя.

Рекомендації по дієті.

Існує мудре висловлювання про те, що » людина є те, що він їсть». Вживаючи величезну кількість шкідливої для здоров’я їжі, ми тим самим завдаємо собі непоправної шкоди. Дієта – найважливіша складова лікування і профілактики атеросклерозу нижніх кінцівок.

Необхідно дотримуватися деяких правил щодо вибору продуктів для щоденного раціону:

Жири Треба відмовитися від вживання твердих тваринних жирів. Саме вони є основним джерелом освіти в організмі «поганого» холестерину. 80 % від загальної кількості холестерину синтезується організмом, а 20 % надходить в нього з їжею. Холестерин-це жирова хімічна сполука, що не розчиняється в крові. За організмом переноситься за допомогою білкових сполук, званих ліпопротеїдами. Вони бувають високою (ЛПВЩ) і низької щільності. Ліпопротеїди з низькою щільністю (ЛПНЩ) є «винуватцями» утворення атеросклеротичних бляшок.

Продукти, що містять тверді жири:

свинина; сало; м’ясо качки, гуски; ковбасні вироби; масло вершкове; сир; необхідно збільшити в меню вміст рослинної клітковини: овочів, фруктів, ягід, зелені; використовувати в їжу цільно-зерновий хліб і крупи. Поліненасичені жирні кислоти крім того, рекомендується, щоб в щоденному раціоні був присутній, так званий, «вітамін F». Це умовна назва сукупності ряду поліненасичених жирних кислот. Організм сам не здатний синтезувати їх, тому вкрай необхідно отримувати їх з їжі для здійснення метаболізму. Описуваний комплекс жирних кислот гальмує утворення атеросклеротичних бляшок, здатний виводити «поганий» холестерин з вже існуючих. Цей процес відбувається за допомогою ЛПВЩ.

Незамінний для правильного функціонування організму вітамін F міститься в наступних продуктах харчування:

в нерафінованій рослинній олії; в горіхах; в морській рибі жирних порід (сімейство лососевих, тунець, сардини, макрель); в морських молюсків.

Принципи терапії.

Як лікувати атеросклероз нижніх кінцівок? В основі лікування лежить принцип комплексного підходу.

Це поєднання наступних методів:

Медикаментозне вплив зазвичай призначаються різного фібрати, статини та інші засоби. Хірургічне лікування застосовується при неефективності консервативного методу впливу або при вкрай запущеному перебігу хвороби. Існує кілька методів хірургічного втручання:

Протезування-Заміна закупореної ділянки. Шунтування – створення «обходу» навколо ураженої зони. Ендартеректомія-видалення атеросклеротичних утворень з просвітів судин. Стентування – введення в просвіт судини спеціального каркаса (стента) для запобігання звуження судини. Як варіант – балонна ангіопластика (замість стента вводять спеціальний балончик). Дієтотерапія дотримання режиму харчування і підбір меню. Фізична активність Це щоденне виконання спеціальних вправ і обов’язкова ходьба. Особливо цей метод ефективний при початкових стадіях хвороби. Ходьба покращує кровообіг: загальне і місцеве (в ногах), запобігає появі застійних явищ. Виняток зі свого життя факторів, здатних спровокувати початок і прогресування захворювання необхідно позбутися від згубної звички курити. Не допускати переохолодження ніг, носити зручне взуття. При наявності цукрового діабету або гіпертонії потрібно в обов’язковому порядку спостерігатися у фахівця і виконувати всі його рекомендації. Народні способи лікування Вони здатні доповнити всі інші методи, але ні в якому разі не замінювати їх. У перелік народних рецептів входять всі способи щодо поліпшення кровообігу в кінцівках. Такі як: легкий масаж, теплі ножні ванни з гірчицею, застосування нежгучих зігріваючих мазей (наприклад, скипидарної).

Ось тут є інформація про атеросклероз пальців рук.

Типи препаратів для лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Медикаментозне вплив має призначатися тільки фахівцем. Як правило, схема лікування передбачає прийом декількох препаратів одночасно.

Це медикаменти з декількох груп ліків:

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Секвестранти жовчних кислот препарати для зниження кількості холестерину в крові. Вони адсорбують жовчні кислоти в кишечнику і виводять їх. Статини Зменшують вироблення холестерину печінкою. Фібрати Знижують синтез жирів в організмі.

Додатково призначають ряд препаратів для зниження проявів атеросклерозу:

ліки, що перешкоджають утворенню тромбів; засоби, що сприяють поліпшенню кровообігу, і, тим самим, призводить до зменшення больового синдрому; антикоагулянти – ліки, дія яких спрямована на зменшення згортання крові в судинах; спазмолітики – препарати, що знижують спазми гладкої мускулатури; мазі, що містять антибіотики для лікування утворилися трофічних виразок; судинорозширювальні засоби; препарати для поліпшення живлення тканин; вітамінні комплекси.

Розглянемо детальніше фармакологічні препарати для лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Секвестранти жовчних кислот.

Даний ряд препаратів застосовується при помірному підвищенні холестерину. Термін «секвеструвати» означає – ізолювати.

Таким чином, ефект позитивного впливу полягає у властивості секвестрантов ізолювати жовчні кислоти, що виробляються печінкою з холестерину (первинні) і вторинні (перероблені мікрофлорою кишечника первинні кислоти).

Механізм дії:

препарати даного ряду являють собою іонообмінні смоли. Вони адсорбують жовчні кислоти в кишечнику; отримане хімічна сполука, не всмоктується в системний кровотік і, отже, виводиться з ентерогепатичній рециркуляції (циклу обігу жовчних кислот в органах ШКТ); печінка, позбувшись деякого обсягу жовчних кислот, починає синтезувати їх з холестерину. Тим самим зменшуючи його кількість в організмі.

В даний час активно застосовують кілька ефективних препаратів з ряду секвестрантов жовчних кислот.

Колестипол (Колестид) Препарат призначається для зменшення вмісту холестерину в крові. Даний засіб запобігає появі холестеринових бляшок на внутрішніх стінках кровоносних судин. Механізм впливу: Колестипол зменшує надходження холестерину в організм з їжею. Він адсорбує жовчні кислоти, утворюючи речовина, що виводиться згодом з каловими масами.

Використовується при атеросклерозі судин ніг, головного мозку, серця та ін. Застосовується як окремо, так і в складі комплексного лікування.

У цих ліків існує ряд побічних проявів:

з боку травного ТРАКТУ: запор; відрижка; гикавка; метеоризм; нудота; блювання; з боку кровоносної системи – можуть виникнути кровотечі з прямої кишки або кровоточивість ясен. Кванталан Препарат застосовується для виведення надлишків холестерину з організму. Механізм впливу аналогічний дії колестида. Кванталан ефективний при лікуванні початкових стадій атеросклерозу судин.

Побічні явища:

запори, метеоризм; нудота; діарея; печія. Квестран Даний препарат призначається при підвищеному вмісті холестерину в крові, для профілактики атеросклерозу і його ускладнень, при свербінні, що виникає при частковій непрохідності жовчних шляхів.

При прийомі ліків, можуть виникнути такі побічні ефекти:

запор, біль у животі; підвищене газоутворення; диспепсія; печія; панкреатит; шкірні висипання. Холестирамін дані ліки сприяє зменшенню всмоктування холестерину і жовчних кислот. Тим самим зменшує кількість ЛПНЩ. Призначається при лікуванні і профілактиці атеросклерозу різних кровоносних судин організму, в тому числі – і судин ніг. Терапевтичний ефект проявляється після 1 місяця прийому.

Можливі побічні явища:

порушення травлення при тривалому прийомі (діарея, запор, панкреатит); кровотечі з ШКТ при виразкових ураженнях; висипання на шкірі; підвищення лібідо.

Статини – препарати, дія яких спрямована на зменшення синтезу холестерину печінкою. Тобто це кошти, що гальмує синтез холестерину безпосередньо в організмі. Тому статини призначають не тільки людям з вже наявним атеросклерозом, але і тим, хто знаходиться в групі ризику: діабетикам; хворим, що страждають на гіпертонію, ішемічну БС, стенокардію, які перенесли інфаркт; особам зі збільшеним вмістом холестерину в крові.

У статинів є значний перелік побічних ефектів. Лікар, перш ніж призначати препарати цього ряду, повинен зважити всі ризики і потенційну користь для конкретного пацієнта.

Так, наприклад, одночасний прийом статинів і ліків від подагри, цукрового діабету, гіпертонії, збільшує ризик виникнення міопатії в 2 рази.

Симвастатин Даний препарат знижує концентрацію холестерину в крові на 38 %. Це є середнім показником серед усіх груп статинів.

Таблетки слід приймати одночасно з коригуванням харчування. Необхідним є застосування гіпохолестеринової дієти під час всього курсового прийому симвастатину.

Доза препарату розраховується індивідуально для кожного конкретного пацієнта. Зміна дози (при необхідності) проводиться з інтервалом в 4 тижні.

Призначається для профілактики атеросклерозу судин, для зниження кількості холестерину в крові у осіб, що входять до групи ризику розвитку захворювання. Його застосування актуально для хворих з ІХС після перенесеного інфаркту, інсульту.

Препарат не можна застосовувати людям з гострими захворюваннями печінки, вагітним і годуючим жінкам.

Можливі побічні реакції організму на прийом ліків:

порушення функціонування ШЛУНКОВО-кишкового тракту (біль у животі, діарея, диспепсія); загальна слабкість; негативний вплив на печінку; можливі проблеми з пам’яттю; збільшення цукру в крові; підвищення ризику розвитку діабету 2 типу; можливе виникнення міопатії (ризик зростає в 2 рази). Правастатин Ліки призначене для зниження концентрації холестерину в крові. В основному за рахунок зменшення синтезу ліпопротеїдів низької щільності.

Зниження вмісту ЛПНЩ, за даними досліджень, можливе до 54%.

Швидкість зниження є дозозалежною, тобто збільшується залежно від зростання дози препарату. При цьому частка ЛПВЩ збільшується майже на 10 %.

Напівсинтетичний Препарат приймають по 20 – 40 мг на добу. Максимальну дозу 80 мг) не призначають через недостатню вивченість впливу такого обсягу на організм.

Крім зниження ЛПНЩ, правастатин надає позитивну дію на стінки судин, стан атероми, має антиоксидантні властивості.

Препарат призначають особам з підвищеним рівнем холестерину в крові, при відсутності позитивного ефекту від дієтотерапії та фізичних навантажень.

Правастатин не застосовують при вагітності, грудному вигодовуванні, захворюваннях печінки і порушеннях її функцій.

Препарат має ряд можливих побічних ефектів:

головний біль; запаморочення; мимовільне рух очних яблук; периферична невропатія; безсоння; депресія; проблеми з пам’яттю; погіршення зору – прогресування катаракти; нудота і блювання; діарея; гепатит; жирова інфільтрація печінки; цироз печінки; гострий панкреатит і т. д.; зниження кількості тромбоцитів (порушення згортання крові); зменшення концентрації лейкоцитів; міалгія (больовий синдром в м’язах); міопатія (нервово-м’язове захворювання) і т. д.; алергічні та дерматологічні реакції. Мекавор за механізмом впливу схожий з правастатином. Призначають особам з підвищеним вмістом в крові ЛПНЩ, при наявному атеросклерозі судин нижніх кінцівок.

Можливі побічні ефекти:

з боку ШКТ: діарея, болі в животі, запори, печія, метеоризм, анорексія, гепатит, панкреатит і т. д.; з боку кістково-м’язової системи: біль у м’язах, запальне ураження скелетної мускулатури і т. д.; з боку нервової системи: головний біль, судоми, порушення сну тощо; з боку кровотворення: анемія, зниження рівня лейкоцитів або тромбоцитів; алергічні реакції; зниження потенції. Холетар Ліки ефективно для зниження загального холестерину в крові і ЛПНЩ – зокрема. Підвищує частку ліпопротеїнів високої щільності. Володіє вираженою дією на атеросклероз: стабілізує вже утворені бляшки в просвітах судин, має протизапальний ефект і знижує ймовірність утворення тромбів. Показано застосування особам з підвищеним рівнем холестерину для профілактики атеросклерозу судин і хворим з вже наявним діагнозом «атеросклероз». Холетар переноситься добре, але все ж має деякі можливі побічні реакції: зниження апетиту, головний біль, слабкість, безсоння, міалгія, міопатія, анемія, катаракта, алергічні реакції.

Це препарати для лікування атеросклерозу нижніх кінцівок, що знижують утворення жирів в організмі. В основі ліків-похідні фіброєвої кислоти.

Ця речовина сприяє зменшенню на 10 – 15 % вмісту ЛПНЩ і збільшення на 10 – 20 % концентрації ЛПВЩ.

Механізм дії: фібрати впливають на деякі печінкові ферменти, які порушують синтез тригліцеридів (жирових природних органічних сполук) і загального холестерину.

Препарати даного ряду, в основному, призначають пацієнтам зі збільшеним вмістом тригліцеридів.

У фібратів є великий мінус: вони негативно впливають на стан печінки і збільшують ризик утворення жовчних каменів.

Клофібрат Препарат призначається при порушенні холестеринового обміну в організмі, при підвищеному утворенні тригліцеридів. У комплексному лікуванні – при атеросклерозі судин, при діабетичній ангіопатії.

Клофібрат блокує біосинтез холестерину і сприяє його розпаду. Збільшує вміст в крові концентрації ЛПВЩ.

Знижує «склеювання» тромбоцитів і розріджує кров. Цей процес запобігає закупорці судин при атеросклерозі.

Побічні ефекти клофібрату:

розлад ШЛУНКОВО-кишкового тракту (діарея, блювота); м’язова слабкість в зоні гомілок; можливий застій жовчі і збільшення каменеутворення в жовчних протоках; різке зниження рівня цукру в крові у пацієнтів з цукровим діабетом. Безафібрат Застосовують при підвищеній кількості ліпопротеїнів у крові, для зменшення вмісту холестерину. За механізмом впливу на регуляцію ліпідного обміну схожий з препаратом клофібрат. Курс лікування – близько 1 місяця. Існують протипоказання до застосування: вагітність, грудне вигодовування, захворювання печінки і нирок. Безафібрат має ряд побічних проявів. Вони ідентичні побічним ефектам при застосуванні клофібрату.

Нікотинова кислота.

Препарати нікотинової кислоти (НК) застосовують при лікуванні атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

ПК має такі властивості:

знижує вміст ЛПНЩ (добова доза в 3 г здатна знизити рівень холестерину в крові на 10 %, а тригліцеридів – на 28 %); розширює судини; знижує артеріальний тиск; розчиняє утворилися тромби в судинах.

Форма випуску: порошки, таблетки, ампули для ін’єкцій.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Доза для застосування призначається лікарем індивідуально для кожного пацієнта. В основному, це 3 – 5 г на добу. Схема прийому: від самої малої дози (0.1 г 3 рази в день) до максимальної допомогою додавання кожні 5 днів по 0.1 г на прийом. Рекомендується випивати ліки після їжі.

Лікування нікотиновою кислотою повинно проходити під наглядом лікаря, тому що препарат може надавати побічні дії на печінку і на вміст глюкози в крові. При тривалому лікуванні НК необхідна відновлювальна терапія аскорбіновою кислотою (вона виводиться з організму через застосування НК).

Лікування нікотиновою кислотою протипоказано: при виразкових ураженнях ШЛУНКОВО-кишкового тракту, при гепатиті, при сечокам’яній хворобі.

Симптоми атеросклерозу вух перераховані тут.

Прогноз життя при атеросклерозі ви можете дізнатися звідси.

Застосування нікотинової кислоти (окремо або в поєднанні з фібратами), за даними медичної статистики, знижує смертність від атеросклерозу судин.

Необхідно ще раз нагадати, що при діагнозі «атеросклероз судин нижніх кінцівок» займатися самолікуванням неприпустимо. Помилка із застосуванням навіть самого дієвого фармацевтичного препарату може призвести до непередбачуваних наслідків, аж до гангрени або летального результату. Бережіть своє здоров’я!

МРТ судин нижніх кінцівок — ніг.

Вміст: Показання до проведення МРТ, МР — ангіографія кровоносна система людини Сучасне діагностичне дослідження немислимо без використання високоточних апаратів МРТ, що дозволяють виконати сканування органів з перетворенням отриманих сигналів серії множинних тонких зрізів у якісні зображення.

Процедура МРТ судин нижніх кінцівок дозволяє отримати достовірну інформацію для візуалізації: Стану судин Поширеності патологічних процесів Наявності аномальних утворень Порушень кровообігу, пов’язаних із змінами функціональних параметрів кровотоку Крім цього, базуючись на отримані зображення, які пройшли комп’ютерну обробку, лікар може побудувати об’ємну тривимірну модель мережі судин з різними функціональними особливостями і тканинним складом. Таке 3D моделювання при МРТ судин ніг надає спеціалісту можливість для здійснення візуального аналізу (наочного вивчення хвороби).

Показання до проведення МРТ кінцівок.

Магнітно-резонансне томографічне сканування кінцівок рук і ніг може проводитись повністю або частково (одного сегмента), з обох сторін або тільки з одного. Вибір необхідного об’єкта дослідження залишається за лікарем і залежить від особливостей і симптоматики прогнозованого захворювання. Можна виділити наступні причини для проведення МРТ судин кінцівок: Хворобливість і оніміння кінцівок, відчуття слабкості і некерованості, часткова атрофія зі зменшенням м’язової сили, Порушення чутливості і візуальні зміна шкірних покривів (наприклад, кінцівки блідне або, навпаки, набувають краснушный відтінок) Утворення трофічних виразок (гангрена тканини) Хронічні захворювання артерій ніг (периферичних артерій) – атеросклероз, облітеруючий ендартеріїт (ревматичне захворювання) Ушкодження (травми) Захворювання судин великих кровоносних судин (гостра венозна недостатність, хронічна артеріальна непрохідність) Виявлення аневризми (розтягнення або витончення стінок судин) Венозний тромбоз (утруднюється кровообіг, відбувається повна або часткова закупорка судин, відірвався тромб виноситися в кровоносну систему) Підтвердження або спростування наявності доброякісних (гемангіом) або злоякісних (ангиосарком) судинних пухлин Виявлення проростання пухлин в навколишні тканини та можливе здавлювання судин Виявлення судинних аномалій Провівши діагностування судин нижніх кінцівок на МРТ — томографі і вивчивши всю отриману інформацію, фахівець може встановити точний діагноз, зробивши висновок про проведення необхідного лікування і вибравши перспективні методи терапії.

МР — ангіографія.

виконується МРТ судин ніг Якщо мова йде про різних патологіях, пов’язаних з захворюваннями судин і м’яких тканин нижніх кінцівок, то найбільш актуальною методикою діагностування визнана МРТ з контрастуванням або ангіографія. Суть методу полягає в тому, що безпосередньо перед процедурою пацієнтові вводитися спеціальна речовина (контраст) в стегнову артерію.

Контрастне рентгенологічне дослідження використовується для вивчення функціонального стану кровоносних судин, окольного кровотоку, розділяючи на зони повільного і швидкого струму крові, протяжності патологічного процесу, як, наприклад, при тромбозі, атеросклерозі, аневризмі. На підставі дослідження МРТ, ангіографії судин нижніх кінцівок проводиться оцінка функціональних і анатомічних особливостей кровотоку. Даний метод діагностики включає в себе кілька способів дослідження: Периферичної артеріографії (аналіз артерій) Периферичної флебографии або венографії (аналіз вен) Лимфографии (аналіз лімфатичних судин) При штучному контрастуванні судин вводитися органічний розчин йоду, але при алергічної реакції на даний елемент ангіографія неприпустима. Крім цього, проводити магнітно-резонансну томографію з використанням контрастної речовини протипоказане в наступних ситуаціях: При наявності у пацієнта гострого запального, а також інфекційного захворювання Якщо хворий перебувати у важкому стані Якщо у пацієнта є проблеми психологічного характеру, Якщо у пацієнта гостро виражена ниркова, серцева та печінкова недостатність Завдяки цифрової технології, притаманною ангіографії, знизилася травмоопасность діагностування. Така методика дослідження є безпечною і високоінформативною процедурою для проведення аналізу та вивчення стану судин.

Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок: причини, лікування.

Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок – це хронічне захворювання судин, яке розвивається внаслідок порушень ліпідного обміну, що призводять до формування атеросклеротичних бляшок, потовщення стінок артерій ніг і зменшення судинного просвіту. Всі ці зміни можуть призводити до часткового або повного припинення кровотоку. Спочатку дана патологія практично нічим не проявляє себе, але при прогресуванні цієї хвороби атеросклеротичні бляшки все більше звужують просвіт судин і можуть повністю перекривати його, приводячи до ішемії і навіть некрозу тканин нижніх кінцівок. Такий розвиток захворювання може закінчуватися розвитком гангрени і втратою ноги.

За даними статистики, в останні 10 років спостерігається стійке зростання числа пацієнтів з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок. Це захворювання зустрічається приблизно у 10% жителів планети. Найбільш часто хвороба вражає людей (переважно чоловіків) старше 70-ти річного віку. З даної статті ви дізнаєтеся про причини, ознаки, діагностику і принципи лікування даної патології, щоб «бути у всеозброєнні». Але, як відомо, хворобу легше попередити, ніж лікувати, і тому торкнемося в статті і профілактики недуги.

Атеросклеротичне ураження судин нижніх кінцівок є проявом системного атеросклерозу, який частіше розвивається при наступних станах:

ожирінні; ІХС; гіпертонічної хвороби, захворюваннях нирок і печінки; васкулітах; системному червоному вовчаку; персестирующих герпесних інфекцій; гіперхолестеринемії (показники рівня холестерину в крові перевищують 5,5); цукровому діабеті; порушення згортання крові; гіпергомоцистеїнемії; дисліпідемії (ЛПНЩ вище 2); аневризмі черевного відділу аорти; гіподинамії; спадкової схильності; палінні; алкоголізм; обмороження ніг; травмах нижніх кінцівок; надмірному фізичному навантаженні.

Клінічні прояви облітеруючого атеросклерозу нижніх кінцівок зумовлені місцем і ступенем оклюзії (закупорки) магістральної артерії. Найбільш часто уражаються такі артерії:

Інші локалізації даної патології зустрічаються значно рідше.

Прикріпляються до стінок атеросклеротичні бляшки проростають сполучною тканиною, і на них осідають тромбоцити і солі кальцію. Такі зміни призводять до руйнування і оклюзії стінок артерій.

Під час розростання і звапніння бляшок хворий може відчувати такі ознаки атеросклерозу:

біль у м’язах ніг; болі в області ураженої артерії (спочатку болі виникають під час фізичного навантаження, але потім можуть з’являтися і в стані спокою); поява переміжної кульгавості після фізичного навантаження; відчуття оніміння і поколювання в уражених ділянках ноги; обмеження рухливості ноги; швидке замерзання кінцівок; різке збліднення при підйомі ніг і почервоніння при опусканні; потовщення нігтьових пластин; порушення росту волосся (їх випадання); утворення виразок протягом артерії; багряний колір пальців.

При промацуванні ураженої артерії на ній не визначається пульсація. При прогресуванні захворювання на поверхні шкіри ураженої ноги можуть з’являтися ділянки потемніння (починається гангрена).

Протягом облітеруючого атеросклерозу нижніх кінцівок виділяють такі стадії:

I стадія (початкові прояви стенозу) – відчуття мурашок, збліднення шкіри, відчуття похолодання і мерзлякуватості, надмірна пітливість, швидке стомлення при ходьбі; II А стадія (переміжна кульгавість) – відчуття втоми і скутості в області литкових м’язів, що стискають болю при спробі пройти близько 200 м; ІІ Б стадія – болі і відчуття скутості не дають пройти 200 м; III стадія – стискаючі болі в литкових м’язах стають більш інтенсивними і з’являються навіть у стані спокою; IV стадія – на поверхні ноги з’являються ознаки трофічних порушень, довго незагойні виразки і ознаки гангрени.

На запущених стадіях атеросклерозу нижніх кінцівок розвиток гангрени нерідко призводить до повної або часткової втрати кінцівки. Відсутність адекватної хірургічної допомоги в таких ситуаціях може призводити до смерті хворого.

Також атеросклероз нижніх кінцівок може ускладнюватися артеріальним тромбозом. Дане ускладнення при відсутності швидкого звернення за медичною допомогою призводить до втрати кінцівки або, в разі від’єднання множинних тромбів, до емболії інших артерій. При попаданні від’єднаного тромбу в коронарну артерію у хворого може розвиватися інфаркт міокарда. Якщо ж тромб мігрує в сонну артерію – інсульт.

Діагностика.

При виявленні у себе перерахованих вище симптомів, хворий повинен звернутися за консультацією до ангиохирургу, який після огляду пацієнта призначить йому курс обстеження. Для діагностики даної патології можуть призначатися такі види лабораторного та інструментального обстеження:

аналіз крові на структуру ліпідів, концентрацію фібриногену, глюкози; аналіз на визначення тривалості кровотечі; УЗД судин з доплерографією; ангіографія з контрастною речовиною; реовазографія; МРТ; КТ з контрастною речовиною.

Після визначення стадії захворювання хворому пропонується комплексне лікування.

Тактика лікування облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок залежить від стадії розвитку патологічного процесу і може включати в себе консервативні або хірургічні методики.

На початку лікування усуваються фактори, які сприяють прогресуванню хвороби:

Корекція ваги. Відмова від куріння та інших шкідливих звичок. Боротьба з гіподинамією. Відмова від споживання продуктів харчування з високим рівнем холестерину і тваринних жирів (дієта № 10). Контроль артеріального тиску і усунення гіпертонії. Зниження рівня «шкідливого» холестерину. Постійний контроль рівня цукру при цукровому діабеті.

Пацієнтам з початковими стадіями патології може рекомендуватися прийом таких медикаментозних засобів:

препарати для зниження рівня холестерину – Ловастатин, Кванталан, Мевакор, Холестирамін, Зокор, Холестид; препарати для зниження рівня тригліцеридів – Клофібрат, Безафібрат; препарати для стабілізації мікроциркуляції та попередження тромбозу – Цилостазол, Пентоксифілін, Клопідогрель, Аспірин, Варфарин, Гепарин; препарати для зниження артеріального тиску – Атенолол, Беталок ЗОК, Небилет; препарати для поліпшення трофіки тканин – Нікотинова кислота, Никошпан, вітаміни групи В; полівітамінні комплекси.

Для лікування облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок можуть призначатися фізіотерапевтичні процедури (мікроструми, лазеротерапія), бальнеотерапія і гіпербарична оксигенація.

Показаннями до хірургічної операції можуть стати:

ознаки гангрени; інтенсивні болі в стані спокою; тромбоз; швидке прогресування або III-IV стадії атеросклерозу.

На початкових стадіях захворювання хворому можуть проводитися малоінвазивні операції:

балонна ангіопластика – в артерію через прокол вводиться спеціальний катетер з балоном, при нагнітанні повітря в балон стінки артерії розправляються; криопластика – дана маніпуляція схожа з балонною ангіопластикою, але розширення артерії проводитися за допомогою хладореагентов, які можуть не тільки розширювати просвіт судини, але й руйнують атеросклеротичні відкладення; стентування – у просвіт артерії вводяться спеціальні стенти, які містять різні препарати для руйнування склеротичних бляшок.

При виконанні таких малоінвазивних операцій для контролю виконуваних маніпуляцій застосовується ангіографія. Дані втручання можуть виконуватися в спеціалізованих стаціонарах. Після проведення операції хворий протягом доби перебуває під лікарським наглядом, на наступний день він може відправлятися додому.

При значному звуженні просвіту артерії для хірургічного лікування використовуються такі відкриті методики:

шунтування-в процесі операції створюється штучний посудину з синтетичного матеріалу або з ділянок інших артерій, взятих у хворого; ендартеректомія-під час операції видаляється уражений атеросклеротичної бляшкою ділянку артерії.

На додаток до таких реконструктивних операцій можуть застосовуватися додаткові допоміжні хірургічні методики:

реваскуляризующая остеотомія – виконується стимуляція росту нових дрібних кровоносних судин за допомогою пошкодження кістки; симпатектомія – перетин нервових закінчень, що провокують спазм артерій, проводиться при утворенні повторних закупорок артерій.

При утворенні масштабних загоюються трофічних виразок або при появі ознак гангрени кінцівки може виконуватися пластика клаптями здорової шкіри після видалення некротизованих ділянок або ампутація частини нижньої кінцівки.

Прогнози лікування облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок сприятливі при ранньому зверненні хворого до ангиохирургу. Протягом 10 років розвитку даної патології розвиток тромбозу або гангрени спостерігається у 8% хворих.

Профілактика.

Для запобігання розвитку атеросклерозу артерій нижніх кінцівок можуть вживатися такі заходи:

Своєчасне лікування хронічних захворювань. Постійний медичний контроль за станом здоров’я після 50 років. Відмова від шкідливих звичок. Раціональне харчування. Боротьба з гіподинамією. Виключення стресових ситуацій. Боротьба із зайвою вагою.

УЗД судин нижніх кінцівок.

УЗД судин нижніх кінцівок.

УЗД – найбільш поширений метод діагностики. Він дозволяє виявляти патології різних органів і систем. Це первинний метод візуалізації при захворюваннях. У багатопрофільній клініці «СОВА» фахівці проводять широкий спектр ультразвукових досліджень на сучасному обладнанні (3D узд).

Призначити Вам УЗД може спеціалізований лікар або фахівець УЗ-діагностики.

Записатися на консультацію лікаря ви можете по телефону в Саратові +7 (8452) 911-112 або on-line.

Переваги 3д УЗД в Саратові:

інформативність (точна і швидка інформація про внутрішніх органах, суглобах); безболісність; надійність; повна відсутність променевого навантаження для пацієнта і персоналу; широка сфера застосування.

УЗД судин ніг.

Що показує УЗДГ судин:

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

стінку судини, діаметр посудини, внутрішній просвіт судини (В-режим); анатомічні особливості судини, наявність атеросклеротичних бляшок, тромбів, деформуючого просвіт судини (ЦДК) оцінює параметри кровообігу (спектральне вікно)

Коли призначають УЗД судин ніг:

цукровий діабет; атеросклероз; інфаркт міокарда в анамнезі; підвищений артеріальний тиск будь-якої природи; біль в ногах при ходьбі або вночі в ліжку; надмірна вага; холод в ногах навіть в теплу погоду; незагойні виразки на ногах; недавні операції на судинах ніг; підвищений рівень холестерину; набряки гомілок і стоп; потемніння шкіри на ногах; поява на ногах великих вен або сіточки з дрібних судин; судоми гомілок; оніміння кінцівок.

Підготовка до УЗД судин ніг.

На один день потрібно відмовитися від судинних препаратів. Не можна вживати алкоголь і курити.

Лікування атеросклерозу нижніх кінцівок.

Від роботи серцево-судинної системи залежить життя і здоров’я людини, а захворювання ССС за даними ВООЗ стоять на першому місці за смертністю від інсульту і інфаркту. Одна з найчастіших причин розвитку небезпечних ускладнень — атеросклероз. Форма хвороби, що вражає нижні кінцівки, небезпечна ще й ризиком розвитку гангрени. Своєчасна діагностика недуги і дотримання всіх рекомендацій лікаря під час лікування — запорука одужання і уникнення неприємних наслідків.

Що таке атеросклероз нижніх кінцівок.

Атеросклероз має кілька форм, які розрізняються симптоматикою і областю ураження. Атеросклероз нижніх кінцівок вражає судини і артерії ніг, а хронічний тип хвороби називають облітеруючим. Діагностують його приблизно у 2,5% населення Землі, з них більше 80% припадає на хронічну форму.

При ОА відбувається ураження тільки великих термінальних, стегнових, клубових або підколінних артерій, які відповідають за харчування тканин ніг.

Системне захворювання рідко призводить до ампутації або інвалідності, але запущена форма закінчується смертельним результатом протягом року після виникнення перших ознак і при відсутності правильного лікування. За рівнем смертності серед всіх ССЗ він займає 3 місце.

Причини виникнення хвороби.

До облитерирующему атеросклерозу артерій нижніх кінцівок призводить ряд внутрішніх і зовнішніх причин, які не тільки провокують прогресування хвороби, але і по ють ризик появи ускладнень. Поєднання трьох і більше факторів в рази підвищують небезпеку виникнення ОА, а виключення їх з життя знижує рівень захворювання.

Кардіологи поділяють всі причини на дві групи. Перша-це змінювані фактори. До них відносять захворювання, зайву вагу, шкідливі звички. До другої — незмінні (спадковість, вік, стать). Ризик захворювання атеросклерозом підвищується при наявності сімейного анамнезу. Під впливом цього фактора хвороба починає розвиватися в ранньому віці. Серед хворих до 55 років переважають чоловіки. Відсоток зростання ОА у жінок зростає після менопаузи, оскільки припиняється вироблення естрогену. Цей гормон впливає на ліпідний обмін і стримує підвищення ЛПНЩ.

Порушення жирового обміну призводить до:

Високого загального холестерину і до високої концентрації ліпопротеїдів низької і дуже низької щільності; Низькому вмісту ЛПВЩ; Гіпертригліцеридемії.

В результаті дисліпідемії починається запалення судинних стінок, а при супутній артеріальній гіпертензії процес розвитку атеросклерозу прискорюється в рази. Ризик патології судин у гіпертоніків майже в 4 рази вище, ніж у людей з нормальним АТ. Високий тиск пошкоджує ендотелій і одночасно збільшує вироблення речовин, що призводять до звуження судин.

Активне і пасивне куріння руйнує стінки судин, активує тромбоцити і підвищує в’язкість крові, що провокує підвищення рівня в крові холестерину і ЛПВЩ. Загрозу розвитку хвороби при тривалому палінні лікарі пов’язують з підвищенням рівня ліпідів і з розвитком артеріальної гіпертензії.

Ожиріння, особливо вісцерального типу, і наявність метаболічного синдрому призводять не тільки до атеросклерозу, але і до виникнення цукрового діабету, АГ, інсулінорезистентності та порушення обміну ліпідів.

Результат малорухливого способу життя — поява зайвої ваги, підвищення рівня ліпідів, розвиток ССЗ. При низькій фізичній активності активується ренін-ангіотензин-альдостероновая і симпато-адреналова система і відбувається викид в кров катехоламінів і подібних їм речовин. Вони негативно впливають на серцево-судинну систему, розвивають спастичні реакції, знижують метаболізм і підвищують рівень артеріального тиску.

Ще одна причина появи ОА-цукровий діабет або порушений вуглеводний діабет 1 і 2 ступеня. У жінок це захворювання підвищує ризик утворення атеросклеротичних відкладень в 5-7 разів, у чоловіків-в 3-4 рази. У діабетиків пошкодження стінок судин може бути результатом прямого впливу або впливу продуктів порушеного обміну речовин, які призводять до вироблення протизапальних цитокінів. При діабеті 1 типу інсулін знижує активність ліпопротеідліпази і сприяє збільшенню виробництва тригліцеридів. При діабеті 2 типу відбувається збільшення синтезу ЛПНЩ і ЛПДНЩ.

Швидкому прогресуванню захворювання сприяють також:

Ниркова недостатність; порушення згортання крові; тканинна чутливість до інсуліну або лептину, постпрандіальна глікемія, наявність в організмі вісцерального жиру і т.п.

До важливих факторів, які впливають на появу і розвиток хвороби відносять неправильне харчування, часті стреси, погану екологію, депресію.

Симптоматика захворювання.

Ступінь вираження ОА залежить від віку людини, наявності сторонніх хвороб, фізичного та емоційного стану. Зазвичай облітеруючий атеросклероз довго не проявляє себе, а його першими ознаками стають:

Гострий тромбоз або емболія; Оніміння пальців ступні або всієї стопи; Відчуття холоду в стопах і ногах;

Біль в м’язах гомілки при тривалих прогулянках, яка швидко проходить після нетривалого відпочинку.

Основним проявом захворювання є переміжна кульгавість стоп, яку ще називають синдромом периферичної ішемії. Залежно від ступеня розвитку патології вона проявляється:

При проходженні більше, ніж 1 км; При проходженні відстані від 100 до 250 м; При проходженні відстані від 25 до 100 м; При підйомі по сходах.

Виявити її можна за відсутності пульсу або його зниження в щиколотках, зниженій температурі кінцівок і систолі шуму над магістральними артеріями ніг. Виявляється облітеруючий атеросклероз і болем, яку зазвичай на початкових етапах пов’язують з втомою або незручним взуттям. З розвитком АТ больові відчуття починають виникати навіть в стані спокою і набувають постійний характер. Знеболюючі препарати часто безсилі в придушенні больових відчуттів: відбувається повна оклюзія судин.

Ще один супутник атеросклерозу — синдром Лериша, який проявляється при ураженні аорто-подзвздошного відділу болем в стегнах, сідницях і в області попереку. У чоловіків цей синдром стає частою причиною імпотенції. Ішемію тканин при облітеруючому атеросклерозі можна розпізнати по зміні кольору шкірного покриву кінцівок: вона блідне, а по мірі розвитку ОА стає синьо-фіолетового. Супроводжується зміна кольору виснаженням підшкірної клітковини, випадінням волосся і збільшенням шару епідермісу, зміною форми і структури нігтів.

Останній і найнебезпечніший симптом хвороби-гангрена. Проявляється вона у виникненні невиліковних трофічних виразок на нижній частині гомілки і на стопах.

Стадії атеросклерозу.

Облітеруючий атеросклероз пов’язаний з системним ураженням стінок артеріальних судин за порушення білкового і ліпідного обміну. Він супроводжується зміною співвідношення між протеїнами, фосфоліпідами, холестерином на тлі підвищеного виробництва бета-ліпопротеїдів. Розвиток хвороби ділять на 3 етапи.

На першій стадії патології на місці мікропошкодження судинних стінок починає накопичуватися жирові речовини, що утворюють плями. Відбувається розпушення і набрякання стінок судин з одночасним виробленням ферментів для розчинення ліпідів і збереження цілісності стінка. При виснаження захисних механізмів на внутрішній стороні утворюються сполуки з білка, ліпідів і холестерину.

Друга стадія характеризується зростанням сполучної тканини на місці ліпідного відкладення і поступовим формуванням атероматозних бляшок. На цьому етапі вони ще рідкі і можуть бути розчинені. Небезпека стадії в тому, що пухка поверхня легко розривається, і її фрагменти можуть закупорити судинний просвіт. Посудину втрачає свою еластичність і може тріснути, що призведе до утворення тромбу.

Третя стадія супроводжується ущільненням бляшки і відкладенням в ній солей кальцію. Бляшка переходить в стабільний стан і росте, закриваючи собою просвіт судини. Це призводить до порушення і зупинки кровопостачання і спричиняє небезпеку для розвитку гангрени, некрозу, інфаркту.

Механізмів розвитку облітеруючого атеросклерозу також кілька. Перший варіант включає 3 форми. При гострій відбувається швидка закупорка артерії і стрімкий розвиток трофічних патологій. Хворим необхідна термінова госпіталізація, яка в більшості випадків призводить до ампутації кінцівки. Майже у половини пацієнтів хвороба розвивається підгостро і проявляється в сезонних загостреннях. Якщо діагностовано ця форма атеросклерозу нижніх кінцівок — лікування може проходити як в клініці, так і стаціонарно. Хронічний облітеруючий атеросклероз зустрічається у 42% пацієнтів. У них зберігається прохідність судин, розвинена колатеральна мережа, а трофічні порушення проявляються пізно. Лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок хронічної форми проходить тільки амбулаторно.

Локалізацію оклюзійного і стенотичного процесу ОА поділяють на аорто-клубову частину, стегново-підколінну, багаторівневу і підколінно-стегнову.

Діагностика облітеруючого атеросклерозу.

Обстеження хворого з підозрою на ОА починається з запису скарг, складання анамнезу і виявлення шкідливих звичок.

Основні цілі діагностики атеросклерозу — це:

Підтвердження патології судин; Виявлення точної локалізації ураження; Встановлення ступеня і поширеності звуження просвіту судини; Визначення ступеня ишемизирования внутрішніх органів; Виявлення холестеринових бляшок з ризиків розриву.

Під час діагностичних заходів необхідно виявити всі фактори ризику з метою уточнення їх впливу на розвиток хвороби. При фізикальному огляді обов’язково вимірюють тиск і окружність талії. Якщо вона перевищує 88 см у жінок і 102 см у чоловіків, то це говорить про наявність метаболічного синдрому.

Наступний етап — пальпація і аускультація судин ніг. При нормальному положенні артерій відсутність пульсу в підколінної області говорить про ураження стегново-підколінного сегмента, а його зникнення на артерії стегна свідчить про закупорці судин клубових артерій.

Стенозуючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок облітеруючої форми виявляється за аналізом крові:

За рівнем загального холестерину; По кількості ЛПНЩ при нормі в 3 ммоль/л; За рівнем ЛПВЩ при нормі в 1 ммоль/л; За рівнем тригліцеридів; За рівнем с-реактивного білка при нормі в 2 г/л; З виявлення гомоцистеїну у молодих людей; За показником аполіпопротеїну А1; За показником аполіпопротеїну Ст.

Якщо раніше діагностовано цукровий діабет, то визначається додатково глікозильований гемоглобін і рівень глюкози в крові.

Тести і проби.

Тест колінного феномена Панченко проводиться з положення сидячи. Пацієнт кладе хвору ногу на здорову, і якщо через деякий час виникає біль в м’язах ікри або оніміння стопи, почуття мурашок, то діагностують ОА. Проба Гольдфлама проводиться на кушетці. Хворого просять підняти ноги і кілька разів зігнути і розігнути в коліні. При порушеному кровообігу ноги втомлюються після 10-20 повторів. Одночасно змінюється колір шкірного покриву, а при тяжкій патології кровотоку в нижніх кінцівках збліднення стопи відбувається через кілька секунд.

Для розрахунку плече-гомілковостопного індексу використовують співвідношення рівня артеріального тиску на плечі і гомілкостопі. При його значенні менше 0,4 діагностують важку форму захворювання атеросклерозу. При показниках від 0,41 до 0,7 — середню тяжкість, при 0,71 до 0,9 — помірну, а від 0,91 до 1,3 — незначне погіршення еластичності судин. Нормальний показник ЛПІ — вище 1,31. При проведенні проби Ситенко-Шамової верхню третину стегна перетискають еластичною пов’язкою так, щоб артерія була передавлена. Через кілька хвилин палять слабшають і засікають час. Якщо немає патології, то кінцівка набуває нормальний колір через 10-15 сек. Виявлення симптому плантарної ішемії відбувається при зблідненні стопи, коли ноги піднімають вгору під кутом в 45°. Швидкість зміни кольору шкірного покриву залежить від ступеня ураження кінцівки і при важкій стадії становить від 4 до 7 сек.

Інструментальна діагностика.

Методи інструментальної діагностики призначаються для уточнення діагнозу, з’ясування стану судин і визначення ступеня ураження органів і тканин.

Метод реографії полягає в реєструванні зміни електричного опору тканин м’язів при змінах пульсу. Пояснюється це різницею в наповненні судин при скороченні і розслабленні серцевого м’яза. За допомогою програми можна встановити наявність оклюзії, стенозу або тромбоэболии. Призначають також і ангіографію. Вона являє собою поєднання рентгенографії з введенням в посудину контрастної речовини під місцевим наркозом. Контрастну речовину на основі йоду вводять через катетер. На знімках проглядаються місця звуження і розширення судини, наявність тромбів, швидкість кровотоку і стану судинної стінки.

Атеросклероз судин ніг виявляється і за допомогою дуплексного сканування, заснованого на здатності ультразвукових хвиль відбиватися від тканин тіла. При його проведенні використовують допплеграфію і сканування судин в одночасному або послідовному режимі. Залежить це від можливостей апарату. Процедура дозволяє вивчити будову судин, швидкість і обсяг кровотоку. За допомогою дуплексного ультразвукового методу діагностики отримують двомірне зображення стінок судин з місцями формування бляшок, їх складових і стану.

Осцилографія-це спосіб реєстрації зміни тиску спеціальними пневмоманжетами або електронними датчиками. Потім лікар оцінює амплітуду коливань і встановлює місце патології. Використовують цей діагностичний спосіб зазвичай при медиасклерозе. Спосіб транскутанного вимірювання пациального тиску кисню полягає у розташуванні на тілі пацієнта датчиків, які фіксують зміни тиску на глибині до 100 мкм. Метод дозволяє встановити рівень критичної ішемії і допомагає спрогнозувати загоєння трофічних виразок.

МРТ — це найбільш точний засіб для діагностики хвороби і нове. Лікування атеросклерозу нижніх кінцівок після обстеження томографом дозволяє скоригувати дозування препаратів, підібрати відповідний курс фізіопроцедур і запобігти порушення кровообігу в дрібних судинах. Воно безпечне для всіх пацієнтів, тому що не має іонозуючого випромінювання. До нових діагностичних методів відноситься і ангіоскопія, яка полягає в огляді внутрішньої поверхні судинної стінки за допомогою спеціального ендоскопа. Термографія дозволяє встановити нестабільність холестеринових бляшок і ступінь ризику їх розриву.

Лікування атеросклерозу.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Міністерство охорони здоров’я РФ затвердило стандарт лікування атеросклерозу, в якому прописаний збір анамнезу, лабораторні аналізи, інструментальна діагностика і огляд, рекомендований курс лікування та медикаментозні засоби. У документі прописано і який лікар лікує атеросклероз судин:

Якщо уражені судини мозку, то необхідно звернутися до невролога; Якщо діагностована патологія серця — до кардіолога; Який лікар лікує атеросклероз нижніх кінцівок — ангиолог (кнему треба звертатися при ураженні судин рук); Хворі з 1 стадією атеросклерозу ніг і зі скаргами на біль у ногах звертаються до терапевта, який після призначення аналізів визначає необхідність залучення вузьких спеціалістів; При необхідності додатково залучають ендокринолога, флеболога, нейрохірурга або хірурга, психолога, дієтолога.

Лікарі виділяють 2 основних способи як лікувати атеросклероз — це лікарська або традиційна терапія та хірургічне втручання. Лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок проводиться на індивідуальній основі за результатами обстеження, тестів і аналізів. Зазвичай пацієнтам призначають кілька груп лікарських препаратів. Медикаментозне лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок передбачає використання статинів, покликаних блокувати клітинами печінки жирів. Їх прописують хворим і для профілактики захворювання людям, що входять до групи підвищеного ризику: гіпертонікам, тим, у кого діагностована ІХС або був інфаркт. Оскільки статини мають ряд побічних ефектів, їх з обережністю призначають пацієнтам з цукровим діабетом та подагрою. При прийомі ліків у цієї категорії пацієнтів підвищується ризик розвитку міопатії в 2 рази.

Ще одна велика група препаратів — фібрати. Їх рекомендують для зниження активного вироблення організмом жирів. Ліки впливають на ферменти печінки, які відповідають за синтез жирних кислот. Фибрины використовують для профілактики захворювань серцево-судинної системи у діабетиків і у тих, хто переніс інсульт або інфаркт. Недолік препаратів в провокуванні утворення каменів в жовчному міхурі і печінки при тривалому застосуванні.

Лікується атеросклероз ніг і препаратами на основі нікотинової кислоти. Вони призначені для:

Зниження в крові рівня холестерину; Розширення просвіту ураженої атеросклерозом артерії; Нормалізації АТ; Розчинення тромбів.

Заборонені ліки з нікотиновою кислотою при захворюваннях нирок і ниркової недостатності, виразках і дуоденіту.

З еквестры жовчних кислот призначені для ізолювання в тонкому кишечнику жирних кислот. Препарати впливають на жирні кислоти, синтезовані печінкою і утворюються під впливом мікроорганізмів. А їх дія заснована на здатності іонообмінних смол вбирати жирні сполуки. Для успішної терапії додатково призначаються:

Судинорозширювальні препарати для регулювання ПЕКЛО; Міорелаксанти центральної дії для регулювання роботи нервових імпульсів; Вітаміни групи В для поліпшення метаболізму і зміцнення імунної системи, перешкоджання формування атеросклеротичних бляшок; Ангіопротектори для зниження ризику виникнення тромбів; Антиагреганти для поліпшення мікроциркуляції біологічних рідин; Антикоагулянти для зниження згортання крові.

В стаціонарних умовах пацієнтам частина препаратів вводять із застосуванням внутрішньовенних крапельниць і внутрішньом’язових ін’єкцій. Самостійна зміна дозування, виду препарату або його типу неприпустимо і може спровокувати різке погіршення стану і розвиток небезпечних ускладнень.

Хірургічні методи.

Хірургічне втручання при атеросклерозі судин використовують при важкому протіканні хвороби, коли лікарський лікування вже не приносить позитивних змін або життю хворого загрожує небезпека.

Черезшкірну транслюмінальную ангіопластику призначають для збільшення судинного просвіту. Суть операції у введенні спеціального катетера з балончиком в артерію. Коли балончик зайняв своє місце в нього подається повітря, який розширює балон і судинний просвіт. Якщо не вдалося усунути оклюзію, то додатково вводять стент. Тоді операцію називають «стентування». Стент може мати лікарське покриття, бути постійним або тимчасовим. Відгуки після операції позитивні: вона проходить безболісно, а поліпшення самопочуття настає швидко.

Операція шунтування полягає у вживленні трансплантата в обхід ураженої ділянки. Зазвичай в якості стента використовують невелику частину вени пацієнта. Протезування судин схоже на шунтування, але разом шунта використовують протез. При гангрені для збереження життя пацієнта необхідна ампутація ураженої кінцівки.

Новий підхід до лікування атеросклерозу нижніх кінцівок —це лазеротерапія. Вона дозволяє зруйнувати холестеринові освіти спеціальним датчиком, який вводиться в посудину. Залишки бляшки осідають на датчику і виводяться разом з ним з судини. Ще один варіант лікування атеросклерозу нижніх кінцівок лазером полягає в використанні приладу, який опромінює клітини крові сфокусованим променем. Це призводить до поліпшення кровотоку, зниження рівня глюкози, холестерину, тригліцеридів і до зменшення ішемічних змін в тканинах.

Використання народної медицини.

Тільки засобами народної медицини атероскероз не виліковний. Однак вони показують ефективність в профілактиці тромбозу, атеросклерозу і гіпертонії, коли призначаються на додаток до лікарської терапії. Народні засоби лікування мають мало протипоказань, але поєднують не з усіма медикаментами. Тому їх застосування має бути тільки за погодженням з лікарем.

Найбільш популярні рецепти для лікування ОА:

Подрібнити блендером або пропустити через м’ясорубку 5 лимонів і стільки ж головок часнику, змішати з кг меду. Приймати раз в день по ст. л.Курс — 1 місяць; 50 г часнику пропустити через прес, залити 0,2 л горілки. Витримати 7-9 днів. Приймати тричі на день по 7-10 крапель, розведених в ложці молока або води; 200 г ягід глоду залити 0,2 л спирту. Витримати 3 тижні. Відфільтрувати, і приймати по ч. л. за 30 хвилин до сніданку; 25 г листя і квіток в’юнка заливають 0,1 л спирту. Витримати тиждень. Процідити і приймати два тижні двічі в день по 1/2 ч. л.; Сік кінського каштана добре знімає набряклість і зміцнює стінки артерій. П’ють його двічі на день по 25 крапель на склянку води; 100 мл огіркового соку випивають перед сніданком. Курс-3 тижні; Ст. л. подрібненого насіння кропу заливають склянкою гарячої води. Витримати 20 хв, а весь обсяг розділити на 4 прийоми. Лікарський збір з червоної конюшини, буркуну і кореня лопуха варять на повільному вогні близько 2 хв, після чого миску укутують теплим рушником. Витримують настій 20-30 хв, після чого проціджують. П’ють по 1/3 склянки тричі на добу. Курс розрахований на місяць, після якого роблять перерву в 2 місяці.

Додаткова терапія.

Разом з ліками хворим часто призначають курс масажу, лікувальну гімнастику, фізіопроцедури, використання ефірних масел, лікувальної грязі або глини при проявах некрозу.

Масаж сприяє підвищенню тонусу тканин, поліпшенню руху біологічних рідин, зміцнення м’язового корсета. Під час сеансів використовують прийоми розтирання різної інтенсивності, погладжуючи і пощипування. При атеросклерозі дозволені багато з існуючих видів масажних практик.

Лікувальна гімнастика підбирається в залежності від віку пацієнта, ваги, стадії захворювання і сторонніх хронічних процесів. Комплекс складається з вправ, спрямованих на поліпшення роботи кровообігу, усунення застійних явищ, зміцнення м’язів. Виконувати гімнастику потрібно щодня при відсутності сильних болів.

Ефективною додатковою терапією є гірудотерапія, обгортання, лікувальні ванни.

Як уникнути захворювання.

Важливу роль в профілактиці атеросклерозу є здорове і збалансоване харчування. Спеціальну дієту призначають при постановці діагнозу, вона необхідна для дотримання протягом усього життя. З раціону необхідно виключити жирну їжу, гострі спеції, копченості і ковбасні вироби, все солоне. Вживання солодощів і макаронів потрібно обмежити. Молочні продукти необхідні під час дієти, але дозволені тільки знежирені.

Правильне харчування має на увазі:

Контролювання калорійності порцій; Обмеження вживання тваринних жирів; Введення в раціон продуктів, багатих рослинними волокнами і клітковиною. Це — крупи, фрукти, овочі; Обов’язкове вживання нежирної риби і морепродуктів; Виключення з меню наваристих бульйонів, холодцю, сала.

Дотримання низькокалорійної дієти необхідно не тільки для очищення судин, але і для зниження і підтримки нормальної ваги. Ще одна частина профілактики — відмова від куріння і великих доз алкоголю. Лікарі рекомендують уникати переохолодження ніг, щоб уникнути спазмів судин, а також відмовитися від незручного і тісного взуття, високих каблуків і частого носіння кросівок.

Необхідна і посильна фізична активність пацієнтам і людям, що входять в зону ризику. Корисними будуть довгі прогулянки на свіжому повітрі, плавання, аквааеробіка, йога, неспішна їзда на велосипеді, іпотерапія, аквайога.

Чи можна вилікувати атеросклероз нижніх кінцівок-залежить від своєчасності звернення до лікаря і дотримання всіх приписів.

На ранніх стадіях хвороби достатньо лише скорегувати харчування, усунути стреси і зайнятися спортом. На більш пізніх — необхідний постійний прийом ліків, а на запущених стадіях зростає ризик екстрених операцій. Симптоми і лікування хвороби також залежать від ступеня хвороби, сторонніх хронічних процесів і віку пацієнта. При проходженні обраному курсу лікування прогнози сприятливі, хвороба можна звести до мінімальних проявів. Якщо ігнорувати рекомендації лікарів, то смерть настає протягом першого року після діагностування трофічних змін тканин.

Непрохідність судин нижніх кінцівок: причини, симптоми і лікування.

Захворювання судин на ногах – часта патологія. При ній порушуються функції артерій, капілярів, судин ніг. Поширеність захворювання обумовлена спадковістю, але частіше способом життя в сучасному світі. Другий фактор – найбільш значимий, так як більшість людей мало рухається, використовує модну техніку, мало працює ногами, проводить багато часу за комп’ютером. Ще один фактор-продукти харчування, негативно позначаються на організмі.

В таких умовах лікування непрохідності судин нижніх кінцівок проводиться в комплексі заходів, головне, щоб людина сама захотіла вилікуватися.

Різновиди оклюзії.

Сьогодні в медицині виділено ряд захворювань, що стосуються конкретно судин ніг. Вони визначаються у пацієнтів за певними симптомами.

У цю групу патологій відносять в першу чергу атеросклероз, хвороба артерії ніг в хронічній формі. Розвивається через вживання в їжу жирних продуктів, що містять холестерин. Він не розпадається, злипається грудочками на стінках вен і артерій. Через це формується облітерація-оклюзія вен нижніх кінцівок, примушує їх пристосовуватися до новостворених умов, і вони починають пошук обхідних шляхів повз перекритого тромбом судини. Нові шляхи утворюють невеликі стовбури артерій, які організм використовує як особливий природний шунт.

Оклюзія судин ділиться на венозну і артеріальну.

Розташування патології ділить патологію на:

оклюзію мезентеріальних судин, що порушує звернення крові в брижових судинах, це веде до кишкової ішемії. Через тромбозу відбуваються зміни на стінках кишечника, порушується його харчування, виникає запалення, що призводить до непрохідності та перитоніту; оклюзію судин голови, що розвивається внаслідок перекриття ходу судини бляшками бляшками. Вони поступово наростають, не дають крові текти вільно, у судин втрачається еластичність. Порушення згортання крові викликає закупорку, веде до дисфункцій в роботі внутрішніх органів; оклюзія судин ніг раптово перекриває артерії на периферії, розвиває синдром ішемії. Це загрожує повній втраті функцій ніг, порушує перебіг крові. Без надходження корисних речовин настає параліч, відмирають тканини. Це вже ознаки гангрени ніг.

Огляд людини, у якого лікар підозрює облітеруючий атеросклероз , оклюзію ніг, показує лікаря атрофовані м’язи гомілки. Пацієнту і самому помітно, що нога стає тонше, втрачається обсяг тканин м’язів. Це добре видно на фото хворих ніг. Лікування непрохідності судин нижніх кінцівок починається з великого обстеження.

Діагностика патології.

Хвороби периферичних судин сьогодні легко виявляються. Лікарям-діагностам допомагає новітня техніка, що дає можливість побачити самий початок патології.

Для установки точного діагнозу проводиться обстеження різними лікарями:

терапевт пальпує хвору частину, оцінює, наскільки змінилися сполучні тканини; лаборанти проводять аналізи крові на біохімію, перевіряючи кількість і якісний склад тромбоцитів і лейкоцитів; лаборанти перевіряють кров на вміст ліпідів, їх фракцій; лікар-діагност проводить доплерографію, показує, як кров просувається венами, її швидкість течії; діагност проводить УЗДГ судин, визначає стадію розвитку хвороби; МРТ проводиться для уточнення всіх обстежень, дає розгорнуту картину захворювання в кількох проекціях.

Пацієнтам у ході обстеження не доводиться відчувати біль, дискомфорт, а лікарі отримують повну інформацію про розвиток патології, може призначати лікування непрохідності судин нижніх кінцівок.

Лікар-флеболог призначає курс лікування варикозного розширення вен тільки після обстеження пацієнта в приватному або…

Причини закупорки судин.

Слабка прохідність крові по судинах з’являється у людей різного віку, на шкірній поверхні ніг зовні видно зміна напрямків артерій, їх звивистість, розширення. Провокують закупорку емболія, тромбоз. Непрохідність розвивається як результат травмування або механічного передавлення судин. Слідом за нею закупорюються глибокі вени, коли в венозних просвітах налипають кров’яні грудочки – тромби.

Провокуючими факторами закупорки судин стають:

спадковість; порушення розвитку у сполучних тканинах; змінений гормональний фон; стосується жінок, які виношують вагітність або придатних до порогу початку менопаузи; невисока рухова активність; велика вага; прийом деяких ліків; вікова втрата пластичності судинних стінок.

Це основні фактори – провокатори початку захворювань судин на ногах.

Уникнути розвитку багатьох захворювань можна, якщо жити повноцінно, думати про здоров’я, не уникати профоглядів.

Флеболог призначить доплерографічне дослідження судин нижніх кінцівок і розповість, що це таке і, яка його…

Проявляються захворювання з непрохідністю артерій загальними симптомами, які можна сплутати з ознаками інших хвороб. Тому лікарю необхідно диференціювати симптоматику, виділити чільні ознаки, що підтверджують саме наявність закупорки вен.

Пацієнти зазвичай скаржаться:

на спазмування судин на обох кінцівках; безпричинні болі в кінцівках; поява набряків в місці спазмів; місцеве підвищення температури на ділянках кінцівок; поява болю в ікрах при звичайній ходьбі; посилення болю при додаткових навантаженнях; людина періодично починає кульгати; ноги швидко втомлюються; трапляються нічні судоми; ноги холодні і замерзають навіть у спекотні дні; запущена форма хвороби дає сухі гангренозные освіти на ділянках ураження.

Найчастіше оклюзія з’являється як наслідок варикозної хвороби, коли приєднується інфекція.

Інший раз вперше хвороба виявляє лікар на плановому профогляді, коли людина ще не думає про появу у нього серйозної хвороби. Симптоми і лікування нерозривно пов’язані в комплексних заходах терапії.

Як лікують непрохідність судин.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Коли людині діагностується хвороба судин на ногах, починається комплексна терапія. Використовуються фізіотерапевтичні заходи – лікування лазером. Включається лікувальна фізкультура, спрямована на стабілізацію струму крові, щоб відновити її перебіг на хворих ділянках ніг. Рекомендується носити еластичні пов’язки, використовувати тонізуючі креми і гелі.

Одночасно з медикаментами призначається лікування народними засобами, прийом настоїв і відварів лікарських рослин. Комплекс заходів з лікування непрохідності судин нижніх кінцівок зазвичай дає позитивні результати.

Консервативне лікування.

Лікування оклюзії ділиться на консервативне і оперативне. Медикаменти лікар призначає за станом і зовнішнім виглядом ураженої частини ніг.

Консервативна терапія оклюзії артерій включає:

ін’єкції знеболюючого дії – Промедол, Димедрол, Морфін; кошти спазмолітичної дії – Но-шпа, Папаверин, Галидор; ліки, що перешкоджають утворенню тромбів – Гепарин; глікозиди – Корглікон, Строфантин; ліки, що регулюють ритм скорочень серця – Новокаїнамід.

Консервативне лікування включає:

носіння еластичного бинта; особливу дієту без жирних, смажених, гострих, солоних страв; використання мазей-венотоников – Венитана, Гепаринова мазь, Лиотона, Троксевазин; прийом венотоников – Флебодіа, Троксевазин, Аэсцина; прийом вітаміну Р в препаратах – Аскорутине, Рутозиде, Троксерутине; призначення нестероїдних засобів проти запалень – Диклофенак, Кетанова, Диклоберл; призначення тромболітиків – Фрагмина, Клексану, Варфарину, Сингуляра; прийом дезагреганти – Аспірину; прийом системних ферментів – Вобензиму, Флогэнзима.

З огляду на, що закупорку судин викликають холестеринові бляшки, застосовуються ліки для зниження холестерину:

статини, що блокують синтез холестерину в печінці-Симвастатин, Ловастатин, Правастатин; фібрати, що підвищують число ліпопротеїдів, які знижують холестерин. Їх призначають тільки після консультації кардіолога – Безафібрат, Клофібрат, Гемфіброзил, Фенофібрат, Цилостазол – Pletal; нікотинова кислота, розширює кровоносні судини – препарат Эндурацин; засоби, які блокують злипання атеросклеротичних бляшок – Колестипол, Пробукол, Гуарем, Липостабил, Бензафлавин, Ейконол; ліки, що поліпшують в крові її реологічні властивості – Гепарин, Варфарин, Аспірин у невеликій дозі, Клопідогрель; ліки для поліпшення мікроциркуляції крові – Пентоксифілін, Трентал, Курантил.

Лікування в стаціонарі полягає:

інфузійного внутрішньовенного введення реополіглюкіну з новокаїном у чергуванні з Тренталом або пентоксифіліном на фіз. розчині; чергувати з хлористим калієм, анальгіном, Димедролом, Рибоксином, аскорбіновою кислотою, магнію сульфатом. Курс інфузійного лікування – 20 днів.

Одночасно призначаються препарати для внутрішньом’язових ін’єкцій:

Папаверин + Нікотинова кислота – 10 днів; Актовегін – 10 днів.

Якщо в анамнезі є діабетична ангіопатія, додатково призначається Сулодексид 2 рази в день, на 30-40 днів, приймати між їжею.

Амбулаторне лікування включає прийом:

Трентала або Пентоксифіліну, 2 рази в день, курс – місяць. Кардіомагніла, 1 раз в день, постійним прийомом. Вессела Дуе, 1 т 2 рази на день. Актовегін, бажано в ін’єкціях. Никошпан, 1т 2 рази в день. Вітамін Е, 2 капсули 2 рази на день.

При обробці шкірних уражень призначається Куріозин в порошках. Після очищення відкритих ран краю рекомендується обробляти мазями Актовегін, Солкосерилом. Курси консервативного лікування рекомендується повторювати 2 рази на рік, у весняні та осінні місяці.

Якщо консервативна терапія не приносить бажаного результату, або існує ймовірність прояви ускладнень, лікарі приходять до необхідності оперативного втручання.

Лікувати операціями-питання не просте, адже зачіпається Кровоносна система. Тим не менш, консиліум лікарів вибирає операцію, якщо консервативна терапія не дає позитивних результатів і загрожує появою небажаних ускладнень.

При оклюзії артерії проводиться пряма або непряма емболектомія:

пряма эмболэктомия. При цьому методі посудину оголюється в місці емболії, перетискаються кінці судини. Потім його розсікають над емболом, в місці, де посудину змінив просвіт або напрямок. Цей метод застосовується не завжди, тому що місце емболії іноді буває недоступним; непряма емболектомія. Ділиться на ортоградную, при якій катетер вводять по ходу кровотоку, і на ретроградну, коли катетер вводять проти кровотоку. Катетер вводиться до місця емболії для аспірації маси тромбу. Сьогодні розроблений спеціальний емболектомічний катетер, що представляє собою тонку трубку з одним загостреним кінцем, а інший кінець оснащений роздуваються балончиком. Катетер вводиться в просвіт судини, проводиться крізь ембол, потім балончик роздувається, і катетер акуратно витягується з судини разом з емболом.

При оклюзії венозних судин проводяться інші оперативні заходи:

вводяться склерозанти в просвіт вени; ендоскопом проводиться тромбектомія; при показаннях проводиться венектомія; з сучасних методик використовують радіочастотну облітерацію вен; ще одна нова методика-лазером проводять ендовенозну коагуляцію; перев’язка поверхневих вен; установка кава-фільтрів.

Завдання хірургів при проведенні оперативного лікування оклюзій будь-якими методиками – відновити прохід крові по артеріях, при окклюзиях вен – попередити тромбоемболію, як ускладнення хвороби, що зачіпає легеневу артерію.

Народна медицина.

Цілителі рекомендують ввести в правило вечірні прогулянки на повітрі, приймати ввечері ванни з хвойними екстрактами.

З рецептів фітотерапевтів найбільш поширеними і дієвими є:

Настій перцевої м’яти. Технологія виготовлення: 1 ч. л. трави залити склянкою окропу, накрити, залишити в теплі на 20 хвилин, потім відцідити. Застосування: настій випивати вранці, за ½ години до їди. Курс – кілька місяців, без перерв. Суміш ягід журавлини з медом. Інгредієнти беруться до смаку, є суміш по 1 ст. л. 3-4 рази на день. Морс з ягід чорниці. Увага: цукор не додається. Пити морс по 1 склянці в день. Настій осикової кори. Приготування: в термос скласти подрібнені 3-4 ст. л. кори, залити окропом, настоювати ніч. Застосування: пити по 30 г 3-4 рази на день незалежно від прийому їжі.

Народні засоби не дають злипатися тромбам, повертають судинним стінок міцність і пластичність. В комплексній терапії використання будь-якого засобу за народними рецептами слід погоджувати з лікарем.

Дуплексне сканування.

Вартість дуплексного сканування.

Проводимо діагностику дорослим і дітям!

Дуплексне сканування (або ультразвукова доплерографія) – високоінформативний дослідження стану судин в організмі.

Для точного результату необхідна сучасна апаратура. Фахівці Центру «АртМед» проводять обстеження на новітній універсальній УЗ-системою високого класу Vivid T8 PRO, яка дозволяє проводити діагностику не тільки дорослим, але й дітям.

Сьогодні дуплексне сканування визнано найточнішим діагностичним методом виявлення патологій в кровотоці. Це абсолютно нешкідливий і безболісний спосіб вчасно виявити наявність судинних захворювань – таких, як атеросклероз, артеріальна гіпертензія, порушення мозкового кровообігу і т. д. Ефективна діагностика дозволить виявити схильність до захворювання, забезпечить постановку правильного діагнозу і допоможе лікарю скласти план продуктивного лікування.

Коли потрібно дуплексне сканування судин.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

— головні болі різного характеру;

— зниження функцій пам’яті, зору, зниження концентрації уваги;

— високий або низький артеріальний тиск;

— «оніміння» і «похолодання» кінцівок (особливо тим, хто палить пацієнтам);

— болі в литкових м’язах при ходьбі;

— підозра на тромбоз вен, а також посттромбофлебітична хвороба.

Де зробити дуплексне сканування?

В Омську ви можете зробити дуплексне сканування судин шиї і голови (головного мозку), артерій верхніх кінцівок, артерій та вен нижніх кінцівок у Центрі відновного лікування «АртМед».

Атеросклероз судин нижніх кінцівок, лікування.

✓ Стаття перевірена доктором.

Хвороба розвивається повільно, перші явні ознаки виявляються вже в запущеній стадії. Чим раніше буде поставлений діагноз і розпочато ефективне лікування, тим більше шансів на успіх. У крайніх і дуже складних випадках доводиться вдаватися до хірургічного втручання. Це дуже складні і травматичні операції, не варто доводити себе до такого стану.

Що повинно насторожити.

Стопи починають мерзнути, іноді з’являється оніміння, шкіра на ногах суха, порушується ріст нігтів.

Оніміння і суха шкіра, порушений ріст нігтів.

При ходьбі або тривалому стоянні на місці в литкових м’язах виникають неприємні відчуття, незначні ранки гояться повільно. На ногах помітні сліди вен, змінився колір шкіри.

Зміна кольору шкіри і проступають вени.

Ці ознаки повинні насторожувати і стати причиною візиту до лікаря. При підозрі на атеросклероз нижніх кінцівок потрібно пройти комплекс досліджень, тільки так можна поставити точний діагноз і призначити адекватне ефективне лікування. Під час обстеження може виконуватися:

перевірка пульсу в нижніх кінцівках. Первинне обов’язкове обстеження, визначаються можливі відхилення;

Дуплексне сканування судин нижніх кінцівок.

Дослідження на спіральному комп’ютерному томографі.

Медикаментозне лікування.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Розроблено кілька завдань для впливу лікарських препаратів: зниження холестерину, антиагрегантний і антитромбоцитарний вплив, відновлення нормального артеріального тиску і кровопостачання. В залежності від причини та стадії розвитку патології медикаментозне лікування має кілька цільових напрямків.

Медикаментозне лікування атеросклерозу нижніх кінцівок.

Максимальне зменшення больових відчуттів. Метод застосовується вже при переміжної кульгавості. За рахунок розширення діаметра судин ніг домагаються збільшення терпимих навантажень. Ходити легше, можна збільшити дистанцію і темп. Мінімізація ймовірності оклюзії. Закупорка може ставати причиною виразок і гангрени. Для лікування цих ускладнень часто доводиться вдаватися до ампутації кінцівок.

Недуга має лікуватися комплексно, медикаментозна терапія не буде успішною без зміни способу життя.

Методи зниження агрегації тромбоцитів.

Тромбоцити в крові.

Для зниження агрегації тромбоцитів, тобто процесу їх склеювання і утворення великих тромбів, застосуються аспірин, клопідогрел і пр. ліки з ідентичним дією на організм. Аспірин, крім основного лікування, служить додатковим засобом для запобігання інсультів та інфарктів. Для пацієнтів, які мають алергічні реакції на цей препарат, призначається клопідогрел. Терапія аспірином є складовою частиною лікування методом балонної ангіопластики і шунтування.

Як доповнення до основного лікування можуть використовуватися засоби для:

зменшення серцевих нападів і різних мозкових порушень застосовуються антиагреганти. В результаті терапії хворий може збільшувати час піших прогулянок без появи больових відчуттів;

Антикоагулянтна терапія.

Спрямована на запобігання утворенню тромбів і згортання крові в судинах нижніх кінцівок. Призначаються препарати прямого (гепарин) і непрямого (варфарин) дії. Ліки приймаються тільки по призначенню, рекомендуються хворим у разі високих ризиків тромбоутворення.

Ліки для зниження рівня холестерину.

Використовуються медичні препарати сімейства статинів. Найбільш використовуваним препаратом, що впливає на холестерин і весь ліпідний профіль, є розувастатин. Крім нього, лікар може призначити такі медикаменти:

Цилостазол. Збільшує просвіт артерій, покращує доставку кисню до тканин, дозволяє збільшити фізичну активність хворого. Призначається у випадках, коли лікувальна гімнастика виявилася неефективною. Не поєднується з омепразолом і дилтіаземом, під час прийому строго обмежується кількість жирної їжі, забороняється пити натуральний сік цитрусових. Таке поєднання викликає збільшену засвоюваність ліків, що призводить до появи побічних ускладнень.

До всіх спеціальних препаратів додатково прописуються ліки, які надають позитивний вплив на показники кров’яного тиску.

Балонна ангіопластика.

Балонна ангіопластика артерій кінцівок.

Щадний сучасний метод оперативного лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок, відновлюється прохідність звуженої або повністю заблокованої артерії. Інструмент вводиться крізь невеликий прокол в паху, спеціальний балончик подається безпосередньо в хворе місце і після розширення відновлює нормальний потік крові в нижніх кінцівках.

Процедура не вимагає загальної анестезії, вводиться тільки місцеве анестезуючу речовину. Ускладнення трапляються рідко, в основному бувають незначні пошкодження внутрішніх стінок судин під час введення катетера. До нормального життя хворий повертається на наступний день після виконання процедури.

Ангіопластика використовується після апробації консервативних терапевтичних методів і відсутності позитивних змін. Може використовуватися при виражених клінічних симптомах і на невеликих ділянках ураження кровоносних судин.

Криопластика.

Новий метод лікування недуги, замість балона в просвіт судини вводиться холодоагент (рідка закис азоту). Низькі температури руйнують атеросклеротичні бляшки, продукти потоками крові виводяться з ураженої ділянки, стінки судин при цьому не пошкоджуються.

Ендартеректомія.

Хірургічним способом видаляється звужує просвіт судини інтиму разом з атеросклеротичними патологіями.

Після видалення включаються захисні сили організму і відбувається повне відновлення внутрішніх стінок вени.

Шунтування.

Призначається в крайніх випадках, передумовами до операції є неефективність методів терапії, великі по довжині ділянки уражених кровоносних судин і множинні атрофічні зміни периферичних кровоносних русел. У таких випадках виконується шунтування – повна заміна судини. В якості протеза можуть використовуватися людські вени, взяті з інших місць. Найчастіше для шунта береться велика стегнова Відень. У разі неможливості паркана вени для шунтування застосовуються синтетичні протези, які вшиваються вище і нижче атрофованих ділянок вен.

Народні препарати.

Народна медицина рекомендує приймати препарати, що поліпшують кровопостачання, нормалізують тиск і надають позитивний вплив на відновлення стінок судин.

Висушені плоди шипшини подрібнити в ступі, на дві третини наповнити ними пляшку 500 мл і залити горілкою. Два тижні наполягати, при цьому щодня збовтувати. Приймати по 20 крапель після прийому їжі, курс лікування не обмежується.

Висушені плоди шипшини.

Сухе листя подорожника.

Хрін зі сметаною.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Досить ефективно показав себе глід, на його підставі існує цілий ряд рецептів.

Взяти 200 г спирту й свіжих ягід глоду (спирт можна замінити горілкою), три тижні настоювати в темному прохолодному місці, потім процідити і зберігати в холодильнику в щільно закритій тарі. Приймається по чайній ложці перед їжею. Настій сприяє поліпшенню стану гладких м’язів кровоносних судин, а вони відповідають за моторику.

Рецепти з часнику.

Про цілющі властивості часнику відомо дуже давно, його використовують для лікування і профілактики різних захворювань. Біологічно активні речовини надають позитивний вплив на загальний стан організму в цілому і на судини зокрема.

У лікувальних цілях прийметься спиртова настоянка. Для її приготування потрібно подрібнити або протерти 350 г часнику і залити його 200 мл чистого медичного спирту. Винести в темне прохолодне місце і наполягати не менше 12 днів. Настоянку ретельно відфільтрувати. Приймати по кілька крапель вранці і ввечері до їди. Кількість крапель щодня збільшувати з однієї до 15 і зменшувати в зворотному порядку.

Крім цього, рецепта порізані зубчики часнику можна додавати в настоянки з іншими травами. Для поліпшення смаку препарати допускається розбавляти медом.

Комплекс вправ.

Значно поліпшити кровопостачання нижніх кінцівок може регулярне виконання спеціальних вправ.

Сидячи або стоячи (в залежності від фізичних можливостей) захоплюйте пальцями ніг різні дрібні предмети, що лежать на підлозі. Рухи робіть в нормальному темпі, намагайтеся утримувати предмети максимальну кількість часу, одночасно можна піднімати по черзі ноги, робити ними обертальні рухи. При появі невеликих судом зробіть перерву.

Вправа для пальців ніг.

Ходимо на носочках.

Вправи для ступень.

Піднімаємо пальці ніг.

І як і завжди, побільше треба рухатися, робити піші прогулянки і т. д. Почати можна з простого – не доїжджати до місця роботи на одну зупинку і долати цю відстань пішки. З плином часу поступово збільшувати довжину прогулянок.

Піші прогулянки корисні.

При можливості масажуйте ноги. Рухи повинні бути м’якими погладжують. Напрямок тільки знизу вгору, а не навпаки. Такий напрямок рухів дозволяє розганяти застоюється кров і збільшувати надходження свіжої. Масаж не повинен викликати больових відчуттів, час процедур не більше 15 хвилин.

Якщо в ногах відчувається велика втома, то після масажу рекомендується приймати контрастні ванни. Кілька хвилин потримати ступні в гарячій воді, а потім в холодній. Контрастні ванни повторювати два–три рази.

Ванночка для ніг.

Поради по харчуванню.

Потрібно виключити з раціону продукти, що збільшують утворення холестерину. Перевагу слід віддавати рослинним жирам, можна вживати в їжу як сирим, так і приготовані овочі і фрукти.

Бажано мінімум один раз в тиждень готувати морську рибу.

Молокопродукти потрібно їсти без обмежень.

Зайва вага – одна з причин появи хвороби. Знижувати вагу потрібно повільно, в тиждень слід худнути не більше ніж на 1-1,5 кг. В іншому випадку організм отримує потужний стрес, а такі потрясіння негативно впливають на його стан, у тому числі і на серцево-судинну систему. І ще – швидкий скидання ваги обов’язково ще швидше повертається. Різке зменшення поживних речовин організм реагує на загрозу життю і при найменшій можливості постарається відновити їх кількість з збільшеним запасом.

Рекомендується плавне зниження ваги.

Більшість соків має цілющі якості, зміцнює стінки судин, підвищує їх м’язовий тонус, покращує травні процеси. Рекомендуються яблучні, полуничні і суничні соки. З метою профілактики атеросклерозу можна пити сік граната і чорної смородини.

Діабетична ангіопатія. Ангіопатія судин нижніх кінцівок, симптоми, діагностика, лікування і профілактика.

Діабетична ангіопатія – це збірний термін, що позначає генералізоване ( по всьому організму ) пошкодження, в першу чергу, дрібних судин при цукровому діабеті . Це пошкодження полягає в потовщенні стінки судин і порушення її проникності, в результаті чого відбувається зниження кровотоку. Наслідком цього є незворотні порушення в тих органах, які кровоснабжаются цими судинами ( нирки, серце, сітківку ока ).

Статистика діабетичну ангіопатію умовно прийнято ділити на мікроангіопатію і макроангіопатію. Мікроангіопатія-це ураження дрібних судин (сітківки, нирок ), яке зустрічається більш ніж в 90 відсотках випадків. Найчастіше (в 80 — 90 відсотках випадків ) уражаються дрібні судини сітківки ока з розвитком так званої діабетичної ретинопатії. У кожного двадцятого ( 5 відсотків ) діабетична ретинопатія є причиною втрати зору.

Ураження дрібних судин нирок (діабетична нефропатія ) зустрічається в 75 відсотках випадків. У 100 відсотках випадків ураження нирок при цукровому діабеті веде до інвалідизації хворих. Найчастіше діабетична нефропатія зустрічається при цукровому діабеті першого типу.

Ураження дрібних судин ( артеріол, капілярів ) головного мозку є однією з причин розвитку діабетичної енцефалопатії. Це ускладнення зустрічається у 80 відсотків хворих, які страждають на цукровий діабет першого типу. Частота зустрічальності ж серед всіх хворих на цукровий діабет варіює від 5 до 75 відсотків.

Діабетична макроангіопатія – це ураження великих судин ( артерії серця, нижніх кінцівок ) організму. У 70 відсотках випадків спостерігається ураження судин нижніх кінцівок.

Ураження коронарних артерій при цукровому діабеті зустрічається в 35 – 40 відсотках випадків. Однак відносно низька частота зустрічальності компенсується високою частотою розвитку летальних випадків. За різними даними, кожна третя людина у віці 30 – 50 років, що страждає на діабет, помирає від серцево-судинних ускладнень. В цілому ж 75 відсотків смертельних випадків хворих на цукровий діабет припадає на серцево-судинну патологію.

Цікаві факти Термін «діабет» ( позначає «проходжу наскрізь» ) був введений античним лікарем Аретеусом Каппадокийским. Перші ж згадки про цю патологію були знайдені в Еберському папірусі, який був написаний за 1500 років до нашої ери. У цьому описі Знайдений рецепт, який рекомендується для усунення одного із симптомів діабету-частого сечовипускання. Стародавні лікарі, відчуваючи труднощі в діагностиці цієї патології, пробували сечу на смак. Якщо вона була солодкуватою-то це говорило про цукровий діабет. Для того щоб «прибрати сечу, поточну занадто часто» в Эберском папірусі наведені рецепти декількох мікстур.

З часів Парацельса і Авіценни по сьогоднішній день цукровий діабет вважається смертельною патологією, оскільки щорічно від його ускладнень помирає понад 3,5 мільйони осіб.

Анатомія судин.

Стінка кровоносних судин складається з декількох шарів. Ці шари розрізняються за складом в залежності від калібру і типу судин.

Будова стінки кровоносних судин: внутрішній шар ( tunica intima ); середній шар ( tunica media ); зовнішній шар ( tunica externa ).

Внутрішній шар.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Цей шар складається з ендотеліальних клітин, тому називається ще – ендотелієм судин. Ендотеліальні клітини вистилають внутрішню стінку судин в один шар. Ендотелій судин звернений в просвіт судини і тому постійно контактує з циркулюючою кров’ю. У цій стінці містяться численні фактори згортання крові, фактори запалення і проникності судин. Саме в цьому шарі накопичуються продукти поліолового обміну глюкози при цукровому діабеті ( сорбітол, фруктоза ).

Також цей шар в нормі секретує ендотеліальний релаксуючий фактор. При нестачі цього фактора ( що спостерігається при цукровому діабеті ) просвіт ендотелію звужується і зростає опір судин. Таким чином, завдяки синтезу різних біологічних речовин, внутрішня стінка судин виконує ряд важливих функцій.

Функції ендотелію: перешкоджає утворенню тромбів в судинах; регулює проникність судинної стінки; регулює кров’яний тиск; здійснює бар’єрну функцію, перешкоджає проникненню чужорідних речовин; бере участь у реакціях запалення, синтезуючи медіатори запальної реакції. При цукровому діабеті ці функції порушуються. Проникність судинної стінки при цьому підвищується, і через ендотелій в стінку судини проникає глюкоза. Глюкоза провокує посилений синтез глікозаміногліканів, глікозилювання білків і ліпідів. В результаті цього судинна стінка набухає, її просвіт звужується, а швидкість кровообігу в судинах знижується. Ступінь зниженого кровотоку безпосередньо залежить від тяжкості цукрового діабету. У важких випадках кровообіг в судинах настільки знижений, що перестає живити навколишні тканини і в них розвивається кисневе голодування.

Середній шар.

Зовнішній шар.

Цей шар утворений сполучною тканиною, а також нитками колагену і еластину. Він оберігає судини від розтягувань і розривів. У ньому також проходять дрібні судини, які називаються «vasa vasorum» або «судини судин». Вони живлять зовнішню і середню оболонку судин.

Основною мішенню при цукровому діабеті є дрібні судини-артеріоли і капіляри, але також пошкоджуються і великі – артерії.

Механізм ураження судин при цукровому діабеті.

В основі діабетичної ангіопатії лежить пошкодження судинної стінки ( а точніше, ендотелію ), з подальшим порушенням її функції. Як відомо, при цукровому діабеті спостерігається високий рівень цукру ( глюкози ) в крові або гіперглікемія. В результаті цієї діабетичної гіперглікемії глюкоза з крові починає інтенсивно проникати в стінку посудини. Це веде до порушення структури ендотеліальної стінки і, як наслідок, підвищення її проникності. В стінки кровоносної судини накопичуються продукти обміну глюкози, а саме сорбітол і фруктоза. Вони притягують за собою і рідину. В результаті цього стінка кровоносної судини набрякає і стає потовщеною.

Також, в результаті пошкодження судинної стінки, активується процес коагуляції ( утворення тромбів ), так як ендотелій капілярів, як відомо, продукує фактори згортання крові. Цей факт ще більше погіршує кровообіг в судинах. Через порушення структури ендотелію він перестає секретувати ендотеліальний релаксуючий фактор, який в нормі регулює діаметр судин. Таким чином, при ангіопатії спостерігається тріада Вірхова-зміна судинної стінки, порушення системи згортання і уповільнення кровотоку.

Внаслідок перерахованих вище механізмів кровоносні судини, в першу чергу дрібні, звужуються, їх просвіт зменшується, а кровотік знижується аж до зупинки. У тканинах, які вони кровоснабжают, спостерігається гіпоксія ( кисневе голодування ), атрофія, а в результаті підвищеної проникності і набряк.

Нестача кисню в тканинах активує фібробласти-клітини, які синтезують сполучну тканину. Тому гіпоксія є причиною розвитку склерозування судин. В першу чергу страждають найдрібніші судини-капіляри нирок. В результаті склерозування цих капілярів порушується функція нирок і розвивається ниркова недостатність.

Іноді, дрібні судини закупорюються тромбами, а в інших утворюються дрібні аневризми ( випинання судинної стінки ). Самі ж судини стають крихкими, ламкими, що веде до частих крововиливів ( найчастіше на сітківці ока ).

Пошкодження судин одне з грізних ускладнень цукрового діабету, яке часто стає причиною загибелі пацієнтів. Тому, особам страждають на діабет, необхідно з усією серйозністю підійти до профілактики судинних порушень. З цією метою слід звернути увагу на розробку вітчизняних вчених – цитамины. Цитамины містять регуляторні пептиди – речовини, які регулюють внутрішньоклітинні процеси і забезпечують нормальну роботу органів і тканин. Для кожного органу підходить специфічний набір пептидів. Для профілактики і лікування судинних порушень розроблений і впроваджений в клінічну практику-Вазаламін. Вазаламин: Має вибіркову дію на судинну тканина, нормалізує мікроциркуляцію крові в органах і тканинах при різних захворюваннях і дії на організм екстремальних факторів. Покращує стан судинної стінки при ендотеліальної дисфункції, покращує проникність судин, підвищує міцність стінок капілярів. Показаний при початкових стадіях діабетичної ангіопатії, артеріальної гіпертензії, а також особам похилого віку для підтримки функцій судинної системи.

Діабетична макроангіопатія.

Симптоми діабетичної ангіопатії.

Симптоми діабетичної ангіопатії залежать від її виду. Види ангіопатії розрізняються по тому, які судини були пошкоджені.

Види діабетичної ангіопатії: діабетична ретинопатія ( пошкодження судин сітківки ); діабетична нефропатія ( пошкодження судин нирок ); діабетична ангіопатія з ураженням капілярів і коронарних артерій серця; діабетична ангіопатія нижніх кінцівок; діабетична енцефалопатія ( ураження судин мозку ).

Симптоми діабетичної ретинопатії.

Будова очі очей складається з очного яблука, зорового нерва і допоміжних елементів ( м’язи, повіки ). Саме ж очне яблуко складається з зовнішньої оболонки (рогівка і склера), середньої-судинної і внутрішньої – сітківки ока. Сітківка або «retina» володіє власною капілярної мережею, яка і є мішенню при цукровому діабеті. Вона представлена артеріями, артеріолами, венами і капілярами. Симптоми діабетичної ангіопатії діляться на клінічні ( ті, які пред’являє пацієнт ) і офтальмоскопічні ( ті, які виявляються в ході офтальмоскопічного дослідження ).

Клінічні симптоми Ураження судин сітківки при цукровому діабеті протікає безболісно і на початкових стадіях практично безсимптомно. Симптоми з’являються лише на пізніх стадіях, що пояснюється і пізнім зверненням до лікаря.

Скарги, які пред’являє пацієнт, що страждає діабетичною ретинопатією: зниження гостроти зору; темні плями перед очима; іскри, спалахи перед очима пелена або завіса перед очима. Основний симптом діабетичної ангіопатії – це зниження гостроти зору аж до сліпоти. Людина втрачає здатність розрізняти дрібні предмети, бачити на певній відстані. Це явище супроводжується спотворенням форми і розмірів предмета, викривленням прямих ліній.

Якщо ж ретинопатія ускладнюється крововилив у склоподібне тіло, то вона проявляється наявністю темних плаваючих плям перед очима. Ці плями можуть потім зникати, але зір при цьому може втрачатися безповоротно. Оскільки склоподібне тіло в нормі є прозорим, то наявність у ньому скупчень крові ( внаслідок розриву судин ) і провокує поява в полі зору темних плям. Якщо людина вчасно не звернувся до лікаря, то між склоподібним тілом і сітківкою утворюються тяжі, які тягнуть сітківку що призводить до її відшарування. Відшарування сітківки проявляється різким зниженням зору (аж до сліпоти), появою спалахів і іскор перед очима.

Також діабетична ретинопатія може протікати з розвитком набряку сітківки. В цьому випадку у пацієнта з’являється відчуття пелени перед очима, втрата чіткості зображень. Суцільна пелена перед очима або локальне хмарка є місцем проекції набряку або ексудатів на сітківці.

Офтальмоскопічні симптоми Ці симптоми виявляються під час офтальмоскопічного дослідження, яке полягає у візуалізації очного дна за допомогою офтальмоскопа і лінзи. В процесі цього дослідження лікар оглядає судини сітківки, нерв. Симптоми ураження судин сітківки з’являються набагато раніше, ніж скарги з боку пацієнта.

При цьому на очному дні візуалізуються звужені артерії, місцями виявляються мікроаневризми. У центральній зоні або по ходу великих вен є нечисленні крововиливи у вигляді точок. По ходу артерій або в центрі макули локалізується набряк. Також на сітківці відзначаються множинні м’які ексудати ( скупчення рідини ). Вени при цьому розширені, наповнені великим об’ємом крові, звивисті, а їх контур чітко окреслений.

Іноді в склоподібному тілі видно численні крововиливи. Згодом між ним і сітківкою утворюються фіброзні тяжі. Диск зорового нерва пронизують кровоносні судини ( неоваскуляризація зорового нерва ). Як правило, ці симптоми супроводжуються різким зниженням зору. Дуже часто лише в цій стадії пацієнти, які нехтують плановими медоглядами, звертаються до лікаря.

Симптоми діабетичної нефропатії.

Діабетична нефропатія – це ураження судин нирок при цукровому діабеті з подальшим розвитком ниркової недостатності.

Будова нирки Функціональною одиницею нирки є нефрон, який складається з клубочка, капсули і канальців. Клубочок являє собою скупчення безлічі капілярів, по яких протікає кров організму. З капілярної крові в канальці фільтруються всі продукти життєдіяльності організму, а також утворюється сеча. При пошкодженні стінки капілярів ця функція порушується.

Симптоми діабетичної нефропатії включають скарги з боку пацієнта, а також ранні діагностичні ознаки. Дуже тривалий час діабетична нефропатія протікає безсимптомно. На перший план виступають загальні симптоми цукрового діабету.

Загальні симптоми цукрового діабету: спрага; сухість у роті; свербіж шкіри; часте сечовипускання. Всі ці симптоми обумовлені підвищеною концентрацією глюкози в тканинах і в крові. При певній концентрації глюкози в крові ( більше 10 ммоль/літр ) вона починає проходити нирковий бар’єр. Виходячи разом з сечею, глюкоза захоплює за собою і воду, що пояснює симптом частого і рясного сечовипускання ( поліурія ). Інтенсивний вихід рідини з організму є причиною зневоднення шкірних покривів ( причина свербежу ) і постійної спраги.

Яскраві клінічні прояв діабетичної нефропатії з’являються через 10 – 15 років після діагностики цукрового діабету. До цього є лише лабораторні ознаки нефропатії. Основною такою ознакою є білок в сечі (або протеїнурія ), який може виявлятися в ході планового медичного обстеження.

У нормі кількості білка в добовій сечі не повинно перевищувати 30 мг. На початкових стадіях нефропатії кількість білка в сечі за добу коливається від 30 до 300 мг. На пізніх стадіях, при появі клінічних симптомів, концентрація білка перевищує 300 мг на добу.

Механізм утворення цього симптому полягає в пошкодженні ниркового фільтру ( підвищується її проникність ), в результаті чого він пропускає спочатку дрібні, а потім і великі білкові молекули.

У міру прогресування захворювання до загальних і діагностичних симптомів починають приєднуватися симптоми ниркової недостатності.

Симптоми нефропатії при цукровому діабеті: набряки, підвищений артеріальний тиск; загальні симптоми інтоксикації – слабкість, сонливість, нудота. Набряки Спочатку набряки локалізуються в периорбитальной області ( навколо очей ), але по мірі прогресування захворювання вони починають утворюватися в порожнинах тіла ( черевний, в порожнині перикарда ). Набряки при діабетичній нефропатії бліді, теплі, симетричні, з’являються вранці.

Механізм утворення набряків пов’язаний з втратою білків в крові, які виводяться разом з сечею. У нормі білки крові створюють онкотичного тиск, тобто утримують воду в межах судинного русла. Однак з втратою білків рідина більше не утримується в судинах і проникає в тканини. Незважаючи на те, що хворі з діабетичною нефропатією худнуть, зовні вони виглядають набряклими, що обумовлено масивними набряками.

Підвищений артеріальний тиск На більш пізніх стадіях, у пацієнтів з діабетичною нефропатією підвищується артеріальний тиск. Підвищений артеріальний тиск вважається тоді, коли систолічний тиск перевищує 140 мм ртутного стовпа, а діастолічний — понад 90 мм ртутного стовпа.

Механізм підвищення артеріального тиску складається з декількох патогенетичних ланок. В першу чергу – це затримка води і солей в організмі. У другу — активація ренін-ангіотензинової системи. Ренін – це біологічно активна речовина, що виробляється нирками, і яке допомогою складного механізму регулює кров’яний тиск. Ренін починає активно вироблятися, коли тканина нирки відчуває кисневе голодування. Як відомо, капіляри нирки при цукровому діабеті склерозуються, в результаті чого нирка перестає отримувати необхідну кількість крові, а разом з нею і кисню. У відповідь на гіпоксію починає продукуватися надмірна кількість реніну. Він, в свою чергу, активує ангіотензин II, який звужує судини і стимулює секрецію альдостерону. Останні два моменти є ключовими в розвитку артеріальної гіпертензії.

Загальні симптоми інтоксикації-слабкість, сонливість, нудота слабкість, сонливість і нудота є пізніми симптомами діабетичної нефропатії. Вони розвиваються внаслідок накопичення в організмі токсичних продуктів обміну. У нормі продукти життєдіяльності організму ( аміак, сечовина ) виводяться нирками. Однак з ураженням капілярів нефрона починає страждати екскреторна функція нирки.

Ці речовини перестають виводитися нирками і накопичуються в організмі. Накопичення в організмі сечовини надає хворим на діабетичну нефропатію специфічний запах. Однак найбільш небезпечним є накопичення в організмі токсичного аміаку. Він легко проникає в центральну нервову систему і пошкоджує її.

Симптоми гіперамоніємії (підвищеної концентрації аміаку): нудота; блювання; запаморочення; сонливість; судоми, якщо концентрація аміаку в мозку досягла 0,6 ммоль. Виразність інтоксикації продуктами обміну організму залежить від ступеня зниження видільної функції нирок.

Симптоми діабетичної ангіопатії з ураженням капілярів і коронарних артерій серця.

Будова серця Серце – це м’язовий орган, кожна клітина якого повинна постійно отримувати кисень і поживні речовини. Це забезпечується великою капілярною мережею і коронарними артеріями серця. У серця дві коронарних артерії — права і ліва, які при цукровому діабеті уражаються атеросклерозом. Цей процес називається діабетичною макроангіопатією. Поразка капілярної мережі серця носить назву діабетичної мікроангіопатії. Між капілярами і м’язовою тканиною відбувається обмін кров’ю, а разом з нею і киснем. Тому при їх пошкодженні страждає м’язова тканина серця.

При цукровому діабеті в серці можуть покриватися як дрібні капіляри ( з розвитком мікроангіопатії ), так і коронарні артерії ( з розвитком макроангіопатії ). І в тому і іншому випадку розвиваються симптоми стенокардії.

Симптоми діабетичної ангіопатії судин серця: больовий синдром; порушення ритму серця; ознаки серцевої недостатності. Больовий синдром Біль є домінуючим симптомом при пошкодженні коронарних судин серця. Характерно розвиток типової стенокардичного болю. Біль при цьому локалізується за грудиною, рідше в області епігастрію. Як правило, вона носить стискає, рідше давить характер. Для стенокардії типово іррадіація (віддача ) болю в ліву руку, плече, лопатку, щелепу. Біль виникає приступообразно і триває 10 – 15 хвилин.

Механізм болю полягає в гіпоксії серця. При цукровому діабеті в коронарних судинах серця відзначаються атеросклеротичні явища. При цьому на судинах відкладаються бляшки і смужки, які звужують їх просвіт. В результаті цього набагато менший обсяг крові постачає Серцевий м’яз. Серце починає відчувати брак кисню. В умовах кисневого голодування активується анаеробний ( безкисневий ) розпад глюкози з утворенням молочної кислоти. Молочна кислота, будучи сильним подразником, дратує нервові закінчення серця, що клінічно виражається в больовому синдромі.

Порушення ритму серця при ураженні дрібних судин серця і їх склерозуванні в міокарді розвиваються специфічні для цукрового діабету зміни, які носять назву діабетичної міокардіодистрофії. При цьому в серці виявляється не тільки ураження капілярної мережі, але і зміна м’язових волокон, розростання сполучної тканини, мікроаневризми. Внаслідок дистрофічних змін в самому міокарді, виникають різні порушення ритму серця.

Порушення ритму серця: брадикардія – частота серцевих скорочень менше 50 ударів в хвилину; тахікардія – частота серцевих скорочень більш 90 ударів у хвилину; аритмія – порушення нормального ( синусового ) ритму серця; екстрасистолія – несвоєчасне скорочення серця. При порушеннях ритму серця людина пред’являє скарги на сильне або, навпаки, слабке биття серця, задишку, слабкість. Іноді з’являються відчуття короткочасних зупинок або перебоїв серця. При сильних аритміях з’являється запаморочення, непритомні стани і навіть втрата свідомості.

Ознаки серцевої недостатності серцева недостатність розвивається через ураження як самого серцевого м’яза ( мікроангіопатії ), так і через ураження коронарних артерій (макроангіопатії ). Основними ознаками серцевої недостатності є задишка, кашель, падіння ударного об’єму серця.

В результаті ураження серцевого м’яза і її судин серце втрачає здатність повноцінно скорочуватися і забезпечувати організм кров’ю. Падає ударний і хвилинний об’єм серця. При цьому в легенях відзначається застій венозної крові, який є причиною задишки. Надалі в них накопичується рідина, що стає причиною кашлю.

Ураження судин серця при цукровому діабеті може бути ізольованим, але найчастіше воно поєднується з ураженням нирок, сітківки, судин нижніх кінцівок.

Діабетична ангіопатія нижніх кінцівок.

Симптоми діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок обумовлені як специфічними для цукрового діабету змінами, так і атеросклеротичним процесом в них.

Симптоми діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок: відчуття оніміння, похолодання, мурашок в ногах, біль, судоми в ногах і переміжна кульгавість; дистрофічні зміни шкірних покривів кінцівок; трофічні виразки. Відчуття оніміння, похолодання, мурашок в ногах Відчуття оніміння, похолодання і мурашки в ногах є першими симптомами діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок. Вони можуть з’являтися на різних ділянках – в області стоп, гомілки, литкових м’язів.

Механізм розвитку цих симптомів в першу чергу обумовлений недостатнім кровопостачанням тканин, а також ураженням нервів. Холод, мерзлякуватість в ногах обумовлені слабкою циркуляцією крові, особливо при тривалих фізичних навантаженнях. Мурашки, відчуття печіння, оніміння обумовлені ураженням периферичних нервів ( діабетична нейропатія ), а також спазмом судин.

Біль, судоми в ногах і переміжна кульгавість біль розвивається тоді, коли м’язи ніг починають тривалий час відчують недолік в кисні. Це відбувається внаслідок значного звуження просвіту кровоносної судини і зниження в них кровотоку. Спочатку біль виникає при ходьбі, що змушує людину зупинитися. Ці минущі болі отримали назву переміжні кульгавості. Вона супроводжується почуттям напруги, тяжкості в ногах. Після вимушеної зупинки біль проходить.

Судоми в ногах виникають не тільки при ходьбі, але і в спокої, найчастіше під час сну. Вони обумовлені зниженою концентрацією калію в організмі. Гіпокаліємія розвивається при цукровому діабеті з-за частого сечовипускання, так як калій інтенсивно виводиться з сечею.

Дистрофічні зміни шкірних покривів кінцівок На ранніх стадіях шкіра стає блідою, холодною, волосся на ній випадають. Іноді шкіра набуває синюшного відтінку. Нігті уповільнюють своє зростання, деформуються, стають товстими і ламкими. Зміни розвиваються через тривале порушення харчування тканин, так як кров постачає тканини не тільки киснем, але і різними поживними речовинами. Тканина, не отримуючи необхідних речовин, починає атрофуватися. Так, у людей з діабетичною ангіопатією найчастіше атрофується підшкірна жирова клітковина.

Трофічні виразки Трофічні виразки розвиваються у декомпенсованих формах цукрового діабету і є кінцевою стадією діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок. Їх розвиток пов’язаний зі зниженою опірністю тканин, загальним і локальним зниженням імунітету. Найчастіше розвиваються на тлі часткової облітерації судини.

Розвитку виразок, як правило, передує будь-яка травма, хімічна або механічна, іноді це може бути елементарна подряпина. Оскільки тканини погано кровоснабжаются і в них порушено харчування, то травма довго не заживає. Місце травми набрякає, збільшується в розмірах. Іноді до неї приєднується інфекція, що ще більше уповільнює загоєння. Відмінністю трофічних виразок при цукровому діабеті є їх безболісність. Це є причиною пізнього звернення до лікаря, а іноді самі пацієнти довгий час не помічають їх появи.

Найчастіше виразки локалізуються в області стопи, нижньої третини гомілки, в районі старих мозолів. При декомпенсованих формах діабету трофічні виразки можуть переходити в гангрену кінцівок.

Діабетична стопа Діабетична стопа – це комплекс патологічних змін стопи, які виникають на пізніх стадіях діабету, внаслідок прогресування діабетичної ангіопатії. Вона включає в себе трофічні і кістково-суглобові зміни.

При діабетичній стопі спостерігаються глибокі, що досягають сухожиль і кісток виразки. Крім трофічних виразок для діабетичної стопи характерні патологічні зміни кісток і суглобів. Характерно розвиток діабетичної остеоартропатії (стопа Шарко ), яка проявляється вивихами і переломами кісток стопи. В подальшому це призводить до деформації стопи. Також діабетична стопа супроводжується синдромом Менкеберга, який полягає в склерозуванні і кальцинуванні судин кінцівок на тлі далеко зайшов діабету.

Симптоми діабетичної енцефалопатії.

Діабетична енцефалопатія проявляється розладами пам’яті і свідомості, а також головним болем і слабкістю. Причиною є порушення мікроциркуляції на рівні головного мозку. Внаслідок пошкодження судинної стінки в ній активізується процеси перекисного окиснення ліпідів з утворенням вільних радикалів, які надають шкідливу дію на клітини мозку.

Симптоми діабетичної енцефалопатії розвиваються дуже повільно. Все починається з загальної слабкості і підвищеної стомлюваності. Хворих дуже часто турбує головні болі, які не реагують на прийом знеболюючих засобів. Згодом приєднуються розлади сну. Для енцефалопатії характерно порушення сну вночі, а в той же час і денна сонливість. Далі розвиваються розлади пам’яті і уваги-хворі стають забудькуватими і розсіяними. Спостерігається уповільнене, ригидное мислення, знижена здатність до фіксації. До загальномозкових симптомів додається вогнищева симптоматика.

Вогнищеві симптоми при діабетичній ангіопатії судин мозку: розлад координації рухів; хитка хода; анізокорія ( різний діаметр зіниць ); розлад конвергенції; патологічні рефлекси.

Діагностика діабетичної ангіопатії.

Діагностика діабетичної ангіопатії є комплексною. Досліджуються не тільки біологічні рідини ( кров, сеча ) на рівень глюкози, але і органи мішені при цукровому діабеті ( нирки, сітківка, серце, головний мозок ). Тому діагностика діабетичної ангіопатії включає лабораторні та інструментальні дослідження.

Лабораторні методи дослідження діабетичної ангіопатії: визначення залишкового азоту крові; загальний аналіз сечі ( визначення глюкози, білка і кетонових тіл ); визначення швидкості клубочкової фільтрації; виявлення в сечі b2-мікроглобуліну; ліпідний спектр крові.

Залишковий азот крові.

Залишковий азот є важливим індикатором функції нирок. У нормі його вміст в крові дорівнює 14-28 ммоль / літр. Підвищений вміст азоту в крові говорить про порушення видільної функції нирок. Однак найбільшою інформативністю в діагностиці діабетичної нефропатії має визначення азотовмісних сполук, таких як сечовина і креатинін.

Сечовина В крові здорових людей концентрація сечовини коливається від 2,5 до 8,3 ммоль/літр. При діабетичній нефропатії концентрація сечовини значно зростає. Кількість сечовини безпосередньо залежить від стадії ниркової недостатності при цукровому діабеті. Так, концентрація сечовини більше 49 ммоль / літр говорить про масивне пошкодження нирок. У пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю внаслідок діабетичної нефропатії концентрація сечовини може досягати 40 – 50 ммоль/літр.

Креатинін Як і сечовина, концентрація креатиніну говорить від функції нирок. В нормі його концентрація в крові у жінок дорівнює 55 – 100 мкмоль/л, у чоловіків — від 62 до 115 мкмоль/літр. Підвищення концентрації вище цих величин є одним з показників діабетичної нефропатії. У початкових стадіях діабетичної нефропатії рівень креатиніну і сечовини підвищений незначно, проте в останній, нефросклеротичної стадії, їх концентрації різко зростають.

Загальний аналіз сечі.

Швидкості клубочкової фільтрації.

B2-мікроглобулін.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Ліпідний спектр крові.

Цей аналіз досліджує такі компоненти крові як ліпопротеїди і холестерин. При розвитку діабетичної макроангіопатії в крові підвищуються ліпопротеїди низької і дуже низької щільності, а також холестерин, але одночасно знижуються ліпопротеїди високої щільності. Підвищення концентрації ліпопротеїдів низької щільності вище 2,9 ммоль/літр говорить про високий ризик розвитку макроангіопатії. У той же час зниження концентрації ліпопротеїдів високої щільності нижче 1 ммоль/літр розцінюється як фактор розвитку атеросклерозу в судинах.

Концентрація холестерину варіює у різних людей по-різному. Неоднозначна думка з цього приводу і у фахівців. Деякі рекомендують не перевищувати рівень холестерину вище 7,5 ммоль на літр. Загальноприйнята норма на сьогоднішній день становить не більше 5,5 ммоль на літр. Підвищення холестерину вище 6 ммоль розцінюється як ризик розвитку макроангіопатії.

Інструментальні методи дослідження діабетичної ангіопатії: комплексний офтальмологічний іспит, який включає пряму офтальмоскопія, гониоскопию, дослідження очного дна, стереоскопічне фотографування сітківки і оптичну когерентну томографію ( ОКТ ). електрокардіограма; ехокардіографія; коронароангіографія; доплерографія нижніх кінцівок; артеріографія нижніх кінцівок; ультразвукове дослідження нирок; допплерографія судин нирок; магнітно-ядерний резонанс мозку.

Офтальмологічний іспит.

Пряма офтальмоскопія Метод полягає в дослідженні передніх структур ока за допомогою спеціальних приладів, таких як щілинна лампа і офтальмоскоп. Виявлення анормальних судин на райдужці ( рубеоз ) вказує на розвиток важкої форми діабетичної ретинопатії.

Гоніоскопію Метод гоніоскопії грунтується на використанні спеціальної лінзи Гольдмана з дзеркалами, яка дозволяє оглянути кут передньої камери ока. Даний метод є допоміжним. Його використовують тільки при виявленні рубеоза райдужки і підвищеного внутрішньоочного тиску. Рубеоз райдужки – це одне з ускладнень діабетичної ретинопатії, при якому на поверхні райдужки з’являються нові судини. Нові судини дуже тонкі і крихкі, розташовуються хаотично і часто провокують крововиливи, а також стають причиною розвитку глаукоми.

ОКТ ОКТ є досить інформативним методом в діагностиці діабетичної макулопатії. За допомогою когерентної томографії можна визначити точну локалізацію набряку, його форму і поширеність.

Стереоскопічне фотографування сітківки за допомогою спеціального апарату ( фундус-камери ) дозволяє детально дослідити еволюцію хвороби. Порівняння більш свіжих фотографій сітківки хворого з його попередніми знімками може виявити появу нових патологічних судин і набряків, або їх регресію.

Дослідження очного дна Дослідження очного дна є основним пунктом в діагностиці діабетичної ретинопатії. Воно проводиться за допомогою офтальмоскопа і щілинної лампи і спеціальних лінз з великим збільшенням. Огляд проводиться після медикаментозного розширення зіниці атропіном або тропікамідом. Послідовно досліджується центр сітківки, зоровий диск, макулярна зона і Периферія сітківки. На основі змін сітківки діабетична ретинопатія розділяється на кілька стадій.

Стадії діабетичної ретинопатії: непроліферативна діабетична ретинопатія (перша стадія ); препроліферативна діабетична ретинопатія ( друга стадія); проліферативна діабетична ретинопатія ( третя стадія). Офтальмологічна картина очного дна при першій стадії: микроаневризмы ( розширені судини ); крововиливи ( маленькі і середні, одиничні і множинні ); ексудати ( скупчення рідини з чіткими або розмитими межами, різного розміру, білого або жовтуватого кольору ); набряк макулярної зони різної форми і величини ( діабетична макулопатия ). Друга стадія-препроліферативна діабетична ретинопатія на очному дні характеризується присутністю великої кількості викривлених судин, великих крововиливів і безліччю ексудатів.

Офтальмологічна картина при найважчій (третій ) стадії доповнюється появою нових судин на диску зорового нерва та інших зонах сітківки. Ці судини дуже тонкі і часто розриваються, стаючи причиною постійних крововиливів. Масивний крововилив в склоподібне тіло може привести до різкого погіршення зору і утруднення огляду очного дна. У таких випадках вдаються до ультразвукового обстеження ока, для визначення цілісності сітківки.

Електрокардіограма (ЕКГ )

Це метод, при якому реєструються електричні поля, що утворюються при роботі серця. Результатом цього дослідження є графічне зображення, яке називається електрокардіограмою. При атеросклеротичному ураженні коронарних артерій серця на ній візуалізуються ознаки ішемії ( недостатнього кровопостачання серцевого м’яза ). Такою ознакою на електрокардіограмі є зниження або підвищення щодо ізолінії сегмента S-T. ступінь підвищення або зниження цього сегмента залежить від ступеня ураження коронарних артерій.

При ураженні дрібної капілярної мережі серця ( тобто при мікроангіопатії ) з розвитком міокардіодистрофії на ЕКГ відзначаються різні порушення ритму. При тахікардії реєструється частота серцевих скорочень вище 90 ударів в хвилину; при екстрасистолії — на ЕКГ реєструються позачергові серцеві скорочення.

Ехокардіографія.

Це метод дослідження морфологічних і функціональних змін серця за допомогою ультразвуку. Метод незамінний в оцінці скорочувальної здатності серця. Він визначає ударний і хвилинний об’єм серця, зміни маси серця, а також дозволяє побачити роботу серця в режимі реального часу.

Даний метод застосовується для оцінки пошкодження серцевого м’яза внаслідок склерозування капілярів серця. При цьому хвилинний обсяг серця падає нижче 4,5-5 літрів, а обсяг крові, який викидає серце за одне скорочення (ударний об’єм ) нижче 50 – 70 мл.

Коронароангіографія.

Доплерографія нижніх кінцівок.

Це метод ультразвукового дослідження кровотоку в судинах, в даному випадку в судинах нижніх кінцівок. Він дозволяє виявити швидкість кровотоку в судинах і визначити, де він уповільнений. Також метод оцінює стан вен, їх прохідність і роботу клапанів.

Метод в обов’язковому порядку проводиться людям з діабетичною стопою, трофічними виразками або гангреною нижніх кінцівок. Він оцінює обширність всіх пошкоджень і подальшу тактику лікування. Якщо повної закупорки судин немає, а кровообіг може бути відновлено, то рішення робиться на користь консервативного лікування. Якщо ж під час допплерографії виявляється повна оклюзія судин, без можливості відновлення кровообігу, то це говорить на користь подальшого хірургічного лікування.

Артеріографія нижніх кінцівок.

Ультразвукове дослідження нирок.

Ультразвукове дослідження дозволяє оцінити якісні зміни в нирці — її розмір, однорідність паренхіми, наявність фіброзу в ній ( розростання сполучної тканини ). Цей метод є обов’язковим для пацієнтів з діабетичною нефропатією. Однак він візуалізує ті зміни в нирці, які відбуваються вже на тлі ниркової недостатності. Так, на останній і передостанній стадії діабетичної нефропатії паренхіма нирки заміщується сполучною тканиною ( склерозується ), а сама нирка зменшується в обсязі.

Для діабетичної нефропатії характерний дифузний і вузликовий нефросклероз. У першому випадку розростання сполучної тканини візуалізуються хаотично. У другому ж місця склерозування відзначаються у вигляді вузликів. На УЗД ці місця склерозу видно у вигляді гіперехогенних вогнищ ( на моніторі екрану видно світлі структури ).

Доплерографія судин нирок.

Магнітно-ядерний резонанс мозку.

Лікування діабетичної ангіопатії.

Лікування діабетичної ангіопатії в першу чергу включає усунення причин, що спричинили її розвиток. Підтримання рівня глюкози є основним у лікуванні діабетичної ангіопатії. На другому плані – це препарати поліпшують циркуляцію крові в судинах і збільшують опірність капілярів.

При розвитку макроангіопатії призначаються препарати, що знижують рівень холестерину. При ураженні судин нирок-препарати усувають набряки (сечогінні засоби), що знижують артеріальний тиск. У лікуванні діабетичної ретинопатії використовуються препарати, що поліпшують стан сітківки і обмін речовин в судинах.

Назва препарату Механізм дії Спосіб застосування Метформін ( торгові назви – Метфогамма, Сиофор, Гликон ) Підвищує засвоєння глюкози тканинами, тим самим знижуючи її вміст у крові Початкова доза становить 500 – 1000 мг на добу, тобто 1 – 2 таблетки. Далі, виходячи з рівня глюкози в крові, дозу препарату підвищують. Максимальна добова доза – 6 таблеток ( 3000 мг ) Глібенкламід ( торгова назва – Манинил ) Підвищує вивільнення інсуліну підшлунковою залозою, який виявляє гіпоглікемічну дію Початкова доза — одна таблетка на добу ( 3,5 мг ), після чого дозу підвищують до 2 – 3 таблеток. Максимальна добова доза – 3 таблетки ( вкрай рідко – 4 ) по 3,5 мг. Дозу підбирають індивідуально, виходячи з рівня глюкози в крові Гліклазид ( торгова назва – Реклид, Діабетон ) Стимулює вироблення інсуліну підшлунковою залозою, а також покращує властивості крові ( знижує її в’язкість, перешкоджає утворенню тромбів ) Початкова доза-1 таблетка ( 80 мг ) на добу. Після чого дозу подвоюють. Максимальна добова доза – 320 мг, тобто 4 таблетки Міглітол ( торгова назва Диастабол ) Інгібує фермент ( гликозидазу кишечника ), який розщеплює вуглеводи, до утворення глюкози. В результаті цього рівень цукру в крові не підвищується Початкова доза становить 150 мг на день ( по 3 таблетки по 50 мг або 1,5 по 100 мг ). Дозу розбивають на 3 прийоми на день і приймають безпосередньо перед їжею. Через місяць дозу підвищують, виходячи з індивідуальної переносимості. Максимальна доза – 300 мг на день ( 6 таблеток по 50 мг або 3 по 100 мг), Глімепірид ( торгова назва Амаріл ) Стимулює вивільнення інсуліну підшлунковою залозою Початкова доза препарату – 1 мг на день ( одна таблетка по 1 мг, або половина таблетки по 2 мг ). Дозу збільшують кожні 2 тижні. Таким чином, на 4 тижні – 2 мг, на 6 тижні – 3 мг, на 8 – 4 мг. Максимальна добова доза-6 – 8 мг, проте в середньому, вона складає 4 мг Прийом цукрознижувальних засобів повинен здійснюватися під постійним контролем глюкози в крові і в сечі. Також необхідно періодично здійснювати контроль ферментів печінки. Лікування перерахованими вище препаратами повинно проводитися паралельно з дієтою та іншими препаратами.

Назва препарату Механізм дії Спосіб застосування Симвастатин ( торгова назва – Вазилип, Зокор, Атеростат ) Знижує загальний холестерин у плазмі крові, зменшує кількість ліпопротеїдів низької щільності і ліпопротеїдів дуже низької щільності Початкова доза – 10 мг, максимальна – 80 мг. В середньому доза становить 20 мг ( одна таблетка по 20 мг або дві по 10 мг ). Препарат приймають один раз на добу ввечері з достатньою кількістю води Ловастатин ( торгова назва – Ловастерол, Кардиостатин, Холетар ) Пригнічує утворення холестерину в печінці, тим самим, знижуючи рівень загального холестерину в крові Початкова доза – 20 мг на добу одноразово під час їжі. При вираженій діабетичної макроангіопатії дозу підвищують до 40 мг на добу Аторвастатин ( торгові назви – Торвакард, Липтонорм ) Пригнічує синтез холестерину. Також підвищує опірність судинної стінки Початкова доза – 10 мг на добу. Середня підтримуюча доза – 20 мг. тяжкої діабетичної макроангіопатії дозу підвищують до 40 мг Ці препарати призначаються при діабетичної макроангіопатії, тобто тоді, коли на судинах є атеросклеротичні відкладення ( смужки, бляшки ). Вони призначаються як для профілактики, так і для лікування атеросклерозу. При лікуванні статинами необхідно періодично перевіряти рівень трансаміназ ( ферментів печінки, так як вони надають токсичну дію на печінку та м’язи.

Назва препарату Механізм дії Спосіб застосування Верапаміл ( торгові назви Изоптин, Фіноптін ) Блокує канали кальцію, тим самим, розширюючи судини, що веде до зниження артеріального тиску Початкова доза – 40 мг 3 рази на добу. При необхідності дозу збільшують до 80 – 120 мг 3 рази на добу Ніфедипін ( торгові назви Кордипин, Коринфар ) Розширює периферичні судини, тим самим, знижуючи артеріальний тиск, не надаючи при цьому побічної дії на серце Початкова доза – 10 мг ( одна таблетка 10 мг або половина 20 мг ). При необхідності дозу підвищують до 20 мг чотири рази на добу Лізиноприл ( торгова назва Диротон ) Блокує утворення ангіотензину II, який підвищує тиск Початкова доза становить 5 мг один раз на добу. Якщо ефект відсутній, то дозу підвищують до 20 мг на добу Лізиноприл + амлодипін (торгова назва Екватор ) Препарат має комбіновану дію. Лізиноприл розширює периферичні судини, а амлодипін розширює коронарні судини серця Добова доза – таблетка, незалежно від прийому їжі. Це ж і максимальна доза Небіволол (торгові назви Бінелол, Небілет ) блокує рецептори, розташовані в судинах і в серці. При цьому знижується артеріальний тиск, а також виробляє протиаритмічний ефект початкова доза-5 мг одноразово на добу. Згодом дозу підвищують до 10 мг на добу ( 2 таблетки ). При нирковій недостатності – 2,5 мг Золотим стандартом у лікуванні артеріальної гіпертензії є монотерапія, тобто лікування одним препаратом. В якості монотерапії використовується ніфедипін, диротон або небіволол. Згодом використовуються різні комбіновані схеми. Найчастіше використовується «ніфедипін + диротон», «диротон + сечогінний препарат», «ніфедипін + диротон + сечогінний препарат».

Назва препарату Механізм дії Спосіб застосування Фуросемід ( торгова назва – Лазикс ) Викликає сильне, але короткочасне сечогінну дію Початкова доза становить 20 – 40 мг одноразово вранці. При необхідності дозу повторюють через 8 годин. Максимальна добова доза-2 грами Ацетазоламід ( торгова назва – Диакарб ) чинить слабку сечогінну дію по 250 мг (одна таблетка ) два рази на день перші 5 днів, потім роблять перерву в 2 дні. Прийом диакарба поєднують з препаратами калію Спіронолактон ( торгові назви – Верошпірон, Спиронол, Урактон ) Виробляє сечогінний ефект, не виводячи при цьому калій з організму Середня добова доза становить 50 – 200 мг, що дорівнює одній – чотирьох таблеток.

При ізольованому набряковому синдромі сечогінні засоби призначаються окремо. Однак, найчастіше, їх комбінують з препаратами, що знижують тиск, так як діабетична нефропатія проявляється і підвищеним тиском і набряками.

Назва препарату Механізм дії Спосіб застосування Пентоксифілін ( торгові назви – Трентал, Агапурин ) Розширює судини, покращує мікроциркуляцію ( кровообіг в дрібних судинах ) в тканинах, підвищує стійкість ендотелію Від однієї до 4 таблеток по 100 мг на добу або одну з 400 мг. В уколах, по одній ампулі 2 рази на день внутрішньом’язово Билобил ( торгові назви – Гінкго Білоба, Мемоплант, Вітрум Меморі ) Покращує мозковий кровообіг, запобігає перекисному окисленню ліпідів та стимулює метаболізм нервової тканини По одній – дві капсули три рази на день Рутин ( торгові назви Венорутон, Рутин ) Зменшує проникність капілярів, тим самим, запобігаючи розвиток набряку. Зміцнює судинну стінку Доза препарату встановлюється індивідуально. При діабетичній ретинопатії та атеросклерозі середня добова доза 3 капсули 2-3 рази на день нікотинова кислота (торгова назва Ніацин ) Препарат має комбіновану дію. Розширює судини, поліпшує в них кровообіг, а також знижує рівень холестерину в крові Середня добова доза від 300 до 600 мг. Дозу необхідно розділити на 3 прийоми та приймати під час їжі Троксерутин ( торгова назва Троксевазин ) Усуває запалення судинної стінки, запобігає перекисному окисленню ліпідів, а також усуває набряк По 300 – 600 мг ( одна — дві таблетки ) на добу протягом місяця. Далі переходять на підтримуючу терапію – 300мг в день препарати, що поліпшують циркуляцію в крові (Ангіопротектори), призначаються як при діабетичної макроангіопатії, так і при мікроангіопатії. При ураженні судин мозку (енцефалопатії ) призначається Білобіл, ніацин; при діабетичній ангіопатії нижніх кінцівок, судин серця-венорутон, трентал. Лікування ангіопротекторами проводять під контролем загального аналізу крові.

Назва препарату Механізм дії Спосіб застосування Сулодексид ( торгові назви Vessel Due F , Ангиофлюкс ) Перешкоджає утворенню тромбів, особливо в дрібних судинах ( зокрема, в судинах сітківки ) Внутрішньом’язово по одній ампулі в 600 ЛЕ протягом 15 днів, потім переходять на ампули по 250 ЛЕ Аспірин ( для людей, які страждають патологією шлунка, рекомендується гастрорезистентный аспірин, який розчиняється в кишечнику Aspenter ) Знижує в’язкість крові, тим самим, покращуючи її циркуляцію в судинах. Перешкоджає утворенню тромбів Для профілактики ускладнень діабетичної ангіопатії 325 мг на добу або одна таблетка 100 мг раз в три дні Вобэнзим Знижує в’язкість крові і перешкоджає агрегації тромбоцитів По 3 таблетки три рази на день, протягом 1 – 2 місяців При лікуванні цими препаратами необхідно здійснювати періодичний контроль коагулограми, яка включає такі параметри як протромбіновий і тромбиновое час, кількість тромбоцитів.

Назва препарату Механізм дії Спосіб застосування Солкосерил ( уколи ) Покращує циркуляцію крові в судинах, перешкоджає розвитку склерозу в судинах Внутрішньом’язово по 1 – 2 ампули ( 2 – 4 мл ) протягом місяця Трифосаденин ( АТФ ) Розширює кровоносні судини, поліпшує обмін речовин в судинній стінці Внутрішньом’язово по 1 мл ( одна ампула ) один раз на добу в перші 15 днів, потім по два рази на добу. Тривалість лікування — 30 уколов Аскорбінова кислота ( вітамін С ) Має виражену антиоксидантну дію, підвищує використання глюкози організмом, тим самим, зменшуючи її концентрацію в крові Внутрішньом’язово по 1 мл або внутрішньовенно по 5 мл щодня Піридоксин ( вітамін В6 ) Стимулює обмін речовин, особливо в нервових клітинах Внутрішньом’язово по 50 – 100 мг ( одна – дві ампули ) через день протягом місяця Токоферол ( вітамін Е ) Надає могутню антиоксидантну дію, запобігає розвиток кисневого голодування Внутрішньо по 100 – 200 ( одна – дві капсули ) мг протягом 3 – 4 тижнів.

При важких стадіях діабетичної ретинопатії ефективним способом лікування є лазерна фотокоагуляція ( припікання ). Цей метод полягає в точковому припіканні судин, щоб зупинити їх розростання. Під дію лазера кров в судинах зігрівається і згортається, а судини після цього заростають фіброзною тканиною. Таким чином, в 70 відсотках досягається ефективність у другій стадії ретинопатії і в 50 відсотках — на третій стадії. Метод дозволяє зберегти зір ще на 10 – 15 років.

Також в лікування ретинопатії використовується парабульбарне і інтравітреальне (в склоподібне тіло ) введення препаратів, що поліпшують стан сітківки. Парабульбарно вводяться кортикостероїди, а інтравітреально-інгібітор фактора росту судин. До останнього відноситься препарат ранібізумаб (або Луцентіс ), який став використовуватися в офтальмології з 2012 року. Він запобігає розвитку нових судин і макулодистрофії, яка є основною причиною сліпоти при діабетичній ретинопатії. Курс лікування цим препаратом становить два роки і включає 5 ін’єкцій на рік.

При розвитку великих трофічних виразок на нижніх кінцівках або гангрени проводиться ампутування кінцівки вище рівня ураження. При важкій стадії діабетичної нефропатії призначають гемодіаліз.

Лікування діабетичної ангіопатії народними засобами.

Засоби народної медицини для лікування діабетичної ангіопатії: чаї; настої; лікарські збори; ванни; компреси. В якості основного інгредієнта використовуються лікарські рослини, які надають оздоровчий вплив на організм.

Типи впливу, які надають лікарські рослини: загальнозміцнюючу дію – женьшень, елеутерокок, заманиха, левзея. гормоноподібну і інсуліноподібну дію – конюшина, кульбаба, кропива, оман; метаболічна дія – спориш, чорниця, квітки липи, звіробій; дію, зменшує потребу в інсуліні – ожина, груша, кизил, гранат, цикорій; імуностимулюючу дію – горобина, брусниця, шипшина; цукрознижуючу дію – хвощ, волошка ( квітки ), береза ( листя і нирки ); инсулинстимулирующее дія – листя арніки гірської, корінь імбиру, кукурудзяні рильця. При приготування народних лікарських препаратів слід дотримуватися даних в рецепті вказівок щодо доз і умов приготування. Щоб лікування народними засобами приносило користь, слід дотримуватися деяких правил.

Основні правила фітотерапії: якщо з’явилися симптоми непереносимості кошти ( висип, свербіж, температура, озноб ), прийом препарату слід припинити; рослини для приготування рецептів слід купувати в аптеках. Покупки у приватних осіб слід звести до мінімуму, особливо якщо потрібно рідкісна рослина, зовнішній вигляд якої незнайомий пацієнту; купуючи в аптеці рослини слід обов’язково перевіряти термін придатності; в домашніх умовах слід виконувати рекомендації по зберіганню трав ( час, умови і так далі ); самостійний збір лікарських рослин можливий у тому випадку, якщо відомі правила цього процесу.

Чай готують з лікарських рослин і замінюють цим напоєм каву, зелений і чорний чай. Корисні властивості напою зберігаються протягом короткого часу. Тому готувати чайний напій слід щодня і зберігати його в холодильнику.

Ромашковий чай Чай з ромашки має яскраво виражену цукрознижувальну дію. Також напій відрізняється протимікробним і протизапальним ефектом. Слід враховувати той факт, що напій на основі ромашки являє собою дієвий антикоагулянт. Тому людям зі збільшеним показником згортання крові слід утриматися від вживання цього чаю. Щоб приготувати чай, необхідно взяти дві чайні ложки сухої ромашки (15 грам) і залити окропом ( 250 мілілітрів ). Залишити склад на півгодини настоятися, після чого процідити і пейти в охолодженому або теплому вигляді.

Липовий чай Чай з липового цвіту знижує рівень цукру, тому рекомендується при лікуванні діабетичної ангіопатії. Також липовий напій підвищує імунітет організму і перешкоджає розвитку ускладнень. Готувати чай потрібно з сухих рослин, купувати які слід в аптеці. При самостійному зборі слід уникати дерев, що ростуть поблизу автострад, промислових об’єктів. Щоб запарити один літр чаю треба з’єднати літр окропу ( 4 склянки ) і чотири столові ложки з гіркою сухих рослин. Протягом п’яти-десяти хвилин протримати склад на вогні, не допускаючи бурління. Приймати липовий чай можна без обмежень протягом місяця, далі потрібна перерва на два-три тижні.

Чай з листя чорниці Листя чорниці містять неоміртіллін – речовина, що знижує цукор у крові. Щоб приготувати напій, необхідно взяти столову ложку свіжих, дрібно подрібненого листя, залити двома склянками киплячої води ( 500 мл ) і протримати протягом п’яти хвилин на несильному вогні. Пити цей чайний напій необхідно за п’ятнадцять хвилин до прийняття їжі, вживши приготоване кількість напою протягом одного дня.

З ягід чорниці можна приготувати напій, який також відрізняється високим вмістом корисних речовин. Слід взяти двадцять п’ять грамів свіжих ягід ( одна столова ложка з верхом ), з’єднати зі склянкою води ( 250 мл ) і витримати на вогні протягом п’ятнадцяти хвилин, не доводячи до сильного кипіння. За десять хвилин до їжі пейть по дві столові ложки ( 35 мілілітрів ) настою кілька разів в день.

Чай з шавлії Шавлія активує дію інсуліну в організмі, виводить токсини і зміцнює імунітет. Треба насипати в термос сухого листя шавлії ( одну – дві столові ложки ), залейть склянкою киплячої води ( 250 мл ) і залишити настоюватися протягом години. Вживати напій слід по два – три рази в день, по 50 грам ( одна п’ята склянки ). При вагітності, грудному вигодовуванні і гіпотонії від чаю та інших рецептів на основі шавлії потрібно відмовитися.

Чай з бузку Чай з бузку нормалізує рівень глюкози в крові. Ранньою весною використовуються нирки бузку, пізньою весною – квітки, а влітку приготувати напій можна зеленого листя цієї рослини. Заварювати чай потрібно в термосі. Столову ложку бруньок або квіток бузку треба залити одним літром окропу. Приймати такий напій потрібно три рази на день до їди по 85 мілілітрів ( одна третина склянки ).

Регулярно приймаються настої на основі лікарських рослин стимулюють вироблення інсуліну, нормалізують обмінні процеси і зміцнюють імунітет. Ряд лікувальних трав діє як цукрознижуючі препарати, покращуючи роботу підшлункової залози і нормалізує вуглеводний обмін.

Настій зі стулок квасолі до складу стулок квасолі входить речовина аргінін, яке надає на організм вплив, схоже з інсуліном. Щоб приготувати настій, необхідно жменю квасолеві стулок ( 100 грам ) помістити в термос. Додати один літр крутого окропу і настоювати кілька годин. Проціджений і охолоджений настій потрібно приймати за півгодини до прийому їжі. Використовуючи стулки квасолі в якості основного компонента можна приготувати настій з більш широким спектром дії.

Компоненти для приготування настою: стулки квасолі – п’ять столових ложок ( 100 грам ); звіробій продірявлений – дві столові ложки ( 40 грам ); шипшина – дві столові ложки ( 50 грам ); хвощ польовий – дві столові ложки ( 40 грам ); насіння льону – чайна ложка( 10 грам ). Столову ложку суміші з вищевказаних інгредієнтів слід щодня запарювати в термосі склянкою окропу одним ( 250 мл ). Пити потрібно невеликими порціями протягом дня, а на наступний ранок готувати свіжий настій. Польовий хвощ надає очищаючу дію на організм, позбавляючи його від токсинів. Звіробій має протимікробну і антисептичну дію. Насіння льону відновлюють функціональність підшлункової залози, які виробляють інсулін.

Настій з коренів кульбаби Коріння кульбаби містять речовину інулін, яке являє собою рослинний аналог інсуліну. Також до складу коренів кульбаби входить фруктоза, що засвоюється організмом швидше глюкози. Достатня кількість інуліну і фруктози також міститься в цикорії і топінамбур.

Для приготування настою треба засипати в термос дві столові ложки коренів в сухому або свіжому вигляді. Залити літром кип’яченої гарячої води ( 4 склянки ) і залишити на ніч. Випивати напій потрібно протягом дня, приймаючи засіб за десять – п’ятнадцять хвилин до їжі.

Лікарські збори.

Збір №1 Рослини для приготування збору: арніка ( квіти і листя ); глід; корінь оману; листя кропиви – половина норми; листя чорниці – половина норми. Сухі рослини слід подрібнити в кавомолці, свіжі – дрібно порізати. Готувати настій потрібно щодня, так як властивості трав в ньому при довгому зберіганні з корисних перетворюються на шкідливі. Столову ложку збору, заливши склянкою окропу, треба залишити настоюватися на годину. Процідити і пити по 85 мл ( одна третина склянки ) за десять хвилин до їжі.

Збір № 2 Настій на даному зборі трав слід приймати протягом одного тижня, після чого необхідна пауза. Вживати відвар потрібно по одній третині склянки ( 65 мл ) за десять хвилин до їжі.

Інгредієнти для приготування збору: насіння льону-десять грам; корінь оману-20 грам; листя кропиви-30 грам; польовий хвощ-30 грам.

Ванна з використанням лікарських рослин допомагає знизити ймовірність розвитку діабетичних ускладнень. Лікування трав’яними ваннами запобігає пошкодженню периферичних нервів, що виключає ризик розвитку діабетичної стопи.

Незалежно від складу трав’яного збору, використаного для приготування ванни, після водних процедур потрібно дотримувати наступні правила: виключити фізичні навантаження протягом двох годин після ванни; уникати вживання холодної їжі або напоїв після процедури; виключити вживання шкідливих і токсичних продуктів протягом 24 годин після ванної. Ванна з кореня пирію 50 грамів сухого кореня пирію повзучого залийте окропом (один — два літри ) і протримаєте на вогні протягом десяти — п’ятнадцяти хвилин. Влийте відвар у ванну, наповнену водою, температура якої не перевищує 35 градусів. Тривалість процедури – не більше п’ятнадцяти хвилин. Курс прийому ванн — кожен день протягом двох тижнів, після чого необхідна тижнева перерва.

Ванна з кореня переступня білого 50 грам рослини залийте водою ( два – три склянки ) і настоюйте протягом декількох ( два – три ) години. Далі поставте настій на вогонь і витримайте на невеликому вогні двадцять хвилин. Процідіть відвар і додайте у ванну з водою ( 35 – 37 градусів ). Проводити дану водну процедуру слід перед сном протягом десяти – дванадцяти днів.

Ванна з топінамбуром Щоб приготувати ванну з топінамбуром, приготуйте півтора кілограма суміші з бадилля, квітів, бульб ( свіжих або сухих ). Залийте топінамбур одним відром окропу ( десять літрів ) і поставте на невеликий вогонь. Через десять – п’ятнадцять хвилин невеликого кипіння, зніміть з вогню і залиште настоюватися на двадцять хвилин. Процідіть відвар і додайте його в ванну з водою (35-40 градусів). Приймати ванну з топінамбуром слід один раз в два дні протягом двох-трьох тижнів.

Ванна з конюшиною візьміть 50 грам сухої лугової конюшини і залийте одним літром ( 4 склянки ) гарячої води. Через дві години настоювання, додайте у ванну, температура води якої не повинна перевищувати 37 градусів. Робити процедури необхідно перед сном протягом двох тижнів. Тривалість ванни – від десяти до п’ятнадцяти хвилин.

Для прискорення процесу загоєння ран на стопах при діабетичній ангіопатії народна медицина пропонує компреси й пов’язки на основі лікарських рослин і масел.

Трав’яні пов’язки Щоб приготувати компрес необхідно подрібнити входить в рецепт інгредієнт і прикладати до виразок. Закріплюється маса за допомогою марлевої пов’язки. Перед нанесенням складу стопи необхідно вимити теплою водою. Після видалення пов’язки ноги слід обполоснути і надіти чисті бавовняні шкарпетки. Періодичність трав’яних компресів-два-три рази на день.

Компоненти для компресів: подрібнені і цілі свіжі листя календули; стовчені листя і майже липи серцеподібної; змелені в пил сухе листя кропиви. Масляні компреси Компреси на основі олій, лікарських трав і інших корисних компонентів надають загоює вплив на трофічні виразки, пом’якшують шкіру і знижують больові відчуття.

Інгредієнти для компрес з меду: олія рослинна рафінована – 200 грам; смола сосни або ялини – 50 грам ( купувати смолу слід в аптеці або спеціалізованих магазинах ); бджолиний віск – 25 грам. Масло в керамічному посуді поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Додайте віск і смолу і протримаєте на вогні ще 5 – 10 хвилин. Остудіть склад до кімнатної температури, накладіть на марлеву пов’язку. Зафіксуйте на рані і залиште на двадцять – тридцять хвилин. Проводити процедуру слід щодня.

Профілактика діабетичної ангіопатії.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Контроль цукру в крові.

Для осіб, які перебувають у групі ризику, необхідно систематично здавати аналізи крові на вміст цукру. Робити це слід у відповідності зі спеціальним графіком, скласти який допоможе терапевт. Людям, що страждають ожирінням або тим, хто має близьких родичів, хворих на діабет, рівень цукру варто перевіряти кілька разів на тиждень. Сьогодні у продажу є спеціальні пристрої, які полегшують завдання по самостійній перевірці кількості цукру в крові. Своєчасне реагування на збільшення цукру в крові допоможе попередити розвиток ускладнень.

Після діагностики цукрового діабету профілактика спрямована на попередження ускладнень. Рівень холестерину в крові – показник, за яким необхідно стежити, так як його збільшення провокує патологію судин і деструкцію тканин. При підвищенні рівня цукру вище 10 ммоль/літр, він проникає через нирковий фільтр і з’являється в сечі. Тому рекомендується не допускати підвищення глюкози натщесерце вище 6,5 ммоль / літр. У той же час, не можна допускати різких підйомів і падіння рівня глюкоза, так як саме коливання глікемії пошкоджує судини.

Параметри, яких необхідно дотримуватися при діабетичній ангіопатії: глюкоза натще: 6,1 – 6,5 ммоль /л; глюкоза через дві години після їжі: 7,9 – 9 ммоль/літр; глікозильований гемоглобін: 6,5 – 7,0 відсотків від загального гемоглобины; холестерин: 5,2 – 6,0 ммоль/літр; артеріальний тиск не більше 140/90 мм ртутного стовпа. Якщо діабетична ангіопатія ускладнюється розвитком ішемічної хвороби серця або частими гіпоглікемічними станами, то ці параметри трохи змінюються.

Параметри, яких необхідно дотримуватися при діабетичній ангіопатії, ускладненої ішемічною хворобою серця, а також частими гіпоглікемічними станами: глюкоза натще: 7,8 – 8,25 ммоль/літр; глікозильований гемоглобін: 7 – 9 відсотків; коливання глікемії в межах доби не більше 10 – 11 ммоль/літр.

Відвідування лікаря.

Раціон харчування.

Особам, які перебувають у групі ризику, для попередження ангіопатії слід контролювати кількість і якість їжі, що вживається. Харчування має бути дробовим, їжу слід приймати п’ять разів на день невеликими порціями, не допускаючи почуття голоду або пересичення. Кількість вживаних легкозасвоюваних вуглеводів потрібно скоротити до мінімуму. У цю категорію продуктів входять цукор, здобна випічка і білий хліб, цукерки, мед. Відсутність цукру можна компенсувати цукрозамінниками і помірною кількістю свіжих овочів і фруктів. Споживання бананів, винограду та інших фруктів з підвищеним вмістом цукру слід звести до мінімуму.

Правила живлення для профілактики діабетичної ангіопатії: виключити вживання смаженої та копченої їжі; збільшити кількість уживаного ріпчастої цибулі ( печеної або вареного ); збільшити кількість вживаються в сирому вигляді овочів і фруктів; в раціоні повинні переважати продукти, приготовані на пару, запечені або відварні; жирні сорти м’яса ( баранина, свинина ) потрібно замінити на пісні ( курка, індичка, телятина ); при приготуванні птиці слід видаляти з м’яса шкіру; консервовані продукти та харчові добавки потрібно звести до мінімуму; для поліпшення процесу перетравлення жирів в їжу необхідно додавати прянощі ( крім пекучого перцю ). При великому бажанні солодкого шоколад і вироби з нього можна замінити мармеладом або зефіром. Підсолоджувати компот та інші напої можна за допомогою кизилу, ожини, малини. Також у продажу зустрічаються спеціальні кондитерські вироби, в яких цукор замінюють на синтетичні або натуральні цукрозамінники. Слід враховувати той факт, що синтетичні аналоги цукру у великих кількостях шкідливі для здоров’я.

Продукти харчування для профілактики діабетичної ангіопатії: продукти з борошна грубого помелу; рис, гречана і ячна крупа, вівсянка; вівсяні, пшеничні, рисові, житні висівки, картоплю та інші продукти з високим вмістом клітковини. Щоб переварити складні вуглеводи потрібна більша кількість часу, ніж для інших продуктів. В результаті цього глюкоза повільніше надходить у кров і підшлунковій залозі вистачає часу для вироблення інсуліну, а організм встигає його засвоювати. Існує ряд продуктів, які знижують рівень цукру в крові, сприяють виробленню інсуліну і роблять позитивний вплив на функціонування підшлункової залози.

Продукти, що стимулюють роботу підшлункової залози: квашена капуста; чорниця; зелена квасоля; шпинат; селера. Водний баланс підтримання здорового водного балансу являє собою одну з важливих профілактичних заходів у розвитку діабетичних ускладнень. Достатня кількість води стимулює вироблення інсуліну і його засвоєння організмом. Щоб забезпечити клітинам необхідну кількість вологи, в день потрібно випивати близько двох літрів рідини ( вісім склянок ). Віддавайте перевагу мінеральній негазованій воді, несолодким трав’яним і фруктовим чаям. Для профілактики ангіопатії діабетичної корисно приймати сік граната, свіжого огірка, сік сливи. Прийом рідини слід обмежити при нирковій недостатності, артеріальній гіпертензії.

Гігієна тіла.

Догляд за ногами.

Догляд за ногами відіграє важливу роль у профілактиці діабетичної ангіопатії. Слід утримувати ноги в чистоті і дотримуватися всіх правил по догляду за ними. Якщо шкіра ніг суха, необхідно користуватися зволожуючими кремами, до складу яких входить сечовина. Взуття потрібно носити зручну, що не викликає неприємних відчуттів (натирання, здавлювання ). Віддавати перевагу слід шкіряного взуття з устілками з натуральних матеріалів. Вибирайте моделі взуття з широким носком і на невисокому каблуці. Виключіть носіння шкарпеток з синтетичних матеріалів. Слідкуйте за тим, щоб ноги не піддавалися переохолодженню або перегріву. Уникайте саден, ударів, порізів. Своєчасне лікування натоптишів і мозолів, використання антисептичних засобів і систематичний огляд стоп дозволить уникнути ускладнень при діабеті.

Правила по догляду за ногами при діабетичній ангіопатії нижніх кінцівок: кожен вечір стопи потрібно мити теплою водою з марганцівкою і дитячим милом; після водних процедур ноги слід промокнути рушником, нанести бактерицидний крем і шкіру між пальцями змастити спиртом; підстригати нігті на ногах потрібно один раз на тиждень під прямим кутом; виключити процедури по распариванию і розм’якшенню шкіри ніг; не тримати стопи поблизу багаття, каміна або інших нагрівальних приладів; не міряти нове взуття на босу ногу; не користуватися чужим взуттям, шкарпетками, рушниками для ніг; у громадських місцях ( готель, басейн, сауна ) використовувати одноразову взуття. При виявленні врослого нігтя, тріщин та ран на стопах, при виникненні больових відчуттів при ходьбі і при повній або частковій втраті чутливості ступень потрібно звернутися до фахівця.

Фізичні навантаження.

До профілактичних заходів в боротьбі з цукровим діабетом і його ускладненнями відносяться заняття спортом і помірні фізичні навантаження.

Види фізичних навантажень при цукровому діабеті: прогулянки в парках, скверах; відвідування басейну; їзда на велосипеді; ходьба пішки по сходах замість ліфта; скорочення маршрутів з використанням транспорту в користь ходьби пішки; походи в ліс. Під час перебування на свіжому повітрі поліпшується обмін речовин в організмі, оновлюється склад крові. Жирові клітини руйнуються природним шляхом, а глюкоза не застоюється в крові. При існуванні відчутних проблем із зайвою вагою потрібно присвячувати тридцять хвилин в день заняття спортом. Рекомендований вид спорту і тип навантаження потрібно підбирати в залежності від загального фізичного стану, проконсультувавшись з лікарем.

Кому і навіщо призначається УЗД судин ніг?

УЗД судин нижніх кінцівок — одна з найбільш ефективних методик дослідження при порушеннях венозного кровообігу. У ході діагностичної процедури здійснюється оцінка характеру кровотоку, наявність змін анатомії вен і роботи клапанів і виявляються причини таких змін.

В яких випадках необхідно УЗД?

Призначення для проведення цього виду дослідження судин нижніх кінцівок видається судинним хірургом або флебологом на підставі огляду пацієнта, вивчення анамнезу та збору скарг.

Зробити УЗД судин рекомендовано при виявленні наступних симптомів:

судом; різкого болю в нозі; набряклості; зміни кольору шкіри — гіперемії, потемніння, синюшності або блідості шкірних покривів; зміни структури шкірних покривів, ущільнень; оніміння; періодичного поколювання в ногах, болі в ногах, що посилюються при ходьбі, слабкість у м’язах; появи помітних вен.

В таких випадках не слід затягувати звернення до лікаря і проходження відповідного обстеження.

Також УЗД судин нижніх кінцівок слід зробити при таких захворюваннях:

цукровому діабеті і на його тлі розвитку хронічної венозної недостатності; варикозі поверхневих вен; тромбозі та тромбофлебіті; трофічних виразках ніг; атеросклерозі і спадкової схильності до нього.

Спеціальної підготовки до проведення діагностики за допомогою УЗД судин ніг не потрібно. Для цього достатньо проведення гігієнічних процедур перед відвідуванням фахівця. Діагностика проводиться в положенні лежачи за допомогою датчика, яким обстежуються судини.

Мета дослідження.

Мета діагностики залежить від того, дослідження яких судин відбувається. За допомогою УЗД вен нижніх кінцівок здійснюється виявлення таких захворювань:

варикозного розширення вен; тромбофлебіту; флеботромбоз; хронічної венозної недостатності; недостатності клапанного апарату вен перфорантной і глибокої системи; також таким способом проводиться їх маркування перед операцією.

УЗД вен нижніх кінцівок дозволяє своєчасно визначити причину і джерело звуження просвіту судини, погіршує кровообіг. Головним чином це стосується визначення положення тромбів. Дані освіти можуть бути зафіксовані в одному місці, так і потрапити в кров’яне русло в результаті відриву. У разі якщо діагностується тромбоемболія, — відрив тромбу — необхідно проведення екстреного УЗД вен нижніх кінцівок, щоб виявити локалізацію відрив тромбу, його розмір і ступінь закупорки судин. Такий стан небезпечно своїми важкими наслідками для здоров’я, аж до летального результату.

При порушенні артеріального кровообігу необхідно призначення і проведення УЗД артерій. За результатами дослідження може виявлятися:

облітеруючий атеросклероз; облітеруючий ендартеріїт; хронічна артеріальна недостатність; хвороба Рейно; аневризми периферичних артеріальних судин ніг.

В ході дослідження виявляються атеросклеротичні бляшки. Проводиться оцінка їх розміру, гомогенності структури, наявності ускладнень. УЗД артерій має свої особливості. Під час дослідження на кінцівки надягають спеціальні манжети для вимірювання тиску. З їх допомогою проводяться функціональні проби, що дозволяють оцінити роботу судин в різних умовах. Пацієнту необхідно міняти положення: стоячи або сидячи.

УЗД нижніх кінцівок проводиться в період лікування для контролю динаміки і в профілактичних цілях при наявності підозр на розвиток того або іншого захворювання. Отримані дані оцінюються фахівцем за кількома показником і за результатами дається висновок про необхідність призначення відповідного лікування.

Оцінюються такі показники:

просвіт судин і їх прохідність; швидкість кровотоку; локалізація тромбів і їх оцінка; робота клапанів венозного каналу.

В ході УЗД артерій ніг відбувається оцінка:

товщини судинної стінки; прохідності і звуження артерій; кровотоку в залежності від фази роботи серця (систола або діастола); швидкості кровотоку та динаміка його зміни.

Крім цього виду дослідження, проводиться артеріографія — метод діагностики, в ході якого дається максимально повна і вичерпна інформація про стан судинної системи. Однак її недолік — інвазивний характер і складність виконання.

Види методик.

Під УЗД судин ніг мається на увазі проведення досліджень за допомогою апарату ультразвукової діагностики — доплерографії. Обстеження можна зробити безкоштовно в поліклініці за місцем проживання або платно в будь-якому медичному закладі.

На практиці застосовують два види УЗД судин нижніх кінцівок:

звичайну ультразвукову доплерографію, або УЗДГ; дуплексне ангіосканування.

Результатом проведення УЗДГ стає реєстрація отриманих даних у вигляді графічного чорно-білого зображення кровотоку у формі лінії. Фіксуються доплерометричні показники, на підставі яких складається доплерограма — опис отриманих характеристик. Широко застосовується при обстеженні артеріальних судин нижніх кінцівок. Крім того, існує можливість зробити УЗД ніг безпосередньо біля ліжка лежачих хворих, без необхідності їх зайвого занепокоєння, так як є портативні апарати.

При проведенні дуплексного ангіосканування результатом стає отримання кольорового зображення судини на підставі швидкості і руху кровотоку. На сьогоднішній день це один з найбільш точних методів дослідження. З його допомогою оцінюється прохідність як глибоких, так і поверхневих венозних колекторів, стан стінок судин, клапанів будь вен. Крім того, дана методика дозволяє не тільки зафіксувати порушення кровотоку на певній ділянці, визначити його причину, але і встановити розташування тромбу, його розмір, ступінь венозної рухливості.

Залежно від застосовуваного методу дослідження результати будуть носити різний характер. В ході УЗД судин нижніх кінцівок оцінюється функціональна здатність судин: ступінь інтенсивності і особливість кровотоку. Отримані дані можуть лише побічно визначити структурні зміни і наявні патологічні вогнища, порушують роботу кровотоку.

У свою чергу, дуплексне сканування дає можливість оцінити функціональні показники, причини погіршення кровообігу в посудині і визначити їх джерело: тромб, атеросклеротическую бляшку, пухлинні утворення.

Переваги проведення УЗД вен нижніх кінцівок — це його безпека, оперативність і доступність. Результати дослідження фіксуються безпосередньо після його проведення, що особливо важливо в ситуаціях, що вимагають негайного реагування.

Атеросклероз судин нижніх кінцівок.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Зміст:

Атеросклероз нижніх кінцівок – хвороба, що вражає переважно периферичні артерії, має хронічний перебіг і полягає в звуженні просвіту кровоносних судин.

Захворювання розвивається внаслідок порушення ліпідного обміну і формування атероматозних бляшок, що кріпляться до внутрішньої оболонки судин, а також – із-за розростання сполучної тканини, кальцифікації стінок артерій і формування тромбів.

Облітеруючий атеросклероз.

Під облітеруючим атеросклерозом розуміють стадію захворювання, на якій відбувається потовщення стінок судин за рахунок відкладення скупчення ліпідів – холестеринових бляшок. Подальше прогресування хвороби призводить до збільшення бляшок в розмірах, зменшення просвіту артерії (облітерація) і, нерідко, до її остаточної закупорка (оклюзія). Характерна особливість облітеруючого атеросклерозу – одночасне ураження судин декількох ділянок. Тому при діагностиці хвороби нижніх кінцівок дуже важливо оцінити стан судин мозку, серця, аорти.

Прихильність захворюванню.

Переважаючий вік розвитку атеросклерозу-літній (старше 55 років), Стать – Чоловіча (в 8 разів частіше, ніж серед жінок). У старшій віковій групі ознаки хвороби спостерігаються у 8% людей.

Причини атеросклерозу.

У похилому віці людина, як правило, страждає безліччю захворювань, пов’язаних з нездоровим способом життя і харчуванням, дегенеративними змінами організму, відсутністю рухової активності.

Найбільш часто атеросклероз артерій ніг спостерігається в поєднанні з такими хворобами:

Гіпертонія. Порушення ліпідного обміну (підвищення рівня ліпопротеїдів низької щільності, а також тригліцеридів при одночасному зниженні в крові ліпопротеїдів високої щільності). Цукровий діабет. Хвороби нирок, печінки. Персистирующие герпесвірусної інфекції. Системний червоний вовчак. Васкуліт. Травми кінцівок в анамнезі. Згущення крові.

До факторів ризику, що посилюють частоту виникнення атеросклерозу, відносяться:

куріння; ожиріння; обмороження ніг; важка фізична робота; сидячий спосіб життя; стреси; оперативні втручання на нижніх кінцівках.

Має місце і спадкова схильність до атеросклерозу, часто виявляється укупі з ожирінням і цукровим діабетом 2-го типу.

Симптоми і ознаки захворювання.

Найчастіше патологічні явища починають зароджуватися ще у відносно молодому віці 30 років і старше. Покривають стінки судин відкладення холестерину можуть накопичуватися роками. Далі навколо бляшок розростається сполучна тканина, відбувається осідання тромбоцитів, солей кальцію. Тверді омертвілі ділянки стінки артерії можуть кришитися, при цьому утворюються порожнини. Відторгаються маси закупорюють судини, стаючи причиною тромбозу артерії і появі гангрени.

На етапі розростання і окостеніння бляшок людина починає відчувати перші симптоми атеросклерозу, поступово наростаючі:

біль у м’язах внаслідок їх недостатнього постачання кров’ю, нерідко – атрофія м’язів; болі в області ураженої артерії: спочатку – після ходьби, пізніше – і в стані спокою (найчастіше – у стегні); переміжна кульгавість (порушення рухової активності ніг після фізичного навантаження і відновлення її у спокої); оніміння, поколювання в ногах; зниження рухливості; збліднення кінцівок при їх підйомі, почервоніння – в опущеному положенні; швидке замерзання ніг, озноб; руйнування волосяних фолікулів на ногах; потовщення нігтьової пластини; багрового забарвлення пальців; формування дрібних виразок по ходу артерій або на пальцях ніг; відсутність пульсації ураженої артерії.

На стадії болю в спокої ступінь розвитку хвороби виражена.

Для клінічної картини захворювання характерно прогресування. Умовно цей процес можна розділити на наступні стадії:

Перше. Болі в кінцівках після тривалого ходіння (до 1 км) або стояння. Друга. Больовий синдром виникає навіть при невеликих фізичних зусиллях і короткочасної ходьбі (до 200 м) Третя. Больові відчуття з’являються і в стані спокою. Чверть. Формування тромбів, виразок, гангрени.

Наслідки і ускладнення для людини.

Запущені стадії хвороби призводять до ішемії кінцівок – станом, обумовленому малим припливом крові в результаті закупорки артерії. Послідовне розвиток всіх стадій атеросклерозу без належного лікування викликає серйозні ускладнення – утворення трофічних виразок, що тривало не піддаються лікуванню, а, нерідко, і гангрени. Без ампутації кінцівки гангрена тягне за собою летальний результат.

Винятком з «правил» поетапного протікання атеросклерозу стає артеріальний тромбоз. Відрив склеротичною бляшки може повністю перекрити просвіт судини, при цьому уникнути втрати ноги і вимушеної інвалідності можна лише за умови швидкого звернення до лікаря. Важким варіантом розвитку подій є від’єднання множинних тромбів різних розмірів, що мігрують з потоком крові до» вузького місця » (емболія). Закупоривши коронарну артерію, такі тромби призводять до миттєвого розвитку інфаркту міокарда. Якщо тромби зупиняються в сонної артерії, це викликає інсульт.

Тільки раннє звернення до кваліфікованого лікаря допоможе зберегти кінцівку.

Діагностика атеросклерозу.

Для обстеження необхідно звернутися до ангиохирургу. Лабораторні методи діагностики захворювання: аналіз структури ліпідів, визначення часу кровотечі, концентрації фібриногену, глюкози крові.

З інструментальних методів діагностики застосовуються:

УЗД судин ніг з допплерографією; реовазографія; ангіографія з використанням контрастної речовини, запис даних на цифровий носій і їх подальша обробка; КТ з внутрішньовенним контрастом; МРТ-сканування кінцівок.

Лікування атеросклерозу нижніх кінцівок.

На початкових стадіях хворий проходить курс амбулаторного лікування і змінює спосіб життя і систему харчування. Проводиться корекція основних хвороб (гіпертензії, надлишку цукру крові і т. д).

Медикаментозна терапія може включати:

Зниження рівня холестерину (на 1-2 стадії процесу) – холестид, кванталан, холестирамін, мевакор, зокор, ловастатин. Зменшення тригліцеридів у крові, що особливо важливо при цукровому діабеті – безафібрат, клофібрат. Ліки для поліпшення мікроциркуляції крові і кровопостачання кінцівок, а також перешкоджають формуванню тромбів – тривало Пентоксифілін, аспірин, цилостазол, клопідогрель. Антикоагулянти для запобігання підвищеному згортанню крові-варфарин, гепарин. Препарати для розрідження крові, оптимізації трофіки тканин (нікотинова кислота, вітаміни групи В, никошпан). Лікарські засоби для контролю артеріального тиску (переважно, бета-блокатори). Полівітамінні комплекси. З фізіопроцедур застосування в лікуванні знайшли баротерапія, мікроструми, бальнеотерапія, лазеротерапія.

Показаннями до операції є:

3-4 стадія атеросклерозу або його швидке прогресування; ознаки гангрени; сильні болі в спокої; тромбоз.

Краще використання малоінвазивних методик оперативного лікування хвороби, наприклад, балонної ангіопластики. Такий тип міні операції підходить при відсутності ефекту від консервативного лікування або при критичній формі ішемії з сильним больовим синдромом. В прокол на артерії вводиться катетер з вбудованим балоном, який роздмухує просвіт звуженої судини. Процедура проводиться під місцевою анестезією, при цьому хворий знаходиться в стаціонарі всього добу. Різновидом балонної ангіопластики є криопластика – розширення сегмента артерії хладореагентами, додатково руйнують склеротичну бляшку.

Під час маніпуляції може бути виконано стентування – введення спеціальних стентів з препаратами, що руйнують холестеринові відкладення. Контроль виконуваних дій здійснюється за допомогою ангіографії.

Якщо ділянка звуження просвіту судини занадто великий, вдаються до відкритих втручань:

Шунтування-створення штучного судини з інших артерій хворого або синтетичного протеза і напрямок по ньому кровотоку. Ендартеректомія-видалення склеротичної бляшки разом з ураженою ділянкою артерії. При появі ознак гангрени, виразок може знадобитися заміна некротизованих ділянок шкіри здоровими, а іноді і – ампутація частини кінцівки.

Прогноз сприятливий при ранньому зверненні до фахівця. Протягом 10-ти років хвороба призводить до розвитку тромбозів або гангрени тільки у 8% хворих, тому важкі ускладнення можна успішно запобігти.

Лікування народними засобами.

Популярні народні методи, що застосовуються додатково до консервативного лікування або після проведеної операції:

Подрібнити 400 г. часнику, вичавити сік з 24 лимонів. Наполягати 24 дні, після чого пити по 5 мл перед сном, розвівши водою. Є більше бананів, яблук. Взяти 200 мл. води, долити 1 ч. л. яблучного оцту, додати 1 л. меду. Пити щодня. Кожен день приймати настій ягід малини або лісової суниці (5-7 ягід на склянку води). Для розчинення бляшок п’ють по 100 мл соків моркви, картоплі, селери, змішаних в рівних частках.

Спосіб життя і корисні поради.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Без зміни способу життя і відмови від куріння поліпшення стану хворого неможливо. В обов’язковому порядку змінюється і система харчування: застосовується дієта № 10, яка спрямована на зниження частки тваринних жирів, смаженої і копченої їжі в раціоні. При ожирінні раціон обмежується по калорійності. Перевага повинна бути віддана овочам, фруктам, знежиреної молочної їжі. У страви корисно додавати висівки, натуральні спеції (кориця, куркума, імбир).

При цукровому діабеті коригується рівень глюкози в крові, а також виключається споживання солодкої їжі. За рекомендацією лікаря виконуються фізичні вправи, ходьба, плавання, їзда на велосипеді.

Профілактика.

Заходи попередження хвороби включають:

Лікування хронічних захворювань. Нормалізація тиску, корекція цукрового діабету. Підвищення фізичної активності. Правильне харчування. Боротьба з ожирінням. Відмова від шкідливих звичок. Виняток стресів. Своєчасний контроль стану здоров’я після 50 років.

зламав ногу де узд показує дуже маленький кровотік що делат.

Судини нижніх кінцівок.

Артерії нижньої кінцівки. Стегнова артерія — це. Що таке артерії нижньої кінцівки. Стегнова артерія? Зовнішні статеві артерії, аа. pudendae externae, у вигляді двох, іноді трьох тонких стовбурів направляються медіально, огинаючи передню і задню периферію стегнової вени. Одна з цих артерій йде вгору і досягає надлобковій області, розгалужуючись в шкірі. Інші артерії, проходячи над гребінцевої м’язом, прободают фасцію стегна і підходять до мошонки (статевих губ) — це передні мошоночние (губні) гілки, rr. scrotales (labiales) anteriores.

4. Пахові гілки, rr. inguinales, відходять від початкового відділу стегнової артерії або від зовнішніх статевих артерій (3 — 4) невеликими стовбурами і, прободая широку фасцію стегна в області гратчастої фасції, кровоснабжают шкіру, а також поверхневі та глибокі лімфатичні вузли паховій області.

5. Глибока артерія стегна, а. profunda femoris, — найпотужніша гілка стегнової артерії. Відходить від її задньої стінки на 3 — 4 див. нижче пахової зв’язки, проходить на клубово-поперекової і гребінцевої м’язах і направляється спочатку назовні, а потім вниз позаду стегнової артерії. Відхиляючись назад, артерія проникає між медіальної широкої м’язом стегна і приводять м’язами, закінчуючись в нижній третині стегна між великою і довгою приводять м’язами у вигляді проривної артерії, a. perforans.

Глибока артерія стегна віддає ряд гілок.

1) Медіальна артерія, що огинає стегнову кістку, a. circumflexa femoris medialis, відходить від глибокої артерії стегна позаду стегнової артерії, йде поперечно всередину і, проникаючи між клубово-поперекової і гребінцевої м’язами в товщу м’язів, що приводять стегно, огинає з медіальної сторони шийку стегнової кістки.

Від медіальної артерії, що огинає стегнову кістку, відходять такі гілки:

а) висхідна гілка, R. ascendens, являє собою невеликий стовбур, що прямує вгору і досередини; розгалужуючись, підходить до гребінчастого м’яза і проксимальної частини довгої приводить м’язи;

б) поперечна гілку, r. transversus,— тонкий стовбур, прямує вниз і медіально по поверхні гребінцевої м’язи і, проникаючи між нею та довгим привідним м’язом, йде між довгої і короткої призводять м’язами; кровоснабжают довгу і коротку приводять м’язи, тонку і зовнішню запирательную м’язи;

в) Глибока гілка, R. profundus, — більший стовбур, що є продовженням a. circumflexa femoris medialis. Направляється назад, проходить між зовнішньою запірательной м’язом і квадратом м’язом стегна, розділяючись тут на висхідну і спадну гілки;

г) гілка вертлюжної западини, R. acetabularis, — тонка артерія, анастомозирует з гілками інших артерій, що кровопостачають тазостегновий суглоб.

2) латеральна артерія, що огинає стегнову кістку, a, circumflexa femoris lateralis, — великий стовбур, відходить від зовнішньої стінки глибокої артерії стегна майже у самого її початку. Йде назовні попереду клубово-поперекового м’яза, позаду кравецького м’яза і прямого м’яза стегна; підійшовши до великого рожна стегнової кістки, розділяється на гілки:

а) висхідна гілка, r. ascendens, йде вгору і назовні, залягаючи під м’язом, натягує широку фасцію, і середньої сідничної м’язом;

б) спадна гілка, r. descendens, більш потужна, ніж попередня. Відходить від зовнішньої поверхні основного стовбура і залягає під прямим м’язом стегна, потім спускається по борозні між проміжною та латеральної широкими м’язами стегна. Кровопостачає ці м’язи; досягнувши області коліна, анастомозирует з гілками підколінної артерії. На своєму шляху кровопостачає головки чотириголового м’яза стегна і віддає гілки до шкіри стегна;

в) поперечна гілку, r. transversus, являє собою невеликий стовбур, що прямує латерально; кровоснабжают проксимальну частину прямого м’яза стегна і латеральну широкий м’яз стегна.

3) Прободающие артерії, аа. perforantes, зазвичай три, відходять від глибокої артерії стегна на різному рівні і проходять на задню поверхню стегна у самій лінії прикріплення до стегнової кістки призводять м’язів.

Перша прободают артерія починається на рівні нижнього краю гребінцевої м’язи; друга відходить у нижнього краю короткої привідного м’яза і третя — нижче довгою привідного м’яза. Всі три гілки прободают приводять м’язи у місця їх прикріплення до стегнової кістки і, вийшовши на задню поверхню, кровоснаожают призводять, полуперепончатую, полусухожильную м’язи, двоголовий м’яз стегна і шкіру цій галузі.

Друга і третя проривні артерії віддають невеликі гілки до стегнової кістки — живлять стегно артерії, АА. nutriciae femaris.

4) Спадна колінна артерія, a. descendens genicularis, — досить довгий посудину, починається чаші від стегнової артерії приводить каналі, рідше — від латеральної артерії, що огинає стегнову кістку. Прямуючи вниз, прободает разом з підшкірним нервом, n. saphenus, з глибини до поверхні сухожильну пластинку, йде позаду кравецькій м’язи, огинає внутрішній мищелок стегна і закінчується в м’язах цій області і суглобової капсули колінного суглоба.

Зазначена артерія віддає такі гілки:

а) підшкірну гілку, r. saphenus, в товщу медіальної широкої м’язи стегна;

б) суглобові гілки, rr. articulares, які беруть участь в утворенні колінної суглобової мережі, rete articulare genus, і мережі надколінка, rete patellae.

Атлас анатомії людини . Академік.РП. 2011 .

Як лікувати атеросклероз судин нижніх кінцівок.

Атеросклероз судин нижніх кінцівок.

Атеросклероз судин нижніх кінцівок. Лікування народними засобами.

Хворі з діагнозом «Атеросклероз судин нижніх кінцівок» зазвичай скаржаться на мерзлякуватість стоп, посилюється біль в ногах при ходьбі, відчуття оніміння, порушення функції пальців стопи. Привіт шановні читачі блогу «рецепти народної медицини».

Режим харчування хворого атеросклерозом.

● Якщо у вас атеросклероз судин нижніх кінцівок , в першу чергу доведеться відмовитися від усього жирного (баранини, свинини, вершкового масла), птахи (качки, гусака), консервів м’ясних, рибних); маринованих овочів, оцту і всього солоного.

Скоротіть сіль до 1,5 грам на добу, переходите від жирного сиру 18% на 5-процентний, від жирного 6% молока на 1-відсотковий, від жирної 30% сметани на 10%. Куряче яйце вживаєте не більше двох штук в тиждень.

Їжте сири м’які і тверді не більше 5% жирності. Повністю доведеться відмовитися від солодкого: варення, цукру, тортів, печива та інших кондитерських виробів.

● А тепер поговоримо про ті продукти, які дуже корисні при цьому недугу. На вашому столі завжди повинні бути присутніми овочі та зелень у великій кількості: капуста будь-якого виду, огірки свіжі, зелений лук і редька , свіжі буряк і морква; кладіть в порції по 1-2 зубчики часнику . Картопля вживайте не частіше 1-2 разів на тиждень, але перед приготуванням вимочуйте його хвилин 30-40 в холодній воді.

● Один раз на тиждень готуйте страви з гарбуза, баклажан, кабачків, квасолі, свіжих грибів і сочевиці. Без обмежень їжте фрукти: ківі, яблука , цитрусові , всі види ягід в сезон.

З м’ясних страв ви можете готувати з нежирного і білого м’яса: курячі грудки, кролик, телятинка нежирна і т. п. Найкраще вам є не солону річкову, морську і озерну рибу.

Корисно включати в ваш добовий раціон свіжу скумбрію, сардини і оселедець. Червону ікру можна їсти не частіше одного разу на два тижні. Крім креветок, всі морепродукти містять велику кількість «поганого» холестерину.

● Молочно-кислі продукти вам показані тільки низькій калорійності: сир – 0-2%, вершки – 10%, йогурт активія – 0%, сири – 5% і нижче, молоко – нижче 2%.

Варіть на воді каші: гречану, рисову, пшоняну, геркулесову. Можна і на молоці, але попередньо розбавивши його водою в співвідношенні 1: 1. Що стосується хліба, його краще їсти грубого помелу, щодо печива — тільки галети. На добу їжте не більше однієї чайної ложки меду.

● Рекомендовані напої: несолодкий компот із сухофруктів або ягід, свіжозаварений червоний, зелений або чорний чай; цикорій , какао – 1-2 рази в тиждень.

Кожен день між прийомами їжі пийте без обмежень теплу кип’ячену воду. Всі страви ви готуєте на пару або у відварному вигляді.

Зразкове меню на день.

● Вранці, натщесерце: 1 чайна ложка соку лимона, розчиненого в 100-150 мл теплої води.

— берете на вибір крупи, перераховані вище, і робите кашу – 150-200 г;

— 100 г фруктів, будь-яких з перерахованих;

— 150 мл напоїв, рекомендованих вище.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

— через 1,5-2 години пийте 150 мл теплої кип’яченої води. Через півгодини 2-й сніданок.

— будь-яке, на вибір блюдо: 100 мл йогурту або 50 г сиру, 30 г сиру 100 г овочевого салату, заправленого рослинним маслом і соком лимона (суміш – одна десертна ложка).

● Обід (о 14 годині):

— овочевий салат, заправлений сумішшю рослинного масла і лимонного соку;

— перша страва: будь-яка на вибір. 200 мл курячого бульйону, рибного або овочевого супу; хліб грубого помелу, 200 мл будь-якого напою;

— в 16 годин 150 мл теплої кип’яченої води, бажано з додаванням 1 ч. л. лимонного соку.

● Вечеря (о 18 годині):

— вибираєте будь-яку страву: биточки, котлети, вареники, м’ясо, риба, пельмені тощо; додайте до страви салат або гарнір: омлет, тушковані овочі, відварну картоплю; будь-який напій – 150 мл;

— перед сном з’їжте 150 мл кефірної активії або йогурту.

Спосіб життя, режим праці і відпочинку хворого атеросклерозом.

● Куріння і алкоголь — ваші найлютіші вороги, відмовтеся від них раз і назавжди!

● Хворі атеросклерозом нижніх кінцівок швидко втомлюються і у них починаються болі в ногах навіть при незначному фізичному навантаженні: елементарної ходьбі по квартирі.

Провітрюйте частіше приміщення, особливо спальню, проводите вологу, прибравши все зайве. Утримуйте в ідеальній чистоті нижню білизну, постіль і шкарпетки. Приймайте регулярно теплий душ, витирайте завжди насухо ноги, міняйте кожен день шкарпетки.

● У теплу пору року робіть прогулянки на свіжому повітрі в чистому, зручному взутті; між прогулянками робіть перерви від 3 до 5 годин. Ваш сон повинен тривати не менше 8 годин, постіль чиста, тепла і зручна.

Вам буде дуже корисний денний сон близько 1,5 години або просто відпочинок в горизонтальному положенні по 30-40 хвилин 2-3 рази на день. Не забувайте про легку гімнастику для нижніх і верхніх кінцівок: згинання та розгинання ніг і рук, можете проводити і сидячи на стільці.

Лікування народними засобами атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

● Пропустіть через м’ясорубку очищену червону цибулю, додайте в нього таку ж кількість бджолиного меду і перемішайте. Лікувальну суміш приймайте 3-4 рази на день по одній чайній ложці до або через 1,5 години після їжі; запивайте її півсклянки теплої води.

Лікуватися один місяць поспіль, через двомісячну перерву повторити курс лікування. Ліки зберігайте в темному прохолодному місці (не в холодильнику) в скляній банці з кришкою.

● Весь сезон вживайте сік зі свіжих огірків. Готувати його дуже просто. Протягом усього літа віджимайте його зі свіжих плодів. Щодня натщесерце вживайте 100 мл свіжовичавленого огіркового соку з додаванням одного зубчика часнику .

Ця суміш сприяє зниженню рівня «поганого» холестерину .

● При прогресуючому атеросклерозі судин нижніх кінцівок дуже ефективний свіжовичавлений сік з ягід малини : приймайте за півгодини до їжі чистий сік або розведений навпіл з водою на весь період ягідного сезону.

Спасибі, друже, що дочитав статтю до кінця. Дай Бог тобі здоров’я!

Шунтування судин нижніх кінцівок: показання, наслідки.

Хвороби судин зустрічаються як у жінок, так і у чоловіків. Найчастіше патології вражають людей середнього та похилого віку. Рідше судинні захворювання спостерігаються у молодих людей. В деяких випадках подібні патології є вродженими. Типовою локалізацією ураження судинної системи є коронарні, мозкові артерії, вени прямої кишки і нижніх кінцівок. Проте при системних васкулітах процес може бути поширений по всьому організму. Одним з частих приводів для звернення до хірурга є варикозна хвороба. Ця патологія частіше має місце у жінок. Характерними симптомами є: звивистість вен, їх розширення, випинання. Іншим захворюванням судин вважається атеросклероз. Він призводить до закупорки артерій і порушення прохідності крові. У запущених випадках при обох патологіях проводиться шунтування судин нижніх кінцівок. Це хірургічна операція, завдяки якій кровотік вдається повністю відновити.

З якою метою проводять шунтування судин ніг?

Вимушеним заходом при захворюваннях вен і артерій є шунтування судин нижніх кінцівок. Лікування на початкових етапах проводиться консервативним шляхом. Пацієнтам, які страждають атеросклеротичним ураженням, призначають гіполіпідемічні препарати (медикаменти «Аторвастатин», «фенофібрат»), дієту. При варикозної хвороби рекомендується носіння спеціального еластичного білизни, склеротерапія. Шунтування судин нижніх кінцівок проводиться при вираженій закупорці просвіту артерії або вени, високому ризику тромбоутворення і розвитку гангрени. Дана процедура є хірургічним втручанням, виконувати її повинен лікар-ангіохірург. Шунтування являє собою заміну ділянки судини на імплантат. В результаті цього кровопостачання відновлюється, і ризик тромбоутворення значно знижується. Шунт може бути виготовлений зі штучних матеріалів або власних тканин пацієнта. Часто в якості імплантату використовуються сусідні судини нижніх кінцівок. Вибір матеріалу залежить від діаметра пошкодженої артерії або вени, а також від особливостей патології.

Показання до шунтування судин нижніх кінцівок.

Операцію з шунтування судин нижніх кінцівок проводиться в спеціалізованому або хірургічному відділенні стаціонару. Вона відноситься до непростих процедур, тому повинна виконуватися лише за суворими показаннями. До шунтування судин варто вдатися, якщо обтурировано більше 50% діаметра артерії або вени. Перед тим як прийняти рішення про операцію, лікарі призначають консервативне лікування. Хірургічне втручання виконується при відсутності ефекту від проведеної терапії. Виділяють наступні показання до шунтування судин нижніх кінцівок:

Облітеруючий атеросклероз артерій. Виражені патології венозної системи. Найчастіше при варикозної хвороби і загрозах тромбофлебіту виконується стентування або ангіопластика. При протипоказаннях до подібних методів лікування проводять шунтування судин. Ендартеріїт. При даній патології запальна реакція поєднується з прогресуючою облітерацією дрібних судин. Поступово артерії повністю закупорюються, приводячи до гангрени стопи. Дане захворювання частіше зустрічається серед чоловічого населення. Аневризма артерій нижніх кінцівок. Патологія небезпечна високим ризиком розвитку кровотечі, зупинити яке вкрай важко.

У деяких випадках виконується шунтування судин нижніх кінцівок при гангрені пальців ніг або стопи. Прогноз при цьому хірургічному втручанні не завжди сприятливий і залежить від площі некрозу і індивідуальних особливостей організму. У ряді випадків операція призводить до загоєння гангрени або зменшення розмірів ураженого вогнища.

В яких ситуаціях шунтування протипоказано?

Незважаючи на ефективність шунтування судин, варто пам’ятати, що подібна операція дуже серйозна. Тому вона виконується лише в тих випадках, коли інші методи лікування не допомагають. До проведення шунтування є ряд протипоказань. Серед них:

Гіпертонічна хвороба, не контрольована гіпотензивними препаратами. В цьому випадку операція на судинах може призвести до кардіогенного шоку, інфаркту міокарда або інсульту. Декомпенсована серцева недостатність, що супроводжується набряковим синдромом і постійною задишкою. Нестабільна стенокардія. Гостра серцева недостатність та інфаркт міокарда. Аневризма аорти, судин головного мозку. Пароксизмальні порушення ритму серця.

Шунтування судин нижніх кінцівок не можна проводити при інфекційних захворюваннях, ураження шкірного покриву, декомпенсації цукрового діабету. У цих випадках операцію виконують після стабілізації стану хворого.

Методики проведення шунтування.

Найчастіше проводиться шунтування артерій. Це пов’язано з тим, що подібні патології більш поширені. Крім того, при ураженні вен рекомендуються інші методи лікування. Серед них – балонна ангіопластика і стентування. Як шунтів для відновлення артеріального кровотоку використовують підшкірну вену стегна. При великій площі ураження або незадовільному стані судин застосовуються синтетичні імплантати. Виділяють кілька методик проведення операції. Серед них:

Аорто-біфеморальне шунтування. Хірургічне втручання виконується на рівні пахової області. Суть операції полягає в створенні обхідного анастомозу між черевною частиною аорти і стегновими артеріями. Стегново-підколінне шунтування. Формується анастомоз між двома великими артеріями нижньої кінцівки. Шунт бере початок біля основи стегна і підводиться до області колінного суглоба (нижче або вище зчленування). Перехресне шунтування. Анастомоз проходить між двома стегновими артеріями (від правої ноги до лівої нижньої кінцівки, або навпаки). Феморотибиальное шунтування. Судинний трансплантат з’єднує стегнову і великогомілкової артерію.

Підготовка пацієнта до операції з шунтування судин.

Підготовка до шунтування включає в себе проведення ряду діагностичних процедур, а також застосування лікарських препаратів. Перед операцією необхідно пройти лабораторне обстеження: ОАК, ОАМ, біохімічний аналіз крові, коагулограму. Також виконується доплерографія судин нижніх кінцівок, ЕКГ, ЭхоКС. Щоб уникнути тромбоутворення під час операції, за тиждень перед нею призначають препарати для розрідження крові. До них відносяться медикаменти «Аспірин кардіо», «Магнікор». Також призначаються антибіотики і протизапальні препарати. Увечері напередодні операції, необхідно припинити прийом води і їжі.

Техніка проведення шунтування судин нижніх кінцівок.

Шунтування судин нижніх кінцівок – це складна операція, для якої потрібен високий професіоналізм хірурга. Маніпуляція виконується під загальною анестезією. Розріз шкіри і підлеглих тканин проводиться в 2 місцях – вище і нижче ураженої ділянки артерії. На посудину накладаються затискачі для запобігання кровотечі. Після оцінки ураженої ділянки проводять надріз на посудині і фіксують шунт з одного боку. Далі судинний клапоть закріплюють між м’язами і сухожиллями. Таким чином, шунт поступово підводять до місця другого надрізу (вище поразки) і фіксують його кінець. Після цього хірург оцінює стан кровотоку. При проведенні успішної операції артерія починає пульсувати. У деяких випадках виконуються інструментальні методи обстеження. Кінцевим етапом хірургічного втручання є ушивання глибоких тканин і шкіри.

Як протікає післяопераційний період?

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Дуже важливо стаціонарне спостереження за пацієнтом, який переніс операцію. Особливо, якщо ця маніпуляція – шунтування судин нижніх кінцівок. Післяопераційний період при успішному лікуванні становить близько 2 тижнів. На 7-10 день хірург знімає шви. Поки пацієнт знаходиться в стаціонарі, необхідно виконати діагностичні процедури для оцінки ефективності лікування. Крім того, лікар повинен переконатися у відсутності післяопераційних ускладнень. Вже в перші дні після операції рекомендується вставати на ноги. В положенні сидячи і лежачи нижні кінцівки необхідно фіксувати в піднесеному стані.

Рекомендації у відновлювальному періоді.

Після шунтування судин нижніх кінцівок необхідно стежити за станом кровотоку. З цією метою пацієнт повинен періодично проходити обстеження (УЗД і доплерографію). Також рекомендується:

Відмовитися від куріння. Приймати антиагрегантні препарати з метою запобігання тромбозу. Стежити за масою тіла. При підвищенні ІМТ призначають гіполіпідемічну дієту і медикаментозне лікування. Здійснювати щоденні прогулянки пішки. Носити спеціальні панчохи (шкарпетки) і взуття.

Шунтування судин нижніх кінцівок: відгуки пацієнтів.

Відгуки пацієнтів, які перенесли оперативне втручання, в основному позитивні. Пацієнти відзначають зменшення больового синдрому, оніміння в ногах. Проте в ряді випадків люди скаржаться на відновлення симптомів через деякий час. Це пов’язано з ураженням сусідніх артерій і вен. Варто пам’ятати, що шунтування не є лікуванням атеросклерозу, і причина поразки судин не зникає після операції. Тому, щоб уникнути тромбозу і розвитку гангрени, важливо дотримуватися заходів профілактики.

Шунтування судин нижніх кінцівок: ускладнення операції.

До ускладнень операції відносять утворення тромбу в шунті, розвиток гострої серцевої недостатності, емболії легеневої артерії. У відновному періоді можливе нагноєння рани в області швів і кровотеча з неї. Незважаючи на те, що операція вважається складною і тривалою (до 3 годин), ускладнення зустрічаються рідко. Частота їх розвитку становить близько 2%.

Самара, вул. Льва Толстого, будинок 91.

Тел. (многоканальн.): + 7 (846) 333-66-22.

Зробити ЦДК в Самарі.

У Клініці 4 управління Ви можете пройти платне ЦДК дослідження судин. Ціни на послугу:

Найменування послуги Вартість.

ЦДК глибоких і поверхневих вен нижніх кінцівок.

ЦДК вен верхніх кінцівок.

ЦДК артерій верхніх кінцівок.

ЦДК артерій нижніх кінцівок.

ЦДК ниркових артерій.

ЦДК судин шиї.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

ЦДК клубових артерій.

ЦДК клубових вен.

ЦДК черевного відділу аорти.

ЦДК нижньої порожнистої вени.

Задати питання, записатися на процедуру можна за багатоканальним телефоном: + 7 (846) 333-66-22 (реєстратура).

Кольорове дуплексне картування або ЦДК метод, який дозволяє виявити патологію вен, а також визначити її доброякісний чи злоякісний характер.

Завдяки спеціальній апаратурі методика має високу чутливість, що сприяє точній діагностиці: визначенню розмірів, меж освіти. ЦДК є методів вибору при виявленні причин болю в животі, обумовленої судинною патологією, а також болі в голові або статевих органах.

Наприклад, відтінками червоного кольору може бути кодована швидкість кров’яного потоку йде до датчика, блакитними відтінками може бути кодований кровотік, що йде в зворотному напрямку від датчика.

За допомогою ЦДК вен визначається:

Напрямок кровотоку швидкість перебігу Характер і особливості діаметр і прохідність судини.

Застосування колірного допплерівського сканування може діагностувати:

Тромбоз атеросклеротичні бляшки Аневризму судини ступінь потовщення стінки судини звивистість судини.

ЦДК вен допомагає не тільки виявити відхилення, але і визначити характер доброякісного або злоякісного процесу, визначити межі поділу освіти і т. д.

Особливо незамінною процедура ЦДК є при визначенні причин виникнення болю в животі, які викликані проблемами кровопостачання.

Підготовка до ЦДК вен і судин.

Для дослідження кровотоку кінцівок, голови або статевих органів підготовка не потрібна. При вагітності специфічна Підготовка до картування не потрібно. Важливо виключити прийом їжі за кілька годин до процедур, щоб з максимальною точністю визначити адекватність кровотоку в системі мати-плід.

При дослідженні черевної порожнини, необхідно за кілька днів до процедури виключити з раціону:

чорний хліб алкогольні напої газовані напої капусту, бобові та інші продукти здатні викликати газоутворення.

Доплерографія проводиться натщесерце.

Причини призначення доплерографії.

Причинами, в основному, служать підозри на судинну патологію.

Як проводиться ЦДК.

Процедура проводиться в сидячому або лежачому положенні. На поверхню шкіри наноситься гель, що поліпшує деталізацію показань. Загальний час проведення процедури може займати близько 15 хвилин.

Проведення ЦДК дослідження судин в МК “Клініка 4 управління”

Записатися на дану процедуру в Самарі ви можете, зателефонувавши по телефону або прийшовши за адресою вул. Льва Толстого д. 91.

Телефон реєстратури: + 7 (846) 333-66-22.

Кабінет ультразвукової діагностики «Луч»

Адреса р. Абакан, вул. Леніна 75 Телефон +7 (3902) 32-13-00 Сайт www.uzi19.ru Електронна пошта відправити лист.

Всі види досліджень загального профілю:

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

* Органів черевної порожнини і сечовиділення.

· Щитовидної, молочної та слинних залоз.

· Суглобів, м’яких тканин, лімфатичних вузлів.

Всі види судинних досліджень:

* Судин шиї і головного мозку.

· Судин верхніх і нижніх кінцівок.

· Судин нирок, аорти, нижньої порожнистої вени.

Обладнання преміум-класу: повністю цифрова кольорова ультразвукова система, 2012 року випуску.

Прийом веде: головний фахівець з ультразвукової діагностики Республіки Хакасія, лікар першої категорії, кандидат медичних наук.

Лікування всіма засобами атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Коли виникають проблеми з судинами, це означає, що починаються проблеми у всього організму, оскільки людське тіло-це єдина і цілісна система. У цьому випадку, порушується робота серцево-судинної системи, що приводить до порушення роботи мозку і це, відповідно, впливає на функціонування всіх систем організму і органів.

У чому, з анатомічної точки зору, проявляються проблеми з судинами? Потовщення стінок судин або, навпаки, їх же витончення, призводить до розвитку варикозу, тромбофлебіту і тромбозу судин. Окремо про себе заявляє таке захворювання як атеросклероз. Зміст:

Майте на увазі, що атеросклероз судин нижніх кінцівок, атеросклероз артерій, що може стати причиною недостатнього кровопостачання судин в прилеглих тканинах, і в подальшому стає причиною відмирання клітин і некротичних процесів в тканинах, і навіть, в подальшому може послужити причиною появи гангрени.

Причини виникнення атеросклерозу кровоносних судин, як завжди досить прозаїчні: починаючи від спадковості, закінчуючи, зрозуміло, т. зв. «шкідливими звичками». Почнемо з перерахування основних і найважливіших моментів. Спричинити за собою облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок – лікування якого, до речі, буде досить проблематичним, можуть кілька чинників. Це, в першу чергу, спосіб життя.

Спосіб життя можна розглядати як окремий фактор, так і як комплекс. Але, як би там не було, а підвищена нервозність, постійна напруга, переживання – це вже перший крок до атеросклерозу.

Неправильне харчування, поїдання продуктів, які провокують загустіння крові або її забруднення, в результаті чого стінки кровоносних судин стають щільнішими і помітніше неозброєним оком. У той же час малорухливий спосіб життя або, навпаки, сильні навантаження на ноги, послаблюють м’язові тканини, приводячи до ослаблення стінок судин, утворення склеротичних бляшок і ін.

Крім цього до розвитку атеросклерозу може привести таке захворювання як цукровий діабет. Також атеросклероз може початися після травми судин і прилеглих до них тканин або їх обмороження.

Лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок має на увазі під собою використання наступних методів лікування:

медикаментозного; хірургічного; комбінованого.

Симптоми атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

На першій стадії розвитку захворювання симптоми практично відсутні і визначити його початок можна тільки випадково по аналізу крові.

Головна ознака присутності атеросклеротичних змін кровоносних судин нижніх кінцівок – це поява болю в м’язах ніг при ходьбі. Зазвичай це вже кінець другої стадії початок третин з 4-х стадій хвороби.

Відбувається це в результаті нестачі кровопостачання тканин ніг, забезпечення їх киснем і необхідним харчуванням. Біль проявляється так, що хочеться просто зупинитися постояти або присісти відпочити.

Коли лікар визначає у вас атеросклероз судин нижніх кінцівок симптоми – лікування слід починати негайно, повністю прислухатися до рекомендацій лікаря і неухильно виконувати всі.

Не потрібно чекати важких наслідків, які часто заподіює атеросклероз судин нижніх кінцівок — лікування 4 ступеня складно і довго. Сподіватися на швидке одужання – наївно, але це не означає, що можна нічого не робити.

Адже, бездіяльність у випадку з атеросклерозом може призвести до тяжких наслідків, які призведуть до обмеження рухових здібностей людини і прискорять смертельний результат.

Адже, це не тільки гангрена в результаті, це атеросклероз головного мозку – лікування інсульту в перспективі; атеросклероз судин серця – лікування інфаркту, до якого атеросклероз може призвести і т. д.

Медикаментозне лікування.

Медикаментозний спосіб лікування атеросклерозу має на увазі застосування лікарських засобів-препаратів внутрішнього і зовнішнього дії. Також, маючи діагноз атеросклероз судин нижніх кінцівок-лікування народними засобами можна поєднувати з ліками, тільки всі свої дії необхідно узгоджувати з лікарем.

Лікарські препарати для лікування атеросклерозу.

Препарати, що знижують злипання тромбоцитів в крові і загрозу утворення тромбів: Аспірин, Клопідогрель. Препарати, що знижують внутрішньосудинну згортання крові і загрози утворення тромбів: Гепарин, Варфарин. Препарати, що очищають судини, знижують рівень холестерину в крові (найбільш ефективні): Цилостазол, Пентоксифілін.

Особливо, якщо прогресує облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок – лікування цими препаратами дасть поліпшення, а також, якщо зміна способу життя не призводить до поліпшення і продовжується погіршення.

Для загального поліпшення стану, не варто нехтувати такими вітамінами для судин і мікроелементами, як селен, бета-каротин, фолієва кислота.

Кульбаба і часник при атеросклерозі.

Рецепт з кульбабою.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Кульбаба є прекрасним природним ресурсом, який дозволяє очистити організм і привести в норму кровоносну і обмінні системи організму.

Сухий порошок, зроблений з сухих коренів кульбаби, необхідно їсти три рази в день по чайній ложці до їжі. Говорити про конкретне поліпшення можна буде після 4-6 місяців регулярного прийому порошку сухих коренів кульбаби.

Рецепт з часником.

Розім’яти в ступці до кашкоподібного стану 50 г часнику. Потім в цей часник налити 250 мл горілки або розведеного навпіл водою спирту. Дати постояти в темному місці не менше 7 днів, періодично збовтуючи рідина.

Пити часниковий настій щодня по 10 крапель настоянки тричі на день, перед прийомом розвести в 15-20 мл води.

Запивати молоком (рятує від часникового запаху, знижує можливості подразнення слизової). Випивши всю настоянку, можна зупинитися на два місяці, а потім знову зробити настоянку і знову повторити курс.

Всього процедура повинна повторитися мінімум 5 разів. В результаті прийому часникової настоянки з’явиться поліпшення самопочуття, бадьорість, якщо будуть головні болі, то вони пройдуть.

Даний засіб можна використовувати не тільки для лікування діагнозу атеросклероз – профілактика ним періодично теж прийнятна.

В принципі, якщо говорити про народні рецепти лікування атеросклерозу, то вони такі ж як і при лікуванні варикозу, тромбофлебіту і тромбозу. Суть лікування — в очищенні судин і їх зміцненні. Аптечні препарати більш категоричні і більш вузького дії, але і часом дають більш швидкий і якісний результат.

Дуже важливо вчасно розпізнати атеросклероз судин, визначити правильно облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок – лікування тоді буде цілеспрямованим і результативним.

І, природним питанням в цьому випадку буде: якщо поставлений діагноз атеросклероз судин нижніх кінцівок — як лікуватися і скоріше позбутися від нього його?

Рекомендація.

Відповідь буде таким: крім правильно підібраного медичного лікування і лікування методами народної медицини, обов’язково необхідно повністю проаналізувати свій спосіб життя і відзначити важливі пункти зміни його на краще.

Відмовитися від шкідливих звичок всіх без винятку. Організувати регулярне і правильне дієтхарчування. Більше рухатися правильно (ходьба). Використовувати растирки і мазі для поліпшення кровообігу. Провести необхідну діагностику, щоб знати точно на якій стадії знаходиться захворювання. Неухильно виконувати всі рекомендації лікаря.

Лікування має бути постійним з регулярними профілактичними заходами і контролем стану судин. З судинами краще не жартувати, інакше доведеться розплачуватися найжорстокішим чином.

Захворювання артерій нижніх кінцівок: оклюзія, ураження, закупорка.

Матеріали публікуються для ознайомлення, і не є приписом до лікування! Рекомендуємо звернутися до лікаря-гематолога у вашому лікувальному закладі!

Співавтори: Марковець Наталія Вікторівна, лікар-гематолог.

Стегнові артерії нижніх кінцівок продовжують клубову артерію і проникають в підколінні ямки кожної кінцівки по стегнових борознах спереду і стегново-підколінним валам. Глибокі артерії — найбільші відгалуження стегнових артерій, які здійснюють постачання кров’ю м’язів і шкіри стегон.

Зміст:

Будова артерій.

Анатомія стегнових артерій складна. Виходячи з опису, в області голеноподколенного каналу магістральні артерії діляться на дві великі гомілкові. Передні м’язи гомілки за допомогою міжкісткової мембрани омиваються кров’ю передньої великогомілкової артерії. Далі вона опускається вниз, входить в артерію стопи і прощупується на гомілкостопі з тильній поверхні. Утворює артеріальну дугу підошви гілка артерії тилу стопи, проходячи на підошву за допомогою першого межплюсневого проміжку.

Шлях задньої великогомілкової артерії нижніх кінцівок проходить зверху вниз:

у голеноподколенном каналі з огинанням медіальної кісточки (в місці пульсу); по стопі з поділом на дві артерії підошви: медіальну і латеральну.

Латеральна артерія підошви з’єднується в першому міжплюсневому проміжку з гілкою тильної артерії стопи з утворенням артеріальної дуги підошви.

Важливо. Вени і артерії нижніх кінцівок забезпечують кровообіг. Магістральні артерії подають до передніх і задніх груп м’язів ніг (стегон, гомілок, підошов), шкірного покриву кров з киснем і харчуванням. Вени — поверхневі і глибокі — відповідають за відведення венозної крові. Вени стопи і гомілки — глибокі і парні — мають один напрямок з однойменними артеріями.

Артерії і вени нижніх кінцівок (на латині)

Крім загальноприйнятої, традиційної медицини існує також і нетрадиційна терапія. Сюди відноситься і лікування ароматами і травами, і вплив на біологічно активні точки організму, і використання звуків і мінералів, і багато іншого. Дуже велику популярність поступово завойовує гірудотерапія.

Хвороби артерій нижніх кінцівок.

Артеріальна недостатність.

Частими і характерними симптомами хвороб артерій є болі в ногах. Захворювання-емболія або тромбоз артерій — обумовлюють гостру артеріальну недостатність.

Ми рекомендуємо вивчити статті на схожу тему «Лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок» в рамках даного матеріалу.

Поразка артерій нижніх кінцівок призводить спочатку до переміжної кульгавості. Болі можуть бути певного характеру. Спочатку болять ікри, оскільки потрібно великий приплив крові для навантаження м’язів, а він слабкий, так як артерії патологічно звужені. Тому хворий відчуває потребу сісти на стілець для відпочинку.

Набряк при артеріальній недостатності може з’явитися або не з’явитися. При посиленні хвороби:

хворий постійно зменшує дистанцію ходьби і прагне відпочити; починається гипотрихоз — випадання волосся на ногах; атрофуються м’язи при постійному кисневому голодуванні; біль у ногах турбує в стані спокою під час нічного сну, оскільки приплив крові стає менше; в положенні сидячи болі в ногах слабшають.

Важливо. При підозрі на артеріальну недостатність необхідно негайно перевірити артерії на УЗД і пройти курс лікування, оскільки вона призводить до розвитку важкого ускладнення — гангрени.

Облітеруючі захворювання: ендартеріїт, тромбангіїт, атеросклероз.

Облітеруючий ендартеріїт.

Хворіють частіше молоді чоловіки у віці 20-30 років. Характерний дистрофічний процес, звужує просвіт артерій дистального русла ніг. Далі настає ішемія артерії.

Виникає ендартеріїт з-за тривалого спазму судин внаслідок тривалого переохолодження, злісного куріння, стресових станів та іншого. При цьому на тлі симпатичного впливу:

розростаються сполучні тканини в стінці судини; судинна стінка потовщується; втрачається еластичність; утворюються тромби; зникає пульс на стопі (дистальний відділ ноги); зберігається пульс на стегновій артерії.

Раніше ми вже писали про артерії головного мозку і рекомендували додати цю статтю в закладки.

Проводять реовазографию для виявлення артеріального припливу, УЗАС — ультразвукове ангіосканування для дослідження судини або/і дуплексне сканування — ультразвукову діагностику з допплерівським дослідженням.

проводять поперекову симпатектомію; застосовують фізіотерапію: УВЧ, електрофорез, струми Бернара; комплексне лікування проводять спазмолітики (Но-шпою або Галидором) і десенсибілізуючими препаратами (Кларитином); усувають етіологічні фактори.

Облітеруючий тробангіїт (хвороба Бюргера)

Це рідкісне захворювання, що проявляється як облітеруючий ендартеріїт, але протікає більш агресивно за рахунок мігруючого тромбофлебіту поверхневих вен. Хвороби властиво переходити в хронічну стадію, періодично загострюватися.

Терапію застосовують, як при ендартеріїті. Якщо виникають венозні тромбози — застосовують:

антикоагулянти — препарати для зниження згортання крові; антиагреганти — кошти від запалення; флеботропні препарати; тромболізис — вводять ліки, розчиняють тромботичні маси; при флотірующій тромб (прикріпленому однією частиною) — тромбоемболію (встановлюють кава-фільтр, проводять пликацию нижньої порожнистої вени, перев’язують стегнову вену); призначають еластичну компресію — носіння спеціального панчохи.

Тромбозом вен називають утворення кров’яних згустків (тромбів) в судинах. Це небезпечне захворювання: тромб може відірватися від стінок і з кровотоком потрапити в будь-який орган, що призводить до різних ускладнень і навіть смерті.

Облітеруючий атеросклероз.

Облітеруючий Атеросклероз виникає у 2% населення, після 60 років — до 20% всіх випадків.

Причиною хвороби може стати порушений ліпідний обмін. При підвищеному вмісті в крові холестерину судинні стінки інфільтруючі, особливо, якщо переважають ліпопротеїди низької щільності. Судинна стінка пошкоджується при імунологічних порушеннях, гіпертонії і куріння. Ускладнюють хворобу супутні стани: цукровий діабет і миготлива аритмія.

Симптоми хвороби взаємопов’язані з її 5-ма морфологічними стадіями:

долипидной — підвищується проникність ендотелію, відбувається деструкція базальної мембрани, волокон: колагенових і еластичних; липоидозной — при розвитку осередкової інфільтрації ліпідами інтими артеріальної; липосклерозной — при формуванні фіброзної бляшки в інтимі артерії; атероматозной — при деструкції бляшки утворюється виразка; атерокальцинозной — при кальцифікації бляшки.

Больові відчуття в литках ніг і переміжна кульгавість з’являються спочатку при ходьбі на відносно великі відстані, не менш 1 км. При посиленні ішемії м’язів і при утрудненому доступі до них крові з артерій пульс на ногах буде збережений або ослаблений, колір шкіри не зміниться, атрофія м’язів не настане, але зменшиться оволосіння в дистальних відділах ніг (гипотрихоз), нігті стануть ламкими і схильними до появи грибка.

Атеросклероз може бути:

сегментарним — процесом охоплено обмежений ділянку судини, утворюються поодинокі бляшки, потім відбувається повна закупорка судини; дифузним — атеросклеротичним ураженням охоплено дистальне русло.

При сегментарному атеросклерозі виконують шунтуючу операцію на посудині. При дифузному типі «вікон» для того, щоб провести шунтування або імплантацію протеза, не залишається. Таким пацієнтам проводять консервативну терапію для відтягування часу настання гангрени.

Існують і інші захворювання артерій нижніх кінцівок, наприклад Варикоз. Лікування п’явками в цьому випадку допоможе в боротьбі з цією хворобою.

Вона проявляється на 4 стадії синюшними вогнищами на стопах: п’ятах або пальцях, які згодом стають чорними. Вогнища схильні поширюватися, зливатися, залучати в процес проксимальні відділи стопи і гомілки. Гангрена може бути сухою або вологою.

Суха гангрена.

Дислокується на чітко відмежованій від інших тканин некрозній ділянці і не поширюється далі. У пацієнтів присутні болі, але немає гіпертермії і ознак інтоксикації, можливо самостійне відторгнення ділянки з некрозом тканин.

Важливо. Лікування тривало проводять консервативне, щоб операційна травма не викликала посилений некротичний процес.

Призначають фізіотерапію, резонансну інфрачервону терапію, антибіотичні засоби. Проводять лікування маззю Іруксол, пневмопресстерапією (апаратним лімфодренажним масажем та ін.), лікувальною фізкультурою.

Волога гангрена.

синюшними і чорними ділянками шкіри і тканин; гіперемією біля некрозного вогнища; гнійними виділеннями з огидним запахом; інтоксикацією з появою спраги і тахікардії; гіпертермією з фебрильними і субфебрильными значеннями; швидким прогресуванням і поширенням некрозирования.

При ускладненому стані:

січуть тканини з ураженнями: ампутують мертві ділянки; оперативно відновлюють кровопостачання: шунтами направляють потік крові навколо ураженої зони, з’єднуючи штучний шунт з артерією за зоною ушкодження; проводять тромбэндартерэктомию: видаляють атеросклеротичні бляшки з посудини; застосовують дилатацію артерії балончиком.

Звужені бляшками артерії розширюють за допомогою ангіопластики.

Важливо. Ендоваскуляторне втручання укладено в підведенні катетера балона до вузького місця артерії і його роздуванні для відновлення нормального кровотоку. При балонної дилатації встановлюють стент. Він не дозволить звужуватися артерії в зоні пошкодження.

Тромбоемболія легеневої артерії — небезпечний для життя стан, який майже в 90% випадків закінчується смертю. Що таке тромбоз в легенях, які симптоми і причини? Скільки живуть при такій патології і чи існують методи лікування? Розглянемо детальніше.

Оклюзія артерій нижніх кінцівок або непрохідність артерій у більшості випадків відбувається різко з-за травм, аневризми судин або патологічного утворення тромбів. Наприклад, при емболії посудину закупорює тромб або пухирець повітря, жир або рухливий тромб.

Затримка ембол відбувається в місцях біфуркації, де артерії діляться на дві частини. Ознаки оклюзії можуть призвести до смерті, тому при болю в нозі нижче ділянки оклюзії, яку не можна заспокоїти зміною положення ноги, потрібно викликати швидку допомогу.

Якщо зникає пульс поруч з артерією стегна, то оклюзію потрібно шукати нижче по стегну. Якщо стегнова артерія пульсує, але немає ознак пульсації нижче коліна, тоді посудину закупорился під коліном або трохи нижче.

Слід звернути увагу на колір шкіри. Нижче закупорки вона стає блідою і пізніше проявляються плями ціанозу. Здорова нога буде тепліше ураженої.

За парестезіями (поколювання, мурашок, оніміння) можна запідозрити порушення обігу крові. Місця оніміння втрачають чутливість при дотику, а пізніше не відчувають біль.

Далі порушується функція кінцівки і настає її параліч.

Важливо! До лікаря потрібно звернутися протягом 4-6 годин від моменту прояву перших ознак — настирливою болю і відсутності пульсу. Інакше настане гангрена.

Оклюзія вен і артерій ніг.

При лікуванні проводять терапію: прямими (ін’єкціями гепарину, гірудину, гідроцитрату натрію, КЛЕКСАНУ) і непрямими антикоагулянтами (таблетками варфарину, феніндіону, аценокумаролу) для звільнення просвіту судини від тромбу.

Важливо. Тромболітики (стрептокиназ, урокиназ, проурокиназ, тенектеплаз) призначають порівняно рідко, так як вони часто викликають алергічні реакції і ускладнення.

Хірургічну операцію проводять із застосуванням загального наркозу при важких закупорках вен і артерій.

УЗД судин нижніх кінцівок.

УЗД вен і артерій нижніх кінцівок в Новосибірську дозволяє своєчасно виявити зароджуються патології кровоносної системи і м’язових тканин, що виникають як результат постійних навантажень. У число таких навантажень включається тривала ходьба або знаходження в стоячому положенні, носіння незручного взуття або взуття з високим каблуком.

Види УЗД вен і артерій нижніх кінцівок в Новосибірську.

Процедура УЗД вен і артерій нижніх кінцівок в Новосибірську може полягати як у загальному УЗД судин нижніх кінцівок, так і УЗД артерій нижніх кінцівок і УЗД вен нижніх кінцівок.

Необхідно пам’ятати, що тільки комплексне обстеження, є найбільш ефективним і результативним методом обстеження.

УЗД вен нижніх кінцівок-популярна процедура дослідження анатомії цих судин, стану їх клапанів, характеристики в них кровотоку, заснований на ефекті Доплера. УЗД вен нижніх кінцівок допомагає не тільки визначити, на якій ділянці і з-за яких вен страждає кровообіг, але і виявити тромби їх і запалення. Метод неінвазивний і безпечний, може проводитися часто, не вимагаючи при цьому проведення підготовки. Розшифровка результатів проводиться лікарем-флебологом або судинним хірургом.

УЗД артерій нижніх кінцівок допомагає діагностувати такі захворювання, як тромбоз і варикозне розширення вен. Дослідження призначають і тоді, коли потрібно правильно спланувати лікування облітеруючого атеросклерозу або ендартеріїту.

УЗД судин нижніх кінцівок в Новосибірську може призначатися при виникненні таких симптомів:

При наявності одного або декількох із зазначених симптомів слід негайно звернутися до лікаря, так як своєчасна діагностика патології істотно скоротить витрати сил і часу на лікування.

Ультразвукова доплерографія судин нижніх кінцівок.

Ультразвукова доплерографія – апаратний метод дослідження кровотоку в судинах, що демонструє в реальному часі в графічному, звуковому і кількісному вигляді показники кровотоку в судинах.

Метод заснований на ефекті Доплера: сигнал, посланий спеціальним датчиком, відбивається від рухомих об’єктів (формених елементів крові), і частота сигналу змінюється пропорційно швидкості кровотоку. Це зміна частоти сигналу фіксується комп’ютером, проводиться певна математична обробка, в результаті якої робиться висновок про те, чи відповідає швидкість кровотоку в даному місці даної посудини нормальних параметрів, або ж мають місце які-небудь відхилення.

На сьогоднішній день відомо безліч причин, що призводять до зміни нормальної циркуляції крові в судинах. Метод ультразвукової доплерографії дозволяє провести аналіз цілої сукупності параметрів по групі судин:

виявити ранні ураження судин, виявити стенози (звуження просвіту) артерій і визначити їх значимість, визначити стан судинних стінок (порушення еластичних властивостей, гіпертонус, гіпотонія), визначити стан хребетних артерій, визначити стан венозного кровотоку шиї, голови, верхніх і нижніх кінцівок, визначити стан артерій та вен верхніх і нижніх кінцівок (прохідність, звивистість, стеноз, варикозне розширення, тромбози тощо).

У процесі дослідження пацієнт знаходиться в положенні лежачи, лікар за допомогою датчика проводить дослідження в контрольних точках, відповідних проекції досліджуваних судин. Обстеження однаково інформативно як для великих, так і для дрібних судин. Досліджується як артеріальний, так і венозний кровообіг.

Результатом дослідження є висновок про рівномірності потоку крові в судинах і характер його зміни, з-за звуження або закупорки просвіту судини, обумовлене наявністю атеросклеротичної бляшки, тромбу або запалення. Оцінюються компенсаторні можливості кровотоку, наявність аномалій будови та ходу судин — звитості, перегину, аневризм; наявність і ступінь вираженості артеріального спазму; ймовірності сдавления артерії ззовні — рубцями, спазмованими м’язами або хребцями (хребетних артерій). Важливим компонентом дослідження є оцінка стану венозного кровотоку — прохідність глибоких вен нижніх кінцівок і спроможність клапанів вен кінцівок.

Завдяки універсальності методу можливе обстеження судин голови і шиї, судин рук і ніг. Тривалість дослідження становить від 30 до 60 хвилин Дуплексне сканування магістральних артерій голови і судин основи головного мозку необхідно проводити, якщо Вас турбують головні болі, у тому числі мігрень, запаморочення, відчуття «розпирання» і пульсація в скронях або потилиці, потемніння в очах, «брижі» і «мушки» перед очима при різкій зміні положення тіла або при поворотах голови, «чавунна» голова, підвищення артеріального тиску, а також Вам був поставлений діагноз вегето-судинна дистонія. Дуплексне дослідження брахиоцефальных судин дозволяє об’єктивно оцінити в дуплексному і триплексному режимах стан внутрішнього просвіту судин, виявити ознаки ранніх атеросклеротичних змін судинної стінки, оцінити розміри, протяжність та ступінь обтурації (звуження) просвіту судини атеросклеротичними бляшками, визначити порушення кровотоку в судинах шиї, а також наявність деформацій судин. Дуплексне сканування судин нижніх кінцівок необхідно зробити при набряках ніг, біль в ногах при ходьбі і в спокої, судоми литкових м’язів, зниженні температури ступень («холодні підошви»), почервонінні і збільшенні об’єму кінцівки, відчуття печіння, розпирання і повноти в кінцівки, відсутність артеріальної пульсації в кінцівки, зміну кольору (збліднення або потемніння) кінцівки. УЗД судин нижніх кінцівок дає можливість оцінити стан клапанного апарату нижніх кінцівок, наявність варикозних, атеросклеротичних змін, тромбозів, ступеня порушення прохідності судин, оцінити результати оперативного лікування.

Де роблять УЗД судин ніг в Ярославлі?

Увага! Ми відповіли на це питання більше 6 місяців тому. Для отримання актуальної інформації на поточний день, ви можете повторно поставити це питання або сформулювати нове питання оператору довідкової служби.

(20:45) Відповідає Тетяна (№7):

Пошук відповіді на ваше запитання може зайняти кілька хвилин. Почекайте, будь ласка.

(20:50) Відповідає Тетяна (№7):

Спробуйте звернутися в наступні фірми:

Графік роботи: З 8.00 до 21.00, без перерви, в суботу з 9.00 до 18.00, в неділю З 9.00 ДО 15.00 Режим роботи колл-центру з 6.00 до 21.00 Адреса: м. Ярославль, вул. Радянська, 78а Телефон: +7 (4852) 23-92-66 Сайт: alfazdrav.ru.

Графік роботи: З 8.30 до 20.00, без перерви,\ у суботу з 8.30 до 15.00,\ в неділю з 8.30 до 15.00 Адреса: м. Ярославль, вул. Першотравнева, 17/6 Телефон: +7 (4852) 73-11-77, 33-74-17 Сайт: formed76.ru Дослідження діагностичне ультразвукове (УЗД) методом допплерографії (УЗДГ) артерій нижніх кінцівок, судин Ціна: 1200 RUB.

(20:53) Відповідає Тетяна (№7):

Дякуємо за звернення в Онлайн довідкову службу 727373.ru!

Підбір відповіді на питання відвідувача здійснюється по всіх фірмах рекламодавцям пропонують в своїх прайс-листах товари або послуги, найменування яких збігається із запитом. У тому випадку, коли фірма має великий список відповідних запиту позицій, оператор відзначає тільки кілька перших випадкових.

Якщо ви хочете розмістити інформацію про свою компанію на сайті 727373.ru залиште заявку на розміщення. Детальніше про розміщення рекламної інформації від компаній, пропонованих послугах і їх вартості ви можете прочитати на сторінці рекламодавцям.

Схожі питання:

06.11.2018 21: 30 Де можна зробити УЗД судин ніг 29.03.2019 14: 30 Де можна зробити УЗД судин голови і шиї в Ярославлі? 18.02.2019 21: 05 де в Дзержинському р-ні можна зробити УЗД судин голови та шиї? ціна процедури? 09.08.2018 14:53 Де зробити УЗД судин верхніх кінцівок 14.09.2017 20:43 Де в Ярославлі можна пройти ультразвукове обстеження (УЗД) судин головного мозку?

На ваше запитання оператори онлайн довідкової нададуть вам інформаційну довідку про телефони та адреси фірм і організацій міста Ярославля, розміщених у базі даних довідкової служби 727373, підкажуть де ви можете купити або замовити потрібний вам товар і отримати потрібну послугу, які організації вам варто звернутися за отриманням відповіді або роз’яснення по вашому питанню. Вся інформація в базі даних регулярно перевіряється і оновлюється, що гарантує її актуальність і достовірність.

© 2012-2018, Онлайн довідкова Ярославля 727373.ru — Інтернет-довідка міста.

Багатоканальний телефон довідкової служби: +7 (4852) 72-73-73.

Ми використовуємо файли cookies, щоб поліпшити і підвищити ефективність роботи з сайтом. Використання сайту, в тому числі відправка питань оператору, означає згоду з угодою користувача.

Ви дійсно хочете завершити відповідь на питання?

Симптоми і методи лікування ангіопатії судин нижніх кінцівок.

Зміст.

Що криється за медичним терміном «ангіопатія судин нижніх кінцівок»? На жаль, тут ховається дуже серйозна патологія, при якій змінюється структура судин і порушується кровообіг. Судинні зміни відбуваються поступово, і дуже часто пацієнти звертаються за допомогою вже тоді, коли відбулися незворотні порушення в структурі тканин. Але своєчасно розпочате лікування допомагає запобігти серйозним ускладненням і відновити кровообіг.

Симптоми розвитку патології.

Симптоматика судинних порушень буде залежати від того, на якій стадії перебуває процес.

За ступенем занедбаності хвороби виділяють: I — симптомів поки немає, але при ангіографії виявляються атеросклеротичні відкладення на артеріальних стінках. Зниження кровотоку при цьому незначно, і лише в деяких випадках може виявлятися мікроангіопатія, при якій перестають повноцінно функціонувати венули і артеріоли (найдрібніші судини людського тіла). II — основним симптомом стане кульгавість, яка з’являється при ходьбі і зникає після нетривалого відпочинку. У деяких пацієнтів замість больового синдрому відзначається відчуття тяжкості в ногах або слабкість м’язів. На цьому етапі до мікроангіопатії приєднується макроангіопатія, при якій вже уражаються середні і великі судинні структури. Але прояви макроангіопатії на цій стадії незначні, а патологічний процес носить оборотний характер, своєчасне лікування дозволяє повністю відновити судинну прохідність. III — макроангіопатія продовжує прогресувати, хворобливі відчуття можуть з’являтися не тільки при ходьбі, але і під час відпочинку. Людина зазначає, що часто зміна положення ноги допомагає позбутися від болю. Додатково на цій стадії ангіопатії нижніх кінцівок у хворих відзначається зниження тургору шкіри і поява лущення. При огляді хвора нога холодніше здорової. Як правило, більшість хворих звертаються за лікарською допомогою саме в цей період, але, на жаль, при цьому повне лікування вже неможливо, а терапія спрямована на поліпшення судинної прохідності та запобігання прогресування ішемії тканин. IV — макроангіопатія зачіпає більшість великих судин, з’являється виражена ішемія тканин. Для IV стадії характерні ускладнення у вигляді некрозу або нашкірних виразок. Несвоєчасно розпочате лікування може призвести до появи гангрени, яка завжди закінчується ампутацією кінцівки.

Основні причини розвитку патології.

Ангіопатія нижніх кінцівок — це не самостійна хвороба, а синдром іншого захворювання.

Вона може спостерігатися при наступних станах:

Цукровий діабет. При діабеті відбувається зміна структури судинної стінки і порушення проникності. Спочатку дрібні капіляри перестають пропускати необхідну кількість крові, а після процес переходить на середні і великі судини, що сприяє появі стійкої ішемії в тканинах і розвитку некротичних процесів. Діабетична ангіопатія нижніх кінцівок є частим ускладненням при діабеті 2 типу. Хвороби центральної і периферичної нервової системи. Порушення регуляторної здатності тонусу судинної стінки призводить до того, що не забезпечується повноцінне кровообіг. Найбільш часто такі порушення зустрічаються після інсульту або мозкових травм. Атеросклероз. Атеросклеротичні відкладення призводять до звуження судинного русла і зменшення пропускної здатності судини. Примітно, що при атеросклерозі може відразу розвинутися макроангіопатія, а вже потім відбудеться порушення функцій капілярів. Артеріальна гіпертензія. Часті гіпертонічні кризи призводять до того, що порушується судинна регуляція. Найчастіше при цьому уражаються дрібні капіляри пальців ніг. Рідше подібні порушення виникають при стійкій гіпотонії або ВСД (вегетосудинної дистонії). Хронічна інтоксикація. Робота на шкідливому виробництві, куріння або зловживання алкоголем сприяють накопиченню токсинів в крові. Постійно впливаючи на судинну стінку, токсини можуть викликати потовщення її структури, зниження проникності або порушення рефлекторної регуляції. Аутоімунні процеси. Деякі аутоімунні хвороби вражають мікроциркуляторне русло.

Особливості терапії.

Якщо діагностована ангіопатія ніг, то лікування направлено в першу чергу на усунення причини патологічних процесів і відновлення повноцінного кровотоку.

Усунення провокуючих факторів.

Щоб лікування виявилося ефективним, то-перш за все-необхідно виявити і усунути причину виникнення ангіопатії.

Залежно від причини, проводиться: зниження рівня холестерину і усунення атеросклеротичних проявів; стабілізація глюкозного обміну (при діабеті); нормалізація артеріального тиску; боротьба із зайвою вагою (надлишкова маса тіла створює підвищене навантаження на ноги і не дозволяє забезпечити адекватний кровотік).

І також пацієнтам рекомендують відмовитися від куріння і вживання алкоголю. Якщо трудова діяльність пов’язана з інтоксикацією на виробництві, то хворим рекомендують поміняти місце роботи.

Вазоактивні засоби.

Для активізації процесів кровообігу в ногах пацієнтам можуть призначатися:

Нікотинова кислота; Актовегін; Троксевазин; Гепарин.

Використання цих препаратів дозволяє хворому пересуватися з меншими труднощами.

Фізичне навантаження.

При роботі м’язів ніг поліпшується кровообіг, а значить — і живлення тканин. Але уражені судини не в змозі витримувати велику фізичну активність, тому навантаження повинна бути дозованою і підбиратися в залежності від стадії ангіопатії.

При серйозних порушеннях прохідності артерій і вен може виникнути необхідність в оперативному втручанні. Пацієнту проводиться шунтування артерій або внутрішньосудинна операція по усуненню звужень, що перешкоджають кровотоку.

На занедбаному етапі недуги, коли розвинувся некроз і діагностується гангрена, можлива тільки ампутація некротизованих ділянок нижньої кінцівки.

Атеросклероз судин нижніх кінцівок: симптоми і лікування.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Атеросклероз-це патологія судин, викликана відкладенням на їх стінках холестерину та інших ліпідоподібних сполук. Відбувається це внаслідок порушення обміну речовин, а формування великих бляшок може призводити не тільки до звуження просвіту, але і до повної закупорки артерії. Про атеросклероз судин нижніх кінцівок, про симптоми і лікуванні цієї хвороби далі розповімо докладно.

Атеросклероз судин нижніх кінцівок, що це таке?

При атеросклерозі нижніх кінцівок уражаються артерії ніг, а поява бляшок частіше спостерігається в місцях їх розгалужень. Механізм розвитку патології такий:

в силу різних факторів на стінках судин осідають ліпідні і білкові компоненти, це викликає звуження просвіту артерії; без раннього лікування утворюються атеросклеротичні бляшки, вони закупорюють судину; кровообіг на даній ділянці спочатку порушується, а потім перекривається, також порушено лимфоток; розвивається дефіцит кисню в тканинах, що провокує утворення трофічних і гангренозних уражень.

Повне перекриття артерії бляшками відкладеннями називається облітерацією, або оклюзією. Облітеруючим атеросклерозом судин нижніх кінцівок є захворювання судин, що супроводжується неухильним звуженням їх просвіту, збільшенням обсягу бляшок і порушенням кровообігу.

Факторами ризику для розвитку патології є надмірна вага, ожиріння і переїдання, присутність в раціоні великої кількості жирів і вуглеводів, гіпертонія, вегето-судинна дистонія. Одним з небезпечних провокаторів відносять куріння.

Причинами атеросклерозу судин нижніх кінцівок також є:

альфалипопротеинемия, або порушення обміну білків і жирів в організмі, також називається танжерской хворобою; гіподинамія; гіперфібриногенемія – коли рівень фібриногену в крові вище норми; період постменопаузи; моноцитоз – високий вміст моноцитів в крові; гіпотеріоз – недостатня вироблення тиреоїдних гормонів; цукровий діабет; синдром Чедиака-Хігасі – наявність гранул в лейкоцитах і в кістковому мозку, що викликає важкі гнійні інфекції; генетична схильність; сильні стреси; ураження судин вірусами, бактеріями або токсинами; вплив іонізуючої радіації; хронічна гранулематозная хвороба; надмірне вироблення гормонів тестостерону, естрогену, прогестерону; гомоцистинурія – порушений обмін амінокислоти метіонін.

Симптоми атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Симптоми атеросклерозу судин нижніх кінцівок можуть тривалий час ніяк не проявлятися, перші помітні ознаки виникають, коли кровообіг в артеріях вже порушено. Характерний симптом-це кульгавість, сильний біль під час ходьби.

Хворобливі відчуття виникають в литках ніг, стегнах, у ділянці кульшового суглоба, вщухають вони після зупинки, а при продовженні ходьби знову з’являються. Така симптоматика обумовлена дефіцитом кисню в працюючих м’язах через недостатній обсяг надходить до них крові.

До інших симптомів атеросклерозу нижніх кінцівок відносять:

оніміння пальців або стоп цілком; синюшність або збліднення шкіри; мерзлякуватість нижніх кінцівок; судоми литок, частіше вночі; швидке настання втоми при ходьбі і будь-якому русі ногами.

Характерною ознакою атеросклерозу виступає відсутність пульсу в артеріях ніг, яка в нормальному стані добре прощупується на стегні, на внутрішніх сторонах щиколоток і в підколінній ямці.

Ознаки атеросклерозу нижніх кінцівок фото.

На пізніх стадіях розвиваються більш серйозні поразки:

атрофія м’язів; випадання волосся на ногах; трофічні виразки; деформація і ламкість нігтьових пластин; гангрена.

Стадії (ступеня) атеросклерозу судин нижніх кінцівок:

I – болі в ногах з’являються тільки при тривалих навантаженнях; II – хворобливі відчуття починаються при проходженні близько 200 метрів; III – біль виникає відразу після початку руху і навіть у стані спокою; IV – утворюються трофічні виразки і гангрена.

Діагностика атеросклерозу.

Апаратні та лабораторні дослідження проводять після опитування, загального огляду пацієнта, вимірювання пульсу і артеріального тиску в артеріях ніг. Останнє зазвичай підвищено в порівнянні з нормою на перших стадіях розвитку атеросклерозу і знижено майже в два рази в стадії облітерації.

Методи, використовувані в діагностиці атеросклерозу судин нижніх кінцівок, виявляють патологію на самих ранніх стадіях.

До них відносяться:

рентгеноангиография застосовується для оцінки розташування і протяжності холестеринових відкладень; дуплексне сканування, визначає ступінь облітерації судин; КТ-ангіографія – показує стан тканин артерій пошарово; аналізи крові на визначення рівня холестерину та ліпідного балансу.

Осцилометрія і осцилографія потрібні для загальної оцінки стану артерій, проте не дозволяють діагностувати хворобу на ранніх етапах.

Методи лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Лікування атеросклерозу нижніх кінцівок включає дотримання лікувальної дієти, фізіотерапію і застосування лікарських засобів. Загальні правила такі:

В першу чергу слід зайнятися лікуванням супутніх патологій, будь то хронічні запалення, діабет або гіпертонія; Взуття повинна бути зручною і не тісному; Важливо не допускати переохолодження ніг; Фізичні навантаження повинні бути помірними — корисно займатися на велотренажері, плавати, щодня ходити не менше 30 хвилин; Вага тіла важливо підтримувати в нормі; Педикюр потрібно робити акуратно, уникаючи пошкодження шкіри, а будь-які ранки на ногах ретельно обробляти антисептиками; Від куріння і вживання спиртного слід відмовитися.

Дієта при атеросклерозі судин нижніх кінцівок передбачає відмову від їжі з великим вмістом жирів і простих вуглеводів – сала, ковбаси, жирного м’яса, смажених страв, здобної випічки білого хліба, майонезу.

Раціон повинен складатися з продуктів з низьким вмістом холестерину – овочів і фруктів, круп, олії, молочних продуктів з низьким відсотком жирності.

Медикаментозне лікування.

З лікарських засобів в терапії атеросклерозу судин ніг застосовуються:

препарати для попередження тромбоутворення – Реополіглюкін, Аспірин; антикоагулянти з ангіопротекторну дію, тобто зміцнюють і захищають стінки судин, – Гепарин, Венарус, Варфарин; судинорозширювальні препарати – Вазонит, Пентиллин, Вазапростан, Тренал, поліпшити кровообіг і знизити болючі відчуття при русі допомагають препарати Цилостазол і Пентоксифілін; антимікробні мазі, що наносяться при трофічних виразках – Левомеколь, Офлокаин; спазмолітики для зменшення болю і зняття спазмів у литках – Дротаверин, Спазган; засоби, що поліпшують трофіку тканин, наприклад, Цинктерал; вітаміни;

Новокаїн часто вводять за допомогою електрофорезу.

Хірургічне лікування.

Оперативне лікування показано при виражених ускладненнях. В залежності від протікання атеросклерозу і індивідуальних показників пацієнта можуть застосовуватися такі процедури:

аутодермопластика спрямована на лікування трофічних виразок, що не піддаються консервативній терапії; шунтування, при якому навколо місця звуження просвіту в посудині створюється додатковий шлях для струму крові; ендартеректомія – видалення ділянки артерії разом з бляшкою; балонна ангіопластика – в посудину вводять микробаллон для розширення просвіту; стентування артерій – приміщення в артерію розпірки у вигляді трубки для підтримки нормального діаметра судини; протезування полягає в заміні ураженої ділянки судини штучним аналогом; ампутація частини або цілої кінцівки застосовується при великій некротизації, після цього може бути встановлений протез.

Народні засоби.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Народне лікування при атеросклерозі судин нижніх кінцівок розглядається як доповнення до терапії, призначеної лікарем, і повинно застосовуватися після консультації з фахівцем. Рецептів існує безліч, наведемо деякі з них:

оливкова та обліпихову олію з’єднати в рівних обсягах і втирати в уражені зони тричі на день; настій насіння кропу приймають 4 рази на добу по 50 г, а готують з розрахунку 1 ст. л. на 250 мл води; приготувати настій з трав – шавлії, ромашки, череди, звіробою, подорожника, взятих по 1 ч. л. на 300 мл гарячої води і приймати по 1/2 склянки двічі на день; 1,5 ст. л. збору з квіток звіробою, ромашки, шавлії, череди і листя подорожника заварюють 300-350 мл окропу, п’ють по півсклянки двічі на день.

Атеросклероз — облітеруючий атеросклероз.

Що має на увазі діагноз «облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок»?

Хто схильний до цього захворювання найбільше?

Облітеруючий атеросклероз – хвороба, що виникає при потовщенні стінок артеріальних судин з-за відкладень ліпідів і холестерину, які формують атеросклеротичні бляшки, що викликають поступове звуження просвіту артерії і призводять до її повного перекриття.

Атеросклеротичне ураження артерій в кожному окремому випадку проявляється у вигляді звуження (стенозу) або повного перекриття (оклюзії) на конкретній ділянці артерії, що перешкоджає нормальному припливу крові до тканин. У результаті тканини не отримують поживних речовин і кисню, необхідних для їх нормального функціонування.

Спочатку розвивається стан під назвою ішемія. Воно сигналізує про те, що тканини страждають від нестачі харчування, і якщо цей стан не усунути, відбудеться відмирання тканини (некроз або гангрена ніг).

Особливістю атеросклерозу є те, що ця хвороба здатна вразити одночасно судини кількох басейнів. При ураженні судин кінцівок виникає гангрена, ураження судин головного мозку призводить до інсульту, ураження судин серця загрожує інфарктом.

Атеросклеротичні зміни судин нижніх кінцівок і аорти присутні у більшості людей середньої вікової групи, однак, на першому етапі, хвороба ніяк себе не проявляє. Симптомами, що свідчать про артеріальну недостатність, є хворобливі відчуття в ногах при ходьбі. Поступово інтенсивність симптомів збільшується і призводить до незворотних змін у вигляді гангрени ноги. Серед чоловіків захворювання зустрічається в 8 разів частіше, ніж серед жінок.

Додаткові фактори ризику, що призводять до більш раннього і важкого перебігу хвороби: цукровий діабет, куріння, надмірне захоплення жирною їжею.

Для атеросклерозу судин характерно постійне прогресування, що веде до гангрени нижньої кінцівки, що тягне за собою хірургічну ампутацію ноги, необхідну для порятунку життя хворого. Запобігти розвиток гангрени може тільки своєчасне лікування і вчасно вжиті заходи по нормалізації кровотоку.

Ознаки захворювання.

Основний симптом, характерний для закупорки артерій ніг, це так звана «переміжна кульгавість» — біль у м’язах ніг, що з’являється при ходьбі і проходить після невеликого відпочинку. Найчастіше ці відчуття пацієнти описують словами «сковує»,» стискає«,»дерев’яніє». У більшості випадків біль відчувається в литкових м’язах, але іноді, при закупорці великих судин (клубових артерій, черевного відділу аорти), може відчуватися в сідничної області і м’язах стегон. Характерним є посилення болю при бігу, швидкій ходьбі, підйомі по сходах.

Ступінь порушення циркуляції крові в ногах можна визначити по відстані, яку пацієнт здатний пройти без больових відчуттів. На початковому етапі розвитку хвороби пацієнт в силах подолати близько 500-1000 м до появи болю в нижніх кінцівках. Ознаками захворювання можуть бути також відчуття холоду і оніміння в пальцях ніг. Шкірний покрив стопи і гомілки стає блідим, волосяний покрив на нозі зменшується, а потім зникає повністю, сповільнюється ріст нігтів.

З плином часу дистанція безбольової ходьби стає все менше, біль виникає вже через кожні 50-100 м, шкіра на нижніх кінцівках може стати багряно-синюшного кольору, сповільнюється швидкість загоєння невеликих ран на ногах.

Для наступної стадії характерна поява болю в спокої, які відчуваються особливо сильно при горизонтальному положенні ніг. Якщо хворий опускає ноги вниз, то настає тимчасове полегшення. Подібна залежність больових відчуттів від положення ніг часто призводить до того, що пацієнти намагаються спати сидячи, але незабаром сон повністю порушується з-за сильних болів. На шкірному покриві гомілки, стопи і пальців виникають некрози і почорніння через омертвіння тканин, з’являється набряк стопи і незагойні, часто інфікуються рани-трофічні виразки. На заключному етапі розвивається гангрена ноги, і врятувати життя пацієнта може тільки оперативне лікування — ампутація кінцівки.

Всі ці стадії зазвичай розвиваються поступово, крім випадків, коли на тлі атеросклерозу виникає гострий артеріальний тромбоз. Тоді в місці звуження артерії з’являється тромб і миттєво повністю перекриває просвіт артерії. Так як це відбувається раптово, то пацієнт відчуває різке погіршення свого стану, його нога блідне і стає холодною. В цьому випадку слід терміново звернутися за допомогою до фахівця – судинного хірурга, тому що рахунок йде на годинник і зволікання з лікуванням може завершитися втратою кінцівки.

Атеросклероз на тлі цукрового діабету має свої особливості. Хвороба розвивається дуже стрімко і призводить до некрозу або гангрени ноги за кілька днів або навіть годин. При такому розвитку захворювання уникнути ампутації, а іноді і просто врятувати життя пацієнта можливо лише при негайній кваліфікованої допомоги хорошого судинного хірурга.

Інструментальні методи діагностики захворювання.

Діагностика судин проводиться за допомогою ультразвукового дуплексного сканування артерій (УЗДС). Цей метод дає можливість побачити стінки судини і тканини, які його оточують, швидкість і напрямок руху крові в судині, а також перешкоди, які порушують нормальну циркуляцію крові (тромби, бляшки). Допплерівський метод дослідження судин, так само, як і звичайне УЗД, абсолютно безболісний для людини. При ньому, на відміну від артеріографії, людина не піддається впливу рентгенівського випромінювання, тому його можна робити безліч разів без всяких побічних ефектів. Правильно виконане УЗДС дасть повну інформацію лікаря про стан судин пацієнта, допоможе встановити причину хвороби, і найважливіше – адекватно і грамотно скласти план подальшого лікування. Артеріографія судин ніг-метод, при якому рентгенконтрастний склад вводять в просвіт артеріальної судини і роблять рентгенівські знімки, що дозволяють відобразити просвіт артерії на всьому протязі. Дане обстеження вимагає приміщення пацієнта в стаціонарне відділення та дотримання ним постільного режиму протягом 12 годин після проходження процедури. Цей діагностичний метод, як і будь-яке інше рентгенівське обстеження, надає на організм променеву дію. Артеріографія має вирішальне значення перед проведенням оперативного втручання. За допомогою вимірювання парціального тиску кисню в тканинах отримують інформацію про ступінь насичення тканин кров’ю. Цей метод використовують як додатковий у випадках складнощів з постановкою діагнозу.

Лікування атеросклерозу нижніх кінцівок.

Атеросклероз судин вимагає складання індивідуальної схеми лікування в кожному конкретному випадку. Тактика лікування залежить від протяжності, ступеню і рівня ураження артерій, а також від наявності у пацієнта супутніх хвороб. При атеросклерозі судин нижніх кінцівок найчастіше застосовують такі методи:

Консервативний; Оперативний; Эндоваскулярный (малоінвазивний).

При атеросклерозі нижніх кінцівок початкової стадії (на етапі переміжної кульгавості) лікування може бути консервативним. Консервативний метод також застосовують для лікування ослаблених пацієнтів, стан яких ускладнений супутньою патологією, що унеможливлює оперативне втручання по відновленню струму крові в ногах. Консервативне лікування складається з медикаментозного і фізіотерапевтичного, включає в себе пневмопресстерапию, дозовану ходьбу і лікувальну фізкультуру.

Медикаментозне лікування полягає в застосуванні препаратів, що знімають спазм з дрібних периферичних артеріальних судин, розріджують і зменшують в’язкість крові, допомагають захистити стінки артерій від подальших ушкоджень, роблять стимулюючий вплив на розвиток колатеральних гілок. Курс медикаментозного лікування потрібно проводити кілька разів на рік, деякі ліки необхідно приймати постійно.

Слід розуміти, що поки що не існує медикаментозного препарату, який міг би відновити нормальну циркуляцію крові по закупореної артерії. Вищезгадані ліки надають лише дію на дрібні судини, по яких кров рухається в обхід перекритого ділянки артерії. Дане лікування спрямоване на розширення цих обхідних шляхів, щоб за їх рахунок компенсувати недостатність циркуляції крові.

Пневмопресстерапия – це масаж м’яких тканин ноги за допомогою спеціального обладнання методом чергування зниженого і підвищеного тиску в манжеті, що надівається на кінцівку. Зміна тисків викликає розширення периферичних артерій, приплив крові до шкіри, м’язів і підшкірної клітковини збільшується, відбувається стимуляція колатеральних судин.

При сегментарному звуженні ділянки артерії застосовують ендоваскулярний метод лікування. Через прокол ураженої артерії в її просвіт вводиться катетер з балоном, який підводять до місця звуження артерії. Просвіт звуженого сегмента розширюють шляхом роздування балона, в результаті чого кровотік відновлюється.

Якщо потрібно, цей сегмент артерії встановлюють спеціальний пристрій (стент), що перешкоджає звуженню даної ділянки артерії в майбутньому. Це називається балонна ділятація зі стентуванням. Стентування артерій, балонна дилатація, ангіопластика – ці ендоваскулярні методи лікування, найбільш поширені при атеросклерозі нижніх кінцівок. Такі методи дозволяють відновити циркуляцію крові по судині без оперативного втручання. Ці процедури проводять в рентгенопераційної, оснащеної спеціальним обладнанням. Для контролю виконують ангіографію. Після закінчення процедури на ногу накладають пов’язку, що давить. Далі, протягом 12-18 годин, пацієнт повинен дотримуватися постільного режиму.

При дуже довгих ділянках закупорки (оклюзії) частіше використовують хірургічні методи, спрямовані на відновлення кровотоку в ногах.

Це такі методи, як:

Протезування ділянки закупореної артерії штучним посудиною (аллопротезом). Шунтування-метод, при якому кровотік відновлюють, направляючи рух крові в обхід закупореної ділянки артерії через штучну посудину (шунт). В якості шунта іноді застосовують сегмент підшкірної вени хворого. Тромбендартеректомія-видалення з ураженої артерії атеросклеротичної бляшки.

Ці хірургічні методи можуть комбінуватися або бути доповнені іншими видами операцій – вибір залежить від ступеня, характеру і протяжності ураження, і призначають їх з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта, після детального обстеження судинним хірургом.

У випадках багаторівневого атеросклерозу судин нижніх кінцівок застосовують лікування, що поєднує шунтування перекритого ділянки артерії і розширення (дилатацію) судженого.

Коли операцію по відновленню кровообігу проводять вже при з’явилися некрозах або трофічних виразках, може знадобитися ще одне хірургічне втручання, яке виконують або одночасно з цією операцією, або через деякий час після неї. Додаткова операція потрібна для видалення гангренозних відмерлих тканин і закриття трофічних виразок клаптем шкіри.

Поява виразок або гангрени – ознака протяжних артеріальних оклюзій, багаторівневого атеросклерозу судин зі слабким колатерального кровообігу. Можливості хірургії в цьому випадку зменшуються. При гангрені і множинних некрозах тканин нижньої кінцівки, і неможливості зробити операцію з відновлення кровотоку, проводиться ампутація ноги. Якщо гангрена охоплює великі ділянки кінцівки і в м’яких тканинах відбулися незворотні зміни, то ампутація є єдиним способом врятувати життя пацієнта.

Як запобігти розвитку гангрени?

Сучасна судинна хірургія на сьогоднішній день досягла багато чого, проте можливості її не безмежні. Тому, якщо вам поставили діагноз «атеросклероз судин нижніх кінцівок, лікування слід починати негайно. Вже при перших ознаках хвороби необхідно пройти ультразвукове дуплексне сканування артерій і отримати консультацію судинного хірурга, який складе схему подальшого лікування. Чим раніше будуть вжиті заходи по лікуванню захворювання, тим більше шансів, що можна буде обійтися без ампутації кінцівки. Щоб досягти позитивних результатів, лікування повинен здійснювати кваліфікований Судинний хірург, в клініці, оснащеній спеціальним обладнанням. Тільки в цьому випадку вам не буде загрожувати гангрена нижніх кінцівок, і ви зможете уникнути ампутації.

Профілактика захворювання.

Процес розвитку атеросклеротичного ураження артерій може призвести до повторної необхідності хірургічного та ендоваскулярного втручання. Для профілактики прогресування хвороби в майбутньому пацієнтам рекомендується: контролювати рівень холестерину в крові і свій артеріальний тиск, дотримуватися необхідну дієту і режим рухової активності, кинути палити — тобто виключити всі чинники ризику, які можуть спровокувати подальший розвиток захворювання. Крім цього, слід обов’язково приймати медикаменти, які призначив вам лікар, особливо якщо ви перенесли операцію на артеріях кінцівок. Радимо вам заздалегідь узгодити з лікарем графік планових контрольних обстежень. Тільки при дотриманні всіх цих заходів результат лікування атеросклерозу ніг буде довготривалим.

УЗД судин нижніх кінцівок (УЗДГ)

Прийом веде.

УЗД судин кінцівок застосовується для виявлення порушень кровотоку в судинах рук і ніг, як артерій, так і вен. Дослідження проводиться в режимах УЗДГ (доплерографія), УЗДС (дуплексне сканування) і триплексне сканування.

У нашій клініці Казані найчастіше проводиться УЗД судин нижніх кінцівок В УЗДС режимі:

дуплексне сканування вен нижніх кінцівок дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок.

Відхилення в нормальному функціонуванні судин нижніх кінцівок можуть бути викликані різними порушеннями:

артеріальні аномалії травми варикозне розширення вен аневризми тромби венозна недостатність атеросклероз та інші.

Оперативно виявити ці відхилення на ранній стадії дозволяє УЗД судин нижніх кінцівок (в основному — УЗДГ вен нижніх кінцівок).

УЗД судин нижніх кінцівок в Казані.

У медичному центрі «Ваше здоров’я» в Казані УЗД судин нижніх кінцівок (УЗДГ) проводиться в різних режимах і дозволяє виявляти:

стан просвіту, стан стінок, звивистість, стан клапанного апарату вен, наявність стенозів (патологічних звужень) і випинань, виміряти швидкість кровотоку, що необхідно для оцінки її якості.

УЗДГ судин нижніх кінцівок в Казані проводиться найчастіше при наступних симптомах:

зниження чутливості або рухових функцій мерзлякуватість кінцівок болю і тяжкість в ногах набряклість періодичні судоми.

Процедура УЗДГ нижніх кінцівок.

Протипоказання до УЗДГ судин нижніх кінцівок відсутні!

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Обстеження проводиться в положенні лежачи і положенні сидячи за допомогою датчиків, які встановлюються в контрольних точках на місцях проходження діагностуються артерій і вен.

У день проведення процедури рекомендується утриматися від:

тонізуючих і збуджуючих напоїв (чай, кава, енергетики) куріння прийому лікарських препаратів.

Отже, УЗДГ вен нижніх кінцівок дає досить повну інформацію про те, яким чином розташовані артерії і вени ніг, ступінь їх прохідності, довжина відрізка з утрудненою прохідністю. Доплерографія судин нижніх кінцівок дає можливість судинному хірургу визначити програму лікування, а після початку лікування стежити за ходом терапії і оцінювати її ефективність.

Препарати для лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Атеросклероз судин нижніх кінцівок зустрічається у багатьох людей. У цій статті ми вивчимо поширені препарати для лікування цього захворювання.

Близько десяти відсотків від усього населення страждає цією проблемою . Більшу частину з них складають люди похилого віку. Найбільш вразливими вважаються чоловіки у віці від 65 років . Але у людей середнього віку все частіше стали діагностувати це захворювання.

Опис хвороби.

Захворювання характеризується виникнення симптомів порушення циркуляції кровотоку по посудиною. Також може порушуватися трофіка тканин, з’являтися різні видимі зміни. Захворювання розвивається через зменшення просвіту в посудині, що в підсумку може призводити до подальшої закупорці.

Тільки в половині випадків вдається вчасно діагностувати атеросклероз нижніх кінцівок. Якщо не зайнятися належним лікуванням, захворювання може бути надзвичайно серйозним. У деяких випадках можливий навіть летальний результат.

Атеросклероз може викликати інфаркт, інсульт. Деяким хворим доводиться стикатися з ампутацією нижніх кінцівок, якщо не призначити своєчасне і грамотне лікування.

При атеросклерозі в судинах відбувається відкладення холестеринових бляшок. Це призводить до зменшення судин, через що виникає ішемія. Тканини перестають отримувати достатню кількість кисню та інших поживних речовин. Тому в тканинах з’являються больові відчуття. Найважчі випадки характеризуються трофічними виразками або навіть гангреною. Це відбувається рідко, але при недостатньому, неправильному лікуванні або різкому прогресуванні захворювання все ж можливо.

Причини виникнення.

В основному всі причини різних типів атеросклерозу приблизно однакові. Іноді зустрічаються деякі відмінні риси, але вони незначні. Серед основних причин можна відзначити:

Підвищений артеріальний тиск , який негативно впливає на стан судин. Якщо його не стримувати за допомогою спеціальних медикаментів, стінки судин будуть ставати більш слабкими. Ожиріння і зайва вага . Такий фактор дуже часто провокує утворення бляшок всередині судин. Надлишок жиру в організмі майже ніколи не проходить безслідно. Зловживання алкоголем і куріння . Мала кількість рухів . Не можна постійно сидіти на одному місці. Це сильно послаблює організм, робить його схильним до різноманітних захворювань, в тому числі і цій формі атеросклерозу. Депресії , травми. Цукровий діабет та ін.

Дуже поширеною причиною підвищення рівня холестерину в крові є неправильне харчування. Тому важливо обмежувати себе в занадто жирної, гострої їжі. Потрібно скласти графік харчування, дотримуватися його.

Симптоматика.

Симптоми зміни в роботі нижніх кінцівок нерідко проявляються через появу переміжної кульгавості. Негайно звернутися до лікаря необхідно буде при виникненні сильних болів в області тазостегнового суглоба, литкових, стегнових м’язах. Зазвичай після невеликій зупинці, відпочинку болю поступово затихають, але треба зробити якісь заходи для усунення проблеми.

Після відпочинку біль зникає, але після відновлення руху може скоро повернутися знову, ставши ще гострішою . Відсутність лікування може призводити до серйозних наслідків. Тому потрібно при появі характерних симптомів вживати відповідних заходів.

Клінічні симптоми можуть бути кілька змазаними, тому що навіть при повній закупорці судини в нижніх кінцівках кров все одно може надходити по них.

На ранніх стадіях розвитку цього захворювання пацієнт може зрідка відчувати судоми в литкових м’язах, мерзлякуватість в ногах, швидку стомлюваність під час ходьби , а також виникнення оніміння в пальцях. Багато пояснюють ці ознаки тривалим перебуванням у вертикальному положенні, холодною погодою, незручним взуттям.

Початок захворювання може проявлятися зміною кольору шкірних покривів, які здатні ставати блідим і навіть синюшними. Зазвичай при атеросклерозі уражається одна з кінцівок. Людина може раптово відчути нестерпну тяжкість, біль, кульгавість в одній з ніг. Скутість пропадає тільки після відпочинку, але після повернення навантаження знову виникає.

За походженням такий атеросклероз має схожі моменти зі стенокардією. Потрібно вчасно звертати увагу на симптоми при їх появі, щоб якомога швидше діагностувати захворювання і почати лікування. Основні симптоми:

Переміжна кульгавість. Різноманітні трофічні явища , які проявляються через шарування нігтьових пластин на ногах, випадання волосся в області гомілки і т. д. Виникнення болів , які посилюються під час ходьби. Ціаноз шкіри. Її колір може поступово змінюватися на Багряний. При цьому будуть проявлятися трофічні виразки і гангрени.

Діагностика.

Від грамотної діагностики залежить багато, на її основі призначається курс лікування. Під час діагностики встановлюються ймовірні причини виникнення захворювання.

Серед основних методів діагностики виділяються:

Периферична артеріографія, Огляд у лікаря. Вимірювання артеріального тиску з обчисленням щиколотково-плечового індексу. Дуплексне сканування периферичних артерій. Ангіографія.

Доплерографія і дуплексне сканування можуть бути найефективнішим діагностичним методом в даному випадку. Він діє на основі ультразвукових хвиль. Завдяки йому лікарю вдається оцінити анатомічні особливості конкретної судини, побачити стан його стінок і т. д.

Препарати для лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок можуть бути самими різними, але всі вони використовуються для ефективної боротьби з захворюванням. Необхідно, щоб курс призначав тільки кваліфікований фахівець. Неприпустимо самолікування.

Лікування секвестрантами жовчних кислот використовується при помірному підвищенні рівня холестерину. Серед них можна відзначити кванталан , квестран , холестирамін . Важливо приймати їх обережно при поєднанні з іншими препаратами. Між прийомом різних препаратів треба почекати не менше однієї години. Важливо проконсультуватися лікарем щодо їх застосування. Статини ( мевакор , зокор , правастатин , симвастатин ). Ці препарати допомагають боротися з патологіями кровоносних судин, пов’язаними з істотним звуженням їх просвіту. Використовуються при значному підвищенні рівня холестерину. Не рекомендується їх прийом при захворюваннях нирок, печінки і при вагітності. Фібрати (безафібрат, клофібрат ) – використовуються для зниження рівня тригліцеридів в крові. Рекомендується вживати при цукровому діабеті, але при порушеннях роботи печінки краще відмовитися від них. Антитромбоцитарні препарати , наприклад, клопідогрель або аспірин . З їх допомогою вдається скоротити ймовірність утворення тромбів. Зазвичай в день призначаються невеликі дози, в середньому близько 150 мг в день. Вони допомагають проводити профілактику інсультів та інфарктів. Антикоагулянтна терапія допомагає запобігти внутрішньосудинному згортанню крові, утворенню тромбів. Серед препаратів можна відзначити гепарин, варфарин . Їх призначає лікар, якщо у пацієнта підвищується ризик тромбоутворення.

Зазвичай рекомендовано звертатися до судинного хірурга. Він зобов’язаний провести діагностику, виявити стан захворювання і призначити відповідну терапію. Важливим моментом є правильне харчування, через що доцільною буде консультація у дієтолога.

Клініка Іхілов в Ізраїлі.

(495) 506 61 01.

Захворювання судин нижніх кінцівок — лікування в Ізраїлі.

Найбільш часто зустрічається симптом атеросклерозу нижніх кінцівок – переміжна кульгавість. Цей стан характеризується тим, що при ходьбі у хворого з’являється біль або дискомфорт в ногах, які проходять в спокої.

Не обов’язково завжди з’являється біль. Іноді це може бути почуття здавлення, слабкість або судоми в ногах.

Найчастіше переміжна кульгавість виникає при збиранні на височину або підйомі по сходах, тобто при стані коли на ноги дається більше ніж звичайне навантаження. Згодом, переміжна кульгавість з’являється при все менш коротких відстанях. Тільки у 50% людей із захворюваннями артерій нижніх кінцівок виникає кульгавість.

Іншими симптомами атеросклерозу артерій нижніх кінцівок є випадання волосся на ногах, блідість і сухість шкіри ніг, потовщення нігтів і зниження чутливості.

У запущених випадках відзначаються почорніння і виразки в області пальців ніг. Це відбувається внаслідок закупорки або повного звуження дрібних судин пальців. Кров перестає надходити до тканин і розвивається їх некроз.

Причини захворювань судин нижніх кінцівок.

Найголовнішою і основною причиною цієї патології є атеросклероз. З віком ризик виникнення атеросклерозу підвищується. Чоловіки хворіють на атеросклероз частіше, ніж жінки.

Інші фактори: Куріння Цукровий діабет, Високий кров’яний тиск Підвищений рівень у крові холестерину або тригліцеридів (основного матеріалу атеросклеротичних бляшок) Високий рівень в крові амінокислоти гомоцистеїн Надмірна вага (на 30%)

Діагностика захворювань судин нижніх кінцівок в клініці Іхилов (Сураські)

На початку лікар проводить загальне дослідження стану здоров’я, розпитує про те, як почалося захворювання, як воно прогресувало, скарги, наявність шкідливих звичок.

Обов’язково проводиться вимірювання артеріального тиску і біохімічні аналізи крові.

Лікар також проводить визначення пульсу на певних місцях ніг: це позаду щиколоток і на стопі, в підколінної ямці і на стегні. Лікар не просто визначає частоту пульсу, але і його якість.

Крім того, лікар проводить спеціальні проби для визначення характеру кровотоку в нижніх кінцівках.

Вимірювання плече-кісточкового індексу-полягає у вимірюванні артеріального тиску на плечі і в області щиколоток. У нормі тиск в цих місцях однакове. При звуженні артерій нижніх кінцівок тиск в області щиколоток знижується.

Ультразвукова доплерографія — неінвазивний метод діагностики захворювання судин (артерій або вен) за допомогою ультразвуку. Метод заснований на фізичному феномені Доплера і застосовується з метою виявлення рівня звуження або закупорки судин.

Дуплексне ультразвукове сканування — також один з методів діагностики захворювання судин (артерій або вен) з допомогою ультразвуку, але з більш широкими можливостями.

Комп’ютерна аксіальна томографія.

Методи лікування захворювань судин нижніх кінцівок в клініці Іхилов (Сураські)

Зміни способу життя . На ранніх етапах захворювання можна спробувати поліпшити стан артерій.

Препарат. Зазвичай лікар призначає препарати, що знижують рівень холестерину в крові, а також знижують артеріальний тиск. Крім того, застосовуються препарати, що знижують згортання крові і, отже, знижують ризик тромбоутворення.

Дозована ходьба . Спокійна ходьба і фізичні вправи протягом 30 хвилин три рази на тиждень можуть поліпшити симптоми захворювання.

Хірургічні методи . Існує кілька видів хірургічних втручаннях, і в залежності від обсягу і стадії захворювання, а також загального стану хворого застосовуються ті чи інші методи оперативних втручань.

Шунтування. Шунтування полягає в створення шунта в обхід ураженого місця. Зазвичай для цього застосовується ділянку підшкірної вени ноги. Залежно від рівня хірургічного втручання розрізняють аорто-стегнове і стегново-підколінне шунтування. Більш дрібні судини шунтування не підлягають.

Крім того, існує такий вид шунтування, як позаанатомічне шунтування. До нього відноситься пахвово-стегнове шунтування, тобто коли створюється шунт з області пахвовій артерії до стегнової. Така необхідність шунта виникає у з серйозними супутніми захворюваннями або у переніс кілька операцій на органах черевної порожнини, або після видалення інфікованого протеза аортального.

Ендартеректомія . Метод полягає у видаленні внутрішньої стінки ураженої артерії разом з атеросклеротичної бляшкою. При цьому просвіт артерії звільняється і відновлюється нормальний кровотік.

Ангіопластика і стентування . Це сучасні методи лікування судин. Метод ангіопластики полягає в тому, що в артерію вводиться спеціальний катетер з надувається балончиком на кінці. При підведенні до звуженого місця балончик надувається і просвіт артерії розширюється. Для того, щоб ефект такої операції тривав довше, ця операція комбінується з установкою стента – дротяної конструкції циліндричної форми, що служить каркасом для стінки посудини. Така операція називається стентування.

Ампутація. Це метод застосовується в екстрених випадках, особливо при швидкому розвитку гангрени (замершою м’яких тканин внаслідок закупорки артерій), коли виконання реконструктивних операцій на судинах нижніх кінцівок вже пізно. Це, так би мовити крик відчаю.

Ампутація в деяких випадках може не тільки зберегти життя хворого, але і сприяти реабілітації хворого. Приблизно 50% ампутацій припадає на випадки, ускладнені цукровим діабетом.

Профілактика захворювань судин нижніх кінцівок Лікування цукрового діабету та контроль рівня цукру крові Зниження рівня холестерину крові – дотримання дієти з низьким вмістом холестерину (намагатися максимально обмежити тваринні жири і віддавати перевагу рослинним оліям) Відмова від куріння Нормалізація маси тіла Регулярне заняття фізичними вправами.

(495) 506-61-01 — термінова організація лікування в Ізраїлі.

Ангіографія — дослідження судин в Ізраїлі Церебральна ангіографія — дослідження судин в Ізраїлі Коронарна ангіографія — дослідження судин в Ізраїлі Вентрикулографія — дослідження судин в Ізраїлі Ангіографія — дослідження судин в Ізраїлі Ангіографія судин кінцівок — дослідження судин в Ізраїлі Флебографія — дослідження судин в Ізраїлі Лімфографія — дослідження судин в Ізраїлі Вісцеральна ангіографія — дослідження судин в Ізраїлі Ангіопульмонографія — дослідження судин в Ізраїлі Ангіографія сітківки — дослідження судин в Ізраїлі КТ-ангіографія — дослідження судин в Ізраїлі Магнітно-резонансна ангіографія — дослідження судин в Ізраїлі Дуплексне ультразвукове сканування — дослідження судин в Ізраїлі Стентування — судинна хірургія в Ізраїлі Ангіопластика — судинна хірургія в Ізраїлі Коронарна ангіопластика — судинна хірургія в Ізраїлі Аортокоронарне шунтування — судинна хірургія в Ізраїлі Хвороби судин — захворювання периферичних судин Захворювання судин нижніх кінцівок — лікування в Ізраїлі Захворювання судин верхніх кінцівок — лікування в Ізраїлі Тромбоемболія легеневої артерії — лікування в клініці Іхилов Оклюзійні захворювання аорти та клубових артерій — лікування в Ізраїлі Хвороби сонних артерій — лікування в клініці Іхилов Каротидна ендартеректомія — судинна хірургія в Ізраїлі Каротидне стентування — судинна хірургія в Ізраїлі Коронарна катетеризація — судинна хірургія в Ізраїлі Аневризма черевного відділу аорти — лікування в Ізраїлі Аневризма грудного відділу аорти — лікування в Ізраїлі Аневризма периферичних судин — лікування в Ізраїлі Синдром верхньої апертури грудної клітини — лікування в Ізраїлі Мезентеріальна ішемія — лікування в клініці Іхилов Гіперліпідемія — лікування в клініці Іхилов Лімфедема — лікування в клініці Іхилов Ускладнення при цукровому діабеті — лікування в клініці Іхилов Реноваскулярній захворювання — лікування в клініці Іхилов Тромболітична терапія — лікування судин в Ізраїлі Гемодіаліз — судинна хірургія в Ізраїлі.

Кардіохірургія в клініці Іхілов.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

У центрі кардіохірургії госпіталю Сураські (Іхілов) проводяться всі види кардіохірургічного лікування як у дітей. так і у дорослих. Докладно.

Онкологічний центр Іхілов.

Онкологічний центр при Тель-Авівському медцентрі ім. Сураські (Іхілов) функціонує з 2005-го року і є в даний провідним серед подібних установ у всьому Ізраїлі. Команда досвідчених, висококваліфікованих фахівців, що мають за плечима не менш, ніж 20-річний стаж роботи, під керівництвом всесвітньо відомого професора онкології Моше Инбара домагається хороших результатів у лікуванні навіть самої складної, важкої онкопатології. Докладно.

Департамент нейрохірургії медичного центру Іхілов.

Засноване це відділення було ще в 1964-му році для надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги як ізраїльтян, так і іноземним пацієнтам. Щорічно тут проводиться більше 2,5 тисяч нейрохірургічних операцій у дітей і дорослих. Керує відділенням нейрохірург зі світовим ім’ям — проф. Цві Рам. Докладно.

Непрохідність судин нижніх кінцівок лікування.

На сьогоднішній день судинні захворювання ніг зустрічаються у пацієнтів досить часто. До них відносять захворювання, яке порушують роботу артерій, капілярів і судин нижніх кінцівок. Часте прояв подібних недуг пояснюється, як спадковим фактором, так і способом життя сучасної людини. Саме друга причина найбільш поширена в сучасному світі, оскільки людина стала значно менше рухатися, всі рухи замінює сучасна модернізована техніка. Крім цього, в магазинах з’являється все більше продуктів, що негативно впливають на організм.

Найбільш поширені захворювання.

Фахівці виділяють певні захворювання, що стосується судин нижніх кінцівок, які зустрічаються дуже часто у пацієнтів. До них відносяться такі хвороби:

1. Атеросклероз — захворювання артерій нижніх кінцівок хронічного характеру. Утворюється із-за вживання великої кількості жирної їжі. У ній міститься холестерин, який не розчиняється в організмі, відкладається на стінках судин, в результаті звужує прохід у них, в деяких випадках і зовсім відбувається закупорка. Атеросклероз досить небезпечне захворювання, так як може спровокувати розвиток ішемічної хвороби серця. Виявити цю недугу досить легко:

з’являються больові відчуття в литкових м’язах нижніх кінцівок при ходьбі; біль посилюється при додатковому навантаженні, такий як підйом по сходах, фізичні вправи, біг; періодами спостерігається кульгавість; при запущеному захворюванні на найбільш уражених ділянках з’являється суха гангрена.

Атеросклероз в основному спостерігається у літніх людей старше 50 років. Спочатку недуга ніяк себе не проявляє, виявляється лише при плановому огляді.

2. Ендартеріїт. Хвороба розвивається дуже повільно, вражає артерії ніг. При цьому захворюванні відбувається закупорка артерій, в результаті цього спостерігається поява мертвої тканини на нижніх кінцівках, не здійснюється кровообіг. Облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок можна виявити при таких проявах:

швидка стомлюваність ніг; похолодання ніг; судоми; ломота в нижніх кінцівках; переміжна кульгавість.

Ендартеріїт дуже легко виявити за кольором шкірних покривів, оскільки при розвитку цієї хвороби вона досить швидко змінює колір, так як не відбувається надходження крові.

3. Варикозне розширення вен. Розвиток недуги відбувається не швидко, симптоми накопичуються тривалий час. Захворювання зачіпає функції вен на ногах, вони стають менш гнучкими, в результаті зовсім випрямляються. Відбувається утворення горбків або місцями велике скупчення вен на певній ділянці. Утворюється захворювання через порушення роботи клапанів, в результаті з’являється зворотний кровотік, який і призводить до сумних наслідків. Виявити хворобу досить легко:

підшкірні вени помітно розширюються, їх неможливо не помітити; постійне відчуття тяжкості нижніх кінцівок; швидка стомлюваність; печіння за напрямом руху крові; поява судом в литкового області вночі; помітна набряклість в щиколотках, гомілки або ступні.

Варикозне розширення вен дуже часто виникає через спадкового фактора. Хвороба небезпечна тим, що на її тлі може статися порушення роботи вен в організмі, утворитися тромби, які призведуть до розвитку тромбофлебіту.

4. Непрохідність судин. Захворювання може проявитися у людей в будь-якому віці, при цьому недугу відбувається зміна стінок артерій. Його розвиток можуть спровокувати інші хвороби судин, наприклад, емболія або тромбоз. Непрохідність судин може виникнути після травми артерії або її здавлювання. Проявляється захворювання наступним чином:

виникає спазм артерій не тільки в пошкодженої кінцівки, але і здоровою; поява різких несподіваних болів в кінцівках.

Непрохідність судин досить серйозне захворювання, тому не варто відкладати візит до лікаря при появі перших ознак.

5. Закупорка глибоких вен. Хвороби судин нижніх кінцівок можуть проявлятися у вигляді закупорки вен. Дане захворювання характеризується появою згустків крові — тромбів в венах. Досить рідкісна хвороба, зустрічається лише у 10-20% всього населення планети. Симптоми його наступні:

В основному це захворювання розвивається, як наслідок розвитку ускладнень при варикозному розширенні вен з виникненням інфекцій. Якщо чоловік виявив у себе симптоми цієї недуги, то варто негайно звернутися до фахівця.

6. Тромбоз підшкірних вен. Таке захворювання є супутником варикозного розширення вен. Дуже часто розвиток цих хвороб відбувається спільно. Виявити захворювання можна за такими ознаками:

з’являється червоність на ураженій ділянці кінцівки; інфільтрат по ходу вени, де утворився тромб; сильні больові відчуття в пошкодженої нижньої кінцівки.

Тромбоз дуже небезпечний тим, що він порушує рух кровотоку, а це може негативно позначитися на роботі серця.

Загальні симптоми судинних хвороб.

Хвороби судин можуть мати схожі симптоми. Тому можна одне захворювання прийняти за інше. Щоб цього не сталося, слід звернутися за допомогою до фахівців. Приводом для цього можуть служити такі ознаки:

Поява зірочок з судин на певному місці нижньої кінцівки. Дане прояв свідчить про те, що серцево-судинна система не справляється зі своєю роботою на цій ділянці. Виникнення набряклості. Набряки з’являються як симетрично, так і в різних місцях на кінцівках. При цьому вони не залежать від того, що людина випила або з’їв. Набряки говорять про те, що починається застій крові в судинах. Зміна кольору і структури шкірних покривів. Це проявляється тому, що проблема вийшла за рамки вени або артерії. З-за того, що не вистачає кисню і поживних речовин, починають страждати клітини шкіри ніг. При виникненні цієї проблеми значно знижується імунітет, виникає ймовірність появи гнійно-запальних процесів. Обмеження руху нижньої кінцівки. Навіть будь-яка легка фізичне навантаження не посильна людині, у якого розвивається судинне захворювання нижніх кінцівок. Судоми і біль в нічний час. Дані симптоми приносять багато незручностей людині, тому він часто страждає безсонням, шукає зручну позу для сну. Поява оніміння всієї або частини кінцівки. Це свідчить про те, що кров не надходить в уражену ділянку, у результаті відбувається порушення роботи судин. При цьому спостерігається пережатие нервових закінчень набряклими венами або пошкодженими тканинами.

Хвороба судин нижніх кінцівок дуже небезпечна для організму, так як може призвести до розвитку інших недуг, що впливають на роботу життєво важливих органів.

Провокуючі фактори.

Захворювання судин ніг можуть спровокувати такі фактори:

Генетична схильність і виникнення патологій сполучної тканини і клапанів судин. Якщо в сім’ї у близького родича спостерігаються хворі судини ніг, то виникає висока ймовірність прояву хвороби у іншого члена сім’ї. Гормональні зміни. Судинні захворювання виникають особливо з цієї причини у великої кількості жінок, оскільки під час вагітності змінюється гормональний фон і склад крові, а сам організм не встигає перебудуватися. Також менопауза сприяє розвитку судинних хвороб. Низька рухова активність. Якщо людина протягом всього дня дуже мало рухається, а на роботі постійно сидить в кріслі, то виникає велика ймовірність розвитку судинних недуг кінцівок. Зайва вага. Згідно законам фізики, надлишкова маса тіла сильніше тисне на нижні кінцівки, в результаті відбувається порушення руху крові по венах, що призводить до збою в роботі на певній ділянці. Застосування певних лікарських засобів. Деякі ліки негативно позначаються на роботі судин на нижніх кінцівках, змінюють гормональний фон. Куріння і вживання алкоголю. Шкідливі звички призводять до того, що в організм надходить велика кількість отруйних речовин, які змінюють густину крові. В результаті порушується її швидкість руху, що призводить до збою в роботі серцево-судинної системи. Вік. З віком еластичність шкіри знижується, стінки судин стають не такими міцними і пружними, в результаті розвиваються різного роду хвороби.

Існують певні фактори, які можуть спровокувати розвиток судинних захворювань ніг. Щоб цього уникнути, необхідно вести рухливий спосіб життя, а також ретельно стежити за станом здоров’я, проходити необхідні профілактичні огляди.

Діагностика.

На сьогоднішній день захворювання периферичних судин досить легко виявити. Для цього використовується сучасна техніка, що дозволяє визначити недугу навіть на самій початковій стадії. Щоб виявити точне захворювання, необхідно пройти обстеження:

пальпація ураженої ділянки — фахівець оцінює стан сполучної тканини, її зміни; біохімічний аналіз крові може дати точний результат, оскільки відразу ж виявляється вміст тромбоцитів і лейкоцитів; доплерографія — за допомогою спеціальної апаратури лікар спостерігає за рухом крові; МРТ призначається, коли інші дослідження дають неясні результати; саме таке обстеження дозволяє фахівцю точно визначити хворобу.

В даний час в медичних установах використовується тільки сучасне обладнання, тому у пацієнта при діагностиці не повинні виникнути больові відчуття і дискомфорт.

Лікувальні заходи.

Якщо у людини виявлено судинні захворювання нижніх кінцівок, лікування включає в себе комплекс певних заходів:

Фізичні вправи, які спрямовані на нормалізацію відтоку крові, відновлення її нормального руху на ураженій ділянці. Використання компресійного трикотажу або еластичної пов’язки. Це дозволяє поліпшити рух крові по судинах, усунути перешкоди її руху. Для лікування захворювань периферичних судин застосовують спеціальні тонізуючі креми і гелі, що дозволяють зміцнити стінки вен і артерій. Застосування трав’яних настоїв. Призначення вітамінів. Дуже популярно застосування Аскорбінової кислоти, вітамінів групи В і Рутина, тому що саме вони зміцнюють судини, нормалізують їх функції.

Захворювання периферичних судин бувають різної складності, тому лікування призначається фахівцем індивідуально після проведених обстежень.

Профілактичні заходи.

Щоб уникнути появи хвороби судин ніг, треба здійснювати профілактичні заходи. Профілактика включає в себе:

правильне харчування; рухливий спосіб життя; носка зручного одягу і взуття; споживання вітамінів.

При дотриманні правильного режиму дня і активної діяльності можна уникнути будь-яких проблем зі здоров’ям.

Причини, механізм розвитку і симптоматика оклюзій судин ніг.

За характером перебігу захворювання розрізняють оклюзії:

Гострі оклюзії вен нижніх кінцівок виникають при повній закупорці вени, коли відбувається повне перекриття її просвіту. При гострих оклюзіях розвивається гостра судинна венозна недостатність.

Хронічні оклюзії характеризуються частковим перекриттям (звуженням) просвіту вени і розвитком хронічної венозної недостатності. Від ступеня перекриття просвіту судини буде залежати тактика лікування.

Причиною розвитку оклюзії судин нижніх кінцівок є так звана тріада Вирхова:

Підвищення згортання або порушення балансу згортання/протизгортальної систем крові. Уповільнення струму крові по судинах. Порушення цілісності стінки судин.

Ця тріада факторів обумовлює початок патологічного прижиттєвого тромбоутворення всередині судин.

Однією з причин оклюзії артерій ніг є атеросклероз. Виразкова атеросклеротична бляшка є основою для утворення тромбів.

Другою причиною закупорки артерії ніг є відірвався внутрішньосерцевий тромб / ембол. Факторами ризику розвитку оклюзій судин нижніх кінцівок є:

вагітність і пологи; аборти; оперативні втручання; прийом гормональних контрацептивів; онкологічні патології; травми; шкідливі звички (алкоголь, куріння); вживання наркотичних речовин; надмірна вага; малорухливий спосіб життя; тривалі перельоти і переїзди в автобусах або автомобілях.

Тромби в артерії нижніх кінцівок потрапляють найчастіше з лівих відділів серця, де вони утворюються на клапанах або всередині порожнин серця. Відірвавшись, такий тромб-ембол з струмом артеріальної крові надходить в артерії ніг, де і викликає їх оклюзію.

Тромби, які утворюються в глибоких венах ніг, в 90% випадків беруть свій початок в суральних венозних синусах, що знаходяться в глибині литкових м’язів.

Ці синуси самі не здатні підтримувати свій тонус, тому для їх спорожнення необхідно скорочення м’язів гомілки. Такий механізм просування венозної крові носить назву м’язово-венозної помпи.

Після тривалого знерухомлення людини або внаслідок низької фізичної активності в суральных синусах запускається патологічне тромбоутворення. З синусів утворилися тромби потрапляють у глибокі венозні судини ніг, де і продовжують рости, як правило, закріпившись трохи нижче венозних клапанів.

Подальше прогресування пошкодження венозних стінок призводить до зниження еластичності вен і їх недостатності клапанів.

В результаті глибокі вени ніг перетворюються в трубки, не здатні розтягуватися і перешкоджати зворотному току крові. Процес утворення тромбів в поверхневих венах починається в цих же венах, але варикозно розширених. При приєднанні запалення варикозне розширення вен переходить в гострий тромбофлебіт.

Відмінності тромбофлебітів і флеботромбозів.

Одним з головних відмінностей тромбофлебіту і флеботромоза є те, що флеботромбоз – це порушення прохідності глибоких вен нижніх кінцівок, а тромбофлебіт – поверхневих.

Другим головним відзнакою флеботромбоз і тромбофлебіту є різна ймовірність розвитку смертельного ускладнення ТЕЛА (тромбоемболії легеневої артерії).

Вірогідність ТЕЛА при флеботромбозах дуже висока, тоді як при тромбофлебітах практично відсутня.

При спроможності сафено-феморального соустья, яке забезпечує повідомлення поверхневої вени з глибокою веною, перехід тромбозу з поверхневих вен на глибокі практично неможливий.

При недостатності клапанів цього соустья тромб з поверхневої вени може продовжити своє зростання в клубовій вені. Найчастіше, таким чином формуються флотуючі (плаваючі) тромби глибоких вен.

Симптоми закупорки кровоносних судин ніг.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Повна оклюзія артерій нижніх кінцівок проявляється яскраво вираженою симптоматикою:

раптово виникла сильна біль у кінцівці («удар хлиста»); відчуття повзання мурашок, похолодання, оніміння ноги; збліднення шкіри постраждалої кінцівки; слабкість в кінцівках; при опитуванні часто виявляють наявність у пацієнта симптому так званої «перемежающей кульгавості» (прихрамывания на одну ногу); відсутність пульсації артерій нижче місця закупорки.

Часткова закупорка вен на ногах супроводжується мізерною симптоматикою. Тому часто хворі навіть не підозрюють про наявність у них таких серйозних патологій вен ніг.

При вираженому ступені перекриття просвіту вени з’являється наступна симптоматика:

біль у постраждалої кінцівки; набряк кінцівки нижче місця закупорки; почервоніння або посиніння ноги; ущільнення м’язів; відчуття жару і тяжкості в нозі; постраждала нога більше в обсязі порівняно із здоровою кінцівкою.

Гострий тромбофлебіт поверхневих вен нижніх кінцівок протікає з більш специфічними симптомами, але при цьому несе мінімальний ризик розвитку ТЕЛА.

Оклюзія поверхневих вен нижніх кінцівок протікає з такими симптомами:

болем по ходу закупореного судини; почервонінням шкіри над постраждалим венозним посудиною; пальпуванням щільного тяжистого освіти по ходу тромбированной вени; набряком тканин, що оточують посудину.

Методи лікування патології.

Лікування оклюзій судин ніг може бути консервативним і оперативним. Призначення медикаментозних препаратів залежить від виду ураженої судини.

На обсяг медикаментозного лікування оклюзії артерій нижніх кінцівок впливає вираженість симптомів. Рекомендовано призначення таких лікарських засобів:

знеболюючих препаратів (Промедол з Димедролом, Морфін); спазмолітиків (Но-шпи, Папаверину, Галидора); антикоагулянтів (Гепарину); серцевих глікозидів (Корглікону, Строфантину); антиаритмічних засобів (Новокаїнаміду).

Консервативна терапія оклюзій венозних судин ніг включає призначення:

еластичного бинтування і носіння компресійної білизни (панчіх, шкарпеток, колгот); раціонального харчування (виключення жирної, смаженої, гострої та солоної їжі, збагачення раціону овочами, фруктами, рослинними жирами, морською рибою і морепродуктами, горіхами); мазей-венотоников (Венітан, Гепариновая мазь, Ліотон, Троксевазин); оральних венотоников (Флебодіа, Троксевазин, Аэсцин); препаратів вітаміну Р (Аскорутин, Рутин, Троксерутин); нестероїдних протизапальних препаратів (Диклофенаку, Кетанова, Диклоберл); тромболітиків та антикоагулянтів (Фрагмин, Клексан, Варфарин, Сингуляр); дезагреганти (Аспірин); системних ферментних препаратів (Вобэнзим, Флогэнзим).

У разі неефективності консервативного лікування або при великій ймовірності розвитку ускладнень показано оперативне лікування:

При оклюзії артерії-емболектомія (пряма, непряма);

При оклюзії венозних судин:

введення склерозантів в просвіт вени; ендоскопічна тромбектомія; венектомія; радіочастотна облітерація вен; ендовенозна лазерна коагуляція; перев’язка поверхневих вен; установка кава-фільтра.

Основним завданням хірургічного лікування при оклюзії артерій ніг є відновлення прохідності артерій, а при окклюзиях венозних судин ніг – попередження тромбоемболії легеневої артерії.

Консервативне лікування облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Здрастуйте. Сьогодні поговоримо про таке захворювання як облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок. Його також називають атеросклерозом ніг, закупоркою судин, непрохідністю судин нижніх кінцівок і т. п.

Чому саме про нього? А тому, що у мене на блозі закінчилося опитування » які статті ви хотіли б бачити на моєму блозі?». З великою перевагою перемогла тема «Судинні захворювання нижніх кінцівок». А так як облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок страждає велика кількість людей, то я вибрав цю тему.

Говорити про атеросклероз нижніх кінцівок буду тільки те, що знаю сам, що говорять пацієнти. Тільки чиста практика і мій досвід.

Обговорювати будемо тільки питання, що стосуються консервативного лікування облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок. Що таке атеросклероз знають багато. Інформації по цій темі в Інтернеті дуже багато. Хто цікавиться, може знайти по даній темі все.

Якщо атеросклеротичні бляшки формуються в просвіті судин нижніх кінцівок і призводять до порушення кровопостачання ніг за рахунок стенозу (звуження), оклюзії (закупорки) артерій, то таке захворювання називають облітеруючим атеросклерозом.

Сам процес локалізується найчастіше у великих судинах (аорта, клубові артерії) або артеріях середнього калібру (стегнові, підколінні).

Страждають даним захворювання найчастіше чоловіки, починаючи років з 40 (хоча я зустрічав і більш молодих пацієнтів). Але основний контингент це люди пенсійного і старечого віку, від 55 років і старше. Як правило, у них атеросклероз вражає не тільки судини ніг, але і головного мозку, серця, нирок і т. д.

В принципі вся клінічна картина захворювання залежить від того, як сильно атеросклеротична бляшка звужує просвіт судини і які в результаті цього з’являються трофічні зміни на нижніх кінцівках, як порушується їх функція.

У деяких випадках бляшка повністю перекриває просвіт судини і кров по ній не тече.

Як же так, запитаєте Ви, якщо кров не надходить до ніг, то повинна розвинутися гангрена? Так, у деяких людей вона розвивається, а У інших, немає.

Чому? А тому, що у другої людини сильно розвинене колатеральний кровообіг, а у першого – ні. Але про це поговоримо трохи пізніше.

Протягом декількох років облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок може протікати безсимптомно. Але іноді, з появою перших симптомів, починає швидко прогресувати.

Які скарги найчастіше пред’являє людина з даною патологією? Це:

— підвищена мерзлякуватість, зазвичай пальців і стоп. Люди кажуть, що навіть у спеку або в теплому приміщенні носять валянки або вовняні шкарпетки;

— з’являється відчуття оніміння в стопах;

— у спокої болю в ногах зазвичай не турбують. Біль (частіше в литкових м’язах) з’являється при ходьбі і припиняється після короткочасного відпочинку. Це так звана «переміжна кульгавість». Залежно від стадії захворювання біль при ходьбі виникає через 10-20-50-100-300 метрів і більше. У запущених випадках біль постійний.

З чим це пов’язано? А ось з чим: в нормі здорова артерія має певний діаметр і кількість крові, що проходить через неї, достатньо для живлення тканин нижніх кінцівок. Уражені атеросклерозом артерія має менший діаметр і при фізичному навантаженні (ходьбі) не в змозі забезпечити тканини киснем, що проявляється болями в м’язах. Людині в цей момент доводиться встати і постояти.

У цей час «стара», бідна киснем кров «йде» і на її місце приходить свіжа» кров – болі зникають і людина йде далі. Але через певну кількість метрів (у всіх по-різному) біль в ногах з’являється знову, і весь цей процес починається знову і знову;

— при ураженні аорти і клубових артерій (так званий синдром Лериша) болі бувають і в сідничних м’язах, і стегнах, і поперекової області;

— шкіра нижніх кінцівок стає блідою, сухою, випадає волосся на ногах, порушується ріст нігтів. При важкій формі захворювання навпаки можна бачити, коли людина сидить з опущеними вниз ногами, стопа і пальці робляться червоними. Але варто ногам надати горизонтальне положення, як шкіра робиться блідою, майже білою. Іноді такі люди навіть сплять сидячи і зрозуміло чому. Так як в цьому положенні-ноги внизу-крові в нижні кінцівки надходить більше, ніж, якби людина лежала;

— при огляді у хворих з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок відзначається гіпотрофія, і навіть атрофія м’язів (частіше гомілок). Людина зауважує, що нога стала худнути, зменшується кількість м’язової тканини. А причина все та ж – недостатнє постачання кров’ю (з поживними речовинами і киснем) тканин нижніх кінцівок;

— частим симптомом атеросклерозу в аорто-клубовому сегменті є імпотенція, тому що порушується кровопостачання в системі внутрішніх клубових артерій. Даний симптом зустрічається у 50% хворих.

Облітерація (звуження і оклюзія) судин нижніх кінцівок відбувається не відразу, а поступово і організм встигає частково пристосуватися до нових умов. Проявляється це розвитком колатерального кровообігу, тобто кров «шукає обхідні шляхи. І вона їх знаходить у вигляді невеликих артеріальних стовбурів, які як би «обходять» уражену ділянку артерії, тобто організм формує своєрідний шунт.

Так чому може виникнути гангрена?

За моїми спостереженнями це відбувається при:

— відривається частина атеросклеротичної бляшки і потоком крові це бляшка закупорює нижележащие судини,

— на бляшці завжди є тромботичні маси, при відриві яких також закупорюються судини, причому все це відбувається раптово і людині може знадобитися екстрена операція,

— і нарешті, більш повільний розвиток гангрени, це коли колатеральний кровообіг настільки слабо, що ефекту від нього немає, і трофічні зміни швидко наростають, переходячи в гангрену.

Людям молодим. після проведеного обстеження у судинного хірурга, звичайно бажано провести оперативне лікування.

А видів оперативного втручання існує багато. Це і лазерне видалення атеросклеротичних бляшок, і балонне розширення стенозированного судини, і протезування цілого ділянки ураженої судини (видаляють частину артерії і на її місце вшивають штучний (або з вени хворого) судинний протез), і шунтування (місце облітерації «обходять» судинним протезом) (див. малюнок).

Основна проблема в тому, що велика кількість пацієнтів це люди 65-90 років, з купою супутніх захворювань, яким просто протипоказано оперативне лікування. Ну, хіба що тільки ампутація нижньої кінцівки при гангрені за життєвими показаннями.

Чому основній масі хворих людей з гангреною ампутація проводиться на рівні стегна?

Раніше в наших умовах ми проводили до 30-40 ампутацій за рік. Деяким проводили ампутацію на рівні гомілки. Ефекту це не давало, і нога продовжувала гнити далі, тільки вже на гомілки. Ми ампутували трохи вище-ефект той же-гангрена не зупинялася і ми ампутували кінцівку на рівні стегна. Тільки тоді процес зупинявся. Відбувається, по всій видимості, так тому, що немає достатньо хорошого кровопостачання на гомілки, не розвинена судинна мережа, немає хорошого колатерального кровообігу.

Більшій частині пацієнтів 2 рази на рік повинно проводитися консервативне лікування.

Які основні принципи такого лікування хворих з облітеруючим атеросклерозом судин нижніх кінцівок?

1 враховуючи, що атеросклероз це бляшки, а бляшки це холестерин, то застосовують препарати знижують рівень холестерину в крові:

— статини – блокую утворення холестерину в печінці. До них відноситься: симвастатин, ловастатин, правастатин та інші.

— фібрати — підвищують кількість ліпопротеїдів високої щільності і знижують загальний холестерин. Приймати їх треба з великою обережністю після консультації з кардіологом. Це такі препарати як безафібрат, клофібрат, гемфіброзил, фенофібрат.

— похідні нікотинової кислоти – сильно розширюють кровоносні судини, тому застосовувати з обережністю. Препарат эндурацин такими побічними ефектами практично не має.

Допомагають знизити рівень холестерину і інші препарати, такі як колестипол, пробукол, гуарем, липостабил, бензафлавин і ейконол. Вони блокирут утворенню атеросклеротичних бляшок.

У деяких випадках добре зарекомендував себе препарат Цилостазол ( Pletal ) – обов’язково читати інструкцію по застосуванню і пройти консультацію кардіолога.

2. Препарати, що поліпшують реологічні властивості крові: різні гепарини, варфарин, малі дози аспірину, клопідогрель та ін.

3. Медикаменти, спрямовані на поліпшення мікроциркуляції і розвиток колатералів. Це пентоксифілін, трентал, курантил та ін.

4. Физиотерпевтическое лікування:

— баротерапія на нижні кінцівки.

— СМТ на поперекову область (ганглії)

А зараз покажу коротко схеми лікування, які я проводжу хворим з атеросклерозом нижніх кінцівок амбулаторно і стаціонарно.

Амбулаторне лікування:

— Трентал або Пентоксифілін по 400 мг 2 рази на день протягом місяця.

— Кардіомагніл 75 мг 1 раз на день ввечері після вечері (можливий постійний прийом)

— Вессел Дуе 1 т-2 рази на день.

— Актовегін 0,2-2 рази на день.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

— Никошпан 1т — 2 рази в день.

— Вітамін Е — 2 капсули 2 рази в день.

При місцевих ерозіях на шкірі можна застосовувати порошок Куріозін. При очищенні рани на чисті грануляції можна наносити мазь Актовегін або Солкосерил.

У плані обстеження, крім загальноклінічних аналізів обов’язково взяти біохімічний аналіз ліпідів крові та їх фракцій.

Пройти УЗДГ судин нижніх кінцівок для визначення стадії, ступеня і рівня ураження артерій.

Стаціонарне лікування включає в себе:

— внутрішньовенна інфузійна терапія: чергувати — Реополиглюки 400,0 + Новокаїн 0,25%-100,0 — 1 день, 2ий день – Трентал (або Пнтоксифиллин) 5,0 + Фіз. р-р 0,9%-250,0; Хлористий калій 4%-20,0, Анальгін 50%-2,0, Димедрол 1%-1,0, Рибоксин 10,0, Аскорбінова кислота 5%-2,0, Магнію сульфат 25%-3,0. Курс інфузійної терапії – 20 днів.

— Папаверин 2%-2,0 + Нікотинова кислота 2,0 внутрішньом’язово 10 днів.

— Актовегін 2,0 внутрішньом’язово на ніч 10 днів.

— можна приймати (краще при діабетичній ангіопатії) Сулодексид по 250 LRU 2 рази на добу протягом 30-40 днів між прийомами їжі.

Курси консервативної терапії треба проводити 2 рази на рік бажано навесні і восени.

Обов’язково в доповненні до цього прочитайте мою статтю на блозі ТУТ.

Якщо сказати чесно, то облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок захворювання невиліковне, але при дотриманні вищеописаних способів консервативного лікування Ви здатні значно поліпшити свою якість життя і уникнути такого грізного ускладнення атеросклерозу нижніх кінцівок як гангрена.

Здоров’я всім. А. С. Подлипаев.

Рекомендації даються виключно в довідкових цілях і носять попередньо-інформативний характер. За підсумками отриманої рекомендації, будь ласка, зверніться до лікаря, в тому числі для виявлення можливих протипоказань! Прийом рекомендованих медикаментів можливий тільки за умови їх доброї переносимості хворим, з урахуванням їх побічної дії і протипоказань!

Лікування атеросклерозу артерій нижніх кінцівок.

При підозрі на атеросклероз артерій нижніх кінцівок проводяться наступні дослідження: Неінвазивні дослідження – не завдають дискомфорту пацієнта під час дослідження, і можуть проводиться амбулаторно.

Дослідження пульсу — первинна оцінка кровообігу в нижніх кінцівках, при визначенні нормальної пульсації судинним хірургом — наявність значущих атеросклеротичних змін в артеріях нижніх кінцівок малоймовірно. Артеріальний кров’яний тиск — після вимірювання артеріального тиску на руках і ногах з використанням ультразвукового доплера (прилад для визначення кровотоку) проводиться порівняння отриманих цифр і робиться загальний висновок про наявність порушень артеріального кровотоку в нижніх кінцівках Дуплексне (триплексне) сканування артерій — ультразвукове судинне дослідження дозволяє виявити звуження або закупорку артерії, виміряти діаметр судини. Дає інформацію про стан підшкірної вени ноги, для вирішення питання про використання підшкірної вени в якості обхідного шляху (шунта) в обхід закупореної ділянки артерії. Комп’ютерна ангіографія КТ ангіографія – дослідження, проведене на спіральному комп’ютерному томографі з одночасним введенням контрасту в підшкірну вену руки, що дає інформацію про наявність і протяжності звуження, закупорки, розширення артерій. Інвазивне дослідження-дослідження здійснюється шляхом ін’єкції контрасту в артерії під контролем рентгена. Ангіографія/Ангіограма — найбільш цінне дослідження у пацієнтів з атеросклерозом артерій нижніх кінцівок яким за даними попереднього огляду і обстеження показане і планується оперативне лікування. Контраст вводиться в артерію і з допомогою спеціального рентгена показується точне місце розташування закупорки або звуження артерії і стан артерій вище і нижче зони ураження. Ангіографія необхідна, коли стоїть питання про эндоваскулярном втручанні або хірургічному лікуванні атеросклерозу артерій нижніх кінцівок.

Лікування атеросклерозу артерій нижніх кінцівок.

Комплекс лікування спрямований на купірування болю, кульгавості та інших симптомів нижніх кінцівках, викликаних звуженням або закупоркою атеросклеротичної бляшкою артерій нижніх кінцівок. Атеросклероз на сьогоднішній день не може бути повністю вилікуваний або попереджений, проте прогресування хвороби може бути припинено при зменшенні факторів ризику захворювання. Для цього необхідна зміна способу життя пацієнта.

Куріння: необхідна відмова від будь-якої форми тютюну. Тривале куріння сигарети — найнесприятливіший фактор ризику, що викликає прогресування атеросклерозу артерій нижніх кінцівок. Нікотин, що міститься в тютюні, змушує артерії спазмовані, тим самим заважаючи крові досягати органів і тканин і збільшуючи ризик розвитку атеросклерозу. Крім того, куріння зменшує кількість кисню в крові, і може призводить до згущення крові й підвищення ризику утворення згустків крові (тромбів) усередині судин.

Високий кров’яний тиск: підвищений і не контрольований кров’яний тиск (гіпертонія) змушує серце працювати з високим навантаженням і створює додаткову напругу в артеріях. Кров’яний тиск повинен визначаться пацієнтом регулярно, так як часто гіпертонія відбувається без явних ознак. Якщо у вас є гіпертонія, необхідно виконувати призначене лікарем лікування, навіть якщо ви відчуваєте себе добре.

Дієта: ризик атеросклерозу може бути зменшений при дотриманні дієти і ретельному контролі за рівнем холестерину у вашій крові. Потрібно виключити з їжі продукти з високим вмістом холестерину (жирні сорти м’яса, сиру, жовток яєць). Необхідно вживати жири рослинного походження, рослинне масло. Дієта з обмеженням вживання солі необхідна для зменшення кров’яного тиску і набряків. Якщо у вас підвищена маса тіла, необхідна загальна дієта для зниження ваги. Необхідно контролювати рівень холестерину сироватки крові. Якщо при дотриманні дієти холестерин залишається високим, тоді призначається лікування, спрямоване на зниження холестерину. Тренувальна ходьба – має важливе значення в комплексі лікування пацієнтів з кульгавістю. Часто пацієнти, боячись болю при ходьбі, обмежують себе в рухах і переходять на сидячий (малорухливий) спосіб життя. В даний час доведено в міжнародних дослідженнях, що тренувальна ходьба до 45-60 хв на добу у пацієнтів з атеросклерозом артерій нижніх кінцівок, призводить до розвитку окольного (колатерального) кровообігу і збільшення дистанції без больовий ходьби.

Діабет: наявність діабету сприяє ранньому розвитку атеросклерозу і швидкому його прогресування. Має важливе значення контроль за цукром крові, і лікування діабету у пацієнтів з атеросклерозом артерій нижніх кінцівок Догляд за ногами: при порушенні кровообігу в нижніх кінцівках при будь незначної травми (рани) ноги може виникнути серйозні ускладнення (інфекція, погане загоєння, трофічні виразки, гангрена). Необхідно оглядати ноги щодня. Негайно проконсультуватися з лікарем при виявленні будь-яких пошкоджень або ран на шкірі ноги.

Фармакологічна терапія: в доповнення до інших рекомендацій вашого лікаря можуть бути призначені наступні препарати:

Антиагреганти — ці препарати зменшують ризик серцевих нападів (стенокардія, інфаркт міокарда) або інсультів і минущих мозкових порушень, пов’язаних з атеросклерозом артерій. Вони також можуть збільшити дистанції безбольової ходьби (прохідне без зупинки відстань), збільшуючи потік крові до органів і тканин: Аспірин — Одна таблетка аспірину в дозі 75-325 мг щодня. Clopidogrel (Plavix ®) 75 мг, більш сучасний антиагрегант. В даний час проводяться міжнародні дослідження з визначення ефективності та переваг цього препарату. Антикоагулянти — ці препарати перешкоджають згортанню крові і утворення тромбів: Варфарин (Coumadin ®) – препарат у таблетках, його прийом вимагає контролю аналізу МНО крові Клексан, фраксипарин, фрагмин, гепарин – антикоагулянти в ін’єкціях, як правило, лікування цими препаратами проводиться спільно з прийомом варфарину і закінчується при досягненні терапевтичного ефекту варфарину Препарати, що покращують кровообіг в артеріях нижніх кінцівок: Пентоксифілін, Трентал 400 1 таб х3 рази в день (1200 мг на добу), не менше місяця.

Хірургічне лікування.

Хірургічне лікування при атеросклерозі артерій нижніх кінцівок застосовується в тих випадках, коли проводиться консервативне лікування не ефективно і (або) є ознаки прогресування захворювання, обмежують образ життя пацієнта.

Основним завданням, перед хірургічним лікуванням, є визначення точної локалізації місця звуження (стенозу), або закупорки (оклюзії) артерії. Для цього використовується ультразвукове дуплексне сканування і (або) комп’ютерна ангіографія артерій нижніх кінцівок. Обов’язковим дослідженням у пацієнтів, яким планується хірургічне лікування, виконується ангіографія (ангіограма). Дослідження виконується під місцевою анестезією. Через прокол в паховій області, вводиться спеціальний катетер в стегнову артерію. Через катетер вводиться контраст (барвник). Під час введення контрасту виконується дослідження спеціальним рентгеном. Ангіографія доповнює, отриману раніше інформацію і дозволяє побачити протяжність звуження або закупорки артерії, і оцінити стан артерій вище і нижче ураженої ділянки судини.

Після визначення місця знаходження і протяжності закупорки або стенозу артерії можливе застосування двох методик лікування: ангіопластики (ендоваскулярного лікування) або операції (відкритої хірургії).

Ангіопластика – процедура, яка може бути здійснена під час виконання ангіографії. Для виконання ангіопластики використовується спеціальний балон для розширення звуженої ділянки артерії. Через прокол в паху балон вводиться в просвіт артерії і розташовується на рівні звуження артерії. Балон роздувають, що призводить до розширення артерії в місці звуження. Для того щоб розширений посудину не звузився знову ділянку артерії, де проводилася ангіопластика, підводиться і встановлюється спеціальний пристрій – стент (каркас). Перебування пацієнта в клініці після ангіопластики як правило, протягом доби.

Якщо у пацієнта виражене ураження артерій атеросклерозом, і немає можливості виконати ангіопластику . необхідна відкрита операція. Для відновлення кровотоку застосовуються шунтуючі операції. На операції знаходять відповідну ділянку артерії вище і нижче місця закупорки (оклюзії). І між цими двома ділянками артерії пришивають шунт (обхідний шлях). Для виконання шунтування в якості обхідного шляху використовується власна підшкірна вена пацієнта або синтетичний протез. Операція по тривалості може займати від 2 до 5 годин. Перебування пацієнта в клініці становить 3-7 днів після операції. У 10 % випадків під час операції, пацієнту необхідно переливання крові.

Ангіопластика і відкрита операція – безпечні процедури з хорошими результатами. Фактори, які можуть зменшити успіх кожної процедури включають: — кількість і вираженість закупорки і звуження артерій, — загальний стан здоров’я пацієнта Необхідний строгий контроль за факторами ризику атеросклерозу артерій нижніх кінцівок після виконаного втручання. Найбільш значущий фактор ризику, який впливає на раннє погіршення. результату лікування куріння. Тому необхідна довічна відмова від куріння.

Укладення.

Атеросклероз артерій нижніх кінцівок може проявлятися незначною переміжною кульгавістю. При прогресуванні захворювання і відсутності необхідного лікування можливий розвиток великої гангрени та втрати нижньої кінцівки (ампутації). Швидкість прогресування хвороби залежить від кількості та серйозності факторів ризику розвитку атеросклерозу (куріння, діабету, гіпертонії, ожиріння і т. д) Своєчасне звернення, якісна медична допомога, припинення куріння, контроль і корекція артеріального тиску, щоденні тренування, своєчасне виконання ангіопластики або операції може помітно зменшити симптоми хвороби, зберегти ногу і поліпшити якість життя і прогноз у пацієнтів з атеросклерозом артерій нижніх кінцівок.

Лікування атеросклерозу нижніх кінцівок.

Є багато хвороб, які призводять до інвалідності, а в гіршому випадку – до летального результату. Одну з вищих позицій в цьому списку займає облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок. Найчастіше ця хвороба зустрічається у літніх людей і майже завжди – у чоловіків.

Це захворювання, яке вражає великі і середні артерії в ногах. Вони більше не можуть належним чином постачати нижні кінцівки кров’ю, так як її циркуляції заважають звуження судин і їх закупорка бляшками і тромбами. Она з’являється через холестерину і жиру на стінках судин. Порушується життєздатність тканин, що призводить до проблем з рухом, появи виразок і некрозів.

Якщо не почати лікування атеросклерозу нижніх кінцівок хоча б на цьому етапі, то є великий шанс розвитку гангрени і тоді доведеться ампутувати ногу.

Причини атеросклерозу нижніх кінцівок.

Серед головних причин розвитку атеросклерозу – нездоровий спосіб життя. До нього призводять:

куріння; надто жирне харчування; відсутність фізичної активності; ожиріння.

Також його можуть викликати:

цукровий діабет; обмороження; спадковість; порушення обміну речовин, у тому числі холестерину; гіпертонія; інфекції, що впливають на нирки.

Всі ці причини роблять облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок воістину бичем нашого століття, який, поряд з варикозною хворобою, що вражає наші ноги.

Симптоми атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Протягом перших місяців захворювання часто протікає без явних ознак і не завдавати особливих проблем. Однак як тільки воно переходить в більш важку фазу, то з’являються численні симптоми, які швидко прогресують. Серед них:

кульгавість; болі в ногах при ходьбі, а також швидка їх втомлюваність; болі в ногах у стані спокою; оніміння стоп; температурні зміни – ноги «мерзнуть», на дотик холодніше, ніж здорові кінцівки; поява ранок і виразок, що не гояться; потемніння пальців ніг і шкіри стоп (вони стають багряно-синюшного кольору), розвиток на них некротичних змін; випадання волосся в області уражених артерій.

Дуже важливо при перших же ознаках хвороби звертатися до лікаря для проходження діагностики, адже вона з тих, які в повній мірі можна вилікувати лише на ранніх стадіях. В ускладненій формі сучасні методи лікування набагато менш ефективні і часто вдається лише купірувати симптоми, які через деякий час повертаються знову.

Діагностика атеросклерозу нижніх кінцівок.

У нашій клініці лікування будь-якої хвороби, в тому числі і облітеруючого атеросклерозу, починається з комплексної діагностики. Цей підхід дає нам з’ясувати всі нюанси, поставити точний діагноз і не пропустити моменти, які можуть зіграти важливу роль у подальшому зцілення пацієнта.

В даному випадку первинне висновок наші лікарі можуть дати вже після огляду хворого, особливо, коли мова йде вже про досить гострій стадії з видимими відзнаками хворої і здорової кінцівки. Подальша діагностика включає в себе:

томографію; прослуховування шумів і пульсації артерій; УЗД судин; ангіографію-діагностику судин за допомогою контрастної речовини.

І, за потребою, інші дослідження.

За допомогою цього ми не тільки встановлюємо наявність або відсутність ознак атеросклерозу нижніх кінцівок, але і знаходимо його причини, місця закупорки, визначаємо тяжкість захворювання. Тільки так можна потім підібрати ефективні методи лікування.

Лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Так само як і до діагностики, підходимо ми і до лікування атеросклерозу нижніх кінцівок, тобто комплексно. У нашій клинку ми впевнені, що займатися симптомами безглуздо, якщо не усунена причина.

На початкових стадіях захворювання вистачає вилікувати джерело хвороби і прийняти профілактичні заходи – знизити вагу, стежити за цукром і тиском, відмовитися від шкідливих звичок, перейти на дієту. Також лікарі нашої клініки можуть призначати препарати, що сприяють поліпшенню кровопостачання і прохідності судин, зняття спазмів.

Хронічні облітеруючі захворювання нижніх кінцівок складають більше 20% від усіх видів серцево-судинної патології, що відповідає 2-3% населення. Вони характеризуються неухильним прогресуючим перебігом, наростанням ішемії кінцівок і вираженим больовим синдромом. Незважаючи на використання сучасних методів консервативного і хірургічного лікування, критичні ступеня ішемії з гангреною кінцівки развиваюся у 15 – 20% хворих.

У численних експериментальних дослідженнях показано, що імплантація мононуклеарних клітин (МНК) кісткового мозку в область ішемії здатна викликати формування нових судин (ангіо — і васкулогенез) а також збільшення струму крові за вже наявними колатералях. При цьому ангіогенними властивостями володіють як кровотворні стовбурові клітини і клітини-попередники, так і стромальні клітини кісткового мозку. Продемонстрована здатність стовбурових гемопоетичних і мезенхімальних клітин кісткового мозку трансдиференціроваться в ендотеліоцити, міоцити і перицити, безпосередньо беручи участь в процесі утворення нових судин. Крім того, в області ішемії, МНК кісткового мозку виробляють комплекс цитокінів, необхідних для утворення та зростання судин з місцевих тканин.

В експериментах на гризунах з перев’язуванням стегнової артерії, імплантація МНК кісткового мозку у литковий м’яз призводила до збільшення кількості капілярів на 50 і більше відсотків, прискорення кровотоку і підвищення толерантності до фізичних навантажень. В експериментах на великих тварин після введення МНК кісткового мозку відзначалося збільшення щільності капілярів в 2,5-3 рази, а також ремоделювання колатеральних судин з 5-кратним збільшенням швидкості кровотоку.

В нашій клініці клінічні дослідження трансплантації клітин кісткового мозку при облітеруючих захворюваннях нижніх кінцівок проводяться з 2002 року. При використанні нефракціонованих МНК інструментальні показники (перфузійний Індекс, черезшкірний тиск кисню) дозволяють зареєструвати зменшення ішемії в різному ступені у всіх хворих. У 50-82% випадків відзначено зростання колатеральних судин за даними ангіографії. Поліпшення суб’єктивних симптомів відзначили більше 85% хворих. При цьому трансплантація МНК кісткового мозку дозволила уникнути ампутації кінцівки у 90% хворих з критичною ступенем ішемії.

Ноги – це можливість ходити, від якої ніхто з нас не готовий відмовитися. На жаль, іноді вони не хочуть співпрацювати з нами, одна з причин чому – облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок. Це важка хвороба, небезпечна, але не непереможна.

В нашій клініці висококваліфіковані лікарі з великим досвідом діагностики і лікування хвороб судин, зроблять все, щоб максимально відновити роботу ваших артерій і уповільнити розвиток захворювання. Чим раніше ви до нас прийдете, тим більше шансів, що воно відійде назавжди.

Хронічні облітеруючі захворювання нижніх кінцівок складають більше 20% від усіх видів серцево-судинної патології, що відповідає 2-3% населення. Вони характеризуються неухильним прогресуючим перебігом, наростанням ішемії кінцівок і вираженим больовим синдромом. Незважаючи на використання сучасних методів консервативного і хірургічного лікування, критичні ступеня ішемії з гангреною кінцівки развиваюся у 15 – 20% хворих.

У численних експериментальних дослідженнях показано, що імплантація мононуклеарних клітин (МНК) кісткового мозку в область ішемії здатна викликати формування нових судин (ангіо — і васкулогенез) а також збільшення струму крові за вже наявними колатералях. При цьому ангіогенними властивостями володіють як кровотворні стовбурові клітини і клітини-попередники, так і стромальні клітини кісткового мозку. Продемонстрована здатність стовбурових гемопоетичних і мезенхімальних клітин кісткового мозку трансдиференціроваться в ендотеліоцити, міоцити і перицити, безпосередньо беручи участь в процесі утворення нових судин. Крім того, в області ішемії, МНК кісткового мозку виробляють комплекс цитокінів, необхідних для утворення та зростання судин з місцевих тканин.

В експериментах на гризунах з перев’язуванням стегнової артерії, імплантація МНК кісткового мозку у литковий м’яз призводила до збільшення кількості капілярів на 50 і більше відсотків, прискорення кровотоку і підвищення толерантності до фізичних навантажень. В експериментах на великих тварин після введення МНК кісткового мозку відзначалося збільшення щільності капілярів в 2,5-3 рази, а також ремоделювання колатеральних судин з 5-кратним збільшенням швидкості кровотоку.

Клінічні випробування трансплантації МНК кісткового мозку при облітеруючих захворюваннях нижніх кінцівок проводяться з 2002 року. При використанні нефракціонованих МНК інструментальні показники (перфузійний Індекс, черезшкірний тиск кисню) дозволяють зареєструвати зменшення ішемії в різному ступені у всіх хворих. У 50-82% випадків відзначено зростання колатеральних судин за даними ангіографії. Поліпшення суб’єктивних симптомів відзначили більше 85% хворих. При цьому трансплантація МНК кісткового мозку дозволила уникнути ампутації кінцівки у 90% хворих з критичною ступенем ішемії.

Мета дослідження.

Оцінка ефективності внутрішньом’язового (в литковий м’яз) введення аутологічних МНК кісткового мозку в лікуванні хворих на облітеруючі захворювання нижніх кінцівок, а також можливі ускладнення.

Контингент хворих.

Основний діагноз.

Облітеруючий аторосклероз артерій нижніх кінцівок. Облітеруючий ендартеріїт нижніх кінцівок.

Критерії включення.

Чоловіки і жінки у віці від 30 до 65 років включно. Наявність облітеруючого атеросклерозу або облітеруючого ендартеріїту судин нижніх кінцівок з ішемією кінцівки 3-4 ступеня. Пацієнти повинні бути досить мобільними, щоб слідувати реабілітаційній програмі і графіку візитів. Хворі повинні бути в змозі дати інформовану згоду, ця згода має бути отримана до початку лікування. При ішемії 4 ступеня некротичні зміни обмежуються пальцями стопи і трофічними виразками, тобто не потрібна висока ампутація кінцівки.

Критерії виключення.

Одночасна участь в іншому клінічному дослідженні. Невідповідність критеріям дослідження. Наявність аутоімунних захворювань. Наявність ознак запалення за даними аналізів. Будь-яке відоме злоякісне захворювання або наявність такого в анамнезі. Наявність гострого інфекційного захворювання. Наявність інших захворювань, що порушують функцію кінцівки.

Забір кісткового мозку.

Паркан кісткового мозку буде проводиться в асептичних умовах (операційна хірургічного відділення Клініки Імунопатології. Анестезія місцева або загальна (залежно від психоемоційної лабільності пацієнта). Місце пункції-крило клубової кістки 2-3 см назад від переднє-верхній ості.

Виділення мононуклеарної фракції кісткового мозку.

Виділення мононуклеарної фракції буде проводиться в умовах лабораторії клітинних біотехнологій НДІ Клінічної Імунології.

Введення МНК кісткового мозку.

Суспензія МНК кісткового мозку (перша і друга частини) буде вводиться місцево в литкові м’язи 40-45 точок. При високому рівні стенозу можливе також введення суспензії клітин в м’язи стегна. Клітини будуть вводиться під місцевою анестезією «хвилеподібно», тобто з одного вкола можна ввести клітини в 7-10 точок. Безпосередньо після введення необхідний постільний режим з ізометричними скороченнями мишщ гомілки і стегна з протягом 2 годин. В подальшому специфічних обмежень режиму не потрібно.

Інші методи лікування.

Всім хворим під час перебування в стаціонарі і при подальшому амбулаторному лікуванні буде проводиться стандартне комплексне консервативне лікування з використанням спазмолітиків (папаверин, дротаверин тощо), дезагрегантных коштів (пентоксифілін, асетилсалициловая кислота та ін), препаратів метаболічної дії (солкосерил, актовегін), вазопротекторов (пирикарбат тощо), антиатеросклеротических коштів (холестирамін, ципрофибрат, симвастатин та інші).

Оцінка ефективності та безпеки.

Контрольні огляди хворих після трансплантації МНК кісткового мозку будуть проводиться через 1 тиждень, 1 місяць, 3 місяці, 6 місяців і далі з інтервалом в 1 рік. При погіршенні стану хворого, пов’язаного з досліджуваним захворюванням, огляд з використанням необхідних додаткових методів буде зроблено негайно.

Безпека втручання буде оцінюватися за наявністю або відсутністю можливих ускладнень, пов’язаних з введенням МНК-алергічні реакції, інфекційні ускладнення в місці введення, значне прогресування ішемії кінцівки. Також оцінюватиметься загально-соматичний статус (на підставі фізикального огляду, загальноклінічних аналізів) для виключення несприятливого впливу трансплантації на супутні захворювання. Особливу увагу буде приділено онкологічної патології.

Трансплантація кісткового мозку.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Що таке оклюзія судин нижніх кінцівок.

Патології системи кровообігу лідирують у всій структурі захворювань, серед головних причин інвалідності і смертності населення. Цьому сприяє поширеність і стійкість факторів ризику.

Зміст:

Що таке оклюзія судин нижніх кінцівок Поняття оклюзії (закупорку) судин ніг Етіологія, Фактори ризику Види та ознаки хвороби Симптоматика Методи лікування Профілактика Висновок Оклюзія судин ніг: причини, клінічна картина та лікування патології Причини, механізм розвитку і симптоматика оклюзій судин ніг Відмінності тромбофлебітів і флеботромбозів Симптоми закупорки кровоносних судин ніг Методи лікування патології Патології вен і артерій нижніх кінцівок: симптоматика та терапія Які кровоносні судини знаходяться в ногах? Поширені захворювання Атеросклероз Непрохідність судин Облітеруючий артеріїт Ендартеріїт Ангіопатія Патології вен Варикоз Тромбофлебіт Закупорка вен Ознаки і методи лікування закупорювання судин на ногах Різновиди Причини закупорки Як відрізнити флеботромбоз від тромбофлебіту Симптоми захворювання Як лікують патологію Консервативне лікування Операція Причини розвитку та лікування непрохідності судин ніг Причинні фактори Патогенетичний механізм Класифікація Симптоматична картина Діагностування Лікувальні заходи Статті по темі: захворювання судин нижніх кінцівок: симптоми і лікування судинних хвороб ніг Судинні захворювання ніг Причини Класифікація судинних патологій Атеросклероз судин ніг Облітеруючий ендартеріїт Варикоз ніг Флебіт Тромбофлебіт Тромбоз На закінчення Хвороби судин нижніх кінцівок Лікування Народні засоби Профілактика Висновок Судини ніг (нижніх кінцівок): які бувають захворювання, симптоми і лікування Які кровоносні судини знаходяться в ногах? Поширені захворювання Атеросклероз Непрохідність судин Облітеруючий артеріїт Ендартеріїт Ангіопатія Патології вен Варикоз Тромбофлебіт Закупорка вен Судинні захворювання ніг: симптоми, причини, класифікація, методи лікування Загальні симптоми і причини Класифікація Особливості патологій Методи лікування Терапія, Хірургія Атеросклероз судин ніг — підступна хвороба. Як її діагностувати і чим лікувати? Характеристика захворювання Причини і симптоми атеросклерозу нижніх кінцівок Діагностика патології Методи лікування хвороби Додаткові способи лікування.

Хвороби не завжди вражають серце і судини одночасно, частина з них розвивається в венах і артеріях. Їх досить багато, але оклюзія артерій нижніх кінцівок — найбільш небезпечна.

Поняття оклюзії (закупорки) судин ніг.

Закупорка артерій нижніх кінцівок призводить до припинення надходження кисню і поживних речовин до органів і тканин, які вони постачають. Найчастіше уражаються підколінні і стегнові артерії. Захворювання розвивається різко і несподівано.

Просвіт судини може бути перекритий тромбами або емболами різного походження. Від їх розмірів залежить діаметр артерії, яка стає непрохідною.

При цьому швидко розвивається некроз тканин на ділянці нижче закупорки артерії.

Вираженість ознак патології залежить від місця розташування оклюзії і функціонування бічного — колатерального кровотоку по здоровим судинах, що проходять паралельно ураженим. Вони доставляють поживні речовини і кисень до ішемізованих тканин.

Закупорка артерій нерідко ускладнюється гангреною, інсультом, інфарктом, які призводять хворого до інвалідності або смерті.

Неможливо зрозуміти, що таке оклюзія судин ніг, усвідомити тяжкість цього захворювання, не знаючи його етіології, клінічних проявів, методів лікування. Треба також врахувати значимість профілактики цієї патології.

Більше 90% випадків закупорки артерій ніг мають дві основні причини:

Тромбоемболія-згустки крові формуються в магістральних судинах, потоком крові доставляються в артерії нижніх кінцівок і перекривають їх. Тромбоз — тромб в результаті атеросклерозу з’являється в артерії, розростається і закриває її просвіт.

Етіологія інших випадків наступна:

накопичення холестеринових бляшок на стінках судин при атеросклерозі до його закупорки; емболія часточками жиру або стороннього тіла, бульбашками повітря, ін’єкційною рідиною; аневризма артерій — їх розтягнення і випинання, в яких швидко накопичуються тромби і емболи; механічні травми судин, здавлювання, перекривають кровотік; запальні захворювання артерій, які супроводжуються набряком і накопиченням ексудату; ішемія серця, гіпертонія, порок серця, інфаркт міокарда, цукровий діабет сприяють розвитку оклюзії; лейкоз — закупорюють просвіт артерії розростаються злоякісні клітини.

Фактор ризику.

Оклюзія судин-це захворювання, для розвитку якого особливо важлива наявність факторів ризику. Їх мінімізація знижує можливість виникнення непрохідності. Вони такі:

алкоголізм, наркоманія, куріння; спадковість; хірургічна операція на судинах ніг; незбалансований раціон харчування; вагітність і пологи; зайва вага; малорухливий спосіб життя; статева приналежність — частіше хворіють чоловіки, вік більше 50 років.

Вплив основних причин і факторів ризику найчастіше накопичується довго.

Важливо! Фахівці відзначають поширення оклюзії судин ніг серед молодих людей, багато з яких просиджують перед комп’ютерами і моніторами гаджетів. Тому при виникненні перших ознак оклюзії, не залежно від вікової категорії, необхідно негайно звернутися до лікаря.

Види і ознаки хвороби.

Закупорка артерій може статися на будь-якій ділянці нижньої кінцівки, перекриваються різні діаметри судин. Відповідно до цього розрізняють різновиди оклюзій:

Непрохідність великих і середніх артерій. Порушується кровопостачання стегнових і прилеглих до них ділянок. Закупорка дрібних судин, що постачають кров’ю гомілки і стопи. Змішана непрохідність — великих і дрібних артерій одночасно.

За етіологічними факторами, що спровокували появу і розвиток хвороби, оклюзії поділяють на такі види:

повітряна — закупорка судини бульбашками повітря; артеріальна — непрохідність створюють тромби; жирова — закупорка артерії часточками жиру.

Непрохідність судин ніг протікає в двох формах:

Гостра оклюзія виникає при закупорці артерії тромбом. Розвивається раптово і швидко. Хронічне захворювання протікає повільно, прояви залежать від накопичення холестеринових бляшок на стінці судини і зменшення його просвіту.

Першою ознакою непрохідності артерій ніг є симптом переміжної кульгавості. Інтенсивна ходьба починає викликати біль в кінцівки, людина, щадячи ногу, накульгує. Після короткого відпочинку хворобливі відчуття зникають. Але з розвитком патології біль з’являється від незначних навантажень на кінцівку, кульгавість посилюється, необхідний тривалий відпочинок.

Згодом з’являються 5 головних симптомів:

Постійний біль, що посилюється навіть від незначного збільшення навантажень на ногу. Бліда і холодна на дотик шкіра на ділянці ураження, у якої з часом проявляється синюшний відтінок. Пульсація судин на ділянці закупорки не прощупується. Зниження чутливості ноги, відчуття бігаючих мурашок, яке поступово зникає, залишається оніміння. Наступ паралічу кінцівки.

Важливо знати, що через кілька годин після появи характерних ознак закупорки починається некротізація тканин на ділянці оклюзії судини, можливо розвиток гангрени.

Ці процеси незворотні, тому несвоєчасне лікування призведе до ампутації кінцівки та інвалідності хворого.

Якщо з’являються ознаки переміжної кульгавості або хоча б один основний оклюзивний симптом — це привід термінового звернення до лікаря.

Методи лікування.

Флеболог проводить необхідні дослідження, що підтверджують діагноз. Після цього призначає лікування. На початкових стадіях розвитку хвороби воно консервативне і проводиться в домашніх умовах. Застосовують лікарську терапію:

антикоагулянти, розріджують кров і зменшують її в’язкість (Кардіомагніл, Плавикс, Аспірин Кардіо); спазмолітики, які знімають спазми судин (Но-Шпа, Спазмол, Папаверин); тромболітики (фибринолитики), що руйнують тромби (Проурокиназа, Актилаза); знеболюючі, знімають напади болю (Кетанол, Баралгін, Кеталгин); серцеві глікозиди, поліпшують роботу серця (Коргликон, Дигоксин, Строфантину); протиаритмічні препарати, що нормалізують серцеві ритми (Новокаїнамід, Прокаїнамід).

Антикоагулянтну дію Гепариновой мазі використовують для місцевого лікування оклюзії. Призначають комплекси вітамінів. Використовують фізіопроцедури.

Електрофорез прискорює і забезпечує максимальне проникнення ліків до місця ураження артерії.

Магнітотерапія знімає біль, покращує кровообіг, підвищує насичуваність крові киснем.

У разі тяжкого розвитку оклюзії та неефективної медикаментозної терапії, застосовують оперативне лікування:

Тромбэктомия — видалення тромбів з просвіту судини. Стентування-введенням спеціального балончика відкривається просвіт артерії і встановлюється стент, що запобігає його звуження. Шунтування-створення обхідної артерії замість ураженої ділянки. Для цього може бути використаний імплантат або здоровий посудину кінцівки.

При розвитку гангрени проводять часткову або повну ампутацію кінцівки.

Виконання нескладних правил профілактики істотно знижують ризик розвитку захворювання:

Вести активний спосіб життя, застосовувати помірні фізичні навантаження. Відвідувати катки, басейни, тренажерні зали. Відмовитися від куріння і алкоголю або скоротити вживання міцних напоїв до мінімуму. Вживати правильну їжу, яка містить достатню кількість вітамінів і мікроелементів. Виключити продукти, що підвищують холестерин в крові, її в’язкість, артеріальний тиск, що містять велику кількість жиру. Не допускати значного підвищення маси тіла, підтримувати її в нормі. Уникати стресів, навчитися позбавлятися від них. Контролювати перебіг і лікування хронічних захворювань, які можуть викликати непрохідність судин ніг.

Закупорка артерій нижніх кінцівок в більшості випадків розвивається тривало, тому ранні симптоми з’являються на початкових стадіях захворювання. Вони сигналізують про проблеми з судинами. Треба не упустити цей момент і відвідати фахівця. Тільки так можна правильно визначити причину оклюзії судин, усунути її, зупинити розвиток патології, мати сприятливий прогноз на одужання.

Джерело: судин ніг: причини, клінічна картина і лікування патології.

Оклюзією судин нижніх кінцівок прийнято називати кілька патологій судин ніг, при яких розвиваються гострі порушення кровопостачання тканин ніг: облітеруючий атеросклероз, флеботромбоз і тромбофлебіт.

Перша патологія стосується закупорки артерій нижніх кінцівок, внаслідок чого порушується приплив артеріальної крові до ноги.

Нещодавно я прочитала статтю, в якій розповідається про препарат Холедол для чищення судин і позбавлення від ХОЛЕСТЕРИНУ. Даний препарат покращує загальний стан організму, нормалізує тонус вен, перешкоджає відкладенню холестеринових бляшок, очищає кров і лімфу, а також захищає від гіпертонії, інсультів і інфарктів.

Я не звикла довіряти всякої інформації, але вирішила перевірити і замовила упаковку. Зміни я помітила вже через тиждень: постійні болі в серці, тяжкість, скачки тиску мучили мене до цього — відступили, а через 2 тижні пропали зовсім. Спробуйте і ви, а якщо кому цікаво, то нижче посилання на статтю.

Два останніх захворювання стосуються вен ніг, внаслідок оклюзії яких ускладнюється відтік венозної крові.

Причини, механізм розвитку і симптоматика оклюзій судин ніг.

За характером перебігу захворювання розрізняють оклюзії:

Гострі оклюзії вен нижніх кінцівок виникають при повній закупорці вени, коли відбувається повне перекриття її просвіту. При гострих оклюзіях розвивається гостра судинна венозна недостатність.

Хронічні оклюзії характеризуються частковим перекриттям (звуженням) просвіту вени і розвитком хронічної венозної недостатності. Від ступеня перекриття просвіту судини буде залежати тактика лікування.

Причиною розвитку оклюзії судин нижніх кінцівок є так звана тріада Вирхова:

Підвищення згортання або порушення балансу згортання/протизгортальної систем крові. Уповільнення струму крові по судинах. Порушення цілісності стінки судин.

Ця тріада факторів обумовлює початок патологічного прижиттєвого тромбоутворення всередині судин.

Однією з причин оклюзії артерій ніг є атеросклероз. Виразкова атеросклеротична бляшка є основою для утворення тромбів.

Другою причиною закупорки артерії ніг є відірвався внутрішньосерцевий тромб / ембол. Факторами ризику розвитку оклюзій судин нижніх кінцівок є:

вагітність і пологи; аборти; оперативні втручання; прийом гормональних контрацептивів; онкологічні патології; травми; шкідливі звички (алкоголь, куріння); вживання наркотичних речовин; надмірна вага; малорухливий спосіб життя; тривалі перельоти і переїзди в автобусах або автомобілях.

Тромби в артерії нижніх кінцівок потрапляють найчастіше з лівих відділів серця, де вони утворюються на клапанах або всередині порожнин серця. Відірвавшись, такий тромб-ембол з струмом артеріальної крові надходить в артерії ніг, де і викликає їх оклюзію.

Тромби, які утворюються в глибоких венах ніг, в 90% випадків беруть свій початок в суральних венозних синусах, що знаходяться в глибині литкових м’язів.

Ці синуси самі не здатні підтримувати свій тонус, тому для їх спорожнення необхідно скорочення м’язів гомілки. Такий механізм просування венозної крові носить назву м’язово-венозної помпи.

Після тривалого знерухомлення людини або внаслідок низької фізичної активності в суральных синусах запускається патологічне тромбоутворення. З синусів утворилися тромби потрапляють у глибокі венозні судини ніг, де і продовжують рости, як правило, закріпившись трохи нижче венозних клапанів.

Для чищення СУДИН, профілактики тромбів і позбавлення від ХОЛЕСТЕРИНУ — наші читачі користуються новим натуральним препаратом, який рекомендує Олена Малишева. До складу препарат входить сік чорниці, квіти конюшини, нативний концентрат часнику, кам’яне масло і сік черемші.

Подальше прогресування пошкодження венозних стінок призводить до зниження еластичності вен і їх недостатності клапанів.

В результаті глибокі вени ніг перетворюються в трубки, не здатні розтягуватися і перешкоджати зворотному току крові. Процес утворення тромбів в поверхневих венах починається в цих же венах, але варикозно розширених. При приєднанні запалення варикозне розширення вен переходить в гострий тромбофлебіт.

Відмінності тромбофлебітів і флеботромбозів.

Одним з головних відмінностей тромбофлебіту і флеботромоза є те, що флеботромбоз – це порушення прохідності глибоких вен нижніх кінцівок, а тромбофлебіт – поверхневих.

Другим головним відзнакою флеботромбоз і тромбофлебіту є різна ймовірність розвитку смертельного ускладнення ТЕЛА (тромбоемболії легеневої артерії).

Вірогідність ТЕЛА при флеботромбозах дуже висока, тоді як при тромбофлебітах практично відсутня.

При спроможності сафено-феморального соустья, яке забезпечує повідомлення поверхневої вени з глибокою веною, перехід тромбозу з поверхневих вен на глибокі практично неможливий.

Багато наші читачі для ЧИЩЕННЯ СУДИН і зниження рівня ХОЛЕСТЕРИНУ в організмі активно застосовують широко відому методику на основі семен і соку Амаранту, відкриту Оленою Малишевої. Радимо обов’язково ознайомитися з цією методикою.

При недостатності клапанів цього соустья тромб з поверхневої вени може продовжити своє зростання в клубовій вені. Найчастіше, таким чином формуються флотуючі (плаваючі) тромби глибоких вен.

Симптоми закупорки кровоносних судин ніг.

Повна оклюзія артерій нижніх кінцівок проявляється яскраво вираженою симптоматикою:

раптово виникла сильна біль у кінцівці («удар хлиста»); відчуття повзання мурашок, похолодання, оніміння ноги; збліднення шкіри постраждалої кінцівки; слабкість в кінцівках; при опитуванні часто виявляють наявність у пацієнта симптому так званої «перемежающей кульгавості» (прихрамывания на одну ногу); відсутність пульсації артерій нижче місця закупорки.

Часткова закупорка вен на ногах супроводжується мізерною симптоматикою. Тому часто хворі навіть не підозрюють про наявність у них таких серйозних патологій вен ніг.

При вираженому ступені перекриття просвіту вени з’являється наступна симптоматика:

біль у постраждалої кінцівки; набряк кінцівки нижче місця закупорки; почервоніння або посиніння ноги; ущільнення м’язів; відчуття жару і тяжкості в нозі; постраждала нога більше в обсязі порівняно із здоровою кінцівкою.

Гострий тромбофлебіт поверхневих вен нижніх кінцівок протікає з більш специфічними симптомами, але при цьому несе мінімальний ризик розвитку ТЕЛА.

Оклюзія поверхневих вен нижніх кінцівок протікає з такими симптомами:

болем по ходу закупореного судини; почервонінням шкіри над постраждалим венозним посудиною; пальпуванням щільного тяжистого освіти по ходу тромбированной вени; набряком тканин, що оточують посудину.

Методи лікування патології.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

Лікування оклюзій судин ніг може бути консервативним і оперативним. Призначення медикаментозних препаратів залежить від виду ураженої судини.

На обсяг медикаментозного лікування оклюзії артерій нижніх кінцівок впливає вираженість симптомів. Рекомендовано призначення таких лікарських засобів:

знеболюючих препаратів (Промедол з Димедролом, Морфін); спазмолітиків (Но-шпи, Папаверину, Галидора); антикоагулянтів (Гепарину); серцевих глікозидів (Корглікону, Строфантину); антиаритмічних засобів (Новокаїнаміду).

Консервативна терапія оклюзій венозних судин ніг включає призначення:

еластичного бинтування і носіння компресійної білизни (панчіх, шкарпеток, колгот); раціонального харчування (виключення жирної, смаженої, гострої та солоної їжі, збагачення раціону овочами, фруктами, рослинними жирами, морською рибою і морепродуктами, горіхами); мазей-венотоников (Венітан, Гепариновая мазь, Ліотон, Троксевазин); оральних венотоников (Флебодіа, Троксевазин, Аэсцин); препаратів вітаміну Р (Аскорутин, Рутин, Троксерутин); нестероїдних протизапальних препаратів (Диклофенаку, Кетанова, Диклоберл); тромболітиків та антикоагулянтів (Фрагмин, Клексан, Варфарин, Сингуляр); дезагреганти (Аспірин); системних ферментних препаратів (Вобэнзим, Флогэнзим).

У разі неефективності консервативного лікування або при великій ймовірності розвитку ускладнень показано оперативне лікування:

При оклюзії артерії-емболектомія (пряма, непряма);

При оклюзії венозних судин:

введення склерозантів в просвіт вени; ендоскопічна тромбектомія; венектомія; радіочастотна облітерація вен; ендовенозна лазерна коагуляція; перев’язка поверхневих вен; установка кава-фільтра.

Основним завданням хірургічного лікування при оклюзії артерій ніг є відновлення прохідності артерій, а при окклюзиях венозних судин ніг – попередження тромбоемболії легеневої артерії.

Ви коли-небудь намагалися відновити роботу серця, мозку або інших органів після перенесених патологій і травм? Судячи з того, що ви читаєте цю статтю — ви не з чуток знаєте, що таке:

часто виникають неприємні відчуття в області голови (біль, запаморочення)? раптово можете відчути слабкість і втома… постійно відчувається підвищений тиск… про задишки після найменшого фізичного напруження і говорити годі…

Чи знаєте ви, що всі ці симптоми свідчать про підвищений рівень холестерину у вашому організмі? І все що необхідно — це привести холестерин в норму. А тепер дайте відповідь на питання: вас це влаштовує? Хіба всі ці симптоми можна терпіти? А скільки часу ви вже «злили» на неефективне лікування? Адже рано чи пізно ситуація посилитися.

Правильно — пора починати кінчати з цією проблемою! Згодні? Саме тому ми вирішили опублікувати ексклюзивне інтерв’ю з главою Інституту Кардіології МОЗ Росії — Акчуриным Ренатом Сулеймановичем, в якому він розкрив секрет ЛІКУВАННЯ підвищеного холестерину. Читати інтерв’ю.

Почитайте краще, що говорить глава Інституту кардіології МОЗ Росії Акчурин Ренат Сулейманович, з цього приводу. Кілька років мучилася від підвищеного ХОЛЕСТЕРИНУ – головні болі, мігрені, запаморочення, втома, проблеми з судинами і серцем. Нескінченні аналізи, походи до лікарів, дієти і таблетки не вирішували мої проблеми. Але завдяки простому рецептом, перестало турбувати серце, головні болі пройшли, покращилася пам’ять, з’явилися сили і енергія. Аналізи показали, що холестерин у мене в НОРМІ! Тепер мій лікуючий лікар дивується як це так. Ось посилання на статтю.

ProInsultMozga.ru – проект про захворювання мозку і всіх супутніх патологій.

Вся інформація на сайті опублікована тільки з метою ознайомлення. Перед прийняттям, будь-яких рішення обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Джерело: вен і артерій нижніх кінцівок: симптоматика і терапія.

В нинішній час поширеними проблемами, пов’язаними з ногами, все частіше є судинні хвороби. Часто патологічні стани вен і артерій призводять до небажаних і небезпечних ускладнень, таким як ампутація, інвалідність. Тому при перших ознаках захворювань, таких як тяжкість, втома ніг, набряки, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Ігнорування таких симптомів надалі може призвести навіть до летального результату.

Головною функцією судин є підтримка постійного кровообігу і забезпечення необхідними людському організму речовинами. Крім того, в залежності від інших функцій, судини класифікують на такі групи:

Які кровоносні судини знаходяться в ногах?

На нижніх кінцівках людини знаходяться такі судини:

На ногах є такі вени: глибокі і поверхневі. Ці судини супроводжують артерії.

До глибоких відносяться:

Поверхневі вени нижніх кінцівок залягають під шкірою в жировій клітковині. Ці судини на ногах діляться на малу підшкірну і велику вени. Мають велику кількість клапанів, які забезпечують нормальний кровотік.

Артерії, на відміну від вен, мають стінки товщі і міцніше. На нижніх кінцівках знаходяться такі артерії:

клубові зовнішні; статеві зовнішні; латеральні, огинають стегно; медіальні; стегнові; стегнові глибокі; суглобові верхні; нижні суглобові; великогомілкові передні; великогомілкові задні; тильні артерії стопи; малогомілкові; підошовні.

Капіляри-найменші судини, що знаходяться під шкірою. Їх на тілі людини є величезна кількість.

Небезпечні захворювання судин ніг пов’язані саме з артеріями і венами. Тому при перших ознаках слід негайно звернутися до фахівця, щоб уникнути можливих ускладнень.

Поширені захворювання.

Судинні хвороби ніг найбільш часто розвиваються в результаті таких факторів:

Нещодавно я прочитала статтю, в якій розповідається про натуральний крем «бджолиний Спас Каштан» для лікування варикозу і чищення судин від тромбів. За допомогою даного крему можна НАЗАВЖДИ вилікувати ВАРИКОЗ, усунути біль, поліпшити кровообіг, підвищити тонус вен, швидко відновити стінки судин, очистити і відновити варикозні вени в домашніх умовах.

Я не звикла довіряти всякої інформації, але вирішила перевірити і замовила одну упаковку. Зміни я помітила вже через тиждень: пішла біль, ноги перестали «гудіти» і набрякати, а через 2 тижні стали зменшуватися венозні шишки. Спробуйте і ви, а якщо кому цікаво, то нижче посилання на статтю.

Вік. Схильні до захворювань люди старше тридцяти п’яти років. Зайва вага. Куріння. Цукровий діабет. Стресові ситуації. Підвищення холестерину в крові. Спадковий фактор.

Патології судин бувають такі:

Дане захворювання судин ніг виникає через те, що на стінках артерій відкладається холестерин. Згодом того, що кровотік сповільнюється, спостерігається дефіцит кисню та інших поживних речовин. Незабаром просвіт закупорюється атеросклеротичної бляшкою.

гостра біль в зоні ураження артерії; синюшний відтінок або блідість шкіри нижніх кінцівок; втома; знижена працездатність.

Найбільш уразливими при цій патології вважаються підколінна і стегнова артерії.

Непрохідність судин.

Захворювання вражає артерії нижніх кінцівок. Причинами можуть бути: підвищення кровосвертиваемості, травми, емболія і тромбоз.

Для лікування ВАРИКОЗУ і чищення судин від ТРОМБІВ, Олена Малишева рекомендує новий метод на підставі крему Cream of Varicose Veins. До його складу входить 8 корисних лікарських рослин, які володіють вкрай високою ефективністю в лікуванні варикозу. При цьому використовуються тільки натуральні компоненти, ніякої хімії і гормонів!

Також патологічний стан непрохідності виникає, якщо судини на ногах запалилися.

Симптоми закупорених кровоносних судин:

Багато наші читачки для лікування ВАРИКОЗУ активно застосовують широко відому методику на основі натуральних інгредієнтів, відкриту Оленою Малишевої. Радимо обов’язково ознайомитися.

сильна біль в зоні закупорки; спазми в ногах; зниження і втрата чутливості; обмеження рухливості.

Облітеруючий артеріїт.

Зазвичай вражає судини ніг, що знаходяться в області гомілки і стопи. Ця хвороба поширена у чоловіків. Симптом:

біль при пересуванні; набряки і оніміння нижніх кінцівок; зміни кольору шкіри ніг і її сухість.

Ця хвороба має й інші назви: захворювання Бюргера або кульгавість курця. Це пояснюється тим, що через вплив нікотину судинні просвіти звужуються, а в результаті знижується тканинне кровопостачання. Тому схильні патології, в основному, курці.

хворобливі відчуття при бігу або ходьбі; втома ніг; кульгавість; блідий колір шкіри; поява трофічних виразок; оніміння нижніх кінцівок; поколювання в ногах, набряклість.

Судини на ногах можуть дивуватися в результаті цукрового діабету. При ангіопатії порушується тканинна цілісність вен і артерій. Крім того, що тканина не отримує достатньої кількості кисню і поживних елементів, хвороба ускладнюється атрофированием м’язів ніг.

Патології вен.

Можна виділити наступні поширені захворювання вен нижніх кінцівок:

При одних патологіях уражаються поверхневі вени нижніх кінцівок, при інших – глибокі.

Для цього захворювання характерне зниження еластичності, гнучкості вен, їх витягування і деформація. Це відбувається внаслідок порушення роботи клапанів судин, основною функцією яких є забезпечення правильного кровотоку. З-за такого збою вени переповнюються кров’ю, потім поступово розширюються.

Симптоми варикозного розширення венозних судин такі:

тяжкість в нижніх кінцівках; втома; збільшення підшкірних вен; набряклість; ниючий біль; судоми, які найчастіше спостерігаються вночі.

Особливо схильні до хвороби жінки. Варикозне розширення вен провокує безліч небезпечних ускладнень.

Виникає як наслідок варикозу. При цій хворобі поєднуються тромбоз судин і запалення венозної стінки.

гіперемія шкірних покривів ніг; різкий біль при пальпації; підвищена температура; загальна слабкість.

Тромбофлебіт – небезпечне захворювання, що виникає у людей похилого віку.

Закупорка вен.

[d-parser.img alt=»судини нижніх кінцівок» style=»max-width:300px»]

В основному при цій патології уражаються глибокі вени. Просвіти закупорюються кров’яним згустком, утворення якого провокує неправильний спосіб життя.

Ознаками закупорки вен є:

набряки нижніх кінцівок; відчуття підвищеної температури шкіри в зоні пошкодження; хворобливі відчуття.

Всі перераховані захворювання судин є небезпечними, адже здатні провокувати тяжкі наслідки. Тому важливо знати, на які ознаки потрібно звернути увагу, щоб вчасно піти до фахівця. Адже легше лікувати захворювання на початкових стадіях, ніж тоді, коли патологія тягне за собою масу інших неприємних станів.

Ви коли-небудь намагалися позбутися від варикозу? Судячи з того, що ви читаєте цю статтю — перемога була не на вашому боці. І звичайно, ви не з чуток знаєте, що таке:

відчуття тяжкості в ногах, поколювання. набряклість ніг, що посилюються до вечора, розпухлі вени. шишки на венах рук і ніг.

А тепер дайте відповідь на питання: вас це влаштовує? Хіба всі ці симптоми можна терпіти? А скільки сил, грошей і часу ви вже «злили» на неефективне лікування? Адже рано чи пізно СИТУАЦІЯ ПОГІРШИТИСЯ і єдиним виходом буде тільки хірургічне втручання!

Правильно — пора починати кінчати з цією проблемою! Згодні? Саме тому ми вирішили опублікувати ексклюзивне інтерв’ю з главою Інституту Флебології Моз РФ — В. М. Семеновим, в якому він розкрив секрет копійчаного методу лікування варикозу і повного відновлення судин. Читати інтерв’ю.

Почитайте краще, що говорить Олена Малишева, з цього приводу. Кілька років мучилася від варикозу – сильні набряки на ногах і неприємна тягне біль, «повилазили» вени. Нескінченні аналізи, походи до лікарів, таблетки і мазі не вирішували мої проблеми. Лікарі наполягали на операції. АЛЕ завдяки простому рецептом, болючість вен пройшла повністю, ноги перестали опухати, не тільки вузли пропали, а зникла навіть і судинна сіточка, і підшкірна синява практично не видно. Тепер мій лікуючий лікар дивується як це так. Ось посилання на статтю.

Джерело: і методи лікування закупорки судин на ногах.

Виникає під час фізичної активності (бігу, тривалої ходьби, їзди на велосипеді) біль в ногах не завжди є результатом звичайного перенапруження м’язів. Набагато частіше цей симптом говорить про те, що має місце закупорка судин на ногах – як вен, так і артерій нижніх кінцівок.

Цей стан різноманітно в своїх проявах. Якщо у людини виникла кульгавість, що охоплює обидві кінцівки, можна підозрювати ранній розвиток оклюзії (перекриття просвіту) артерій нижніх кінцівок. Вона є наслідком такого захворювання, як атеросклероз. Через різку закупорку просвіту тромбом, який відірвався і почав рух, часто розвивається тромбоемболія-найнебезпечніший стан.

Оклюзія, або закупорка судин нижніх кінцівок, протікає по-різному. Виходячи з цього, в медичній практиці виділяють два типи оклюзій:

У першому випадку спостерігається повне звуження відстані між стінками вен нижніх кінцівок. Також може діагностуватися гостра судинна недостатність.

Що стосується хронічних оклюзій, то для них характерно не повне, а лише часткове звуження просвіту. Також спостерігаються хронічні форми венозної недостатності.

Причини закупорки.

В організмі людини проходить кілька важливих фізіологічних процесів. Згортання крові – один з них. Згусток, або тромб – результат склеювання деяких компонентів крові. Його призначення – зупинити кровотечу, якщо пошкоджена поверхня шкіри або порушена цілісність оболонки внутрішніх органів. Якщо в організмі з якихось причин відсутня реакція утворення тромбу, крововилив нерідко призводить до летального результату.

Медичною практикою виділяється два типи тромбів:

Перший тип утворюється в артеріях нижніх кінцівок і будь-якого іншого органу і складається з тромбоцитів. Другий тип – результат з’єднання еритроцитів і фібрину. Місце виникнення-вени.

Медичній практиці відомо такий стан, як патологічне тромбоутворення. Під цим слід розуміти стан, при якому згусток утворюється глибоко всередині судин ніг без контакту з зовнішнім середовищем.

Серед інших механізмів розвитку закупорки судин фахівці відзначають порушення цілісності внутрішнього шару стінок судин, а також порушення показників згортання крові в бік збільшення.

У пацієнтів з такими діагностованими захворюваннями, як кардіальна аритмія, аневризма, ураження судин атеросклеротичного плану, може розвинутися тромбоемболія. При цьому стані закупорку судин викликає тромб, який мігрував з клубової артерії, серця або черевної аорти за допомогою потоку крові.

Причини розвитку закупорки медики об’єднують в так звану тріаду Вірхова:

підвищення показників згортання; порушення швидкості течії крові в бік зменшення; пошкодження стінок судин.

Серед причин прижиттєвого розвитку патології виділяють:

діагностований або невиявле